ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10

ปฎิบัติธรรมพุทธคยา
และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10

 28 พ.ย. ถึง4 ธ.ค.
2557

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 มาปฎิบัติธรรมที่พุทธคยาเกือบทุกครั้ง
สิ่งแรกที่ควรทำคือ
ห่มผ้าพระพุทธเมตตา ที่อยู่ในวิหาร
 

 โยมที่นั่งอยู่บนรถเข็น
ไม่รู้จักชื่อ แต่น่าจะเป็นคนไทย

อาตมาไม่ต้องดูดวงหรือโหงวเฮ้ง
แต่บอกได้เลยว่า
โยมเกิดมาเป็นคนมีบุญ

 โยมมีลูกหลานกตัญญู
อุตส่าห์พาแม่มาปฎิบัติธรรม
ที่พุทธคยา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

อาตมาขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

 อาตมานั่งปฎิบัติธรรม
ตรงบริเวณช่องนี้เป็นประจำ
 เกือบจะปิดทองที่องค์พระพุทธรูปอยู่แล้ว
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
NO.
เลยบอกกับเขาไปว่า แท้งกิ้ว
 อ.ศิริเดช มาร่วมปฏิบัติธรรมกับอาตมาทุกครั้ง
ปฎิบัติธรรม
บริเวณหน้ารั้วต้นพระศรีมหาโพธิ์
 
 มีทั้งเมล็ดโพธิ์และขี้นกตกลงมาใส่หัวเยอะเลย
 แต่ต้องทำใจเพราะเมล็ดโพธิ์กำลังแก่จัด
 ได้ยินเสียงนกร้องดีกว่าเสียงด่า

 

 มอบเสื้อผ้ากันหนาวให้อาจารย์ประวิทย์
พระวิทยากรที่ไปภูฎานด้วยกัน
 ส้มหล่น
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์หล่นลงมาต่อหน้า
มาเที่ยวนี้อาตมาโชคดีได้กิ่งพระศรีมหาโพธิ์
หลายกิ่ง เป็นกิ่งเล็กๆ แห้งๆ
แต่ก็ถือว่าเป็นศิริมงคล
 
 ช่วงนี้นกมากินเมล็ดจากต้นโพธิ์
ทั้งเมล็ดโพธิ์ และขี้นก
ล่วงลงมาที่หัวเยอะมาก
 
 ครั้งแรกมาปฎิบัติธรรมกับหลวงพ่อสนอง
วัดสังฆทาน
ช่วงเดือนพฤษภาคม
 

 ช่วงนั้นก็มีเมล็ดโพธิ์หล่นมาก
ยังนำเมล็ดไปปลูกได้หลายต้น
แจกให้ญาติโยมไป

 แต่มาคราวนี้เมล็ดโพธิ์กลับมาหล่นหน้าหนาว
ตรงที่เห็นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่
ถูกระเบิดในช่วงนั้น

 

ใครมาพุทธคยาช่วงนี้มีโอกาส
ที่จะได้กิ่งพระศรีมหาโพธิ์
เป็นของขวัญกลับบ้าน

เพราะสังเกตุดูมีหลายกิ่งที่แห้งแล้ว
รอเวลาล่วงหล่นลงมา

ไม่มีใครกล้าเด็ดหรือหักคาต้น
แล้วแต่วาสนา
เจริญพร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ตรงนี้เรียกว่าเสมา
เป็นรูประฆังคว่ำ
ถ้าใครมาพุทธคยาแล้วไม่สักการะที่เสมา
ถือว่ายังมาไม่ถึงพุทธคยา
 นี่ก็เป็นกิ่งพระศรีมหาโพธิ์อีกส่วนหนึ่ง
 จีวรของพระต่างชาติ
พระต่างชาติก็นิยมมาบวชที่บริเวณ
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สงสัยว่าจะเป็นชาวเวียตนาม
 
 
 


 

อาตมาได้นำเงินที่ญาติโยมฝากมาทำบุญ
ให้กับวัดสาวิกา เรียบร้อยแล้ว
บางแห่งก็ไม่ได้รับใบอนุโมทนาก็มี
แต่ได้ถ่ายรูปไว้ที่หน้าซอง

ใครที่จะไปปฎิบัติธรรมที่พุทธคยา
อาตมาขอแนะนำให้ไปกับคณะทัวร์จะเหมาะสมกว่า
หมดปัญหาเรื่องที่พัก และ HAPPY ดีกว่า
เพราะทางคณะทัวร์จะจัดการให้เรียบร้อย
จะได้ปฎิบัติธรรมได้เต็มที่

ส่วนเรื่องการทำบุญก็ตามอัธยาศัย
เจริญพร

 
 
 

 

 

 

 

 
พระพุทธวจนะ
“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู สังเวชนียสถาน 4 แห่งอะไรบ้าง คือ
1. สถานที่พระตถาคตเจ้าบังเกิดแล้ว
2. สถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
3. สถานที่พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักร
4. สถานที่พระตถาคตเจ้าเสด็จปรินิพพาน
สถานที่ทั้งสี่ตำบลนี้แลควรที่พุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้าจะดูจะเห็นให้เกิดความสังเวชทั่วกัน “อานนท์” ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้นครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฯ
 
มหาปรินิพพานสูตร
ทีฆ.มหาวรรค. 10/131
พระไตรปีฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ช่วงนี้ใครจะไปปฎิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย
จะมีปัญหานิดหน่อย
เพราะการทำวีซ๋าต้องไปสแกนน้ิวมือด้วยตนเอง
และต้องจองตั๊วล่วงหน้า

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๖
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๕
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 14
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาบนชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสฉลองพุทธชยันตี2601ปี ปฏิบัติธรรม พุทธคยา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแส ฉลองพุทธชยันตี2600ปี ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแส หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสไปพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสไปลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมสารนาถ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส แสวงบุญ อินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ article
เทียนเต็ก ซินแส (ลุมพินี สถานที่ประสูตร) 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส เชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแส กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง