ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรม ป.บส. รุ่น12 (การศึกษานอกห้องเรียน)

 

 

กิจกรรม ป.บส. รุ่น12
(การศึกษานอกห้องเรียน)

 เจ้าคุณอาจารย์พระราชเวที
ผจล.วัดพระเชตุพนฯ
บรรยาย ให้ความรู้ กับนักศึกษา ป.บส. รุ่น12

 
แผนผังวัดโพธิ์
มีพื้นที่ประมาณ 51 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา
อยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง
ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง
ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย
ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ
ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช

 
เจ้าคุณอาจารย์ราชเวทีเป็นมังคุเทศน์
นำทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ ตลอดงาน
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระราชเวที
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์
 
ท่านเจ้าคุณ อาจารย์
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธสถาปัตยกรรมไทย
อย่างละเอียดด้วยความเต็มใจ
ตอบได้ทุกคำถาม

 
วัตถุ สิ่งของบางอย่างที่คนธรรมดาไม่มีโอกาสได้เห็น
"หาค่าไม่ได้"
แต่พวกเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้กราบไหว้
ถือว่าไม่ธรรมดา

www.tiantekpro.com

www.tiantek.com
 

www.tiantek.net 


เป็นบุญตาที่ได้มารู้ และได้มาเห็น 
ซาบซึ้งสุดๆ

สถานที่สำคัญๆภายในวัด
1.ซุ้มประตูทรงมงกุฎ
2.พระอุโบสถ
3.กำแพงแก้ว
4.พระมหาสถูปหรือพระปรางค์
5.พระระเบียงและพระวิหารทิศ
6.พระวิหารคต
6.1 พระวิหารคตพระพุทธฉาย
6.2 พระวิหารคตพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
6.3 พระวิหารคตสมอ(พระวิหารคตกรมหลวงชุมพร)
6.4 พระวิหารคตหน้าแดง
7.พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว
8.พระเจดีย์ราย
9.เขามอและฤาษีดัดตน
10.ศาลาราย
11.หอระฆังด้านทิศเหนือและทิศใต้
12.พระมหาเจดีย์สี่รัชการ
13.พระวิหารนาคปรก (ห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ)
14.พระวิหารพระพุทธไสยาส
15.ศาลาการเปรียญ
16.สวนมิสกวัน
17.สระจรเข้
18.พระมณฑป (หอไตร)
19.พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป
20.พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยและเครื่องแก้วเจียรไน
21.พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก ใบลานและสมุดไทย
22.โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ และการนวดแผนโบราณ
23.แผนกบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน และแผนกทัศนศึกษา
24.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
25.ประชาสัมพันธ์
26.ที่จำหน่ายหนังสือวัด

 

 


 พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่1พระราชทานนามวัดว่า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส
ต่อมารัชการที่4 โปรดเกล้าให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง  ไม่โรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์
 วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 
วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชการที่ 1.


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่1
สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่า เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง
และที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธเทวปฎิมากร
พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านด้วย

 


ตามธรรมดาแล้วเราไปในสถานที่ที่มีของมีค่ามากๆ
เราจะไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆ
แต่มาที่นี่เจ้าของสถานที่ (เจ้าคุณอาจารย์)
ต้องการให้พวกเราได้ดูใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆ เห็นสิ่งที่มีคุณค่า
ซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

 

 
 
 

ท่านอาจารย์ เจ้าคุณ พานักศึกษา ป.บส.รุ่น12
มาทัศนศึกษานอกห้องเรียนด้วยความสนุกสนาน
และเปิดโอกาสให้ซักถามได้ตลอดเวลา
ถึงแม้ฝนจะตกลงมาก็ไม่เป็นปัญหา

 เมฆฝนกำลังจะมา แต่พวกเราไม่หวั่นไหว สบายมาก

 
ท่านอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสช่วยบรรยายเป็นบางช่วง
ยิ่งเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 


ปรกติธรรมดาที่นักศึกษาจะลากิจบ้าง ลาป่วยบ้าง
แต่วันนี้ทุกคนมาครบ ไม่มีใครขาด

เพื่อความเป็นศิริมงคล
พวกเราทุกคนจึงได้มีโอกาสมาศึกษานอกสถานที่

 

 
บริเวณไหนเป็นที่สำคัญ หรือโดดเด่นเป็นพิเศษ
ท่านอาจารย์จะให้พวกเราถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นอนุสรณ์และเพื่อความเป็นศิริมงคล
สถานที่นี้คือยักษ์วัดอรุณ
(วัดแจ้ง)
 
 
 
 

 

 
นักศึกษา ป.บส. รุ่น12
ได้รับหนังสือที่มีคุณค่าเป็นที่ระลึกจาก
เจ้าคุณอาจารย์พระราชเวที

 
หนังสือที่ดีๆและมีคุณค่าอย่างนี้จะไปหาที่ไหนได้
 
ข้อมูลดีๆอย่างนี้จะไปหาได้ที่ไหน
 พระวิทยากรที่ดีอย่างนี้จะไปหาที่ไหน
 
ไปอินเดียมา 10 ครั้งแล้วยังไม่เคยเจอ
พระวิทยากรที่ดีอย่างนี้เลย

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


ต้องขออภัยนี่คือยักษ์วัดแดงครับ ไม่ใช่ยักษ์วัดแจ้ง
นำมาเปรียบให้เห็นว่า ยักษ์วัดแจ้ง (วัดอรุณ)
สวยงามและอลังการขนาดไหน

 


ความจริงก็ใช้ต้นแบบจากวัดอรุณนั่นเอง

เป็นหน้ายักษ์ กับหน้าเทพ
 
วัดแดงประชาราษฏร์  ชนในชาติเรื่องลือไป
หลวงพ่อแดงผู้เกรียงไกร  ทุกคนรักศักดิ์สิทธิ์จริง
พระพิฆเนศครองนคร  หลวงพ่อโสธรอันใหญ่ยิ่ง
พระบรมสุขหนึ่งนิ่ง  มีแห่งเดียวในเมืองไทย
พระพุทธเจ้าตรัสรู้  พระองค์ผู้เป็นธงชัย
บรรลุเหตุปัจจัย  ยี่สิบแปดองค์พอดี
พระแม่กวนอิมเจ้า  เสด็จเข้าไตรภาคี
พระองค์ศิวลี  พระองค์นี้ให้โชคชัย
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 พระพุทธรูปบางองค์หาค่าไม่ได้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรม ป.บส. รุ่น12
(การศึกษานอกห้องเรียน)
ของฟรี.ดีที่สุด

โปรแกรมตลับเมตร “ไฮเทค”Download ฟรี.
แจกฟรี. ฮู้ ยันต์วิเศษ (เจ้าแม่กวนอิม)ป้องกันอาถรรพ์ชั่วร้าย article
โปรแกรมรับประกันความแม่นยำ DownLoad ฟรี.
เจดีย์ วัดแดงประชาราษฏร์
วัดแดงประชาราษฏร์ บวชเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑
โจรอยู่ในวัด
ขายอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะวิธีใช้หล่อแก
อ.อ้อม โหรา คนไทยเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แดนภารตะ
อ. ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย
พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเสาร์ห้า วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง วันที่ 1เมย.60
เฉพาะคนที่ยังไม่มีงานทำ article
ของดีที่ผู้หวังดีส่งมาให้
บทความดีๆจากเว็บไซด์ จากเปลวสีเงิน น.ส.พ.ไทยโพส article
เทียนเต็ก ซินแส ป.บส. รุ่น12 สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดสถานี smm.TV
มัญชุศรีโพธิสัตว์
ขายที่ดินเปล่า ที่พัทยา ไม่มีนายหน้า
ขายคอนโด ทำเลเยี่ยม ไม่ผ่านนายหน้า
แจกฟรี.ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
สวดมนต์ข้ามปีวัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง
ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ ต้องการทำบุญ article
ครัวเจ้จู ร้านอาหารไทยที่พุทธคยา
เทียนเต็ก ซินแส พิธีกรรมทางศาสนา สามีจิกรรม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
เทียนเต็ก ซินแส พบเจ้าอาวาสวัดหม่าซื่อ (วัดม้าขาว) มณฑลลั่วหยาง
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 1-10 ธ.ค.58
วัดลาดพร้าว กิจวัตรของพระวัดลาดพร้าว
ขายบ้านพร้อมที่ดิน (ไม่มีนายหน้า)
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำการแพทย์แผนจีน
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรม มะละแหม่ง
ภาพเก่าในอดีต เก็บไว้ในความทรงจำ
โปรแกรมดวงจีน สำหรับมือถือ แอนดรอย์ด โหลดฟรี
กิจกรรม ปบส. รุ่น 12 ( 24 มิถุนายน 2559 )
ขายที่ดินมรดก จังหวัดน่าน
เทียนเต็ก ซินแส นำเที่ยววัดนางนอง
แอพตลับเมตรฮวงจุ้ย สำหรับ แอนดรอยด์ ฟรี!
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทองครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ขายบ้านพร้อมที่ดิน ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำของดีเมืองสุรินทร์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุจอมทอง เชียงใหม่
หลวงพ่อทอง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำ ทาวน์เฮ้าส์ น่าอยู่ ไม่ผ่านนายหน้า
ผ้าป่าวัดแดง
คำขวัญวัดแดงประชาราษฏร์
กิจกรรมวัดแก้วฟ้าdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง