ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (ความรัก ชง ความรัก)

การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ
(ความรัก ชง ความรัก)

 

การทำนายดวง การชง
ชง  หมายถึงพลัดพราก จากกัน
การชง หมายถึงสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน  ไม่สามารถที่จะอยู่ในที่เดียวกันได้ เช่นน้ำกับไฟ  ทิศเหนือกับทิศใต้ พระอาทิตย์กับพระจันทร์ กลางวันกับกลางคืนเป็นต้น

การชงมี 4 อย่างคือ
1.ดาวร้าย ชงดาวดี  ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันไม่ดี (ไปไม่ดี ไม่ควรไป)

2.ดาวร้าย ชงดาวร้าย ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันไม่ดีมากๆ (มีอุบัติเหตุุ หรือมีภัย)

3.ดาวดี ชงดาวร้าย ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันดี (การเดินทางสะดวก ราบรื่น ปลอดภัย)

4.ดาวดี ชงดาวดี ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันดีมากๆ (เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง แต่งงาน)

 

ตารางอ่านดวงที่1 

           
เวลาเกิดบน
ดิถี
เดือนเกิดบน
ปีเกิดบน
 
 
 
 
เวลาเกิดล่าง
ลูก-บริวาร
วันเกิดล่าง
คู่ครอง
เดือนเกิดล่าง
เถ้าแก่
ปีเกิดล่าง
พ่อ-แม่
 
 
 

 

การทำนายดวงการชง
ฐานปีเกิด, ฐานเดือนเกิด, ฐานวันเกิด, หรือฐานเวลาเกิด เป็นจื้อ (ชวด) ธาตุน้ำเล็ก
วัยจร ปีจร เดือนจร หรือวันจรเดิน โง้ว (มะเมีย) ธาตุไฟเล็ก  หมายถึงเกิดการชง

การชง หมายถึงพลัดพราก หรือจากกัน
จื้อ ชง โง้ว  หรือโง้ว ชง จื้อ  ก็ตาม ธาตุน้ำต้องชนะธาตุไฟเสมอ
ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้คุณ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วเป็นผลดี
ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้โทษ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วไม่ดี มีโทษ

 

ตารางอ่านดวงที่2

           
เวลาเกิดบน
ดิถี
เดือนเกิดบน
ปีเกิดบน
 
 
 
 
เวลาเกิดล่าง
ลูก-บริวาร
วันเกิดล่าง
คู่ครอง
เดือนเกิดล่าง
เถ้าแก่
ปีเกิดล่าง
พ่อ-แม่
 
 
 

 

 การทำนายดวงการชง
ฐานปีเกิด, ฐานเดือนเกิด, ฐานวันเกิด, หรือฐานเวลาเกิด เป็นเบ้า (เถาะ) ธาตุไม้เล็ก
วัยจร ปีจร เดือนจร หรือวันจรเดิน อิ้ว (ระกา) ธาตุทองเล็ก  หมายถึงเกิดการชง

การชง หมายถึงพลัดพราก หรือจากกัน
อิ้ว ชง เบ้า หรือ เบ้า ชง อิ้ว  ก็ตาม ธาตุทองต้องชนะธาตุไม้เสมอ
ถ้าธาตุทองเป็นธาตุที่ให้คุณ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วเป็นผลดี
ถ้าธาตุทองเป็นธาตุที่ให้โทษ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วไม่ดี มีโทษ

 

ตารางอ่านดวงที่3

           
เวลาเกิดบน
ดิถี
เดือนเกิดบน
ปีเกิดบน
 
 
 
 
เวลาเกิดล่าง
ลูก-บริวาร
วันเกิดล่าง
คู่ครอง
เดือนเกิดล่าง
เถ้าแก่
ปีเกิดล่าง
พ่อ-แม่
 
 
 

 

 การทำนายดวงการชง
ฐานปีเกิด, ฐานเดือนเกิด, ฐานวันเกิด, หรือฐานเวลาเกิด เป็นโง้ว (มะเมีย) ธาตุไฟเล็ก
วัยจร ปีจร เดือนจร หรือวันจรเดิน จื้อ (ชวด) ธาตุน้ำเล็ก  หมายถึงเกิดการชง

การชง หมายถึงพลัดพราก หรือจากกัน
จื้อ ชง โง้ว  หรือโง้ว ชง จื้อ  ก็ตาม ธาตุน้ำต้องชนะธาตุไฟเสมอ
ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้คุณ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วเป็นผลดี
ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้โทษ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วไม่ดี มีโทษ

 

ตารางอ่านดวงที่4

           
เวลาเกิดบน
ดิถี
เดือนเกิดบน
ปีเกิดบน
 
 
 
 
เวลาเกิดล่าง
ลูก-บริวาร
วันเกิดล่าง
คู่ครอง
เดือนเกิดล่าง
เถ้าแก่
ปีเกิดล่าง
พ่อ-แม่
 
 
 

  

  การทำนายดวงการชง
ฐานปีเกิด, ฐานเดือนเกิด, ฐานวันเกิด, หรือฐานเวลาเกิด เป็นอิ้ว (ระกา) ธาตุทองเล็ก
วัยจร ปีจร เดือนจร หรือวันจรเดิน เบ้า (เถาะ) ธาตุไม้เล็ก  หมายถึงเกิดการชง

การชง หมายถึงพลัดพราก หรือจากกัน
อิ้ว ชง เบ้า หรือ เบ้า ชง อิ้ว  ก็ตาม ธาตุทองต้องชนะธาตุไม้เสมอ
ถ้าธาตุทองเป็นธาตุที่ให้คุณ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วเป็นผลดี
ถ้าธาตุทองเป็นธาตุที่ให้โทษ ทำนายว่าพลัดพราก หรือจากกันแล้วไม่ดี มีโทษ

 

 การอ่านดวงหมวดความรัก
หลักปีเกิดและหลักเดือนเกิด หมายถึงเรื่องส่วนรวม
หลักวันเกิดและหลักเวลาเกิด หมายถึงเรื่องส่วนตัว

หมวดความรัก (สุข-ทุกข์)

 จื้อ (ชวด)    เบ้า (เถาะ)  โง้ว (มะเมีย)  อิ้ว (ระกา

ธาตุให้คุณ  มีความสุข

การทำนายดวงหมวดความรัก (ธาตุให้คุณ หมายถึงมีความสุข)

นักษัตรชวด (จื้อ) เถาะ (เบ้า) มะเมีย (โง้ว) ระกา (อิ้ว)

หลักปีเกิด เป็นธาตุให้คุณ ทายว่าอยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่บ้านเกิดมีความสุข

หลักเดือนเกิด เป็นธาตุให้คุณ ทายว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ที่ทำงานมีความสุข

หลักวันเกิด เป็นธาตุให้คุณ ทายว่าอยู่กับคู่ครอง หรืออยู่กับครอบครัวมีความสุข

หลักเวลาเกิด เป็นธาตุให้คุณ ทายว่าอยู่กับลูกหลาน หรือบั้นปลายมีความสุขกับลูกหลาน

 
 ธาตุให้โทษ มีความทุกข์

การทำนายดวงหมวดความรัก (ธาตุให้โทษ หมายถึงมีความทุกข์)

นักษัตรชวด (จื้อ) เถาะ (เบ้า) มะเมีย (โง้ว) ระกา (อิ้ว)

หลักปีเกิด เป็นธาตุให้โทษ ทายว่าอยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่บ้านเกิดมีความทุกข์

หลักเดือนเกิด เป็นธาตุให้โทษ ทายว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ที่ทำงานมีความทุกข์

หลักวันเกิด เป็นธาตุให้โทษ ทายว่าอยู่กับคู่ครอง หรืออยู่กับครอบครัวมีความทุกข์

หลักเวลาเกิด เป็นธาตุให้โทษ ทายว่าอยู่กับลูก-บริวาร หรืออยู่กับครอบครัวมีความทุกข์

 
 

หลักการทำนายดวงจีนขั้นพื้นฐาน
ชง  แปลว่า พลัดพราก  แยกจาก
จื้อ ธาตุน้ำ หมวดความรัก
ธาตุให้คุณ ทายว่ามีความสุข
ธาตุให้โทษ ทายว่ามีความทุกข์

 

 

 

 

 

-
-

 
ดวงจีนชั้นที่ 4.

การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรชวด (หนู)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรเถาะ (กระต่าย)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรมะเมีย (ม้า)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรระกา (ไก่)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (การฮะ)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (เบ้า ฮะ สุก)
การทำนายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (หมวดความรัก)dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง