ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ


คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี

คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องมองที่ตัว ค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา ให้ยึดหลักพระพุทธเจ้าว่า...อะไรๆมันเกิดขึ้นที่ตัวเรา ก็เพราะการคิดของเรา การพูดของเรา การกระทำของเราเอง ไม่มีสิ่งใดมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุข ไม่มีสิ่งใด.มาดลบันดาลให้ใครเป็นทุกข์  เราเป็นสุขเพราะเราทำ...เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำ(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม

เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๗article

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๗

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๖

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๖
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาวิหารพุทธคยาครั้งที่ ๗

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพ่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมนำพ่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 14

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 14

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"article

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาบนชั้นสอง

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาบนชั้นสอง

เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์

เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11

 เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11 วันที่ 26ก.พ. - 6 มี.ค. 59

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11 ตอน 2

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11 ตอน 2

ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.

ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์  ที่เขาใหญ่  45วัน 
 

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์  ที่เขาใหญ่  45วัน ครั้งที่ 2
วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.article

เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2

ปฎิบัติธรรม ภูฏาน 22-26 ส.ค.57

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557

เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า

เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม  พม่า

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม เซียงไฮ้ ประเทศจีน

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10

เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10

เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557

เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ครั้งที่ 8
ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  พุทธคยา  ประเทศอินเดีย
วันที่ 2 - 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2556

เทียนเต็ก ซินแสฉลองพุทธชยันตี2601ปี ปฏิบัติธรรม พุทธคยา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56

เทียนเต็ก ซินแสฉลองพุทธชยันตี2601ปี ปฏิบัติธรรม พุทธคยา ครั้งที่ 8
วันที่ 30 พ.ย. - 8ธ.ค. 2556 รวม 9 วัน

เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น

เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น

เทียนเต็ก ซินแส ฉลองพุทธชยันตี2600ปี ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55

ฉลองพุทธชยันตี2600ปี  ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7
เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
พักที่วัดป่าพุทธคยา
วันที่ 25 พ.ย.-4 ธ.ค.55 
ดาวโหลดหนังสือฟรี.ที่อีบุ๊ค

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.5 วันที่ 5-12พ.ย.54
เพื่อเป็นพุทธบูชา

เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีนarticle

อาตมาเทียนเต็ก ซินแส
ท่านศิริเดชวัดแดงประชาราษฏร์
อาจารย์ภัทรพล แซ่ลิ้ม (ซินแสหลิน)
อาจารย์อ๊อด
บรรณาธิการหนังสือโหรามหาเวทย์ 
โยมวิชิต  เตชะเกษม  หนังสือโหราเวสม์
อาจารย์ธีระเดช (เทพ 4 ตา)
อาจารย์จำ องค์เจ้าแม่กวนอิม 
เป็นตัวแทนเดินทางไปรับมอบน้ำมนต์  ผงธูปและมวลสารศักดิ์สิทธิ์
ที่ประเทศจีนจำนวน 6 วัด

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)article

ทอดผ้าป่าวัดพุทธไทยประเทศอินเดีย 20-27 พ.ย. 53
1.
วัดไทยพุทธคยา
2.
วัดไทยเชตวัน
3.
วัดไทยลุมพินี
4.
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53article

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา  สถานที่ปรินิพพาน  20-27พ.ย.53

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53article

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา  ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53article

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ  สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า  20-27 พ.ย. 53
บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้มาถึง  ลุมพีนีวัน  สถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าแล้ว

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53article

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สารนาถ  สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา  20-27 พ.ย. 53

ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53article

ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล  สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53

ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53article

ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา  วันที่  20-27 พ.ย. 53

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)article

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ  มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2  (คริก)

ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก)article

 

 

ตำนานพระพุทธเมตตา ภายในพระวิหารพระเจดีย์พุทธคยา มีพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า ๑,๔๐๐ ปีเศษ ๆ ทั้งลักษณะและขนาดพอ ๆ กับพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มถากัวร์วิหาร นครกุสินารา ปิดทองเหลืองอร่าม มีเครื่องตั้งบูชาตรงหน้าพระพุทธรูปที่ชาวไทยเรียกกันว่า องค์พ่อพระพุทธเมตตา” นั้น มีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐาน เจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลื่ยมมาครอบไว้ ฯ

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)article

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 2 .. 52 เดินทางไปยังเขาคิชกูฎ ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์ เช่น
1.
พระสารีบุตร
2.
พระอานนท์
3.
พระมหากัสสปะ
4.
พระอนุรุทธะ
5.
พระปุณณมันตานีบุตร
6.
พระอุบาลี
เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่บริเวณยอดสุดของเขาคิชกูฏ เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับ ณ ยอดเขาแห่งนี้เสมอ และได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตร เช่น มาฆสูตร ธัมมิกสูตร มหาสาโรปมสูตร อาฏานาฏิยสูตร และ อปริหานิยธัมมสูตร เป็นต้น ผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนประหนึ่งได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับ จะมีแต่ความปีติ เบิกบานแจ่มใสอย่างชนิดที่ไม่เคยประสพมาก่อนในชีวิต

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52article

4..52 ช่วงเช้ามืดเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณท่าทศอัศวเมธเพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

 

 และช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยังตำบลสารนาถ  ห่างจากเมืองพาราณสี 7 กิโลเมตรเพื่อกราบสักการะเมกขสถูป  สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ที่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา (พระธรรมจักกัปปวัตตะนะสูตร) โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ตำบลสารนาถ

 

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิวันที่

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทาarticle

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
นิลกาย  สัตว์ป่าหิมพานต์  เชิงเขาหิมาลัย  เนปาล
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒article

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
1-8 ธ.ค.52
 

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52article

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีสถานที่ประสูตรพระพุทธองค์

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐีarticle

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52article

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบเบื้องบาทพระบรมศาสดา กุสินารา 7 ธ.ค. 52

ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑article

ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท)article

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล

เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52article

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 3 .. 52 ขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี เพื่อชมวิหาร อนาคาริกธรรมปาละ ผู้อุทิศตนเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งชาวพุทธ ได้มีสิทธิในการดูแลพุทธคยา และก่อนที่จะได้ไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วิหารถ้าไม่เล่าประวัติของท่านอนาคาริกธรรมปาละ บทความนี้ก็จะหมดความหมายไปทันที

เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน

อนุโมทนาบุญจากวัดแดงประชาราษฏร์

อีกหนึ่งในตำนานชีวิตของแต่ละคนที่กำลังจะถูกบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำของปีที่กำลังจะผ่านไป แต่ในฐานะพุทธศาสนิกชนคงมีคำถามทิ้งไว้ให้รำลึกย้อนหลังว่า หนึ่งในตำนานชีวิตของเราในปีที่ผ่านมานี้ได้สร้างกุศลใดสะสมไว้แล้วบ้าง หลายคนคงต้องบันทึกลงตำนานของชีวิตไว้ด้วยว่าได้ร่วมสร้างพุทธศาสนะสถานที่ใช้ในกิจของสงฆ์และของวัดแดงประชาราษฏร์ หลายคนคงยังนึกไม่ออกว่าได้ร่วมสร้างไปตอนใด ท่านยังคงไม่ลืมใช่ไหมว่าได้ร่วมทำบุญด้วยการบูชาปี่เซียะจากวัดแดงประชาราษฏร์ เงินที่ได้จากการบูชาปี่เซียะนี้ทางวัดได้นำปัจจัยไปสร้างศาสนะสถานในวัดแดงประชาราษฏร์ขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก

อาตมาก็เลยถือโอกาสร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายและจดบันทึกลงในตำนานชีวิตในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้ด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งกุศลผลบุญที่ได้สร้างสะสมไว้ในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้

ท้ายนี้ขอบารมีของพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนหลวงพ่อแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนทั่วไปจงปกปักรักษา คุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข และประสพแด่ความโชคดีตลอดไปทุกฯคนเจริญพร

ด้วยความปรารถนาดีเทียนเต็ก ซินแซ

 

เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาarticle

เทียนเต็ก ซินแส  แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง  วัดแดงประชาราษฎร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า  ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา  วัดแดงประชาราษฏร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
พิธีเททองหล่อ พระราหู
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์

งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา วันที่ ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง