ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระสิวลี พระบูชา สูง12 นิ้ว (1ฟุต) 30ซ.ม.

พระสิวลี  พระบูชา
อธิษฐานจิตและประดิษฐานไว้
บนชั้นสองของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระสีวลีเป็นพระเถระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า
เป็นพระอรหันต์
ที่เลิศทางลาภสักการะ

--------

 ขนาดสูง 12 นิ้ว
บูชาองค์ละ 1,500 บาท
ขนาดสูง 16 นิ้วบูชาองค์ละ 2,500 บาท

 ขออนุญาติจัดสร้างพระสีวลี พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางทรมานสังขาร
ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
ประเทศอินเดีย


 พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
โทร.081-936-6908  02-408-7443
 ชาวอินเดียบอกว่าพระพุทธรูปสวยงามมาก
 
 
 
 บริเวณหน้าวิหารพุทธคยา
 
 

 

 นำพระสีวลีปิดทอง
ขึ้นไปอธิษฐานจิตบนพระวิหารพุทธคยาชั้น2
 29 พ.ย. 59
นำพระสีวลีไปอธิษฐานจิตใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
 29 พ.ย. 59
อธิษฐานจิตบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
และประดิษฐานพระสีวลีที่ปิดทองทั้งองค์ไว้บนพระเจดีย์พุทธคยาชั้นสองด้วย
 29 พ.ย. 2459
อธิษฐานจิตใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
 

 

 

พระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
สถานที่เฉพาะปฏิบัติธรรม นั่งกรรมฐาน

 

  พระสีวลีรุ่นความสูง 16 นิ้ว

เปรียบเทียบรุ่นเก่า สูง 12 นิ้ว
รุ่นใหม่สูง 16 นิ้ว
 พระสีวลีสูง 16 นิ้ว
บูชาองค์ละ 2,500 บาท
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ภายนอกรั้ว

 

ภาพถ่ายเป็นมุมกว้าง

บริเวณด้านหน้าวิหาพุทธเมตตา
บริเวณต้นอชปาลนิโครธ
อยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปทางตะวันออก

หน้าเจดีย์พระพุทธโฆษาจารย์
ผู้รจนาคัมภีร์  วิสุทธิมรรค

 

ชาวพุทธต่างชาติชมว่าพระพุทธรูป
สวยงาม  น่าเลื่อมใสมาก
ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

 

 

 

 

พระสีวลีเป็นพระเถระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า
เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะมาก

หากผู้ใดมีพระสีวลีไว้บูชา
ประจำบ้านเรือน
หรือร้านค้าจะนำโชคลาภมาสู่ 

ท่านที่มีอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจ  
หรือสถานบ้านเรือนใด  
หากได้บูชาพระสีวลีแล้ว

จะประสพความสำเร็จสมความปรารถนาแน่นอน

พระสิวลีเนื้อทองเหลืองขัดเงามันปู
สูงประมาณ 12 นิ้ว (1ฟุต)
ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว
บูชาองค์ละ 1,500 บาท

ใต้ฐานบรรจุมวลสารจากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา
และบรรจุพระสิวลีองค์เล็ก 1 องค์

หัวใจพระสิวลี
นะชาลีติ

นะ หมายถึง นอบน้อม มีสัมมาคาราวะ

ชา หมายถึง ขวนขวายเรื่องการงาน

ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย

ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด

ท่องตอน ติดต่อลูกค้า คุยกับผู้ใหญ่ ติดต่องานการ

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

 

(การสร้างวัตถุมงคลต้องมีต้นแบบ)
วัตถุมงคลที่สร้างออกมาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อถือได้

 

 

 

มีพิธีพุทธาภิเสกวัตถุมงคล
โดยหลวงพ่อพระมงคลนนทวุฒิ อายุ 101 ปี 
(หลวงปู่เก๋  ถาวโร)
วัดปากน้ำ  นนทบุรี  เป็นประธาน

 

พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีอธิษฐานจิต
วัตถุมงคลของวัดแดงประชาราษฎร์
ฉลองพุทธขยันตี  2600 ปี
18 ต.ค.2555

พระครูนนทกิจพิบูลย์ (หลวงปู่เก๋  ถาวโร) 
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  จ.นนทบุรี
อายุ 101 ปี  พรรษา80

พระครูประโชติธรรมวิจิตร(หลวงพ่อเพิ่ม) 
วัดป้อมแก้ว 
จ.พระนครศรีอยุธยา
อายุ 86ปี

พระครูธรรมธรสมรักษ์  อนาลโย 
(หลวงพ่อรักษ์  อนาลโย) 
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 
วิปัสนาจารย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 

ฉลองพุทธชยันตี 
2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
Buddhajanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha’s Enlithenment.

 

 

 

 อธิษฐานจิตที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย
บริเวณวิหารพระพุทธเมตตา

อธิษฐานจิตหน้าพระอวโลกิเตศวร (มหายาน)
บริเวณลานวิหารพุทธคยา

อธิษฐานจิตบริเวณรตนจงกลมเจดีย์
สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกลม 7 วัน 7 คืน
ในช่วงหลังตรัสรู้ใหม่ๆ

อธิษฐานจิตพระบูชาในช่วงฉลองพุทธชยันตี
2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

อธิษฐานจิตพระบูชาในช่วงฉลองพุทธชยันตี
2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

SMM. TV

อธิษฐานจิตบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
หน้าแท่นวัชรอาสน์

ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

เจดีย์พระอรหันต์ 
หน้าประตูทางเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์
บริเวณนี้มีเทวดารักษาอยู่

อาตมาจะมาปฏิบัติธรรมบริเวณนี้เป็นประจำ

 

 

คาถาบูชาพระสีวลี

ตั้ง นะโม 3 จบ 

            สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  เทวะตานะปูชิโต  โสระโห


                  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา

            สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห

                  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา

            สีวะลี  เถระคุณัง  เอตัง  โสตถิ  ภะวันตุ  เมฯ


 

 
วัตถุมงคลของวัดแดงประชาราษฏร์

หยก article
พระพุทธเมตตา ขนาดพกติดตัว เมตตามหานิยม คนเห็นคนรัก
เหรียญพระยูไล article
พระพุทธเมตตา พุทธคยา อินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำเทพทันใจจากเมียนม่า
เหรียญเทพกวนอู article
พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยา (ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่)
เหรียญหลวงพ่อแดงฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น ฉลอง 2600 ปี
เปิดให้บูชา พระบรมสุข ได้ครบทุกรุ่นแล้ว
พระพิฆเนศ วัดแดงประชาราษฏร์
หลวงพ่อแดงหน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นไม่ต้องปลุกเสกกู
พระวิมุตติสุข (พระนิพพาน)
เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้ขอแนะนำซินแส ซึ่งเป็นคนไทย แต่ไปเป็นซินแสดูฮวงจุ้ยที่เมืองจีน article
เหรียญแก้ชง " ธาตุดินศักดิ์สิทธิ์ " article
พระโพธิสัตว์กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (คริกดูรายละเอียด)
วัตถุมงคลเสริมดวง ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง
เทียนเต็ก ซินแส ปลุกเสกเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
หลวงพ่ออธิษฐาน 4 หน้า ค้าขายร่ำรวย
เจ้าแม่กวนอิม ไตรภาคี 3 ภพ 观音,观世音, 观世音菩萨 (คริกดูรายละเอียด)
ขุนแผน-กุมารทอง ของดีวัดแดง เสริมเสน่ห์ เมตตา มหานิยม
กริ่งพระสิวลี
หลวงปู่เก๋ วัดปากน้ำ นนทบุรี ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น ฉลอง 2600 ปี
พระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว
พระกริ่งสังกัจจาย 财源广进 ไฉเหยียนกว่างจิ้น...เงินทองไหลมาเทมา(คริกดูรายละเอียด)
หลวงพ่อขาว (ประธานศาลาเอนกประสงค์) วัดแดงประชาราษฏร์
หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส พระนครศรีอยุธยา
กริ่งกุมารทอง 2 พลัง โชคลาภ ร่ำรวย
2 พ.ย.55 มหาพุทธาภิเษก
พิธีพุทธาภิเษกพระราหู วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำเหล็กไหล เขาอึมครึมdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง