ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย

 เทียนเต็ก ซินแส
ร่วมบุญกับลูกศิษย์
สร้างพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย

 

 โยมสุขสรรค์  เหมือนประสิทธิเวช และภรรยา
เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย เกือบทุกปี
และคราวนี้ก็เช่นกันวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560โยมได้แจ้งมาว่า
ที่เมืองสิทธิเตก. พบวัดเล็กๆวัดหนึ่ง ไม่มีแม้พระประธาน
เลยขอเค้าเป็นเจ้าภาพบูชาพระประธานมาถวายหนึ่งองค์ จะนำไปส่งวันพฤหัสนี้ 
อาตมาดีใจมากจึงแจ้งไปว่าขอร่วมบุญด้วย
ซึ่งโยมสุขสรรค์และภรรยาก็เต็มใจ
 คำขวัญเมืองพาราณสี
เมืองเรืองนามความเก่าแก่
                        เมืองแม่น้ำคงคาธาราสินธุ์
เมืองเคี้ยวหมากปากแดงแข่งกันกิน             เมืองผ้าซิ่นแพรไหม (ส่าหรี)
เมืองแม่ม่ายทูนหัวผัวตามปะ             เมืองมรณะปละปล่อยที่ที่ลอย
เมืองหมุนล้อจักรหลักพระธรรม          เมืองเลิศล้ำสรรพวิชามหาลัย
เมืองมหาเทพเสพองค์พระศิวะ          เมืองมฤคทายวันไพรสณฑ์ใหญ่
เมืองมนต์ขลังติดตรึงจนฝังใจ
 
 
สาเหตุที่มาคงคา
มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ             มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา               มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ                มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต           มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม
 
 ภาพนี้เป็นภาพเก่าคราวที่แล้ว
เป็นวัดพุทธในชนบทเช่นกัน
 
 คราวที่แล้ว
โยมสุขสรรค์ถวายพระพุทธรูป 1องค์เป็นพระโพธิสัตว์อีก 1 องค์
และได้บริจาคพรหมปูพื้นพระอุโบสถ
วัดราชกูรู พุทธวิหาร
เมืองสิทธิเตก จังหวัดปูเน่. อินเดีย

ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาบุญที่ฝากข้าพเจ้ามาสร้างในครั้งนี้ด้วย
และขอให้ผลบุญในครั้งนี้

จงส่งผลให้ทุกท่านมีกายและใจที่ร่มเย็นดั่งพัดลมที่ถวาย
และจะคิดจะเดินไปทางใด ขอให้มีแต่คนปูพรมแดงต้อนรับด้วยใจจริงตลอดไป สาธุ

 

 

เรื่องสร้างพระในครั้งนี้ ความจริง ผมก็เล่าให้ทุกคนฟังว่า
ผมไปเที่ยวอินเดีย และได้ไปเจอวัดในหมู่บ้านๆหนึ่ง ที่ไม่มีพระประธาน.
แล้วผมก็ตั้งใจบูชาพระประธานให้พวกเขาไว้สวดมนต์กัน.

แต่ทุกๆท่านขอร่วมบุญด้วย ผมก็ไม่ติดขัด.
แต่เงินที่ส่งมาให้ผม ขอนำเงินรวมกัน และขอแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนนะครับ. คือ

ส่วนที่ 1 สร้างพระร่วมกันอย่างที่เห็น ถวายวัดภิมนาคา วิหาร ที่เมืองสิทธิเตก จังหวัดปูเน่ อินเดีย

ส่วนที่ 2  ผมจะเดินทางต่อไปพุทธคยา.
แล้วจะนำเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ร่วมทำบุญให้ทั้ง 4 สังเวชนียสถานนะครับ.
แล้วจะรายงานบุญให้ทราบเป็นระยะๆนะครับ

 
พุทธคยามหาสังฆาราม

เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา                เมือง.....ตำรามธุปายาส
   เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน               เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้
เมือง.....บรมครูชนะมาร          เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ
เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์   เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา
เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี        เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า
เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี               เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา
เมือง.....เนรัญชรานทีทราย      เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม
เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก                เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน
  เมืองนาลันทา

เมือง.....พระราชาอุปถัมภก                      เมือง.....ยอยกการศึกษา
เมือง.....คลังสติ-ปัญญา                         เมือง.....มหาวิทยาลัย
เมือง.....มาตุภูมิอัครสาวก                                เมือง.....วิปโยคเมื่อล่มสลาย
เมือง.....พระสงฆ์หลบลี้หนีตาย                 เมือง.....เป้าหมายทำลายล้างคลังพระธรรม
เมือง.....พระถังฯ พากเพียรเรียนพระไตรปิฎก                เมือง.....ยาจกโห่ร้องก้องระส่ำ
เมือง.....หลวงพ่อพุทธองค์ดำ                   เมือง.....คลาคล่ำผู้คนจน-มี
เมือง.....พระสารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉาฯ                เมือง.....รถม้าเอื้ออาทรตามวิถี
เมือง.....นิพพานพระธรรมเสนาบดี             เมือง.....เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญู ฯ
 กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน                  เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                    เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรด
เมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา        เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                                เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน                     เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                       เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี            เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ
 
เมืองสาวัตถี มหานครแห่งคนดี
เมือง.....เศรษฐีลือนาม                   เมือง.....หญิงงามลือชื่อ
เมือง.....เลื่องลือโพธิ์อานนท์            เมือง.....เดียรถีเสียท่า
เมือง.....๒๕ จำกาลฝน                   เมือง.....ปราบโหราจารย์พาลชน
เมือง.....แสดงมงคล ๓๘ ประการ              เมือง.....กฐินถูกยอยก
เมือง.....แสดงยมกปาฏิหาริย์            เมือง.....จอมโจรองคุลีมาร
เมือง.....ตำนานพระสีวลี                 เมือง.....ธรณีสูบคนบาป
เมือง.....กำราบคนหมองศรี                      เมือง.....มากหมู่พระกุฎี
เมือง.....สร้างบารมี ศีล ทาน ภาวนา ฯ

 

 
วิธีแก้ปัญหาภาษากลอน
ศรัทธาจริต จิตเลื่อมใสพระไตรรัตน์            ปฏิบัติบำเพ็ญทานหว่านกุศล
เน้นความเชื่อบาปบุญคุณมงคล         เจริญมนต์ภาวนาอย่าดูดาย
วิตกจริต จิตฟุ้งซ่านรำคาญง่าย          ย้ำขยายเนื้อหาปาฏิหาริย์
ให้หายขาดหวาดผวาปรากฏการณ์             จักซาบซ่านซึ้งรสบทพระธรรม
พุทธจริต จิตหยั่งรู้ดูเหตุผล                      ต้องแยบยลยื่นธรรมนำขยาย
สาระดีมีเหตุผลต้นสุดปลาย             เน้นเป้าหมายแน่ชัดสัจจะธรรม
ราคะจริต จิตอ่อนไหวรักหน่ายบ่อย            มักใจน้อยต้องคอยปลอบมอบคำหวาน
ยื่นคำยอต่อคำชมเหมาะสมกาล         มีเลือกงานน้อยใหญ่เทใจทำ
โทสจริต จิตโลดโผนคนมักโกรธ               คอยจ้องโจทย์จับผิดเป็นนิสัย
กระตุกต่อมรัก-เลิศหรูกว่าผู้ใด           เจาะถูกใจได้แนวรบช่วยปรบมือ
โมหะจริต มิจฉาในใจตั้งผิด                      ทำพูดคิดบิดเบือนเพี้ยนภาษา
ต้องอดทนฝนฝึกตรึกตรา                 ใช้เวลาสักหน่อยค่อยเป็นไป ฯ
 คำอธิษฐานที่สารนาถ
๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือ
๕.ให้ได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ
 
คำขวัญเมืองพาราณสี
เมืองฮินดูเรืองนาม
เมืองนามอมตะ
เมืองพระโพธิสัตว์
เมืองประวัติค้าไหม
เมืองมหาลัยเก่าแก่
เมืองแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
เมืองสถิตพระศิวะ
เมืองฌาปนริมคงคา
เมืองศาสดาประกาศธรรม
 ชาวพุทธดีใจมาก
เพราะบัดนี้เขามีพระประธานในโบสถ์แล้ว
ชาวพุทธในประเทศอินเดีย น่าสงสาร ไม่กล้าเปิดเผยตัว
เพราะถ้าแสดงตัวจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

 

 ทำไมเราต้องไปถึงเนปาล
เพราะเป็นสถานที่อุบัติของพระศาสดาเอกของโลก
.....เราได้กราบของพระบรมศาสดาจารย์ ปัญญาล้ำค้ำโลกทำให้พ้นโศรกตรม
.....เราได้กราบที่เกิดของลูกผู้ประเสริฐ เกิดมาไม่เคยทำให้แม่เสียใจ และเสียน้ำตา
.....เราได้กราบที่เกิดแห่งบิดา ผู้ให้อริยทรัพย์แก่ลูกได้
.....เราได้กราบที่เกิดของพี่ผู้มีน้ำใจพาน้องทั้งหลายข้ามวัฎสงสาร
.....เราได้กราบที่เกิดของสามีที่นำศรีภรรยาถึงฝั่งพระนิพพาน
กราบให้สมกับความลำบากตรากตรำ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล มาแสนไกล
กราบให้เต็มอิ่มทุกห้วงดวงหทัย นำบุญใหญ่ไปฝากพ่อแม่ ลูกหลาน และว่านวงศ์
 
M 7 สูตรเด็ดการเดินทาง
Map          แนบไว้ใช้สอดส่อง
Monk        นำทางสร้างวิถี
Mouth               เฝ้าถามไถ่ใช้วาที
Money               มีไว้ใช้เบิกทาง
Mine         ใจเข้มเต็มหลักสูตร
Mood        สุดสดใสอยู่ไม่สร่าง
Method              บทเรียนเพียรจัดวาง
7 ก้าวย่างทั้ง 7M เต็มร้อยเอย ฯ
 
ความสำคัญของสารนาถคือ เมืองปฐม
ปฐมเทศนาอริยสัจ                 ปฐมอุบัติพระอริยะสงฆ์
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์         ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา
ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสก          ปฐมศกเผยแพร่พุทธศาสนา
ปฐมความงามแห่งปฏิมา          ปฐมพาราพุทธสัญจร
 คนให้มีความสุข
คนรับยิ่งมีความสุข คนที่อ่านก็ขอให้มีความสุขด้วย ช่วยอนุโมทนาด้วยสาธุ
 

 

เงินในส่วนที่ 2 ซองที่1
ผมทำบุญ ผ้าป่าถวายที่วัดเชตวัน มหาวิหาร ที่เมือง
สาวัตถี จำนวน 5000 รูปี 
 
วัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้า จำพรรษา ถึง 19 พรรษา
 
อยากให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ผลบุณจากเงินที่ทุกท่านฝากผมมาทำบุญอย่างแท้จริง  
อย่าเพียงแค่ กล่าวคำอนุโมทนา สาธุนะกับผมนะครับ
 
ให้ นะโม ตัสสะ 3 จบ แล้วสวดพระคาถาที่แนบมาให้ด้วย
 
แล้วอย่าลืมกรวดน้ำ ให้กับคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์
ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนเจ้ากรรม นายเวร. และหลั่งน้ำ
ลงบนดิน เพื่อฝากพระแม่ธรณี ให้นำปัจจัยของทุกท่าน
ไปถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้านะครับ. แล้วจึงสาธุกับผม.
ขอบคุณครับ
 
 
ราชอาณาจักรเนปาล
เมือง.....พุทธอุทยานลุมพินี             เมือง.....มายาเทวีวิหาร
เมือง.....พระมหาบุรุษประสูติกาล               เมือง.....ปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร
เมือง.....เปล่งอาสภิวาจา                 เมือง.....เสาศิลาอโศกอนุสรณ์
เมือง.....เสด็จนิวัติพระนคร                      เมือง.....เวสสันดรบำเพ็ญบารมีทาน
เมือง.....เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศรี               เมือง.....โบกขรณีสุขเกษมศานต์
เมือง.....มรดกโลกจักรวาล                       เมือง.....ภาพโบราณล้ำค่าบุรินทร์
เมือง.....ราชกุมารีบารมีล้ำ                       เมือง.....หัตถกรรมงามศาสตร์-ศิลป์
เมือง.....
EVEREST สุดยอดศิขรินทร์          เมือง.....น้อมจินต์กราบที่ประสูติพระพุทธองค์
 
 
 คำอธิษฐาน ณ พระมูลคันธกุฎี ยอดเขาคิชฌกูฎ
๑. ขอให้เจริญในธรรมคำสอนพระพุทธองค์   ๒. ขอให้การงานมั่นคงดั่งเขาคิชฌกูฎ
๓. ขอให้ศรัทธาบริสุทธิดุจคู่อัครสาวก         ๔. ขอให้ไม่ตกในอบายในวัฏสงสาร
๕. ขอให้ปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรม      ๖. ขอให้ร่ำรวยร่มเย็นเป็นมหาเศรษฐี
๗. ขอให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน     ๘. ขอให้มีความเพียรถึงฝั่งพระนิพพาน
๙. ขอให้ญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรม
 

 

 
 
คำอธิษฐาน ณ อโศการาม
๑. ขอให้จิตใจบริสุทธิ์ดุจอโศการาม           ๒. ขอให้ระบือนามดั่งอโศกมหาราช
๓. ขอให้ไร้โรคาพาธดั่งอโรคยา                ๔. ขอให้งามสง่าดั่งศิลาอโศก
๕. ขอให้ข้ามวิปโยควัฏสงสาร                  ๖. ขอให้เป็นที่พึ่งของญาติมิตรบริวาร
๗. ขอให้เจริญศีลทานเมตตาภาวนา           ๘. ขอให้มีปัญญาศรัทธามั่นกตัญญู
 
 
คำอธิษฐาน ณ กูฏาคาร วัดป่ามหาวัน
๑. ขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชแห่งน้ำพระพุทธมนต์
๒. ขอให้ลาภผลไพบูลย์ ด้วยคุณแห่งศีลธรรม
๓. ขอให้วัชชีธรรม ค้ำชูวงศ์ตระกูล
๔. ขอให้ภัยสิ้นสูญ ด้วยคุณพระไตรรัตน์
๕. ขอให้การงานมั่นคง ดั่งเสาอโศก
๖. ขอให้ดับทุกข์สิ้นโศก ข้ามวัฏสงสาร
๗. ขอให้มีปัญญาญาณ รู้แจ้งในธรรม
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง
 
 คำอธิษฐาน ณ มกุฎพันธนเจดีย์
๑. ขอให้ได้รับพระพุทธธาตุ คือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
๒. ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลาย คือโลภ โกรธ หลง ทุกข์ โศก โรค ภัย จงมอดไหม้ไป ด้วยไฟทิพย์ คือเตโชธาตุที่นี่
๓. ขอให้ได้รับการคุ้มครองดูแล จากเหล่าเทพารักษ์ ผู้พิทักษ์พุทธภูมิ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
 
 
คำอธิษฐาน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา
๑. ขอให้มีศรัทธามั่นเหมือนมัลลิกาเทวี       ๒. ขอให้มีวาจาดีเหมือนโทณพราหมณ์
๓. ขอให้มีเกียรติงามเหมือนพันธุละ            ๔. ขอให้บรรลุธรรมะเหมือนทัพพมัลลบุตร
๕. ขอให้ถึงวิมุติเหมือนสุภัททะ                  ๖. ขอให้ซึ้งสาระปัจฉิมโอวาท
๗. ขอให้ได้กราบแทบบาทพระศาสดา       ๘. ขอให้มีสติปัญญารักษาธรรมมรดก
๙. ขอให้อุปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง
 
คำอธิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ ลุมพินี
ประการที่ ๑. ขอให้ธุรกิจก้าวหน้า
ประการที่ ๒. ขอให้ค้าขายร่ำรวย
ประการที่ ๓. ขอให้รูปสวยโสภา
ประการที่ ๔. ขอให้ปัญญาเลิศล้ำ
ประการที่ ๕. ขอให้ได้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
ประการที่ ๖. ขอให้ได้เทิดทูลพระพุทธศาสนา
ประการที่ ๗. ขอให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรม
 

 

 
 
คำอธิษฐาน ณ สารนาถ
๑. ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้า.....เดิน                ๒. ขอให้การเงินของข้าพเจ้า.....ดี
๓. ขอให้ไมตรีของข้าพเจ้า.....เบิกบาน         ๔. ขอให้การงานของข้าพเจ้า.....ก้าวหน้า
๕. ขอให้การค้าขายของข้าพเจ้า.....รุ่งเรือง   ๖. ขอให้ชื่อเสียงของข้าพเจ้า.....งามปรากฏ
๗. ขอให้เกียรติยศของข้าพเจ้า.....ไพบูลย์    ๘.ขอให้เกียรติคุณของข้าพเจ้า.....แผ่ไพศาล
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง
 
 
ส่วนที่ 2 ซองที่ 2
วันที่ 2 ไปจังหวัดลุมพินี ประเทศเนปาล ได้ไปกราบสถานที่ประสูตึของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทางคณะที่มาด้วย ไม่มี plan ที่จะทอดผ้าป่าวัดไทย ลุมพินีแห่งนี้. แต่เราอยากทำบุญวัดนี้มาก เพราะเป็นวัดที่อยู่ใกล้สถานที่ประสูตึที่สุด
แต่ ทางคณะได้พาลูกทัวร์มาแวะที่วัดนี้ เพื่อบูชา Baby Buddha และขณะที่ทุกคนกำลังง่วนเชียงอยู่กับการบูชา Baby Buddha อยู่นั้นเอง
ผมกับอ้อก็เดินไปกราบพระแก้วในพระอุโบสถ. กราบเสร็จ มีพระไทย 19 รูปเดินเข้ามาในพระอุโบสถ เพื่อทอดผ้าป่าพอดี ผมก็เลยนำเงินบุญของทุกท่าน 4000 บาท ถวายร่วมกับพระคุณเจ้าไปด้วย
ก็ดูราวกับว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นความตั้งใจ เลยเปิดทางให้. พระ 19 รูป สวดดังกระหึ่มลั่นพระอุโบสถ เหมือนราวกับว่า เรามาถวายผ้าป่ากัน 2 คนเท่านั้นครับ เพราะตอนนั้นไม่มีใครในคณะที่มาด้วยอยู่สักคน.
 
 
กระแสจิต มีจริง ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่!!!!!
เหมือนเดิมนะครับ
อยากให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ผลบุณจากเงินที่ทุกท่านฝากผมมาทำบุญอย่างแท้จริง   อย่าเพียงแค่ กล่าวคำอนุโมทนา สาธุนะกับผมนะครับ
ให้ นะโม ตัสสะ 3 จบ แล้วสวดพระคาถาที่แนบมาให้ด้วย
แล้วอย่าลืมกรวดน้ำ ให้กับคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนเจ้ากรรม นายเวร. และหลั่งน้ำ ลงบนดิน เพื่อฝากบอกพระแม่ธรณี ให้นำปัจจัยของทุกท่าน ไปถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้า และพระนางสิริมหามายาพระมารดาของพระองค์ท่าน. แล้วจึงสาธุกับผม. ขอบคุณครับ
 
 
เมื่อวานที่เมืองกุสินารา.
ตรงจุดที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ ปรินิพพาน
ได้ลงนามไว้อาลัยให้ด้วย
 
   
มีเรื่องน่ามหัศจรรย์ที่เมืองกุสินาราครับ
เมื่อวานทางคณะมาถึงที่โรงแรมประมาณบ่ายสองโมงตรง ทางผู้จัดให้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมแล้วเข้าพักผ่อนที่ห้อง นัดเจอกันบ่ายสี่โมงตรง เพื่อไปกราบพระพุทธเจ้า. 

 

 
 
 
ผิดวิสัยครับ ผมเลยเดินจากโรงแรมไปที่สถานที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานเพียงคนเดียว กราบ พระองค์ ท่านเสร็จก็เลยนั่งสมาธิ ในนั้นมีผม มีรปภ และพระสงฆ์หนึ่งรูป ปรากฏว่าไม่สามารถนั่งสมาธิได้ ก็เลยออกมาเดินรอบบริเวณสถานที่หนึ่งรอบ. แล้วกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ คราวนี้ มีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นครับ.   ผมเหมือนมีความรู้สึกว่ามีคนมาบอกว่า ให้ถ่ายรูปใต้ฝ่าพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปติดไว้ที่เพดาน. ที่ผมนั่งสวดมนต์ที่บ้าน
 
หลังจากนั้นภาพของ. พระอาจารย์เทียนเต็กก็ปรากฏขึ้นครับ   พอผมลืมตามามีชาวอินเดียนั่งกันเต็มวิหารเลยครับ แล้วก็สวดมนต์กัน พอสวดกันเสร็จ ทางคณะคนไทยก็มาถึงพอดี สาธุ
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของฟรี.ดีที่สุด

โปรแกรมตลับเมตร “ไฮเทค”Download ฟรี.
แจกฟรี. ฮู้ ยันต์วิเศษ (เจ้าแม่กวนอิม)ป้องกันอาถรรพ์ชั่วร้าย article
โปรแกรมรับประกันความแม่นยำ DownLoad ฟรี.
เจดีย์ วัดแดงประชาราษฏร์
วัดแดงประชาราษฏร์ บวชเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑
โจรอยู่ในวัด
ขายอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะวิธีใช้หล่อแก
อ.อ้อม โหรา คนไทยเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แดนภารตะ
อ. ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ
พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเสาร์ห้า วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง วันที่ 1เมย.60
เฉพาะคนที่ยังไม่มีงานทำ article
ของดีที่ผู้หวังดีส่งมาให้
บทความดีๆจากเว็บไซด์ จากเปลวสีเงิน น.ส.พ.ไทยโพส article
เทียนเต็ก ซินแส ป.บส. รุ่น12 สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดสถานี smm.TV
มัญชุศรีโพธิสัตว์
กิจกรรม ป.บส. รุ่น12 (การศึกษานอกห้องเรียน)
ขายที่ดินเปล่า ที่พัทยา ไม่มีนายหน้า
ขายคอนโด ทำเลเยี่ยม ไม่ผ่านนายหน้า
แจกฟรี.ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
สวดมนต์ข้ามปีวัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง
ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ ต้องการทำบุญ article
ครัวเจ้จู ร้านอาหารไทยที่พุทธคยา
เทียนเต็ก ซินแส พิธีกรรมทางศาสนา สามีจิกรรม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
เทียนเต็ก ซินแส พบเจ้าอาวาสวัดหม่าซื่อ (วัดม้าขาว) มณฑลลั่วหยาง
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 1-10 ธ.ค.58
วัดลาดพร้าว กิจวัตรของพระวัดลาดพร้าว
ขายบ้านพร้อมที่ดิน (ไม่มีนายหน้า)
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำการแพทย์แผนจีน
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรม มะละแหม่ง
ภาพเก่าในอดีต เก็บไว้ในความทรงจำ
โปรแกรมดวงจีน สำหรับมือถือ แอนดรอย์ด โหลดฟรี
กิจกรรม ปบส. รุ่น 12 ( 24 มิถุนายน 2559 )
ขายที่ดินมรดก จังหวัดน่าน
เทียนเต็ก ซินแส นำเที่ยววัดนางนอง
แอพตลับเมตรฮวงจุ้ย สำหรับ แอนดรอยด์ ฟรี!
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทองครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ขายบ้านพร้อมที่ดิน ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำของดีเมืองสุรินทร์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุจอมทอง เชียงใหม่
หลวงพ่อทอง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำ ทาวน์เฮ้าส์ น่าอยู่ ไม่ผ่านนายหน้า
ผ้าป่าวัดแดง
คำขวัญวัดแดงประชาราษฏร์
กิจกรรมวัดแก้วฟ้าdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง