ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟ

ดวงคุณ  เยาวภา  วงสวัสดิ์ (อนาคตไม่แน่)
คนธาตุไฟ

 

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

 

ดวงน.ส. เยาวภา  วงสวัสดิ์
ปี2555
ดวงธาตุไฟ

ดิถีวันเกิดเป็นธาตุไฟใหญ่ให้คุณ (พูดดี)
หมายถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
พูดแล้วมีคนฟัง  ฟังแล้วเชื่อ

ถ้าเป็นอาชีพ  หมายถึงสื่อสาร  พลังงาน
ไฟฟ้า
  โทรศัพท์  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ 
น้ำมัน
 
 

ธาตุไฟ  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ
เป็นธาตุให้คุณ


ธาตุดิน
  กับธาตุทอง
เป็นธาตุโทษ


ธาตุไฟ
  หมายถึงสื่อสาร  พลังงาน  การทูต (พูดดี)
ธาตุไฟในดวงมีอยู่แล้วไม่ต้องเสริม

ธาตุไม้  หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัด  ศาสนา  นักบวช  นักปฏิบัติธรรม (คบคนดี)
ให้คุณ
  หมายถึงเจริญก้าวหน้า  ประสพความสำเร็จ

อยู่ใกล้วัด  ใกล้ชิดคนดี
คนดีคือคนที่มีความซื่อสัตย์
  จริงใจ

ธาตุไม้เป็นธาตุที่ส่งเสริม
 
มีในดวง
แต่ถูกทำร้าย 1 ตัว

เพราะฉะนั้นต้องซ่อมแซม
  ทำให้ดีขึ้น
เช่นสร้างวัด
  สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สนับสนุนนักบวช 
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม
  ทำนุบำรุงศาสนาให้ดีขึ้น  เจริญขึ้น

ธาตุไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่พุทธคยา
  ประเทศอินเดีย
สมควรไปสักการะ
ให้ได้ทุกปี

เพื่อความเป็นสิริมงคล
กับตนเองและครอบครัวและบริวาร

ธาตุน้ำ  หมายถึงความคิด  (คิดดี)
ความคิดกั้นไม่ได้
  เอาไม่อยู่

ธาตุน้ำให้คุณ (คิดดี) หมายถึงความคิดในทางสร้างสรรค์ 
คิดสิ่งใหม่ๆ
  คิดในสิ่งที่ทำได้  และเป็นประโยชน์

ธาตุน้ำอยู่ฐานดิถี  หมายถึงการเคลื่อนไหว  การเดินทางไกล  ต่างประเทศ
ธาตุน้ำให้คุณ
  หมายถึงดี  มีประโยชน์

ฐานดิถี  หมายถึงคู่ครอง
อยู่หมวดความรัก  หมายถึงคู่ครองหน้าตาดี

ธาตุน้ำมีอำนาจเหนือธาตุไฟ  หมายถึงได้คู่ครองมียศมีตำแหน่ง
ธาตุน้ำให้คุณ (คิดดี) สร้างสรรค์ 
คิดสิ่งใหม่ๆ
  คิดในสิ่งที่ทำได้  และเป็นประโยชน์

 
ธาตุน้ำ  ต้องเคลื่อนไหว  อย่าหยุดนิ่ง 
ยิ่งเคลื่อนไหว  ยิ่งเดินทาง  ยิ่งไกลยิ่งดี
ธาตุน้ำกับธาตุไฟอยู่ใกล้กันไม่ดี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ  เป็นธาตุให้โทษ (ทำไม่ดี)
ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับโลหะจะให้โทษ
หมายถึงขาดทุน

ธาตุทองให้โทษ (ทำไม่ดี) หมายถึงทำงานไม่สร้างสรรค์ 
ไม่มีความสามารถในการทำงาน

ในดวงมีธาตุทองอยู่หลักเดือนเกิด
หมายถึงการงาน

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ (มีลักษณะแข็ง) ให้โทษ
ทำงานที่มีลักษณะแข็งไม่ดี แตกหักง่าย
ไม่ควรทำเพราะเป็นธาตุให้โทษ

ธาตุที่ทำแล้วส่งเสริมคือธาตุไม้
ธาตุไม้เป็นธาตุที่อ่อน

สิ่งที่อ่อนจะแตกหักยาก

ธาตุไม้เป็นสิ่งที่เบา  มีแต่จะลอยขึ้นที่สูง (เจริญงอกงาม)
ยิ่งได้น้ำ
  จะยิ่งเจริญ  ยิ่งงอกงาม

ฐานปีเกิดเป็นธาตุดิน  หมายถึงสิ่งที่อยู่กับที่
เป็นธาตุให้โทษ
  หมายถึงอยู่กับที่ไม่ดี (สถานที่ไม่ดี-ฮวงจุ้ยไม่ดี)

ฐานปีเกิดหมายถึงบ้านเกิดเมืองนอน
ทำธุรกิจการงานบ้านเกิดไม่ดี

ธาตุดิน  หมายถึงธุรกิจ  หลักทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์ 
ธาตุดิน
  หมายถึงอาหารที่มีรสหวานจัด

หมายถึงโปรตีน (เนื้อสัตว์) ที่ย่อยยาก

แต่ในดวงเป็นซาฮะ  จี๋-โง้ว-บี่ (มะเส็ง-มะเมีย-มะแม)
ฮะรวมกันเป็นซาฮะ
  ธาตุไฟใหญ่

ธาตุดิน  เป็นธาตุที่ให้โทษ 
แต่ซาฮะแล้วกลายเป็นธาตุที่ให้คุณ

หมายความว่า  ทำสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดี
เป็นดวงพัฒนา
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์

ซื้อถูกขายแพง
คืออะไรทำเป็นทีม
  เป็นหมู่คณะ  เป็นองกร
จะประสพความสำเร็จ

ดวงนี้เมื่อมีครบ 5 ธาตุแล้วจะได้ชื่อว่า 
โหงวฮกหลิ่มมึ้ง
คือดวงแฮปปี้ 5 อย่าง (มีความสุขทั้งครอบครัว)

ตรงตามสโลแกนของหลวงพ่อปัญญาที่เทศเสมอๆว่า

คิดดี  พูดดี  ทำดี  คบคนดี  ไปสู่สถานที่ดี

ทุกอย่างดีหมด

 

 

ดวงคุณ  เยาวภา  วงสวัสดิ์

ดวงนี้ดิถีอ่อนแอ  เปี้ย     ธาตุไฟ
มีธาตุไฟ  ธาตุไม้  ธาตุดินเป็นธาตุที่ส่งเสริม
มีธาตุดิน  ธาตุทองเป็นธาตุให้โทษ

ธาตุไฟใหญ่อยู่ในหมวดของอำนาจ กฏหมาย การเมือง 
หมายถึงเป็นดวงของผู้นำ เป็นช้างเท้าหน้า
เป็นธาตุให้คุณหมายถึงให้คุณกับตนเอง

ฐานเดือนเกิดเป็นจี๋   ธาตุไฟใหญ่

  ธาตุไฟใหญ่เหมือนกัน  หมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน (พี่สาวหรือน้องสาว)

ธาตุไฟใหญ่อยู่ในหมวดของอำนาจ กฏหมาย การเมือง 
หมายถึงเป็นดวงของผู้นำ เป็นช้างเท้าหน้า  เป็นเล่าปี่

 

ที่หลักเวลาเกิดราศีล่างเป็นโง้ว  ธาตุไฟเล็ก
ตนเองเป็นธาตุไฟใหญ่ โง้วเป็นธาตุไฟเล็ก
หมายถึงเป็นพี่น้องต่างเพศกัน (พี่ชายหรือน้องชาย)
ไฟเล็ก  หมายถึงช้างเท้าหลัง  ทำงานเบื้องหลัง  เป็นขงเบ้ง  เป็นนักวางแผน

 


ฐานเวลาเกิด  เดือนเกิด  และปีเกิดเป็นซาหวย

 
   ฮะกันเป็นซาหวย ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงทำกิจกรรมร่วมกัน
ทำงานเป็นหมู่คณะ  เป็นทีม  เป็นองค์กรใหญ่

(ที่สำคัญคือซาหวยชนไม่แตกไม่เหมือนซาฮะ)


 

 

-
-
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง