ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงจีนชั้นที่ 1.


ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 1. ดาวปี่เกย  หลักปีเกิดราศีบน  
หมายถึงอยู่ไกลบ้านเกิด  ใจกว้าง  รับฟังความเห็นผู้อื่น  ไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่
ทำผิดรู้จักขอโทษ  ใครทำให้โกรธก็ยังรู้จักให้อภัย  เก่งงานส่วนรวม  สังคมกับคนต่างถิ่นได้
 

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 2. ดาวปี่เกย  หลักปีเกิดราศีบน  
หมายถึง  เมื่อไปอยู่ไกลบ้าน  จะมีปัญหากับส่วนรวม  ใจไม่กว้างพอ  ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น
เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่  เก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง  ทำงานใหญ่ไม่สำเร็จ 
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 3.. ดาวปี่เกย  หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงอยู่บ้านเกิด  ใจกว้าง  รับฟังความเห็นผู้อื่น  ไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่
เก่งงานส่วนรวม  เป็นคนมีเครดิต  เข้ากับพ่อแม่พี่น้องได้
 

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 4. ดาวปี่เกย  หลักปีเกิดราศีล่าง  
หมายถึง  อยู่บ้านเกิด  ใจไม่กว้างพอ  ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น
เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่  เก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง  เข้ากับพี่น้องไม่ได้ 
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 5. ดาวปี่เกย  หลักเดือนเกิดราศีบน 
หมายถึง  อยู่สังคมภายนอก  ใจกว้าง  มีมนุษย์สัมพันธ์  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  รวยเพราะเพื่อนฝูง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ

บทที่ 6. ดาวปี่เกย  หลักเดือนเกิดราศีบน 
หมายถึง  มีปัญหาเรื่องหุ้นส่วน  ส่วนรวม  หรือหมู่คณะ  การเข้าสังคมภายนอก 
ใจไม่กว้าง  ไม่ฟังความคิดเห็นผู้อื่น  เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่  ทำงานร่วมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ได้

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 7. ดาวปี่เกย  หลักเดือนเกิดราศีล่าง 
หมายถึง  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ทำงานที่ไหนเจ้านายรัก  ใจกว้าง  รับฟังความคิดของผู้อื่น
เข้ากับผู้ร่วมงานได้  มีน้ำใจ  ไม่โกหก  มองคนในแง่ดี  ดวงจะได้ดีเพราะมีเจ้านาย  หรือเป็นเถ้าแก่ซะเอง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 8. ดาวปี่เกย  หลักเดือนเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึง  ดวงไม่เหมาะกับการเป็นลูกจ้าง  ไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่ง 
ไม่ชอบให้ใครมาตำหนิติเตียน  ชอบออกคำสั่งผู้อื่น  ต้องทำธุรกิจส่วนตัวจึงจะรวย
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 9. ดาวปี่เกย  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึง  ตนเองและคู่ครองมีบุคลิคสุขภาพดี  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณ 
ได้ใกล้ชิด  สนิทสนมกับคู่ครอง  ดวงมีความสุข  ดวงได้ดีเพราะมีคู่ครอง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 10. ดาวปี่เกย  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึง  ตนเองมีกามารมณ์สูง  คู่ครองเซ็กซี่  ทางที่ดีแยกกันอยู่คนละห้องจะดี
ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณท้อง  มีการผ่าตัด  ผ่าคลอด  ผ่าตัดมดลูกเป็นต้น  คือทำร้ายสุขภาพคู่ครอง
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 11. ดาวปี่เกย  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึง  ริเริ่มอะไรใหม่ๆดี  เช่นการแต่งงาน  มีลูก  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดร้านใหม่  หรือริเริ่มทำงานใหม่ๆดี
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 12. ดาวปี่เกย  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึง  ไม่ควรทำอะไรใหม่ในช่วงนี้  เช่นจะมีลูกในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง  ย้ายบ้านใหม่ 
ย้ายงานใหม่  เปิดร้านใหม่ไม่ดี  รอโอกาสหน้าจะดีกว่า  จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง  ต้องระวังการแท้งลูก
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 13. ดาวปี่เกย  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงครอบครัวส่งเสริม  เข้ากับคนในครอบครัวได้  ทำธุรกิจในครอบครัวรวย  ได้ใกล้ชิดลูกหลาน
ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ลูกหลานมีความสุข  บั้นปลายได้อยู่กับลูกหลาน
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวปี่เกย หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 14. ดาวปี่เกย  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึง  มีปัญหาในครอบครัว  ครอบครัวขาดความสามัคคี  ต่างคนต่างไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  อยู่ร่วมกันก็ไม่ได้  แยกออกจากกันก็ไม่ดี  ทู้ซี้อยู่กันอย่างงี้ดีที่สุด 
วิธีแก้ไขคืออย่าเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 1. ดาวเกียบไช้  หลักปีเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับผู้ใหญ่  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 2. ดาวเกียบไช้  หลักปีเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่  เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือผู้มีอำนาจ

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 3. ดาวเกียบไช้  หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับพี่น้อง  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 4. ดาวเกียบไช้  หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่  เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือพี่น้อง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 5. ดาวเกียบไช้  หลักเดือนเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับเพื่อนฝูง  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 6. ดาวเกียบไช้  หลักเดือนเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่  เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือเพื่อนฝูง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 7. ดาวเกียบไช้  หลักเดือนเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับเถ้าแก่  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 8. ดาวเกียบไช้  หลักเดือนเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่  เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือเถ้าแก่

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 9. ดาวเกียบไช้  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับคู่ครอง  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 10. ดาวเกียบไช้  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่  เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือคู่ครอง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 11. ดาวเกียบไช้  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับลูกหลาน  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 12. ดาวเกียบไช้  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือเพื่อนบ้าน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 13. ดาวเกียบไช้  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แต่ทำงานคนเดียวดีกว่า 
ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  แยกธุรกิจกับครอบครัว  ทำอาชีพอิสระ  รวยด้วยกัน

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเกียบไช้ หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 14. ดาวเกียบไช้  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่เข้าลักษณะเก่งทุกอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่าง 
ทำงานส่วนรวมก็ไม่ได้  ทำงานส่วนตัวก็ไม่ดี  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับเพศตรงข้าม  หรือคนในครอบครัว

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง  หลักปีเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์ 
ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ  มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นได้ 

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักปีเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 2. ดาวเจียะซิ้ง  หลักปีเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า
เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง  เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้ 
แต่ทำอาชีพอิสระหรือส่วนตัวไม่ได้  วิธีแก้ไขคืออย่าเป็นหนี้แทนคนต่างถิ่น

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 3. ดาวเจียะซิ้ง  หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์ 
ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ  มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องได้ 
เขาเรียกว่าอยู่บ้านเกิดสบาย

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักปีเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 4. ดาวเจียะซิ้ง  หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า
เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง  เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้ 
แต่ทำอาชีพอิสระหรือส่วนตัวไม่ได้
  ดวงนี้จะเป็นหนี้แทนพี่น้อง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ
บทที่ 5. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเดือนเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณ

หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า 
เคารพกฎเกณฑ์  ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ  มีน้ำใจไมตรี 
ทำงานร่วมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงได้  เขาเรียกว่าอยู่กับเพื่อนฝูงยิ่งสบาย

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเดือนเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 6. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเดือนเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ

หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า
เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง 
เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้  แต่ทำอาชีพอิสระหรือส่วนตัวไม่ได้

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 7. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเดือนเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า 
เคารพกฎเกณฑ์  ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ 
มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับเจ้านายได้  เขาเรียกว่าได้ดีเพราะนาย

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเดือนเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ
บทที่ 8. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเดือนเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ 
ไม่มีหัวการค้า เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง  เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้ 
แต่ทำอาชีพอิสระหรือส่วนตัวไม่ได้  ชอบนินทานาย
ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 9. ดาวเจียะซิ้ง  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ 
หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์ 
ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ  มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับคู่ครองได้  เขาเรียกว่าได้ดีเพราะคู่ครอง

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักวันเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ

บทที่ 10. ดาวเจียะซิ้ง  หลักวันเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า
เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง 
เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้ 
แต่ทำอาชีพอิสระหรืออยู่โดดเดี่ยวไม่ดี

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 11. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้คุณหมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ 
เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์  ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ 
มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับลูกหลานได้  เขาเรียกว่าอยู่กับลูกหลานสบาย

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเวลาเกิดราศีบน เป็นธาตุให้โทษ

บทที่ 12. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเวลาเกิดราศีบน  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง 
เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้  แต่ทำอาชีพอิสระหรืออยู่โดดเดี่ยวไม่ดี

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้คุณ

บทที่ 13. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้คุณ
หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์ 
ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ  มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับครอบครัวได้ 
บั้นปลายของชีวิตมีความสุข

ดวงจีนชั้นที่ 1. ดาวเจียะซิ้ง หลักเวลาเกิดราศีล่าง เป็นธาตุให้โทษ

บทที่ 14. ดาวเจียะซิ้ง  หลักเวลาเกิดราศีล่าง  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ  ไม่มีหัวการค้า เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง 
เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้  แต่ทำอาชีพอิสระหรืออยู่โดดเดี่ยวไม่ดี

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง