ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ

ดวงนายกรัฐมนตรี  (ปัจจุบัน)
คนธาตุไฟ

  มีวันนี้เพราะพี่ให้

 

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

 

ดวงน.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

ปี 2556

จี๋ โง้ว บี่  เป็นซาหวยธาตุไฟให้คุณ (ความรัก  เงินทอง  อำนาจ)
หมายถึงการอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกัน  หรือทำงานเป็นหุ้นส่วนกัน  ทำงานเป็นทีม  เป็นองกร  หรือเป็นบริษัท  ที่สำคัญคือต้องมีสถานที่กว้างใหญ่  ยิ่งใหญ่ยิ่งรวย


ธาตุไฟใหญ่ (พูดดี) การพูดที่สร้างสรรค์ 

โดยธรรมชาติเป็นคนที่มีอำนาจในการพูด  มีพลังในการพูด  มีชื่อเสียงในการพูด 

คือการพูดในเชิงบวก  พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์  พูดในสิ่งที่สมควรพูด พูดแล้วคนเชื่อ

พูดแล้วมีคนฟัง  ไม่พูดสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด  เหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้นำ 

หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

ธาตุไฟเล็ก (พูดดี) การพูดที่สร้างสรรค์  โดยธรรมชาติเป็นคนมีเสน่ห์ 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพูด  การเข้าสังคม  เป็นคนที่มีประสบการณ์ 

คือการพูดในเชิงบวก  พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์  พูดในสิ่งที่สมควรพูด 

ไม่พูดสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด  เหมาะสำหรับเพื่อนฝูง  หรือเพื่อนต่างเพศ

ธาตุดินเล็ก (สถานที่ดี) สถานที่เหมาะกับการดำรงชีวิต

โดยธรรมชาติเป็นคนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย  คือเดินสายกลาง มีหัวในการค้า หาเงินเก่ง 

มีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่  อาชีพการงานที่ต้องมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน บ้าน

อาคาร หรือร้านค้า  เป็นสิ่งที่ให้คุณ  ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้น 

สถานที่เป็นธรรมชาติ ยังไม่ได้พัฒนา สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จะเป็นประโยชน์

กับส่วนรวม   

สรุปคือ ดวงนี้เป็นดวงผู้นำ เป็นดวงคนมีอำนาจ หรือตำแหน่งหน้าที่การงานก่อน

  ความรักก็จะตามมา ส่วนทรัพย์สินเงินทองก็จะตามมาทีหลัง 

เน้นไปที่อำนาจก่อน  หมายถึงมีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงก่อน 

แล้วถึงจะมาที่หมวดความรัก  คือแต่งงานมีครอบครัว  ความสุขก็จะตามมา 

ส่วนหมวดทรัพย์สินเงินทองจะตามมาหลังสุด 

ดวงน.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

ปี 2555

ดวงน.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
ปี2555
ดวงธาตุไฟ

ดิถีวันเกิดเป็นธาตุไฟใหญ่ให้คุณ (พูดดี) หมายถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
พูดแล้วมีคนฟัง  ฟังแล้วเชื่อ

ถ้าเป็นอาชีพ  หมายถึงสื่อสาร  พลังงาน
ไฟฟ้า  โทรศัพท์  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ 
น้ำมัน  

ธาตุไฟ  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ
เป็นธาตุให้คุณ


ธาตุดิน
  กับธาตุทอง
เป็นธาตุให้โทษ


ธาตุไฟ
  หมายถึงสื่อสาร  พลังงาน  การทูต (พูดดี)
ธาตุไฟในดวงมีอยู่แล้วไม่ต้องเสริม

ธาตุไม้  หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัด  ศาสนา  นักบวช  นักปฏิบัติธรรม (คบคนดี)
ให้คุณ
  หมายถึงเจริญก้าวหน้า  ประสพความสำเร็จ

อยู่ใกล้วัด  ใกล้ชิดคนดี
คนดีคือคนที่มีความซื่อสัตย์
  จริงใจ

ธาตุไม้เป็นธาตุที่ส่งเสริม
 
แต่ไม่มีในดวง

เพราะฉะนั้นต้องจัดสร้าง
  ทำให้เพิ่มขึ้น
เช่นสร้างวัด
  สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สนับสนุนนักบวช 
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม
  ทำนุบำรุงศาสนาให้ดีขึ้น  เจริญขึ้น

ธาตุไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย
สมควรไปสักการะ
ให้ได้ทุกปี

เพื่อความเป็นศิริมงคล
กับตนเองและครอบครัวและบริวาร

ธาตุน้ำ  หมายถึงความคิด  (คิดดี)
ความคิดกั้นไม่ได้
  เอาไม่อยู่

ธาตุน้ำให้คุณ (คิดดี) หมายถึงความคิดในทางสร้างสรรค์ 
คิดสิ่งใหม่ๆ
  คิดในสิ่งที่ทำได้  และเป็นประโยชน์

ธาตุน้ำอยู่ราศีบน  หมายถึงการเคลื่อนไหว  การเดินทาง  ต่างประเทศ
ธาตุน้ำให้คุณ
  หมายถึงดี  มีประโยชน์

ในดวงมีธาตุน้ำ
อยู่ที่หลักเวลาเกิด
 (บุตร,บริวาร)

ปีนี้ราศีบนเป็นหยิม  ธาตุน้ำ  (ธาตุน้ำใหญ่)

ธาตุน้ำให้คุณ (คิดดี) สร้างสรรค์ 
คิดสิ่งใหม่ๆ
  คิดในสิ่งที่ทำได้  และเป็นประโยชน์

 
ต้องเคลื่อนไหว
  อย่าหยุดนิ่ง  ยิ่งเคลื่อนไหว  ยิ่งเดินทาง  ยิ่งไกลยิ่งดี

(เอาไม่อยู่)

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ  เป็นธาตุให้โทษ (ทำไม่ดี)
ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับโลหะจะให้โทษ
งานหนัก  งานที่เสี่ยง  ให้โทษ (ทำไม่ดี)

ธาตุทองให้โทษ (ทำไม่ดี) หมายถึงทำงานไม่สร้างสรรค์ 
ไม่มีความสามารถในการทำงาน

ในดวงไม่มีดีแล้ว  
สิ่งที่ไม่ดี
  ไม่มีประโยชน์  ไม่มีในดวงดีที่สุด

แต่ช่วงวัยจร (10ปี) ปีจร (ปีนั้น) เดือนจร (เดือนนั้น) วันจร (วันนั้น)
เดินเข้ามาจะไม่ดี

ธาตุทอง  หมายถึงโลหะ (สิ่งที่มีลักษณะแข็ง) ให้โทษ
ทำงานที่มีลักษณะแข็งไม่ดี แตกหักง่าย

ที่สำคัญไม่ใช่ธาตุที่ส่งเสริม

ธาตุที่ทำแล้วส่งเสริมคือธาตุไม้
ธาตุไม้เป็นธาตุที่อ่อน

สิ่งที่อ่อนจะแตกหักยาก

ธาตุไม้เป็นสิ่งที่เบา  มีแต่จะลอยขึ้นที่สูง (เจริญงอกงาม)
ยิ่งได้น้ำ
  จะยิ่งเจริญ  ยิ่งงอกงาม

ฐานดิถีเป็นธาตุดิน  หมายถึงสิ่งที่อยู่กับที่
เป็นธาตุให้โทษ
  หมายถึงอยู่กับที่ไม่ดี (สถานที่ไม่ดี-ฮวงจุ้ยไม่ดี)

ถ้าอยู่กับบ้านจะเหน็ดเหนื่อย  จะมีปัญหาสุขภาพ  จะพักผ่อนน้อย
จะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้

ธาตุดิน  หมายถึงธุรกิจ  หลักทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์ 
ธาตุดินเป็นธาตุให้โทษ
  อยู่ที่หลักปีเกิด

แต่ในดวงเป็นซาฮะ  จี๋-โง้ว-บี่ (มะเส็ง-มะเมีย-มะแม)
ฮะรวมกันเป็นซาฮะ
  ธาตุไฟใหญ่

ธาตุดิน  เป็นธาตุที่ให้โทษ 
แต่ซาฮะแล้วกลายเป็นธาตุที่ให้คุณ

หมายความว่า  ทำสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดี
เป็นดวงพัฒนา
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์

ซื้อถูกขายแพง
คืออะไรทำเป็นทีม
  เป็นหมู่คณะ  เป็นองกรณ์
จะประสพความสำเร็จ

ที่ฐานวันเกิดเป็นธาตุดิน  เป็นธาตุให้โทษ
หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยไม่ดี
เป็นดวงที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน

ถ้าอยู่บ้านจะชอบนอน
ธาตุดินเป็นธาตุที่ไม่ค่อยขยัน
  ชอบนอน

ดวงนี้เมื่อมีครบ 5 ธาตุแล้วจะได้ชื่อว่า 
โหงวฮกหลิ่มมึ้ง
คือดวงแฮปปี้ 5 อย่าง (มีความสุขทั้งครอบครัว)

ตรงตามสโลแกนของหลวงพ่อปัญญา  ที่เทศเสมอๆว่า

คิดดี  พูดดี  ทำดี  คบคนดี  ไปสู่สถานที่ดี

ทุกอย่างดีหมด

 

 ดวงปี 2556

ดวงปี 2556

มีลูกศิษย์สอบถามกันมามากว่าดวงของนายกยิ่งลักษณ์ปี 56 นี้เป็นอย่างไร
ก็ได้ตอบไปให้ทราบแล้ว

ว่าดวงนายกปีนี้ จะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น

แต่ก็ยังมีถามเข้ามาอีกเรื่อยๆว่าดูที่ตรงไหน
ดวงนายกเป็น  เปี้ย ธาตุไฟอ่อนแอ
ธาตุที่ให้คุณคือ ธาตุไฟ ธาตุไม้ ธาตุน้ำ

ปีนี้เป็นปี  กุ่ย ธาตุน้ำ ให้คุณ (หมวดความรัก) ราคะจริต
หมายถึงความสวยงาม จะสวยขึ้น จะแต่งตัวมากขึ้น
ธาตุน้ำหมายถึงความรู้
คือมีความรู้เพิ่มขึ้น
จะฉลาดขึ้น

(กั้นไม่ได้ เอาไม่อยู่)
 
จะเดินทางมากขึ้น เรียกว่าเดินทางไม่หยุด
ที่สำคัญจะแฮปปี้มากขึ้น

เป็นดาวเจี้ยกัวในหมวดจับซิ้ง หมายถึงอำนาจฝ่ายบุ๋น
ให้คุณ หมายถึงมีอำนาจ

 จี๋ ธาตุไฟ ให้คุณ (หมวดอำนาจ) โทสะจริต
หมายถึงมีอำนาจเพิ่มขึ้น
เป็นดาวปี่เกยในหมวดจับซิ้ง หมายถึงมีอำนาจเพิ่มขึ้น

ตนเองเป็นธาตุไฟ เมื่อปีจรเดินธาตุไฟแล้วให้คุณ
หมายถึงพี่น้อง หรือหุ้นส่วน ช่วยเหลือ

คือตนเองมีอำนาจ พี่น้อง หรือหุ้นส่วนก็มีอำนาจด้วย
ธาตุไฟ ให้คุณ หมายถึงพูดเก่งขึ้น พูดสิ่งที่สมควรพูด

พูดแล้วคนเชื่อ

ไม่พูดสิ่งที่ตนเองอยากจะพูด
ถึงไม่พูดก็ไม่มีใครกล่าวหาว่าเป็นใบ้

ปีนี้เป็นปีมะเส็ง เพราะฉะนั้นเดือนมะเส็ง (พฤษภาคม) จะมีอำนาจเพิ่มขึ้น
เดือนที่่ชงปีมะเส็งคือกุน (พฤศจิกายน) จะมีอำนาจ

มีแต่เดือนมะแม (กรกฏาคม) วอก (สิงหาคม) ระกา (กันยายน) จอ (ตุลาคม) ไม่ค่อยดี
แต่เดือนกุน (พฤศจิกายน) ดี

การดูดวงต้องดูที่ดวง อย่าไปดูที่หน้า จะไม่เกิดการผิดพลาด
ดวงขึ้นมาอย่างไร ต้องทายไปอย่างนั้น
 


พื้นดวง
น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

ดวงนี้ดิถีอ่อนแอ  เปี้ย     ธาตุไฟ

 

มีธาตุไฟ  ธาตุไม้  ธาตุดินเป็นธาตุที่ให้คุณ
มีธาตุดิน  ธาตุทองเป็นธาตุให้โทษ

ธาตุไฟใหญ่อยู่ในหมวดของอำนาจ กฏหมาย การเมือง 
หมายถึงเป็นดวงของผู้นำ เป็นช้างเท้าหน้า
เป็นธาตุให้คุณหมายถึงให้คุณกับตนเอง

ธาตุไฟใหญ่ให้คุณ (พูดดี) หมายถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
พูดแล้วมีคนฟัง  ฟังแล้วเชื่อ
 


หลักเดือนเกิดราศีบนเป็นเปี้ย    ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่เหมือนกัน  หมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน (พี่สาวหรือน้องสาว)

 

หลักเวลาเกิดราศีล่างก็เป็นจี๋    ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่เหมือนกัน  หมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน (พี่สาวหรือน้องสาว)
 

 

ส่วนหลักปีเกิดราศีบนเป็นเตง    ธาตุไฟเล็ก
ธาตุไฟเล็ก  หมายถึงพี่น้องต่างเพศ (พี่ชายหรือน้องชาย)

 

หลักเดือนเกิดราศีล่างเป็นโง้ว    เป็นธาตุไฟเล็ก
ธาตุไฟเล็ก  หมายถึงพี่น้องต่างเพศ (พี่ชายหรือน้องชาย) 
ฐานเดือนมีพลังมากเป็น 2 เท่าของทุกฐาน
เพราะฉะนั้นดวงนี้จะได้รับการส่งเสริมจากพี่ชายหรือน้องชายมากที่สุด

 
ฐานเวลาเกิดเป็นจี๋    มะเส็ง ธาตุไฟใหญ่ให้คุณ

ฐานเดือนเกิดเป็นโง้ว    มะเมีย ธาตุไฟเล็กให้คุณ

ฐานปีเกิดเป็นบี่  มะแม ธาตุดินเล็กให้โทษ

ฐานเวลา  ฐานเดือน  ฐานปีรวมกันเป็น  จี๋ โง้ว  บี่

ฮะกันเป็นซาหวยธาตุไฟ (ซาหวยใหญ่กว่าซาฮะ)

 จี๋ (มะเส็ง) ธาตุไฟใหญ่  อยู่ในหมวดของอำนาจ กฏหมาย การเมือง

 โง้ว (มะเมีย) ธาตุไฟเล็ก  อยู่ในหมวดของความรัก ครอบครัว

 บี่ (มะแม) ธาตุดินเล็ก  อยู่ในหมวดของธุรกิจ  ค้าขาย  ลงทุน

เมื่อฮะเป็นซาหวยธาตุไฟ  หมายถึงการทำกิจกรรมร่วมกันหรือรวมกัน
คือทำงานเป็นทีม  เป็นหมู่คณะ  เป็นองค์กรใหญ่


ธาตุที่ให้คุณ  หมายถึงประสพความสำเร็จ
ธาตุให้โทษ  หมายถึงไม่ประสพความสำเร็จ
ฮะเป็นซาหวยธาตุไฟให้คุณ  หมายถึงทำกิจกรรมร่วมกันจะประสพความสำเร็จ
 

 ปีบี่ (มะแม) เป็นธาตุดินให้โทษ อยู่หลักปีเกิดหมายถึงบ้านเกิด  หมายความว่าอยู่บ้านเกิดจะไม่ก้าวหน้า

แต่เมื่อเป็นซาหวยธาตุไฟแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงพัฒนา
คือทำในสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดี
 

 บี่ ธาตุดิน  หมวดธุรกิจ  ค้าขาย  หลักทรัพย์  หมายถึงการทำธุรกิจส่วนตัวจะไม่ประสพความสำเร็จ


แต่เมื่อในดวงเป็นซาหวยธาตุไฟแล้วให้คุณ  หมายความว่า
การทำงาน  หรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นองกร ทั้ง 3 หมวด
คือ 1. อำนาจ กฏหมาย การเมือง
2. ความรัก ครอบครัว
3. ธุรกิจ ค้าขาย
จะประสพความสำเร็จ

   ฮะกันเป็นซาหวย ธาตุไฟใหญ่
ธาตุไฟใหญ่เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงทำกิจกรรมร่วมกัน
ทำงานเป็นหมู่คณะ  เป็นทีม  เป็นองค์กรใหญ่

(ที่สำคัญคือซาหวยชนไม่แตกไม่เหมือนซาฮะ)

 
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา article
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง