ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๗

ขอเชิญร่วม
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๗
๒๐ ก.พ. - ๑๙ มี.ค. ๖๑

 

 

 
ขออนุโมทนามหาบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้ร่วมเสียสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธาบริจาคบูรณะซ่อมแซ่มทาสีและติดตั้งลำโพงเสียงเพิ่มขึ้นในพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นหนึ่งใน4สถานสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธศาสนา  บัดนี้งานทั้งหมดได้สำเร็จลุล่วงครบบริบูรณ์ดังที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ทุกประการ ในจำนวนงบประมาณทั้งหมดกว่า 260,000 บาท  ขอผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญครั้งนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านเจริญด้วย สุขขะ พละ อายุ วรรณะ ปฎิพานธนสารสมบัติ ตามความพึงปราถนาของทุกท่านทุกคนเถิด  ขออนุโมทนาอีกครั้ง เทียนเต็ก ซินแส

22 มี.ค. 61

 

 

 นำบุญใหญ่มาฝากครับ 


พวกเราทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ขนาดสูง 36 นิ้ว จำนวน 12 องค์  เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่หมู่บ้านชาวพุทธ จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวอินเดียในชนบทห่างไกลได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
โดยพระอาจารย์วีชิตพงษ์ พระธรรมทูตจะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ทางหมู่บ้านตามตัวอย่างภาพที่แนบมาด้วยครับ

โปรดอ่านรายละเอียดที่แนบมาข้างล่างนี้ด้วยนะครับ

ป.ล. ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมแล้วนะครับ 
เงินน้อยเงินมาก 
ไม่สำคัญเท่าความตั้งใจที่จะร่วมบุญกับผม

ขอให้ผลบุญที่เราได้ร่วมกันเกิดในครั้งนี้ จงทำให้ทุกท่านและครอบครัวสมปรารถนาและผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปด้วยดีนะครับ. ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ. 

    สุขสันต์ครับสุขสรรค์  
 
      26 มีนาคม 2561
 
 
 
 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
"ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราได้แสดงไว้  และบัญญัติไว้ดีแล้ว  
นั่นแหละ  จักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต  
เมื่อเราล่วงไปแล้ว" 
 
 
 
 
 
 
 
นำบุญมาฝากครั้งที่ 3 ครับ
วันนี้ได้ไปถวายพระพุทธรูปที่วัดศากกะยะมุนี ที่ตำบล สะสารามอีกครั้ง
ที่นี่ถือว่าเป็นวัดศูนย์กลางชุมชนคนอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะเมื่อมีพิธีทางศาสนา จะมีคนมาร่วมถึงประมาณ 2,000 กว่าคน และเป็นที่สอนให้ชาวบ้านหันมานับถือศาสนาพุทธ. พระอาจารย์วิชิตพงษ์  พระธรรมทูต ท่านได้โปรดแนะนำครับ
ขอความเป็นมงคลในครั้งนี้ จงมีแต่ทุกท่านและครอบครัว สาธุครับ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พุทธทาสภิกขุ
“ชาวพุทธต้องมีความกตัญญูกตเวที 
การตอบแทนนี่จะไม่ใช่เพียงตอบแทนอินเดีย
 
แต่มันจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วย
พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย ศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดีย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดีย”
(จาก...พระคุณของอินเดียที่มีต่อไทย)
 
ขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับที่ชวนผมมาคราวนี้
ผมได้สร้างพระถวายวัดทั้งหมด 16 องค์ สาธุ 
 
 ความจริงต้องขอบใจโยมสุขสรรค์ ที่ทำให้ทุกคนแฮปปี้
 
 พวกเราได้อาหารทิพย์หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ
 
 อาตมารับรองว่าพวกเราจะมีอายุยืนขึ้น 10 ปี
 
 ตั้งแต่นี้ไปตายยากทุกคน
ใครไม่เชื่อลองส่องกระจกดูหน้าตัวเองดูก็ได้
หลักของโหงวเฮ้งหรือไทยเรียกว่าราศีจะเกิดจากข้างใน
แล้วจึงจะค่อยๆเปล่งออกมาภายนอก
สาธุๆๆ

 

 

ตำนานพระพุทธเมตตา


ภายในพระวิหารพระเจดีย์พุทธคยา มีพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า,๔๐๐ ปีเศษ ๆ ทั้งลักษณะและขนาดพอ ๆ กับพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มถากัวร์วิหาร นครกุสินารา ปิดทองเหลืองอร่าม มีเครื่องตั้งบูชาตรงหน้าพระพุทธรูปที่ชาวไทยเรียกกันว่า องค์พ่อพระพุทธเมตตา” นั้น มีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐาน เจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลื่ยมมาครอบไว้ ฯ

มีการเล่าประวัติพระพุทธรูปนี้ไว้ในบันทึกของหลวงจีนเสวียนจ้าง (พระถังซัมจั๋ง) ว่าคราวเมื่อศศางกากษัตริย์จากเบงกอล ได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารมหาโพธิ์ ได้พบพระพุทธปฏิมากรตั้งไว้บูชาองค์หนึ่ง ทีแรกที่ได้เห็นก็คิดจะทำลายด้วยมือของตัวเอง แต่เมื่อทรงเห็นพระพักตร์ของพระพุทธปฏิมากรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ก็ประหารไม่ลง จึงเสด็จกลับนคร ฯ ในระหว่างทางนั้นได้ทรงดำริว่า ถ้าขืนยังปล่อยให้พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่ในพระวิหารต่อไปพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คงจะฟื้นฟูสถานที่นี้ขึ้น มาอีกได้เป็นแน่แท้ จึงรับสั่งให้นายทหารผู้หนึ่งไปทำลายพระพุทธรูปองค์นั้นเสีย แล้วให้ประดิษฐานรูปพระมเหศวรขึ้นแทนที่

นายทหารผู้นั้นครั้นได้รับคำสั่งก็มุ่งหน้าสู่วิหารมหาโพธิ์ เมื่อมาถึงได้แลดูพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นั้นก็ประหารไม่ลงอีก และรำพึงว่า “ถ้าหากทำลายพระพุทธรูปนี้ เราคงจะต้องตกนรกหมกไหม้ไปหลายกัปป์หลายกัลป์เป็นแน่ ซ้ำยังจะไร้โอกาสที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระศรีอริยเมตไตยอีกด้วย แต่ถ้าเราไม่ทำลาย พระราชาคงจะทรงกริ้วพร้อมรับสั่งทำลายชีวิตเราและครอบครัวเป็นแน่” ฯ นายทหารผู้นั้น คิดกลับไปกลับมาหลายตลบว่า จะปฏิบัติตามพระบัญชาดี หรือ ขัดพระบัญชาดี

ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำลายพระพุทธรูป แต่จะต้องซ่อนเสียให้พ้นจากสายตาประชาชน จึงได้ไปตามชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั้งหลายมาประชุมปรึกษากันแล้วก็พากันลงมือสร้างกำแพงขึ้นหน้าพระพุทธรูป กั้นไว้ไม่ให้คนภายนอกรู้ว่าข้างในพระวิหารนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เอารูปพระมเหศวรตั้งไว้หน้ากำแพง และกลับไปกราบทูลศศางกากษัตริย์ให้ทรงทราบ ฯ

ศศางกากษัตริย์กลับได้รับทราบแทนที่จะทรงยินดีกลับทรงหวาดหวั่น หวาดกลัว ว้าวุ่นพระทัย ด้วยเกรงว่า เหตุร้ายจักเกิดขึ้นกับตนเป็นแน่แท้” จึงทรงประชวรนับแต่นั้นมาโดยมีอาการเจ็บปวดทั่วทั้งพระวรกาย ในไม่ช้าชิ้นเนื้อเริ่มหลุดออกจากพระวรกายของพระองค์เป็นชิ้น ในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทรมาน ฯ เมื่อศศางกากษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว นายทหารผู้รับพระบัญชาให้ไปทำลายพระพุทธรูปพระองค์นั้นก็ได้กลับไปยังแดนพุทธคยา ณ มหาวิหารพุทธคยา และรีบทำลายกำแพงที่สร้างกั้นหน้าพระพุทธรูปนั้นออก เกิดความประหลาดใจยิ่งนักที่ “ตะเกียงน้ำมันที่ตั้งจุดบูชานั้นยังลุกโพลงอยู่เหมือนเดิม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 วิธีแก้ปัญหาภาษากลอน

ศรัทธาจริต จิตเลื่อมใสพระไตรรัตน์    ปฏิบัติบำเพ็ญทานหว่านกุศล
เน้นความเชื่อบาปบุญคุณมงคล         เจริญมนต์ภาวนาอย่าดูดาย
วิตกจริต จิตฟุ้งซ่านรำคาญง่าย         ย้ำขยายเนื้อหาปาฏิหาริย์
ให้หายขาดหวาดผวาปรากฏการณ์     จักซาบซ่านซึ้งรสบทพระธรรม
พุทธจริต จิตหยั่งรู้ดูเหตุผล              ต้องแยบยลยื่นธรรมนำขยาย
สาระดีมีเหตุผลต้นสุดปลาย             เน้นเป้าหมายแน่ชัดสัจจะธรรม
ราคะจริต จิตอ่อนไหวรักหน่ายบ่อย    มักใจน้อยต้องคอยปลอบมอบคำหวาน
ยื่นคำยอต่อคำชมเหมาะสมกาล       มีเลือกงานน้อยใหญ่เทใจทำ
โทสจริต จิตโลดโผนคนมักโกรธ      คอยจ้องโจทย์จับผิดเป็นนิสัย
กระตุกต่อมรัก-เลิศหรูกว่าผู้ใด         เจาะถูกใจได้แนวรบช่วยปรบมือ
โมหะจริต มิจฉาในใจตั้งผิด             ทำพูดคิดบิดเบือนเพี้ยนภาษา
ต้องอดทนฝนฝึกตรึกตรา                ใช้เวลาสักหน่อยค่อยเป็นไป ฯ

 

 

 
 
โหงวเฮ้งคนมีบุญดูไม่ยาก 
กลุ่มนี้ยิ่งตายยาก เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า
ตั้งใจว่าจะมาช่วยทาสี 
 

 

 

 

ทาสีด้านใน

 
 
 
  พระอ.นพดล  สิริวฑฺฒโณ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ต.ทุ่งโป่ง  อ.ดอยเต่า
จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คำบูชาพระพุทธเมตตา

       วันทามิ  อิมัง  พุทธะเมตตาปะฏิมัง  อิมัสมิง  คะยาสีเส  ปูชาระเห  สักการะภูเต  เจติเย  สุปะติฏฐิตังฯ

       อิมินา  ปะนะ  วันทะมาเนนะ  มา  เม  ทะลิททิยัง  อะหุ  พะหุชะนานัง  ปิโย  โหมิ  มะนาโป  สาธุ  โน  ภันเต  อิเมหิ  สักกาเรหิ  อภิปูชะยามิ.

คำแปล

       ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ พระพุทธเมตตาปฏิมานี้  ซึ่งประดิษฐานตั้งมั่นดีแล้วในองค์พระเจดีย์ที่คยาสีสะประเทศนี้  อันเป็นสถานที่  ควรแก่เครื่องบูชาสักการะ

       ด้วยการกราบไหว้นี้  ขอความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักเป็นที่พอใจ  ของคนทั่วไป  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

 

 อ. มหานพดลมอบพระพุทธเมตตาให้ท่าน "ดีนานันท์ (เจ้าอาวาส)
พระดูแลมหาวิหารพุทธคยา
 ตัวแทนคณะมอบเงินช่วยทาสีกำแพงมหาวิหารพุทธคยา
 อ.มหานพดลและคณะมอบเงินช่วยทาสีกำแพงมหาวิหาร
 
 
 
 ร่วมพิธีห่มผ้าต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

 

 

 

 

คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้

       โพธิ ตัสสะ ภะคะวะโต        อัสสัตโถติ  ปะวุจจะติ

โหติ โย โคตะโม พุทโธ             สะระณัง สัพพะปาณีนัง

ฐะปะยิตวานะ ธัมโมกกัง             ปัจฉิมะ ชะนะโพธะนัง.

       โส รุกโข โพธิคะยายัง        ฐิโต พิหาระคามะเก

มหาโพธิพุทธะคะยานาเม           ยัตถะ ทัยยัสสะ สันตะโก

อาวาโส ทัยยะภิกขูนัง               สัลเลขะ วุตติ โยคินัง

       วันทิเต โพธิรุกขัมหิ           สัมพุทโธ ปุนะ วันทิโต

สัทธัมโม วันทิโต เยวะ              สุสังโฆ โหติ วันทิโต

วันทะนาชะนิตัง ปุญญัง             อิติยัง ระตะนัตตะเย.

       อันตะรายา วิสัสสันตุ          โหตุ โสตถี จะ เตชะสา

โลเก รัฎฐัง สุขัง เสติ                นิมมะลัง สัพพะสาสะนัง

ทีฆายุกา ปะชา สัพเพ               อะนีฆา นิรุปัททะวาติ

 

คำแปล

       ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมพุทธเจ้า  ผู้เป็นที่ระลึกถึงของสรรพสัตว์  เพราะทรงประดิษฐานพระธรรมไว้ให้ชนภายหลังได้รู้  ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นผู้คนขนานนามว่า อัสสัตถพฤกษ์

       ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น  ตั้งอยู่ใกล้วัดไทยพุทธคยามหาวิหารซึ่งเป็นวัดไทยของชาวไทย  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสของพระสงฆ์ไทยผู้ประกอบความเพียร

       เมื่อเราทั้งหลายกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ชื่อว่าได้กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระสัทธรรมเจ้า  พระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดี  บุญใดอันเกิดแล้วจากการกราบไหว้  พระรัตนตรัยด้วยประการฉะนี้ขอเดชแห่งบุญนั้น  บันดาลให้อันตรายทั้งหลายจงพินาศไป  ด้วยสวัสดีจงบังเกิดมี  ทุกประเทศในโลกนี้อยู่เป็นสุข  ทุกศาสนาในโลกนี้จงปราศจากมลทิน  ประชากรทุกหมู่เหล่า  จงมีอายุยืนยาว  ไม่มีทุกข์  ปราศจากอุปัทวะทุกประการฯ

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 พระพุทธลักษณะขององค์พระพุทธเมตตา
แกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียด ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ
คนไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร 
คนอินเดียเรียกว่า ปางภูมิสัมผัส หรือปางภูมิผัสสะ
แปลว่า ทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานแห่งการทำความดีในอดีต 
เพราะตอนที่พระยามารพร้อมเสนามาร
มาผจญไล่พระพุทธองค์ให้ลุกหนีไปเสียจากพุทธบัลลังก์ที่ประทับ 
ทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทำความดีในอดีตของพระองค์ 
โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ำในมวยผม
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนตรวจน้ำทำบุญทุกครั้ง 
กระทั่งในที่สุดทำให้พระยามารต้องพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมี
 
 ทาสีกำแพงตั้งแต่ด้านหน้าไปทางวัดป่าพุทธคยา
ระยะทางประมาณ 500 เมตร
 
 
 
 
 
 โยมตั้งใจว่าจะช่วยทาสีด้วย 
แต่ช่วงจังหวะเวลาไม่ตรงกัน ต้องทาสีเวลาแดดร้อนจัดๆ

 

 

 

 

 
ทาราเมนดา ........ดีนานันท์   จารินดา  มาโนชย์  ......อานันท์ภันเต
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

บอกบุญครับ เอาตามที่สะดวกเลยนะครับ. ตัวเงินมากน้อยไม่สำคัญนะครับ สำคัญที่ความตั้งใจ


ผมมาปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาได้เกือบสัปดาห์แล้ว
เผอิญเพื่อนชาวอินเดียพาไปวัดไทยชื่อ 
“วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร” ตั้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์ อยู่ห่างจาก
พุทธคยา  50 กม. เป็นวัดของพระมหาบุญสนอง เป็นผู้ริเริ่มสร้าง. มีแต่ห้องน้ำ ราวๆ 20 ห้อง ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการเท่านั้น ที่วัดมีพระพุทธรูปหน้าตักเพียง 12 นิ้ว. ท่านพระอาจารย์บอกว่ามีเจ้าภาพพระประธานแล้ว รอแกะอีกหลายเดือนอยู่ ใครไปใครมาก็รู้สึกอายเหมือนกัน  คนไม่ค่อยมาทำบุญเท่าไหร่ เพราะเป็นวัดเล็กๆในชนบท
ผมก็เลยเชิญทุกท่านร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์แรกของวัด หน้าตักประมาณ 30 นิ้ว สูงรวมฐานประมาณ 1.0 เมตร
เป็นหินเนื้อแข็งของอินเดีย. หากสะดวกสนใจร่วมทำบุญ ด้วยกันนะครับ

ขอชื่อก่อนพรุ่งนี้เย็น วันที่ 21 นะครับ เพราะต้องนำรายชื่อไปเขียนที่ใต้ฐานพระและจะนำไปถวายให้วัดในวันที่ 22 มีนาคมนี้ครับผม.      มาสร้างพระพุทธรูปถวายวัดกันครับ

 
อาตมาแบ่งปัจจัยจำนวนหนึ่งที่

ญาติโยมบริจาคมาทาสีมหาวิหารพุทธคยา
มาร่วมบุญถวายพระให้กับ "วัดไทยลัฎฐิวันมหาวิหาร" ด้วย

ทุกคนที่ร่วมทำบุญทาสีมหาวิหารพุทธคยา
มีส่วนร่วมสร้างพระถวายวัดไทยทุกคน 

 นำบุญมาฝากทุกท่านนะครับ  หากผมได้เขียนชื่อใครผิด หรือตกหล่นชื่อใครไป หรือบางชื่อไม่”คุณ”นำหน้า (เพราะกลัวเขียนไม่พอ) ต้องขอโทษมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ ใช้เวลาเขียนทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง  ตอนเที่ยงครึ่ง                                  ตาลายมั๊ก...มาก

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

โหงวเฮ้ง คนมีบุญ
ภาพนี้เธอคงจะเป็นเจ้าภาพทาสี
องค์พระพุทธเมตตา ที่อยู่ชั้นล่าง พระมหาวิหารพุทธคยา

 

นำบุญมาฝากครั้งที่ 2 ครับ
วันนี้ได้เดินทางกลับมาที่
วัดไทยป่าฝ้ายอีกครั้ง ตั้งอยู่ที่เมืองสะสาราม. ซึ่งห่างจากพุทธคยา 120 กม. นำพระพุทธรูปหิน หนักประมาณ 100 กก.มาถวายให้พระอาจารย์ณัฐภูมิ. ครั้งหนึ่งท่านได้เป็นพระวิทยากรบรรยายเมื่อมา 4 สังเวชฯ ครั้งแรก
วันนี้ก็เป็นวัดใหม่อีกวัดหนึ่ง ที่กำลังเริ่มก่อสร้าง จึงได้เป็นตัวแทนทุกท่าน จัดนำพระพุทธรูปมาถวาย ไว้ให้คนที่แวะมากราบสักการะ
บุญกุศลอันเกิดจากเงินของท่านทั้งหลาย ในครั้งนี้ จงเป็นเหตุและปัจจัย ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญในธนสารสมบัติทั้งชาตินี้และทุกๆชาติสืบไป
และขอให้”ธรรมมา ค้าขึ้น”กันทุกครอบครัว นะครับสาธุ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 ภาพนี้เป็นหินแกะสลักที่อยู่หน้าวิหาร
บริเวณประตูเข้าออกคนเหยียบย่ำผ่านไปก็ผ่านมา
ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร
 ถ่ายรูปมาเผื่อว่าจะมีคนรู้ หรืออ่านความหมายได้
คือถ่ายเอาไว้ก่อน
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 ภาพแกะสลักที่บันไดขึ้น-ลงขั้นแรกท่าน้ำเนรัญชรา

 สมัยก่อนชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก
วัดวาอารามเต็มไปหมด
พระเจ้าอโศกให้สร้างวัดจำนวน 8 หมื่น 4 พันวัด
 หินที่ใช้แกะสลักก็เป็นหินแกรนิตสีดำอย่างดี
 พอหมดยุคก็เอาหินไปทำสะพานบ้าง 
ถมที่บ้าง
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 แต้จิ๋วอ่าน  หุก กวง โพว เจี่ย
จีนกลางอ่าน  ฝา กวง ผู่ จ้าว
แปลว่า  แสง ธรรม ส่อง จรัส
  บัวดอกตรงกลาง คงหมายถึง 
     ท่านอรหันต์ อัญญาโกณฑัญญะ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
แต้จิ๋วอ่าน  หุก กวง โพว เจี่ย
จีนกลางอ่าน  ฝา กวง ผู่ จ้าว
แปลว่า  แสง ธรรม ส่อง จรัส
  บัวดอกตรงกลาง คงหมายถึง 
     ท่านอรหันต์ อัญญาโกณฑัญญะ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ่ายรูปกับท่านดีนานันท์ (Dee na nand)
เจ้าอาวาสที่ดูแลวิหารพุทธคยา

 

 

 

 
 ทำไมต้องไปอินเดีย
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ถูกเขาด่า 
ถูกเขาทำร้าย
ถูกเขาฆ่าตายก็ห้ามต่อสู้
เพราะว่าเราคือลูกของพระตถาคต

 

 

 

เทียนเต็ก ซินแส

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่๑๙
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๘
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๖ บนพระมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง
ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๕ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
ชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๒ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมเมียนม่าครั้งที่ 3
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
ปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง