ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)

อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ 45 วัน
ครั้งที่สอง
พิสูจน์แล้วว่าคนมีบุญจึงได้มา

 21 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2558

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ"  "คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" 
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" 

 

 ต้นแบบพระสติปัฎฐาน 4
"ยืน เดิน นั่ง นอน"

คำแนะนำ ภาพที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบุญตา
ดูแล้วทำให้สบายใจเพราะภาพที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้
เป็นภาพของคนที่มีบุญ ดูไม่ยาก

คนที่มีบุญหน้าตาจะอิ่ม สดใส ดูแล้วสบายตา
ท่านสังเกตุดูที่หน้า (โหงวเฮ้ง) ให้ดีๆ
แล้วต่อไปท่านก็ได้ดูออกว่าคนที่มีบุญหน้าตาเป็นอย่างไร
และคนที่หมดบุญหน้าตาเป็นอย่างไร
ขออนุโมทนา

พวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่า
ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดจะอยู่สูงที่สุด

สมมุุติว่านายกมานั่งพับเพียบอยู่ที่ข้างหน้า
แล้วให้พิธีกรไปยืนอยู่ข้างหลัง

ขอถามว่าจะน่าดูไหม?

ส่วนตำแหน่งที่สำคัญน้อยที่สุดจะอยู่ต่ำที่สุด
การสอนสติปัฎฐาน 4
จึงต้องสอนจากต่ำไปหาสูง

คือสอนจากส่วนที่ต่ำที่สุดคือเท้า (ขา) ไปหาส่วนที่สูงที่สุดคือหัว(ศรีษะ)

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

อิริยาบถที่ 1 คือยืน

ครูบาอาจารย์บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุด
ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ตั้งใจปฏิบัติ ทำให้ผู้สอนสบายใจ และมีความสุขที่สุด

ปฎิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตรว่า
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)

การยืนต้องมีสติ คือตั้งสติไว้ที่กาย
มือขวาทับมือซ้าย ยืนตัวตรง มองไปข้างหน้า

 

อิริยาบถที่ 2 คือเดิน

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตรว่า
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)

จำไว้อย่างหนึ่งว่าพระใช้เท้าขวานำหน้าเสมอ
(ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ)
ส่วนทหาร และตำรวจจะใช้เท้าซ้ายนำหน้าเสมอ
(ซ้ายขวาซ้าย)

 

 

อิริยาบถที่  3 คือนั่ง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตรว่า
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" (นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า
)

 

 อิริยาบถที่ 4 คือนอน

อิริยาบถที่ 4
การฝึกอิริยาบถที่ 4 ถือว่าเป็นอิริยาบถที่สำคัญที่สุด
คนที่เริ่มฝึกปฎิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานใหม่ๆต้องฝึกไปทีละขั้น
คือขั้นที่ 1 คือการยืน 2การเดิน 3.การนั่ง 4การนอน

การฝึกทีละขั้น หมายความว่าฝึกจากง่ายไปหายาก จะได้ไม่เกิดความท้อ
จะมีแต่ความสนุก และเพลิดเพลิน

ส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้
เมื่อฝึกอิริยาบทที่ 3 จบแล้ว
ครูบาอาจารย์จะให้กลับไปฝึกอิริยาบถขั้นที่ 4 ต่อในที่พักของตนเอง

บางท่านรีบอาบน้ำ อาบท่า เมื่อเสร็จแล้วก็เริ่มฝึกอิริยาบถที่ 4 ต่อเลย
ใหม่ๆอาจจะยังไม่ชิน หรือไม่ชอบ
แต่เมื่อฝึกไปได้หลายวันจะเกิดความชอบ

เหตุก็เพราะว่าเมื่อได้ยินเสียงระฆังในช่วงเช้า 04.00 น.
หรือบางท่านตื่นก่อนเสียงระฆังจะดังด้วยซ้ำไป
และรู้สึกสดชื่น ไม่มีความรู้สึกง่วงเหงา หาวนอนเลย

ส่วนท่านที่กลับมาที่พักแล้วไม่ยอมฝึกอิริยาบถที่ 4
เพราะไม่มีใครคอยควบคุม
บางทีคุยกันส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นด้วยซ้า

แต่เมื่อถึงเวลาเช้า 04.00 น เสียงระฆังสัญญานดังขึ้น
จะรู้สึกอ่อนเพลีย นั่งหลับ
ทำวัตร สวดมนต์ไม่มีสมาธิ
(ภาพมันฟ้อง)

ท่านที่ฝึกอิริยาบถที่ 4.ในตอนกลางคืนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด
เมื่อเติมพลังจนเต็มแล้วจะเริ่มตื่นก่อนกำหนด

กรุณาอย่ารีบรุกขึ้นไปทำธุระอย่างอื่นนอกจากไปห้องน้ำเพื่อปัสสาวะ
แล้วรีบกลับมานอนต่อ
แต่ท่านจะนอนไม่หลับ
(เพราะแบตมันเต็มแล้ว การพักผ่อนเพียงพอแล้ว)

ต่อไปนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด
เพราะการฝึกอิริยาบถที่ 4. กำลังจะเริ่มต้น.

นอนต่อไป  แต่ให้มีสติ
ไม่ต้องกลัวว่าจะหลับ ท่านกำลังจะได้ฝึกท่าสุดท้าย

 

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตรว่า
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็ให้รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

ช่วงสุดท้าย
เมื่อฝึกอิริยาบถที่ 3 จบแล้ว
พระวิปัสนาจารย์ก็สอนหลักในการฝึกอิริยาบถที่ 4.

คืออิริยาบถนอนซึ่งเป็นอิริยาบถที่สำคัญที่สุด
และเมื่อถึงเวลา 21.00 น
ก็ให้ทุกรูปไปเจริญกรรมฐานต่อในท่าที่ 4
ซึ่งเป็นอิริยาบถสุดท้าย

ในที่พักของตนเอง
และเมื่อถึงเวลา 04.00 น
ทุกรูปต้องพร้อมที่จะเริ่มฝึกใหม่ในช่วงเช้าของวันใหม่
ตลอดเวลาจนครบ 45 วัน
จึงจะถือว่าครบหลักสูตร

 

เจ้าคุณ พระราชปัญญารังสี
รองประธาน พระวิปัสนาจารย์ 
(เป็นครูบาอาจารย์ที่พูดได้เนื้อหาและตรงประเด็นที่สุด)
คือพูดแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องแปล

 
 ภายในบริเวณศาลากรรมฐาน
มีพระประธานแกะสลักจากหินทรายสวยงามมาก
 
 พระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที (ปุญญชโย)
เจ้าคณะภาค 17
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
เป็นพระดีที่หาได้ยากในยุคปัจจะบัน
ซึ่งพวกเราให้ความเคารพด้วยความเต็มใจ
 
 หลายรูปลดกินยาความดัน
หลายรูปเลิกกินยาแก้เบาหวาน
หลายรูปเลิกกินยาทุกชนิด
 
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ"
(เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
 
 

  ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
เมื่อเป็นนักเรียน ก็ต้องทำตามระเบียบ ต้องมีวินัย

พระใช้เท้าขวานำหน้าก่อน (ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ)
ตำรวจ ทหาร จะใช้เท้าซ้ายนำหน้า (ซ้าย ขวา ซ้าย)

 
 

 

 
คุณสมบัติของผู้มีบุญที่ได้มาที่นี่
 


1.
พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

 
 

2.เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 
 

3.รองเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 
 

4.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 

 

5.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้แทน

 

6.พระสังฆาธิการที่ได้ทำเรื่องผ่อนผันไว้

 

7.พระภิกษุผู้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอื่นๆ

 ไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะมาก็มาได้

 ธรรมชาติสร้างสรรอย่างสมดุล
สังเกตุดูจะเห็นว่าสิ่งไหนมี 1 เดียวจะอยู่ตรงกลาง
สิ่งไหนมีเป็นคู่จะอยู่ข้างๆ

หูมี 2 หู จมูกมี 2 รู ตามี 2 ตา จึงอยู่ข้างๆ
ส่วนปากมีปากเดียวจึงอยู่ตรงกลาง

หูมี 2 ข้างต้องฟังเยอะๆ
ตามี 2 ตาต้องดูเยอะๆ
จมูกมี 2 รูต้องหายใจเข้าไปให้เยอะๆ

ส่วนปากมีปากเดียว ต้องพูดน้อยๆ

 

 เจ้าประคุณสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์
ประธานโครงการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้โอวาส

 ช่วงปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย
ใครจะยืนก็ยืน
ใครจะนั่งก็นั่ง
แต่ห้ามนอน
 ญาติโยมที่รู้ข่าวนำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมาถวายพระ
เพราะรู้ว่ามาที่นี่ได้บุญเยอะ
 จะปฎิบัติในห้อง หรือปฎิบัตินอกห้อง(ระเบียง)ก็ได้
 ช่วงรับฟังโอวาสจากเจ้าประคุณสมเด็จ
 

 

 

 โครงการ  "วิเคราะห์ผลการศึกษาและปฎิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานด้วย
สัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์" 

วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิปัสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 
 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปฎิบัติธรรมไปประมาณ 1 เดือนแล้ว
 
 ทุกท่านเริ่มอยู่ตัว ทำเองโดยอัตโนมัติ
โดยมีสัญญารระฆังเป็นตัวกำหนด
 
 มีความพร้อมเพรียง ไม่ต้องมีใครออกคำสั่ง
 
 ทุกท่านรู้ดีว่าต้องทำอย่างไร
เมื่อเป็นนักเรียนก็ต้องทำตัวเป็นนักเรียนที่ดี
 
 เมื่อเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดี

 

 

การตรวจสัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1
ก่อนที่จะเริ่มวิปัสนากรรมฐาน

 

 

 พระเทพกิตติเวที (ปุญญชโย) เจ้าคณะภาค 17
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
โทร. 081-496-6851
Kittiwethai@gmail.com
 พระครูพิศาลพัฒนคุณ (วิสาโล)
วัดอัปสรสวรรค์ ภาษีเจริญ ก.ท.ม.
081-912-6101   02-457-8078
 พระใบฎีกาไทย  (ดุฏฐมโน) วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
เขตธนบุรี ก.ท.ม.
โทร 087-059-5860   02-466-1263
 พระอธิการสงวน (ทินฺนโชโต) วัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อ ก.ท.ม.
โทร.089-828-6351
พระมหามานะ (ธมฺมสุนฺทโร) วัดสระบัว ปทุมวัน ก.ท.ม. 10330
โทร. 02-214-6421

 

 

 

 

 

 ดอกบัวที่บานก่อนคือ
พระอัญญาโกณฑัญญะ อีก 4 ดอกจะบานต่อไป

 
 พระสมุห์วิญญู (ภูริปัญฺโญ) วัดไผเงินโชตวนาราม กทม.
โทร. 085-913-9930
uri.vinyu@gmail.com
 
 พระครูสังฆรักษ์บุญโฮม (จารุวาโท)
วัดกลางบางซื่อ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000
โทร. 081-538-3329
 
 พระมหาพิชิต (ภูรปญฺโญ) วัดเทพนารี ก.ท.ม.
โทร. 086-619-3481
pramahapichit01@gmail.com
 
 พระมหาปรีชา (ปภงฺกโร) วัดพระพิเรนทร์ กทม
โทร. 081-908-3826
precha2000@yahoo.com
 
 พระอธิการธงชัย (ธมฺมกาโม) วัดแดงประชาราษฏร์
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.081-936-6908   02-408-7443
tiantek@hotmail.com

 

 

 

 
 พระมหาสุทธิศักดิ์ (สนฺตจิตฺโต) วัดนิมมานรดี ก.ท.ม.
โทร.081-622-3393
ID Line:somsak0816223393
 
 พระอธิดการกมล (กมโล) วัดทอง (บางระมาด)
เขตตลิ่งชัน ก.ท.ม. 10170
โทร.081-854-9126
 
 พระสุชิน (โชติญาโณ) วัดแก้ว เขตตลิ่งชัน ก.ท.ม.
โทร.02-864-7951
hkyline02506@gmail.com
 
 พระมหาบรรพต (ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร.081-343-0262
dnbupot@yahoo.co.th
 
 พระมหาชาโพ่ว (กุสลจิตฺโต)
วัดนครอินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 085-137-7964
sawkukacen@gmail.com

 

 

 

 
 พระมหาอาทิตย์ (อมโร) วัดทองบน ยานนาวา ก.ท.ม. 10120
โทร. 081-456-8178   02-682-2934
 
 
 
 พระมหาจรูญ (จารุวณฺโณ) วัดพุทธชินวงศ์วนาราม
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.089-653-151    02-904-6179
maha2555@hotmail.co.th
 
 
 
 พระมหาสมรอย (ปรุฬฺโท) วัดเทวีวรญาติ เขตป้อมปราบ ก.ท.ม.10100
โทร. 089-060-1134

 

 

 

 

 

 
 สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่สิงสถิตย์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่ และรุกขเทวดาทั้งหลาย
ต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้มา
 ที่สำคัญยิ่งกว่าคือว่า
มาแล้วกลับไป ไม่มีใครบ่นแม้แต่คนเดียว
มีแต่บอกว่าอยากจะมาที่นี่อีก
 
 ดูให้ดีๆ หน้าตาของคนมีบุญเป็นอย่างนี้

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 พระสมุห์อภินันท์ (อภินนฺโท) วัดใหม่ลำนกแขวก เขตมีนบุรี ก.ท.ม. 10510
โทร.085-844-4419
ananonno@hotmail.com
 พระวีรพร (จนฺทวโร) วัดบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 087-113-5783
ID Line:VP.789
 พระใบฎีกาบัณฑิต (จตฺตมโล) วัดเกาะพญาเจ่ง
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 081-451-5546
 พระปลัดสุรเชษฐ์ (สุรเชฎโฐ) วัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร. 082-333-0444
suracvhat_na@hotmail.com
 พระวีรพงษ์ (ญาณวีโร) วัดบางน้ำผึ้งใน อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 092-383-9223
werapongwerachai@hotmail.com

 

 

 

 

 
 พระสุชีพ (ปรกฺกโม) วัดศาลารี ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120
โทร 080-453-3995
 
 พระมหาณรงค์ (ขนฺติพโล) วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 087-082-2600
pramapha_narong@hotmail.com
 
 พระมหานรุตม์  (รตนวณฺโณ) วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด ก.ท.ม. 10701
โทร. 082-115-9119
 
 พระมหามงคล (จรณธมฺโม) วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร 082-489-2131
 
 พระปลัดเจริญ (ชุตินฺธโร) วัดพรหมรังษี เขตบางบอน ก.ท.ม. 10150
โทร. 081-703-9832

 

 

 

 
 พระมหาประวีร์ (ธีรปญฺโญ) วัดบางแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 085-074-1835
 
 พระมหาสัจจวัฒน์ ปญฺญาวชิโร 
วัดสีดาราม เขตป้อมปราบ ก.ท.ม. 10100
โทร. 084-539-6547
 
 พระมหาศิรสิทธิ์ เดชวโร  วัดสุคันธวาสส ต.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 095-936-1525
 
 พระปลัดสันติ  จนฺทโดชโต
วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี ก.ท.ม. 10510
โทร. 086-876-7858
 
 พระนพคุณ  นวคุโณ
วัดตำหนัก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร 084-005-6262

 

 

 

 
 พระมหาอดุลย์ วุฒิโก  วัดมะขาม ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร ด084-358-3756
 
 พระสุภกร  ปญฺญาวฑฺฒโน  วัดตำหนัก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 089-206-1400
 
 พระอานนท์  ฉนฺทธมฺโม
วัดอุบลวนาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 084-555-3913
 
 พระมหาทรงศักดิ์ จิรสุโภ
วัดปากน้ำ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11100
โทร 080-612-6264
 
 พระอธิการเริงชัย ฐานุตฺตโร
วัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร 084-118-4347

 

 

 

 

 
 
 
 พระมหากรพัฒน์ (กุสลจิตฺโต)
วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางพลัด ก.ท.ม.
โทร.086-073-7943   02-912-6068
psert_6312@hotmail.com
 
 พระครูปลัดประเสริฐ (ภทฺทปญฺโญ)
วัดสร้อยทอง บางซื่อ ก.ท.ม.
โทร. 087-112-5908   02-912-6068
 
 พระอธิการอาทิตย์  อาทโร
วัดใหม่กระทุ่มล้ม เขตหนองจอก ก.ท.ม. 10530
โทร. 087-436-8429
 
 พระมหาธัมมชาติ (สุเมโธ)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร 089-823-4621
hitzer080@gmail.com

 

 

 

 
 พระครูศรีปริยัติคุณ (จิตฺตโสภโณ)
วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.ม. 10600
โทร. 081-620-3556
 
 พระบุญชวน ฐานุตฺตโร
วัดชัยมงคล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ก.ท.ม. 10330
โทร. 085-365-4801
 
 พระมหาสุวัช  โอภาโส
วัดบางด้วนใน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
โทร. 094-037-5801
 
 พระมหาวีรศักดิ์ ทาสธมฺโม
วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ ก.ท.ม. 10600
โทร 087-239-6075
 
 พระปลัดประวิทย์ ฐิตวีโร
วัดดราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ ก.ท.ม. 10140
โทร. 081-372-8381

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระมหาพุฒ (ปญฺญาธโร) วัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ก.ท.ม.
โทร 086-552-2290
Panya_v4@outlook.co.th

 

 

 

 
พระวัชระ (กนฺตสีโล) วัดแจงร้อน ราษฏร์บูรณะ
โทร 089-485-9201
bigbank1980@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (มาโนช วชิรวุโธ)
วัดบางบอน แขวงบางบอน ก.ท.ม.
โทร.081-196-2292
viviyametta@hotmail.com
 
 พระครูมงคลวิลาส (ปริยตฺติธโร) วัดคันธาราม เขตดุสิต ก.ท.ม.
โทร.089-009-9804   02-243-4607
dechathorn_kr@hotmail.com
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

การตรวจสัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์
จะใช้การตรวจทั้งหมดรวม 3 ครั้งคือ
ก่อนที่จะเริ่มวิปัสนากรรมฐาน
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์
ครั้งที่สอง
เริ่มวิปัสนากรรมฐานไปแล้วประมาณ 30 วัน

 

 

 
 
 
 
 

  

การตรวจสัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3
ก่อนวันสุดท้ายรวม 3 ครั้ง

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หวังดีดอก จึงบอกมา
บางครั้งเราไปซื้อสินค้าจากแม่ค้า อดที่จะเอ่ยปากต่อราคากับแม่ค้า
เพื่อเป็นการเพิ่มสินค้าไม่ได้

แต่เมื่อมาถึงที่นี่ (เขาใหญ่) แล้ว
สิ่งที่เป็นประโยชน์และสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

ทำไมเราไม่เอาเยอะๆ
(อากาศ)
สูดเข้าไปให้เต็มที่ เต็มปอด กักตุนกลับไปวัดด้วย
โอกาสหน้าจะมีโอกาสได้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
โชคดี.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ครั้งที่ 2
วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

 

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  "ธรรมโมลี"  เขาใหญ่

อบรมพระวิปัสสนาจารย์
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ธรรมโมลี
ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง