ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน
วันที่ 22 -26 ส.ค.57

 

 ต้นแบบพระพุทธรูป ปางบรมสุข
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
วัดแดงประชาราษฏร์ นนทบุรี

 ภูฏาน
มีชื่อเสียงในความเป็นเมืองทางพุทธศาสนา
บนเทือกเขาหิมาลัย
มีธรรมชาติสวยงามบริสุทธิ์
จนได้รับการยกย่องว่าเป็น สวรรค์บนดิน

 

 

 

 

 

 ภูฏาน (อ่านว่า พู-ตาน) Bhutan
ประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย
อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับ จีน
 แผ่นดินอยู่บนที่ราบสูง เป็นดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
ใครที่ศึกษาฮวงจุ้ยแล้วไม่เข้าใจ
หรือเรียนแล้วแต่ไม่รู้เรื่อง
 เพราะว่าไม่เคยเห็นของจริงๆ
คือไม่เข้าใจว่าการสร้างบ้าน สร้างเมือง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร
 ต้องไปที่ภูฏาน

จะเข้าใจคำว่า
เต่าดำ เสือขาว มังกรเขียว หงษ์แดง
เป็นอย่างไร

 จะได้ไม่หลงผิดพอเห็นมังกรขี้เรื้อน
นึกว่าเป็นมังกรสวรรค์

 

 

 

ภูฏาน ได้ชื่อว่าเป็นมังกรสายฟ้า

 

 
 

 

 ดูให้ดี
 มีแต่ได้
 ไม่มีเสีย
 เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ของคนภูฏาน

เมืองนาลันทา

          เมือง...พระราชาอุปถัมภก           เมือง...ยอยกการศึกษา

     เมือง...คลังสติ-ปัญญา               เมือง...มหาวิทยาลัย

     เมือง...มาตุภูมิอัครสาวก             เมือง..วิปโยคเมื่อล่มสลาย

     เมือง...พระสงฆ์หลบลี้หนีตาย      เมืองเป้าหมายทำลายล้างคลังพระธรรม

     เมือง...พระถังฯ พากเพียรเรียนพระไตรปิฏก  เมือง...ยาจกโห่ก้องร้องระส่ำ

     เมือง...หลวงพ่อพุทธองค์ดำ                  เมือง...คราคร่ำผู้คนจน-มี

     เมือง...สารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉาฯ            เมือง...รถม้าเอื้ออาทรตามวิถี

 เมือง...นิพพานพระธรรมเสนาบดี          เมือง...เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญูฯ

ประวัติศาสตร์นาลันทา

-            สมัยพุทธกาล เป็นชานเมืองนามว่า “นาลันทา” มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนหนาแน่น เลื่อมใสในพระพุทธองค์ (เกวัฎฎสูตร ทีฆนิกาย) อยู่ทางทิศเหนือของเมืองราชคฤห์ประมาณ ๑ โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร)

-            พระศาสดา เสด็จมาประทับหลายครั้ง ณ ปาวาริกกัมพวัน ของท่านทุสสปาวาริกเศรษฐี

-            เป็นสถานที่เกิดและนิพพานของท่านพระสารีบุตร

-            นาลันทา (พระถังฯ) มาจาก น อลํ ททามิ = ไม่พอในการให้ทาน และมาจาก นาลํ ทา = ให้ความชื่นใจ

-            บางตำนาน แปลว่า เมืองให้ดอกบัว นาลํ = ดอกบัว ทาน = ให้

-            บางตำนาน แปลว่า เมืองพญานาค นาลันทา

สมัยพุทธกาล ชื่อหมู่บ้านนาลกะ พระสารีบุตรและพระโมคคับบานะเกิดที่นี่     เมื่อพระสารีบุตรนิพพานที่นี่ ชาวเมืองถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันปรับแต่งห้องเกิดและนิพพานของท่านให้เป็นเจติยสถาน เพื่อการสักการะบูชา ต่อมาศิษยานุศิษย์ของท่านพระสารีบุตรสร้างกุฎิและวิหารรอบเจดีย์ ใช้เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

 นาลันทามหาวิทยาลัยของโลก    

          ฯพณฯ ศรีเยาวหราลเนห์รู (ใน Glimpses of World History) ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในอินเด