ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ


เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)

๒๗ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ 
อาตมาจำคำสอนของหลวงพ่อหลายอย่าง ที่ยังจำมาจนบัดนี้คือ
"ใครไม่ทำตามคำสอน อย่ามาอ้อนเรียกว่าอาจารย์"  
และ "เราเป็นนักบวชต้องทำงานให้คุ้มกับค่าข้าวของญาติโยมนะ"

เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)

เจดีย์ คือ สถานที่บรรจุ(ที่ประทับ)
พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
การได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เหมือน
ได้บูชาพระพุทธเจ้าครั้งยังมีพระชนชีพอยู่มีผลมากมีอานิสงค์มาก 

เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย

 เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย

เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )

 เทียนเต็ก ซินแส  1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )

โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)

 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท พระปฐมเจดีย์

โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)

 โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)

เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"

 เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"

เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน

 เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน

เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓

 เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓ 

เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า

เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า

เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา

 เทียนเต็ก ซินแส  ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา

เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย

 เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย

โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"

 โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"

โครงการ "วัดปันสุข"

 โครงการ "วัดปันสุข" 

"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ

 "พระสังฆราชมีพระบัญชา"  ตั้งโรงทานทั่วประเทศ (new)

"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ

"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ

ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล

 ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล  โครงการณ์ เดินธุดงค์สันติภาพรอบโลกครั้งที่ ๒
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ ๒,๑๐๐๐ (สองหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตร)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒

 เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐
 

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ และร่วมบุญสร้างวัดสังฆมิตร วิหารพุทธคยา
วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ (รวม ๓๐วัน)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)

วันที่ ๒๑ ก.พ. ถึง ๒๑ มี.ค. ๖๒
ขอตั้งจิตอธิษฐานว่า

เกิดชาติหน้าฉันใด
ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาหรือถ้าเป็นไปได้
ขอให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)

วันที่ ๒๘ พ.ย. ถึง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

ต้องขอบคุณ และขอบใจกัลยาณมิตรทุกคน
อาตมาตั้งใจมาปฎิบัติธรรมจริงๆ จึง
ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายรูป
เพราะถือว่าเป็นภาระอย่างหนึ่ง และที่สำคัญคือไม่มีความรู้ในการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่ดี  

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)

ทุกครั้งญาติโยมเมตตาส่งภาพมาให้เป็นจำนวนมาก 
เมื่อเห็นภาพที่ส่งมาแล้วยอมรับว่าถ่ายได้ดีมากๆ ดีกว่าที่คิด
ต้องขอบคุณญาติโยมทุกท่าน ที่ช่วยเหลือ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ที่บุโรพุทโธ 
ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อเป็นพุทธบูชา
๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)

พุทธคยามหาสังฆาราม
เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา             เมือง.....ตำรามธุปายาส
เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน             เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้
เมือง.....บรมครูชนะมาร                เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ
เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์          เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา
เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี              เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า
เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี             เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา
เมือง.....เนรัญชรานทีทราย            เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม
เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก              เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน

 

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)

มหาปรินิพพานสูตร  อันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า
ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน ๔ สถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่านี้แล้ว หากมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์” 

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)

พระมหาเจดีย์พุทธคยา  สูง 170 ฟุต  วัดรอบฐาน 85 เมตร
เป็นเจดีย์ 2 ชั้น มีเจดีย์รอบฐาน 4 องค์ สูง 45 ฟุต ชั้นบนประดิษฐาน 
พระศรีอริยเมตไตรย 
ชั้นล่างประดิษฐานพระปางมารวิชัย 
หรือพระพุทธเมตตา  
อายุ 1,400 ปีเศษ

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)

 ความเห็นของ  มหาตมคานธี  คือ  "วิหารพุทธคยานี้ควรเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรม  การนำสัตว์ไปฆ่าทำพลีกรรมในวิหารมหาโพธิ์ไม่สมควร  เพราะล่วงละเมิดต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา  เป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจของชาวพุทธทั่วไป "

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)

ครั้งหนึ่งในชีวิต
ได้มาปฎิบัติธรรมที่ "พระมหาเจดีย์" 
พุทธคยาบนชั้นที่สอง "ในห้วงอันลี้ลับล้วนมีผู้กำหนด" 
เทียนเต็ก ซินแส ๔ ธ.ค.๕๙

 

เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)

 ความเห็นของ  ระพินทรนาถฐากูร  คือ "ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้จะตกอยู่ในความดูแลของศาสนาอื่นไม่ได้  เพราะศาสนาอื่นไม่เกี่ยวข้องและไม่มีเยื่อใยอะไรต่อพระพุทธศาสนา"

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี

คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องมองที่ตัว ค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา
ให้ยึดหลักพระพุทธเจ้าว่า...อะไรๆมันเกิดขึ้นที่ตัวเรา ก็เพราะการคิดของเรา
การพูดของเรา การกระทำของเราเอง ไม่มีสิ่งใดมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุข
ไม่มีสิ่งใด.มาดลบันดาลให้ใครเป็นทุกข์  เราเป็นสุขเพราะเราทำ...
เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่นครพนม
 ๒๗ ก.ย. ๖๑ นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุนครพนม 
 ๒๘ ก.ย. ๖๑ นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุ ฮินฮัง  สะหวันนะเขต  ประเทศลาว

เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก)article

ตำนานพระพุทธเมตตา ภายในพระวิหารพระเจดีย์พุทธคยา มีพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า ๑,๔๐๐ ปีเศษ ๆ ทั้งลักษณะและขนาดพอ ๆ กับพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มถากัวร์วิหาร นครกุสินารา ปิดทองเหลืองอร่าม มีเครื่องตั้งบูชาตรงหน้าพระพุทธรูปที่ชาวไทยเรียกกันว่า องค์พ่อพระพุทธเมตตา” นั้น มีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐาน เจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลื่ยมมาครอบไว้ ฯ

เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
"ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราได้แสดงไว้  และบัญญัติไว้ดีแล้ว  
นั่นแหละ  จักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต  
เมื่อเราล่วงไปแล้ว" 

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)

พ.ศ. 2434  อนาคาริกธัมปาละ  ชาวศรีลังกามากราบพุทธคยาเกิดศรัทธาปรารถนาเรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธคยา  31 ตุลาคม พ.ศ. 2434  ได้ประชุมชาวพุทธสากลที่พุทธคยา มีพม่า ลังกา จีน ญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะหาเงินมาซื้อพุทธคยาคืน

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)

เวลาประมาณ 00.33น. กำลังนอนอยู่ที่ชั้นสี่ ซากุระเกรสเฮ้า กรุงเกียวโต
ได้ยินเสียงตึกสั่นเสทือนอย่างชัดเจน เตียงนอนกระแทกกับผนังตึกด้านหัวนอนดังคึกๆ
คราวนี้รู้แล้วว่าแผ่นดินไหวเป็นอย่างไร ตอนพักอยู่ นาริตะ
วัดปากน้ำ ก็ได้ยินเสียงแผ่นดินไหวมาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ไม่มากเหมือนกับครั้งนี้
รู้สึกดีใจมากกว่าตกใจ 
แสดงว่ามาญี่ปุ่นคราวนี้ไม่เสียเที่ยวเปล่าจริงๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
พระพรหมคุณาภรณ์
“การที่ได้มายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเกี่ยวข้อง
เคยปรากฏรูปกายของพระองค์นั้น เมื่อได้ทำใจให้ถูกต้องมีโยนิโสมนสิการแล้ว
ก็ย่อมเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่การที่จะปฏิบัติเพื่อการเห็นธรรมกายได้
เพราะว่าเมื่อได้เดินทางมายังสถานที่นี้แล้ว
บังเกิดความสังเวชตามหลักที่ถูกต้องว่า การกระตุ้นจิตสำนึกให้ได้เกิดความคิด
มีความไม่ประมาทก็ดี หรือเป็นเครื่องเจริญศรัทธาในคำสอนของพระองค์แล้ว
มีฉันทะ มีวิริยะ ในการที่จะบำเพ็ญปฏิบัติก็ดี
เกิดมีปีติความเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจว่าได้มาเฝ้า
ณ สถานที่ที่พระองค์เคยประทับ แล้วมีจิตใจเบิกบานผ่องใส
เกิดความสุขสงบในใจ จนถึงเกิดเป็นสมาธิก็ดี อันนั้นล้วนเป็นเครื่องเกื้อหนุน
ให้เราสามารถเดินทางไปเฝ้าไปเห็นธรรมกายประจักษ์แจ้งในใจของตนได้ทั้งนั้น”
(จาก...ตามทางพุทธกิจ หน้า 97)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2

พ.ศ. 2436  อนาคาริกธัมมปาละ  กลับมาพุทธคยาพร้อมกับ  โอลคอตต์  และ MR. เอดช์ นักเทววิทยาได้เห็นพระ 4 รูป ถูกพวกมหันต์ทุบตีเกือบตาย  ซ้ำร้ายเขายังกีดกันมิให้พวกธรรมยาตราเข้าสักการะพุทธคยา

เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
พุทธทาสภิกขุ
“ชาวพุทธต้องมีความกตัญญูกตเวที 
การตอบแทนนี่จะไม่ใช่เพียงตอบแทนอินเดีย
 
แต่มันจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วย
พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย ศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดีย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดีย”
(จาก...พระคุณของอินเดียที่มีต่อไทย)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ"  "คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" 
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" 
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
 

เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)

"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)

 ที่นำลงเป็นคนแรก 
ด้วยความนับถือโยมผู้หญิงชาวสุพรรณบุรีอายุ 80 กว่าแล้ว
แต่ขึ้นเขาไปวัดต๊ักซังได้ด้วยรองเท้าแตะ 
ซึ่งสูงกว่าพระธาตุอินแขวนเยอะ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)

ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นพิธีอะไรเห็นแต่งตัวคล้ายโจรป่า พอได้ยินคำว่ามนุษย์โสซิเท่านั้น ตามขบวนลามะเข้าไปร่วมพิธีบวชลามะที่ชั้น 4 ความจริงเขาให้เข้าไปได้แค่ชั้นเดียวแต่ลามะน้อย พาขึ้นไป4ชั้นและมีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธรูปโบราณเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้น ถือว่ามีวาสนาที่ได้มา เขาห้ามถ่ายรูปจึงไม่มีรูปมาให้ดู

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 (เยี่ยมชมพุกาม)

เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2

เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑

สมัยก่อนเขาไม่ให้คนต่างชาตินั่งรถขึ้นเขา เพราะอันตราย เขาชัน มาก
ขึ้น 3 คัน ลง 3 คัน ถ้ายังไม่ถึง 3 ห้ามสวนทาง แต่ปัจจุบันใช้รถโฟรวิล 2 เกียร์
ปลอดภัยกว่าสมัยก่อนเยอะ ไปได้สดวก

เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑

ตรงนี้ขอเล่านิดหน่อยเพราะล่ามที่เมืองจีนพาไปจ่ายตลาดหลายแห่งเห็นว่าอาตมาแทบไม่ได้ซื้ออะไร  จึงได้ถามว่าทำไมไม่ซื้อของกลับไปฝากคนทางบ้านบ้าง  อาตมาบอกกับเขาไปว่าการมาเมืองจีนในครั้งนี้มาเพื่อทำบุญ  ถ้าเรื่องทำบุญเท่าไหร่ก็เท่ากัน  แต่การซื้อของไปซื้อที่เมืองไทยก็ได้ถูกกว่ากันเยอะ  ถ้าเป็นของที่วัดมีไว้ให้บูชาจึงจะซื้อ  ปี่เซียะวัดแดงถูกกว่าที่นี่หลายเท่า 

เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10

พ.ศ. 2445  มีความเคลื่อนไหวทั่วโลก  โดยเอดวิน  อาร์โนล,  ดร. ริดเดวิด,  ศ. แมคมึลเลอร์  ชาวพุทธเริ่มมีพลัง  พวกมหันต์เพิ่มความรังเกียจชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10

พ.ศ. 2467  ชาวพุทธพม่า, ลังกา, เนปาล, ร้องเรียนรัฐบาลพรรคคองเกรส์  ตั้งคณะกรรมมาธิการขึ้นพิจารณา  โดยมี ดร. ราเชนทร์  ประสาท  ( ประธานาธิบดีเป็นประธาน ) ตั้งกรรมการชาวพุทธ 5 คน ฮินดู 5 คน ดูแลพุทธคยา  โดยออกกฏหมายบังคับ

เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57

 คำอธิษฐาน ณ เมืองโกสัมพี
๑. ขอให้มีเมตตาเหมือนสามาวดี         ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีเหมือนโฆสกะ
๓. ขอให้ชนะเหมือนพระเจ้าอุเทน        ๔. ขอให้ร่มเย็นเหมือนสายน้ำยะมุนา
๕. ขอให้ไร้โรคาเหมือนพระพากุล        ๖.ขอให้มีบุญได้เทิดทูลศาสนา
๗. ขอให้มีปัญญารักษาพระไตรรัตน์      ๘. ขอให้มีศีลสัตย์ในพระพุทธองค์
๙. ขอให้จิตมั่นคงตรงต่อพระนิพพาน

เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ครั้งที่ 8
ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  พุทธคยา  ประเทศอินเดีย
วันที่ 2 - 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2556

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56

สาเหตุที่มาคงคา
มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ    มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา       มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ       มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต   มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม

เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น

เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
นี่ก็เรื่องแปลก
 “นักท่องยุโรป-อเมริกา รวมทั้งนักท่องรอบโลกหลายท่าน...ให้ข้อคิดเห็นว่า...ที่ไปทุกแห่งแสนสะดวกสบาย ประเทศสนุกก็ว่าแสนสนุก...เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็หมดกัน แปลกเป็นพิเศษก็คือ...ท่องอินเดีย สะดวกก็ไม่สะดวก สบายก็ไม่สบายสนุกก็ไม่สนุก แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว กลับคิดถึงอินเดีย...แปลกจริงๆ
...อินเดียมีอะไรหรือ ?”
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55

 เมืองราชคฤห์
เมือง.....เลื่องลือศาสนา        เมือง.....ภูผาคิชฌกูฎ
เมือง.....บุตรฆ่าพ่อ              เมือง.....หมอเทวดา
เมือง.....มหาเศรษฐี             เมือง.....เบญจคีรีนคร
เมือง.....สอนธรรมวันมาฆะ    เมือง.....พระบรมสารีริกธาตุ
เมือง.....มหาราชลือชา         เมือง.....ม้าชื่นขม
เมือง.....ขนมขาชา              เมือง.....สังคายนาครั้งแรก
เมือง.....แขกแบ่งชนชั้น        เมือง.....เวฬุวันวัดป่า
เมือง.....อัครสาวก               เมือง.....เปรตนรกขอส่วนบุญ

 

เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51article

อาตมาเทียนเต็ก ซินแส    ท่านศิริเดชวัดแดงประชาราษฏร์  อาจารย์ภัทรพล แซ่ลิ้ม (ซินแสหลิน)
อาจารย์อ๊อด บรรณาธิการหนังสือโหรามหาเวทย์  โยมวิชิต  เตชะเกษม  หนังสือโหราเวสม์
อาจารย์ธีระเดช (เทพ 4 ตา) อาจารย์จำ องค์เจ้าแม่กวนอิม  เป็นตัวแทนเดินทางไปรับมอบน้ำมนต์ 
ผงธูปและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ที่ประเทศจีนจำนวน 6 วัด

เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)

ทอดผ้าป่าวัดพุทธไทยประเทศอินเดีย 20-27 พ.ย. 53
1.
วัดไทยพุทธคยา
2.
วัดไทยเชตวัน
3.
วัดไทยลุมพินี
4.
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53

 กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน           เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                     เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรด
เมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                          เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน              เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                 เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี      เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา  ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53

เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53

ราชอาณาจักรเนปาล
เมือง.....พุทธอุทยานลุมพินี  เมือง.....มายาเทวีวิหาร เมือง.....พระมหาบุรุษประสูติกาล  เมือง.....ปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวบาทเดินจรเมือง.....เปล่งอาสภิวาจา เมือง.....เสาศิลาอโศกอนุสรณ์ เมือง.....เสด็จนิวัติพระนคร เมือง.....เวสสันดรบำเพ็ญบารมีทาน เมือง.....เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศเมือง.....โบกขรณีสุขเกษมศานต์เมือง.....มรดกโลกจักรวาล เมือง.....ภาพโบราณล้ำค่าบุรินทร์ เมือง.....ราชกุมารีบารมีล้ำ เมือง.....หัตถกรรมงามศาสตร์-ศิล
 เมือง.....EVEREST สุดยอดศิขรินทร์      เมือง.....น้อมจินต์กราบที่ประสูตรพระพุทธองค์

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สารนาถ  สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา  20-27 พ.ย. 53

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53

ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล  สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53

คำอธิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ ลุมพินี
ประการที่ ๑. ขอให้ธุรกิจก้าวหน้า
ประการที่ ๒. ขอให้ค้าขายร่ำรวย
ประการที่ ๓. ขอให้รูปสวยโสภา
ประการที่ ๔. ขอให้ปัญญาเลิศล้ำ
ประการที่ ๕. ขอให้ได้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
ประการที่ ๖. ขอให้ได้เทิดทูลพระพุทธศาสนา
ประการที่ ๗. ขอให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรม

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ  มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2  (คริก)

เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 2 .. 52 เดินทางไปยังเขาคิชกูฎ ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์ เช่น
1.
พระสารีบุตร   2. พระอานนท์              3. พระมหากัสสปะ
4.
พระอนุรุทธะ  5. พระปุณณมันตานีบุตร  6. พระอุบาลี
เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่บริเวณยอดสุดของเขาคิชกูฏ เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับ ณ ยอดเขาแห่งนี้เสมอ และได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตร เช่น มาฆสูตร ธัมมิกสูตร มหาสาโรปมสูตร อาฏานาฏิยสูตร และ อปริหานิยธัมมสูตร เป็นต้น ผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนประหนึ่งได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับ จะมีแต่ความปีติ เบิกบานแจ่มใสอย่างชนิดที่ไม่เคยประสพมาก่อนในชีวิต

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52

4..52 ช่วงเช้ามืดเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณท่าทศอัศวเมธเพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา และช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยังตำบลสารนาถ  ห่างจากเมืองพาราณสี 7 กิโลเมตรเพื่อกราบสักการะเมกขสถูป  สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ที่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา (พระธรรมจักกัปปวัตตะนะสูตร) โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ตำบลสารนาถ
โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิวันที่

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทาarticle

นาลันทามหาวิทยาลัยของโลก
   พณฯ ศรีเยาวหราลเนรูห์  (ใน Glimpses  of  World  History) ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพยุคนั้น
มี ๔ เมือง คือ ตักกสิลา,  มถุรา, อุชเชนี  และนาลันทา  แต่ต่างประเทศยอมรับคือ " มหาวิทยาลัยนาลันทา"

นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล

นิลกาย  สัตว์ป่าหิมพานต์  เชิงเขาหิมาลัย  เนปาล

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒article

เทียนเต็ก ซินแส 
"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร 
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"

 

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52

ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีสถานที่ประสูตรพระพุทธองค์

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐีarticle

ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร

เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52

คำอธิษฐาน ณ สาลวโนทยาน  สถานที่ปรินิพพาน  กุสินารา
๑.ขอให้มีศรัทธามั่นเหมือนมัลลิกาเทวี  ๒.ขอให้มีวาจาดีเหมือนโทณพราหมณ์
๓.ขอให้มีเกียรติงามเหมือนพันธุละ      ๔.ขอให้บรรลุธรรมะเหมือนทัพพมัลลบุตร
๕.ขอให้ถึงวิมุติเหมือนสุภัททะ            ๖.ขอให้ซึ้งสาระปัจฉิมโอวาท
๗.ขอให้ได้กราบแทบบาทพระศาสดา   ๘.ขอให้มีสติปัญญารักษาธรรมมรดก
๙.ขอให้อุปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑

พุทธคยามหาสังฆาราม เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา เมือง.....ตำรามธุปายาส เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้เมือง.....บรมครูชนะมาร เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์ เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี             เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา เมือง.....เนรัญชรานทีทราย เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท)article

 อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สุดยอดศาสดาผู้มีปัญญาเลิศ           
สุดยอดลูกผู้ประเสริฐกตัญญูต่อพ่อแม่ สุดยอดพี้-น้อง ปกป้องดูแล
สุดยอดเพื่อนแท้มิแปรผันคำสัญญา สุดยอดผู้นำความเป็นอยู่
สุดยอดครูผู้เพียรฝึกให้ศึกษา สุดยอดพระธรรมราชา
สุดยอดกตเวทิตาต่อแผ่นดิน

เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 3 .. 52 ขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี เพื่อชมวิหาร อนาคาริกธรรมปาละ ผู้อุทิศตนเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งชาวพุทธ ได้มีสิทธิในการดูแลพุทธคยา และก่อนที่จะได้ไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วิหารถ้าไม่เล่าประวัติของท่านอนาคาริกธรรมปาละ บทความนี้ก็จะหมดความหมายไปทันที

เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน

อนุโมทนาบุญจากวัดแดงประชาราษฏร์

อีกหนึ่งในตำนานชีวิตของแต่ละคนที่กำลังจะถูกบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำของปีที่กำลังจะผ่านไป แต่ในฐานะพุทธศาสนิกชนคงมีคำถามทิ้งไว้ให้รำลึกย้อนหลังว่า หนึ่งในตำนานชีวิตของเราในปีที่ผ่านมานี้ได้สร้างกุศลใดสะสมไว้แล้วบ้าง หลายคนคงต้องบันทึกลงตำนานของชีวิตไว้ด้วยว่าได้ร่วมสร้างพุทธศาสนะสถานที่ใช้ในกิจของสงฆ์และของวัดแดงประชาราษฏร์ หลายคนคงยังนึกไม่ออกว่าได้ร่วมสร้างไปตอนใด ท่านยังคงไม่ลืมใช่ไหมว่าได้ร่วมทำบุญด้วยการบูชาปี่เซียะจากวัดแดงประชาราษฏร์ เงินที่ได้จากการบูชาปี่เซียะนี้ทางวัดได้นำปัจจัยไปสร้างศาสนะสถานในวัดแดงประชาราษฏร์ขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก

อาตมาก็เลยถือโอกาสร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายและจดบันทึกลงในตำนานชีวิตในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้ด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งกุศลผลบุญที่ได้สร้างสะสมไว้ในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้

ท้ายนี้ขอบารมีของพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนหลวงพ่อแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนทั่วไปจงปกปักรักษา คุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข และประสพแด่ความโชคดีตลอดไปทุกฯคนเจริญพร

ด้วยความปรารถนาดีเทียนเต็ก ซินแซ

 

เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาarticle

เทียนเต็ก ซินแส  แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง  วัดแดงประชาราษฎร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า  ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา  วัดแดงประชาราษฏร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
พิธีเททองหล่อ พระราหู
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์

งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา

เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา

 เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา

โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา

โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา

เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ

 เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)

  เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่3 เป็นพุทธบูชา (คริก)

ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ

 มอบพระพุทธชินราช ให้เป็นพระประธานในอุโบสถ ประเทศบังกลาเทศ

ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมดarticle
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅


 Line ID : tiantek

 เสริมดวง แก้ชง
 
สถานที่บูชา ปี่เซียะวัดแดง เสริมดวง-แก้ชง 
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี เสริมดวง-แก้ชง
ที่วัดแดงประชาราษฏร์

เสริมดวง-แก้ชง  คู่สมพงศ์ ชง-ฮะ การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง
ปฏิบัติธรรมนครพนม นำพระบรมสุข
ประดิษฐานบนเจดีย์พระธาตุพนม
เทียนเต็กซินแส
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๒
 

"พระสังฆราช"มีพระบัญชา
ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ

"พระสังฆราช" มีพระบัญชา
ตั้งโรงทาน ทั่วประเทศ
.New
 ร่วมสร้างประวัติศาสตร์
     
 
 

 

ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์
พุทธคยาชั้นสองครั้งที่๑๒
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ
 
 เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 14
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๑๕  โครงการ "วัดปันสุข"
ปฏิบัติธรรมที่พระมหาเจดีดย์พุทธคยา
ชั้นสองครั้งที่ ๑๗
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ชั้นสองครั้งที่ ๑๘
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
 เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรม
พุทธคยาครั้งที่ ๑๑
 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม
พุทธคยาครั้งที่ ๑๖
 เทียนเต็ก ซินแส
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้ง 13
     

 

 

 

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา
ถวายเป็นพุทธบูชาครั้งที่ ๒๐
เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาครั้งที่ 
๒๐
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ชั้นสองครั้งที่ ๑๙
 เทียนเต็ก ซินแส
ปฎิบัติธรรมที่ประเทศพม่า
 ดวงที่อยู่อาศัยให้โทษ
(ฮวงจุ้ยไม่ดี)
 
 เทียนเต็ก ซินแส 
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๒
   เทียนเต็ก ซินแส 
ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาครั้งที่ ๒๒
   
 เทียนเต็ก ซินแส
ถวายรอยพระพุทธบาทวัดจอมศรี
 เทียนเต็ก ซินแส
โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
 เทียนเต็กซินแส
อธิษฐานจิต พระพุทธเมตตา
     

 


  


ตำแหน่งขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
 
 ตำแหน่ง
ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
ขออนุญาติจัดสร้าง
พระบรมสุข
สาธยายพระไตรปิฏก
ครั้งที่ 10
  โปรแกรมใหม่ 
tiantek pro 3.0
ปฏิบัติธรรมบุโรพุทโธ 
เทียนเต็ก ซินแส
 ปฎิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส
ปฎิบัติธรรมภูฏาน
 
 ปฏิบัติธรรม ที่เวียตนามใต้ เทียนเต็ก ซินแส
ถวายพระพุทธรูป เป็นพุทธบูชา
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
     
 

 
 


 
 พระพุทธเมตตา  เทียนเต็ก ซินแส
ถวายผ้าไตร พระพุทธเมตตา
เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมศรีลังกา
     
เทียนเต็ก ซินแสไปสวนโมกข์  ปฎิบัติธรรมภูฎาน  ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
 
 เทียนเต็ก ซินแส
อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่
 ทียนเต็ก ซินแส
ร่วมสร้างพระที่ประเทศอินเดีย

 "สัตว์ทุกชนิด รักชีวิตเหมือนเรา"
   
 
 

                               
 พระพุทธเมตตา
หน้าตัก2นิ้ว
เชิญร่วมเททองหล่อพระ 
เหรียญฉลองพุทธชยันตรี 
     
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม
พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
สมโภชศาลาทุกรกิริยา
เรียนดวงจีนพื้นฐาน
แจกฟรี


ดาวโหลดหนังสือฟรี.
ถ้ายังไม่อ่านห้ามไปอินเดีย

เทียนเต็ก-ฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง