ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11


ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ครั้งที่ 11
26 ก.พ. - 3 มี.ค. 59

 เทียนเต็ก ซินแสนำพระบรมสุข
(พระพุทธรูป 4 อิริยาบท คือ ยืน เดิน นั่ง นอน)
มาอธิษฐานจิตในสถานที่จริงเพื่อให้ญาติโยมได้มีไว้บูชา
เพื่อความเป็นศิริมงคล
ที่พุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

 
หน้าวิหารพระพุทธเมตตา
พุทธคยา
ประเทศอินเดีย


 


 พระพุทธรูปเก่าแก่อีกองค์หนึ่งที่ได้มีวาสนามากราบไหว้ บูชา
 
 
 
พระพุทธรูปเก่าแก่
สร้างจากหินแกรนิตสีดำ
เป็นสัญลักษณ์ของหลักเมือง
 
 
มาอินเดีย 10 กว่าครั้งเพิ่งจะมีวาสนาได้มากราบ
พระพุทธรูปเก่าแก่องค์นี้
 
 
พระพุทธรูปเก่าแก่องค์นี้
สร้างรุ่นเดียวกับพระพุทธเมตตา และหลวงพ่อดำ

 


 ต้องขอบคุณ และขอบใจ กัลยาณมิตรทุกคน
มาคราวนี้ตั้งใจมาปฎิบัติธรรมจริงๆ
ไม่มีเวลาถ่ายรูป
เพราะถือว่าเป็นภาระอย่างหนึ่ง
แต่ที่สำคัญคือไม่มีความรู้ในการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่ดี
 
แต่ญาติโยมได้ส่งภาพมาให้เป็นจำนวนมาก
เมื่อเห็นภาพที่ส่งมาแล้วยอมรับว่า
ถ่ายได้ดีมากๆ ดีกว่าที่คิด
ตั้งใจว่าจะลงให้ทุกภาพที่ส่งมาให้
อาจต้องแบ่งเป็นสองตอน
ขอขอบคุณและขอบใจอีกครั้งหนึ่ง
 
 
ลงเรือที่ริมฝั่งคงคามหานที
 

 ต้นโพธิ์พระอานนท์ (อานันทโพธิ์)
มีอายุยืนมากที่สุดในโลก

 
 
 
 
 
 
 
 
มาอินเดีย 10 กว่าครั้งไม่มีโอกาสได้มากราบและสวดมนต์ที่สถูปพระสารีบุตรนี่้
แต่คราวนี้โชคดีที่เอายาหม่องตราลิง (มั้งกี้บาล์ม)
กับ ยาหม่องเหลือง (ลักกี้บาล์ม) ไปด้วย
จึงใช้ยาหม่องเป็นใบเบิกทางจนประสบความสำเร็จ
 
 
สถูปพระสารีบุตร ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา
ปิดเพื่อบูรณะ ซ่อมแซม
แต่ถ้าตั้งใจจริงๆก็มีโอกาส

 

 

 


 ร่วมทอดผ้าป่าให้กับวัดไทยทุกวัดที่ผ่าน
 

ได้นำยาหม่องที่อ.ยงยุทธและภรรยานำมาจากเมืองไทย
ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือ
ครูและนักเรียนดีใจมาก

 สวดมนต์ทำวัตร
ในบริเวณมหาวิทยาลัยนารันทา
 

 พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา


 
 
 นิ้วชี้มือขวาชี้ไปทีนิ้วกลางมือซ้าย 
หมายถึงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฎิปทา)

 
 
 
 หลวงพ่อดำ
(พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและอินเดียเคารพนับถือ)
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เมืองนาลันทา

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เจดีย์เกสรียา หรือเกสเรีย
เป็นสถานที่บรรจุบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประทานแก่ชาววัชชี
เป็นเจดีย์ใหม่ล่าสุดที่ขุดพบในประเทศอินเดีย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สิ่งที่ทำให้ขัดใจ หรือหงุดหงิดสำหรับคนไทย
ที่มาแสวงบุญที่ประเทศอินเดียมี 2 อย่าง
1.ห้ามแจกเงิน หรือสิ่งของให้ขอทาน
2.ห้ามปิดทอง ของเก่า

 ปัจจุบันสถานที่สำคัญๆจึงต้องกั้นรั้ว
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"มหาปรินิพพานสูตร"

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ.........

เมื่อก่อน ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคต ข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบ ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจ

ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไป ข้าพระองค์ทั้งหลาย จะไม่ได้พบ ไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจ(อีก)

 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า........

อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่ (เป็นศูนย์รวม) ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู

 

สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง อะไรบ้าง คือ

๑.สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ตถาคตประสูติในที่นี้

๒.สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้

๓.สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้

๔.สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์....สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู


ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึก ว่า "ตถาคตประสูติ ในที่นี้" ว่า "ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมสัมโพธิญาณในที่นี้" ว่า "ตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้" ว่า "ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้"

อานนท์...ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จาริกไปยังเจดีย์ จักมีจิตเลื่อมใส ตายไป ชนเหล่านั้นทั้งหมด หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์"

 

ถ้ายังไม่ตาย
ต้องไปอินเดียทุกปี
  นี่คือสัญญาใจ


 
การไปอินเดียนั้นมีอุปสรรค์ทุกปีครับ แต่ไม่เคยเบื่อ
ถ้าใครคิดว่าจะไปเที่ยว
ขอบอกว่าอย่าไปครับ ไม่สนุก

 

 
พบพระสังฆราชลาว เสด็จไปเกือบทุกปี
ทั้งที่มีอายุมากแล้ว
 
นี่ก็เป็นโยมอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนมีบุญ
ได้ลูกหลานกตัญญู
อุตสาห์พามาถึงพุทธคยา
ขอแสดงความนับถือไว้ณ. ที่นี้
 
 
ปีนี้เสียดาย ไปไม่ทันสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑
 
 
ติดเรียน ป.บส. ครับ
มีลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
ตอบไปว่าอายุ 64 ปี แก่แล้ว
เป็นเรื่อง
 

เป็นตัวแทน ป.บส. รุ่นที่ 12
ถวายพระบรมสุข ให้กับอาจารย์ (พระราชปริยัติเวที)
รองเจ้าคณะ กทม.
ที่มาสอนวิชาการบริหารงบประมาณ

 

 


ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขทุกอิริยาบท
(ยืน เดิน นั่ง นอน)
ครับผม
 
 
 
การได้ปฎิบัติธรรมยังแดนพุทธภูมิครั้งนี้
ขอกุศลผลบุญที่ได้รับ  ส่งกลับมายังเพื่อนๆทุกรูป ทุกท่าน ทุกคนครับ
 
 
เขาให้ไปบรรยายเรื่อง ชง
ชนเป็น ชนตาย ชนร้าย ชนดี ชนแล้วรวยก็มี
 
  ปีนี้เดือน ก.พ. กับเดือน ส.ค.
อย่ากระพริบตาครับ
ปีนี้ลิง ชน เสือ
เดือน ก.พ. คือเดือนเสือ (เสือ ชน ลิง)
เดือน ส.ค. เดือนลิงครับ (ลิง ชน เสือ)


 เสือเป็นใหญ่อยู่ในป่า
ลิงเป็นใหญ่อยู่บนต้นไม้
หมูเป็นใหญ่อยู่ในเมือง
งูเป็นใหญ่บนพื้นปฏพี

สรุปคือต่างคนต่างใหญ่ แต่ใหญ่ในถิ่นของใครของมันครับ

แต่ในทางการเมือง
เสือคบกับหมู  งูคบกับลิง
หมูไม่ต้องออกหากิน  แต่เสือต้องออกหากิน
ลิงเก่งบนต้นไม้ งูตัวนิดเดียวแต่มีพิษครับ

 

สังเกตุดูให้ดีๆครับ
นี่คืออานิสงค์ของการปฎิบัติธรรม
และอานิสงค์ของการสาธยายพระไตรปิฏก

 

 
คนเราทำอะไรที่มันจำเจๆ 
ทำแล้วต้องมีความสุข
ถ้าไม่มีความสุขทำไม่ได้ 
หรือทำได้ก็ไม่นานครับ
 

 

ลูกศิษย์ไปสร้างพระพุทธรูป 2 องค์ถวายให้วัดพุทธในชนบท
ที่ประเทศอินเดีย เดินทางไปคนเดียว 
ชื่อโยมสุขสรรค์  เหมือนประสิทธิเวชย์

ฝากบุญมาให้กับพวกเราทุกรูป ทุกคนครับผม 

 
 
วัดราชกูรู พุทธวิหาร
เมืองสิทธิเตก จังหวัดปูเน่. อินเดีย
 
 
ขออนุโมทนาสาธุ  ในความตั้งใจอย่างแรงกล้านี้ 
ขอให้โยมสุขสรรค์และครอบครับสมความปรารถนาทุกประการ
 
 ความจริงแล้ว ครั้งแรกตั้งใจจะไปด้วยกัน 
แต่โยมสุขสรรค์กังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะไปในเขตชนบท
ประเทศอินเดีย ไม่เหมือนประเทศไทย
ต้องระมัดระวังเหมือนกัน

 

 


ชาวพุทธในประเทศอินเดีย น่าสงสาร ไม่กล้าเปิดเผยตัว
เพราะถ้าแสดงตัวจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
 
 นอกจากความสุขดังที่กล่าวแล้ว
ยังมีอีกอย่างหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธาครับ
คนเราที่ทำอะไรจำเจได้นอกจากความสุขแล้วคือความศรัทธา
 

 

 นอกจากถวายพระพุทธรูป 2 องค์แล้ว
โยมสุขสรรค์ยังได้บริจาคพรหมปูพื้นพระอุโบสถ
วัดราชกูรู พุทธวิหาร เมืองสิทธิเตก จังหวัดปูเน่. อินเดีย

ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาบุญที่ฝากข้าพเจ้ามาสร้างในครั้งนี้ด้วย
และขอให้ผลบุญในครั้งนี้

จงส่งผลให้ทุกท่านมีกายและใจที่ร่มเย็นดั่งพัดลมที่ถวาย
และจะคิดจะเดินไปทางใด ขอให้มีแต่คนปูพรมแดงต้อนรับด้วยใจจริงตลอดไป สาธุ

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 เทียนเต็ก ซินแส

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่๑๙
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๘
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๗
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๖ บนพระมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง
ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๕ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
ชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๒ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมเมียนม่าครั้งที่ 3
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
ปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง