ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)

ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี)
เป็นขงเบ้ง  ดีกว่าเป็นเล่าปี่

ดวงคนธาตุไฟ

 


ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร

ดวงนี้ดิถีอ่อนแอ  เป็นเตง  ธาตุไฟเล็ก
มีธาตุไฟ  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ  เป็นธาตุให้คุณ
มีธาตุดิน  ธาตุทอง  เป็นธาตุให้โทษ

ดิถีเป็นธาตุไฟเล็ก  อยู่หมวดความรัก  คือเป็นคนที่มีบุคลิครูปร่างหน้าตาดี
เป็นไฟเล็ก  หมายถึงเป็นช้างเท้าหลัง  เหมาะที่จะเป็นขงเบ้งมากกว่าเป็นเล่าปี่

 

ฐานดิถีเป็นจี๋ (มะเส็ง)  ธาตุไฟใหญ่
ฐานดิถี  หมายถึงคู่ครอง  หุ้นส่วน
 

ตนเองเป็นไฟเล็ก  คู่ครอง  หุ้นส่วนเป็นไฟใหญ่
ไฟใหญ่  หมายถึงผู้นำ  เป็นช้างเท้าหน้า  เหมาะที่จะเป็นเล่าปี่

หลักเวลาเกิดราศีบนเป็นเปี้ย  ธาตุไฟใหญ่

ดิถีเป็นเตง  ธาตุไฟเล็ก  หลักเวลาเกิดเป็นเปี้ย  ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่  หมายถึงพี่น้องต่างเพศ
ดิถีเป็นเพศชาย  เพราะฉะนั้นหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาว

 

ฐานเวลาเกิดเป็นโง้ว (มะเมีย)  ธาตุไฟเล็ก
ธาตุไฟเล็ก  หมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน
ดิถีเป็นเพศชาย  เพราะฉะนั้นหมายถึงพี่ชายหรือน้องชาย


ดวงนี้ฐานเวลาเกิด  ฐานวันเกิด  และฐานเดือนเกิดเป็นซาหวย
 

ฐานเวลาเกิดเป็นโง้ว (มะเมีย)  ธาตุไฟเล็ก
ธาตุไฟเล็ก  อยู่หมวดความรัก  ครอบครัว

ฐานดิถี (วันเกิด) เป็น  ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่  อยู่หมวดอำนาจ  กฏหมาย  การเมือง
เป็นธาตุไฟใหญ่  หมายถึงเป็นผู้นำ

 

ฐานเดือนเกิดเป็นบี่ (มะแม)  ธาตุดินเล็ก
ธาตุดินเล็ก อยู่หมวดธุรกิจ  ค้าขาย  หลักทรัพย์

 

   ฮะกันเป็นซาหวย ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงทำกิจกรรมร่วมกัน
ทำงานเป็นหมู่คณะ  เป็นทีม  เป็นองค์กรใหญ่

(ที่สำคัญคือซาหวยชนไม่แตกไม่เหมือนซาฮะ)


 

-
-

 

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

 

ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร

ดวงธาตุไฟ
ธาตุที่ให้คุณคือธาตุไฟ
  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ
ธาตุที่ให้โทษคือธาตุดิน
  ธาตุทอง

มีธาตุไฟ  ธาตุไม้  และธาตุน้ำเป็นธาตุส่งเสริม
ธาตุไฟ
  หมายถึงสื่อสาร  พลังงาน  การทูต (พูดดี)
ธาตุไฟในดวงมีอยู่แล้วไม่ต้องเสริม

ธาตุไม้  หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัด  ศาสนา  นักบวช  นักปฏิบัติธรรม (คบคนดี)
ให้คุณ
  หมายถึงคบหาสมาคมกับคนดีๆ

พยามอยู่ใกล้วัด  ใกล้คนดี
คนดีคือคนที่มีความซื่อสัตย์
  จริงใจ

ธาตุไม้เป็นธาตุที่ส่งเสริม
 
แต่ไม่มีในดวง

เพราะฉะนั้นต้องสร้าง
  ทำให้เพิ่มขึ้น
เช่นสร้างวัด
  สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สนับสนุนนักบวช 
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม
  ทำนุบำรุงศาสนาให้ดีขึ้น  เจริญขึ้น

 

ธาตุน้ำ  สิ่งที่เคลื่อนไหว  ไม่หยุดนิ่ง  หมายถึงความคิด  (คิดดี)
ให้คุณ  คือความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ  มีประโยชน์
หมายถึง  การเดินทาง  ต่างประเทศ
ความคิดกั้นไม่ได้
  เอาไม่อยู่

(เช่นตัวอยู่ที่หนึ่ง  แต่ความคิดอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้)

ธาตุน้ำเป็นธาตุที่ส่งเสริม
แต่ในดวงไม่มีธาตุน้ำ
ต้องหามาเสริม


ธาตุน้ำอยู่ราศีบน

แต่ปีนี้ 2555  และปี 2556
เป็นธาตุน้ำ

ปีนี้ราศีบนเป็นหยิม  ธาตุน้ำ  (ธาตุน้ำใหญ่) เป็นธาตุให้คุณ 
เป็นดาวความคิด
 (คิดดี) ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึงสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จ

ธาตุน้ำ  ให้คุณต้องเคลื่อนไหว
  อย่าหยุดนิ่ง 
ต้องสร้างสรรค์  ต้องเปลี่ยนแปลง  เคลื่อนไหว
  ยิ่งไกลยิ่งดี

ธาตุดิน  หมายถึงความมั่นคง  อยู่กับที่  ไม่เคลื่อนไหว
เป็นธาตุให้โทษ
  หมายถึงอยู่กับที่ไม่ดี (สถานที่ไม่ดี-ฮวงจุ้ยไม่ดี)

ถ้าอยู่ที่บ้านจะไม่ก้าวหน้า  จะมีปัญหาสุขภาพ 
จะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ  เป็นธาตุให้โทษ (ทำไม่ดี)
ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับโลหะจะให้โทษ
งานที่หนัก  งานที่เสี่ยง (ทำไม่ดี)
ทำไม่ได้  ให้โทษ

ไม่ควรทำ

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ  ความแข็ง (ทำไม่ดี)
งานที่มีลักษณะแข็งไม่ดี  แตกหักง่าย 

ธาตุไม้ดี  อ่อนแตกหักยาก
งานที่แข็งให้โทษ  งานที่อ่อนให้คุณ

ฐานปีและฐานเดือนเป็นธาตุดิน 
ปีกับเดือนชงกัน  หมายถึงทำธุรกิจ
 เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือทำธุรกิจที่บ้านเกิดจะไม่ดี

แต่ในดวงที่ฐานเดือนเกิด  ฐานวันเกิด  และฐานเวลาเกิด
เป็นซาฮะ
  จี๋-โง้ว-บี่ (มะเส็ง-มะเมีย-มะแม)
ฮะรวมกันเป็นซาฮะ
  ธาตุไฟใหญ่

ธาตุดิน  เป็นธาตุที่ให้โทษ 
แต่ซาฮะแล้วกลายเป็นธาตุที่ให้คุณ

หมายความว่า  ทำสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดี
เป็นดวงพัฒนา
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทำสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดี


คืออะไรทำเป็นทีม
  เป็นหมู่คณะ  เป็นองกร
จะประสพความสำเร็จ
 

  หมายถึงการเคลื่อนไหว  การเดินทางไกล  ต่างประเทศ

ธาตุไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือต้นพระศรีมหาโพธิ์

อยู่ที่พุทธคยา
ประเทศอินเดีย
ต้องไปทำที่ประเทศอินเดีย
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา article
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง