ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดิถีเป็นไม้ใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ

ดิถีเป็นไม้ใหญ่ 
สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ

ดิถีเป็นไม้ใหญ่  สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ธาตุให้คุณคือ  ธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุไม้
ธาตุให้โทษคือ  ธาตุทอง  ธาตุน้ำ
ความหมายของธาตุให้คุณ
1.ธาตุดิน (สถานที่ดี) ฮวงจุ้ยดี  มีทรัพย์สิน  มีโชคลาภ  ร่ำรวย 
อาชีพที่ทำแล้วรวยเร็ว
  แต่ต้องบริหารทรัพย์สินและหนี้สินให้ดี 
ธาตุดินให้คุณ  งานอาชีพที่สมควรทำ 
ชอบอยู่กับที่  ชอบการค้าขาย  มีสถานที่ค้าขาย  อาชีพที่ต้องใช้เงินทุนและหลักทรัพย์  อาชีพที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  มีความสามารถ  มีหัวการค้า  หาเงินเก่ง  หมอ  ค้าขาย  เพชรพลอย  เงินทุน  หลักทรัพย์  เนื้อสัตว์  ขายปุ๋ย  ปูนซิเมน

 
2.ธาตุไฟ (พูดดี) พูดสิ่งที่สมควรพูด  สำเร็จประโยชน์  ไม่สร้างศัตรู  พูดดีเป็นศรีปาก
อาชีพที่มีความมั่นคง  เพราะมีคนสนับสนุน  มีผู้ใหญ่ส่งเสริม
ธาตุไฟให้คุณ  งานอาชีพที่สมควรทำ  คนที่ชอบการสื่อสาร  การติดต่อ  วิ่งเต้น  เจรจา  ประชาสัมพันธ์ 
พลังงาน  น้ำมัน  ชอบงานที่เกี่ยวกับความร้อน  ปิ้ง,ทอด,ย่าง  เกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  เกี่ยวกับการสื่อสาร  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  


3.ธาตุไม้ (คบคนดี) คบคนที่ควรคบ  จะได้คู่ครองที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ไม่ฉวยโอกาส
อาชีพที่ชอบความเสี่ยง  สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  มีใจรัก 
ธาตุไม้ให้คุณ  งานอาชีพที่สมควรทำ  คนที่รักธรรมชาติ  ชอบสิ่งแวดล้อม  ชอบศิลปะ  วัฒนธรรม  ชอบงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
  ต้นไม้  ใบหญ้า  ความอ่อนหวาน  ความสงบสุข  ความสวย  ความงาม  ความร่มรื่น  งานเกษตร  ศาสนา  วัตถุมงคล  เสื้อผ้า  กระดาษ  พลาสติก  ยา ไม้  เฟอร์นิเจอร์


ความหมายของธาตุให้โทษ
1.ธาตุทอง (ทำไม่ดี) หมายถึงความไม่ยุติธรรม  ความเสี่ยง  เป็นธาตุที่ให้โทษกับดิถี
ธาตุทองให้โทษ  งานอาชีพที่ไม่สมควรทำ  คนที่ไม่ชอบความเสี่ยง  ไม่ชอบการผจญภัย  ไม่ชอบการต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเอง
  มีความเสี่ยง  เกี่ยวกับความยุติธรรม  เกี่ยวกับกฎหมาย  ไม่ชอบทำตามกฎกติกา  ทำสิ่งที่ลับๆไม่เปิดเผย  อาชีพที่เกี่ยวกับโลหะ (ของแข็ง) อุตสาหกรรม  เครื่องจักร  อาชีพที่เกี่ยวกับของมีค่า  ทอง  เงิน  นาก  ธนาคาร  เงินทุน  ดอกเบี้ย

 

  
2.ธาตุน้ำ (คิดไม่ดี) ชอบคิดสิ่งที่ไม่สมควรคิด  ไม่เป็นประโยชน์  คิดแล้วทำไม่ได้  หรือทำไม่ดี

ธาตุน้ำให้โทษ  งานอาชีพที่ไม่สมควรทำ  คนที่มีความคิดไม่สร้างสรรค์  คิดได้ทำไม่ได้  ชอบการเคลื่อนไหว  ไม่หยุดนิ่ง  กั้นไม่ได้  เอาไม่อยู่  เกี่ยวกับความรู้  การเรียน  การสอน  การสอบแข่งขัน  การพนัน  เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหว  เกี่ยวกับความเย็น แอ ตู้เย็น  เกี่ยวกับการเดินทาง  ขนส่ง  เกี่ยวกับประมง กุ้ง,หอย,ปู,ปลา อาชีพที่ต้องทำงานตอนกลางคืน  เหล้า  บาร์  เบียร์  คลับ

 อาหารที่มีประโยชน์และให้โทษ
กับคนธาตุดินอ่อนแอ

ดิถีเป็นธาตุไม้ใหญ่  สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ธาตุให้คุณคือ  ธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุไม้
ธาตุให้โทษคือ  ธาตุทอง  ธาตุน้ำ
ความหมายของธาตุให้คุณคือ  การมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย

1.ธาตุดิน (สถานที่ดี)
อาหารหลักที่ส่งเสริมสุขภาพธาตุดินคือ  อาหารที่มีรสหวาน  ผลไม้ที่สุก  อาหารที่มีกาก  โปรตีน

 
2.ธาตุไฟ (พูดดี)
อาหารหลักที่ส่งเสริมสุขภาพธาตุไฟคือ  อาหารที่มีรสขม  อาหารที่ให้พลังงาน  ไขมันพืชผักผลไม้ที่มีสีแดง  ถั่วแดง  มะเขือเทศ


3.ธาตุไม้ (คบคนดี)
อาหารหลักที่เสริมสุขภาพคือ  อาหารที่มีรสเปรี้ยว  พืช ผัก ผลไม้สีเขียว  ส้ม  มะนาว  ถั่วเขียว


ความหมายของธาตุให้โทษ (มีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆได้เช่น  โรคไต  มะเร็งที่อวัยวะสืบพันธ์  ปอด  ระบบทางเดินหายใจ  ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารการกิน)

1.ธาตุทอง (ทำไม่ดี)
อาหารที่ให้โทษกับธาตุทองคือ  อาหารที่มีรสเผ็ด  เครื่องปรุงแต่งรส  ชูรส  เสริมรส  เพิ่มรสต่างๆ  อาหารมีสารกันบูด  เครื่องดื่มหรือเครื่องดอง  ของมึนเมา  เหล้า  สุรา

  
2.ธาตุน้ำ (คิดไม่ดี)
อาหารที่ให้โทษกับธาตุน้ำคือ  อาหารที่มีรสเค็ม  อาหารทะเล  อาหารที่หมัก  ปรุงแต่งรส
ดวงจีนชั้นที่ 3.

การทำนาย ดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุทองอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุดินอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไฟอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไม้อ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุน้ำแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุทองแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุดินแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไฟแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไม้แข็งแรง
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง หลักสูตรใหม่
เรียนดวงจีน ก่อนเรียนฮวงจุ้ย
การทำนายดวงอาชีพ
ดวงนายก
จับซิ้งราศีล่าง
จับซิ้งราศีบน
ดิถีเป็นน้ำเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นน้ำใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นทองเล็ก สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นดินใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้เล็ก สละดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ดวงจีน 12 นักษัตรdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง