ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1

อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 
ที่เขาใหญ่  45วัน

ครั้งที่ 1

แผนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  "ธรรมโมลี"  เขาใหญ่

อบรมพระวิปัสสนาจารย์
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ธรรมโมลี
ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

บัติประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ

บัตรปฏิบัตินอกพื้นที่ 
เพราะปฏิบัติภายในมีพัดลม 28 ตัว
รอบทิศทาง
คนที่แพ้พัดลมจึงต้อง
ขออนุญาติออกมาปฏิบัติภายนอก

พระบรมสุข
 3 มิติ (ยืน เดิน นั่ง นอน) ในองค์เดียว 

 www.henghengheng.com/index.php

 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา"
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)
 
 

ห้องปฏิบัติธรรม

ถึงแม้จะกว้างขวางแต่
พระที่มาวิปัสสนาประมาณ 200 รูป

มีพัดลมรอบทิศทางและช่วงเดือนเมษายน 
ถึงแม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ยังร้อน

 

 

 

ช่วงปฏิบัติธรรมช่วงเช้า 
สัญญาณระฆังทำกิจส่วนตัวในช่วง 04.00น.

เริ่มทำวัตรเช้าในเวลา 04.30น.

ถึงเวลา 06.30น. หยุดพักเพื่อฉันภัตตาหารเช้า

สัญญาณระฆังในเวลา 08.00น. 
เพื่อทำกิจส่วนตัว


เวลา08.30น.ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ยืน-เดิน-นั่ง-ไม่มีนอน

การเดินจงกลม
จำไว้อย่างหนึ่งว่าพระใช้เท้าขวานำหน้าเสมอ
(ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ)
ส่วนทหาร และตำรวจจะใช้เท้าซ้ายนำหน้าเสมอ
(ซ้ายขวาซ้าย)

จนถึงเวลา 10.30น. หยุดพัก
เพื่อเตรียมตัวฉันภัตตาหารเพล

เวลา12.30น. สัญญาณระฆังดังเพื่อทำกิจส่วนตัว

เวลา 13.00น.ปฏิบัติวิปัสนา
ยืน-เดิน-นั่ง-ไม่มีนอน

เวลา 16.30น.สัญญาณระฆัง
เพื่อฉันน้ำปานะ

18.00น.สัญญาณระฆังทำกิจส่วนตัว

 

 

 

เวลา 18.30น. ทำวัตรเย็น-และ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เวลา 21.00น. สัญญาณระฆังฉันน้ำปานะ 

21.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในอิริยาบทนอน

 อาตมาถือว่าเป็นเด็กใหม่ของ
การฝึกวิปัสนาสายยุบหนอ-พองหนอ

 บางรูปฝึกวิปัสสนาพุทธโธ

บางรูปฝึกสัมมาอรหัง

บางรูปฝึกอานาปานสติ

แต่ที่นี่เขาให้ฝึกวิปัสสนายุบหนอ-พองหนอ

เขาบอกว่า
ให้เก็บวิชาที่เคยฝึกมาแล้วไว้ก่อน 45 วัน

พระราชวิสุทธิดิลก
รุ่นนี้มีพระผู้ใหญ่มาร่วมปฏิบัติธรรมมากมาย

 

 

คนมีบุญจึงได้มา  เห็นหน้าก็รู้
(ดูที่โหงวเฮ้ง)

บางคนก็ใช้ลูกแก้ว

ฝึกช่วงแรกๆลมหายใจเลยตีกัน

ยุบหนอ-พองหนอ  คือให้ดูที่ท้อง

แต่อานาปานสติให้ดูที่ปลายจมูก

เวลา 45 วันถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆ

เมื่อมีเวลาว่าง 45 วัน

ปล่อยวางภาระต่างๆได้

คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้าง

เขาห้ามพูด 
เราก็เลยถอดฟันปลอมออกเสียเลย

เขาห้ามใช้โทรศัพท์  เราก็เลยไม่เปิด
กลายเป็นผลดีต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก

www.tiantek.com
www.tiantekpro.com
www.tiantek.net

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราก็คืออากาศ
อากาศที่นี่เป็นอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์

เพราะอยู่ในเขตป่า
และที่สำคัญกว่าก็คือ

ไม่ต้องไปซื้อไปหาเรามาถึงที่
สูดเข้าไปตามความพอใจ

ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเท่านั้น  หาโอกาสแบบนี้ยาก
หมู-หมา-แมว มีอายุสั้นเพราะหายใจสั้น

ส่วนช้าง มีอายุยืนเพราะหายใจยาว
มาอยู่ที่นี่จึงต้องหายใจยาวๆเข้าไว้

ยามเช้ามีหมอกสวยงามมาก
สัญญาณระฆังทำวัตรเช้า

เวลาเวลา 04.00น
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องตื่นขึ้นมา

ในช่วง03.00น
เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปฟอกปอด
ด้วยการฝึกโยคะ

โดยเฉพาะการหายใจแบบโยคะสมาธิ

การหายใจทางรูจมูกขวา 
ใช้นิ้วชี้มือขวาแตะที่บริเวณหว่างคิ้ว 

แล้วใช้นิ้วก้อยของมือขวาปิดรูจมูกข้างซ้าย
หายใจเข้าทางรูจมูกข้างขวาช้าๆ

หยุดพักสักครู่
แล้วใช้นิ้วโป้งมือขวาปิดที่รูจมูกข้างขวา

หายใจออกช้าๆผ่านรูจมูกข้างซ้าย
ทำประมาณ 10 ครั้งคือเข้า 10  ออก 10

แล้วเปลี่ยนสลับบ้าง
สรุปก็คือถ้าหายใจเข้าทางซ้าย 

ต้องหายใจออกทางขวา

ถ้าหายใจเข้าทางขวา
ต้องหายใจออกทางซ้าย


คือหายใจช้าๆประมาณ 10 ครั้ง 
หายใจเร็ว 10 ครั้ง

การหายใจแบบโยคะสมาธิ
ก่อนการนั่งสมาธิจะดีที่สุด
 

ทำให้นั่งสมาธิได้นาน
สงบและทำให้สุขภาพแข็งแรง
 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหาย

การปฏิบัติธรรมที่นี่มีกฏข้อหนึ่งคือห้ามพูดคุยกัน
อาตมาเลยถอดฟันปลอมออกซะเลย
จะได้ไม่ต้องพูดคุยกับใคร

หมอกลงในยามเช้า

ที่มองเห็นลางๆคือกุฎิที่พระวิปัสสนาจารย์พัก

 

ราวตากผ้าอยู่กลางแจ้ง

บางรูปก็ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ได้
เพราะข้างในมีพัดลมประมาณ 28 ตัว

ทำให้ธรรมชาติสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย
ที่นี่มีพัดลมให้ใช้
ประมาณ 1 ตัวต่อ 1 รูปถ้าต้องการ

ปฏิบัติวิปัสสนานอกพื้นที่ตามอัธยาศัย

การนั่งสมาธิที่สำคัญที่สุดอันดับแรกคือ
นั่งกายตรง

ปฏิบัตินอกสถานที่  ป้ายประจำตัวสีแดง

ปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่

ยุบหนอ.....พองหนอ......อยากกินหนอ......
กินหนอ.....เคี้ยวหนอ......
กลืนหนอ......อยากกินอีกหนอ.....

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสอบอารมณ์พระวิปัสสนาจารย์

พระวิปัสนาจารย์ที่นี่ไม่มีใครหลับ...
ไม่ต้องให้ใครมาปลุก...

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

2.เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

4.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้แทน

5.พระสังฆาธิการที่ได้ทำเรื่องผ่อนผันไว้

6.พระภิกษุผู้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอื่นๆ

 
 
 

 

บรมครูสอนวิปัสนา
ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ในองค์เดียวกัน

สอนจากง่ายไปหายาก หรือสอนจากส่วนที่ต่ำที่สุดไปหาส่วนที่สูงที่สุด
เท้าขวา ยืนกับเดิน โดยมีมือขวาทับมือซ้าย
นั่งเห็นชัด เท้าซ้ายแนบกับพื้น
นอนยิ่งเห็นชัด
เห็นก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่

 ความตายไม่แน่ว่าจะไม่ดี
ทราบได้อย่างไรว่าผู้ตายไม่ได้ "ตื่นขึ้น"
จากอีกโลกหนึ่ง
 รับฟังย่อมรับฟัง
แต่ระหว่างรับฟังด้วยหู กับรับฟังด้วยใจ
มีข้อผิดแผกแตกต่าง
 คำลวงจะกล่าวเกินจริงเสมอ
ผิดถูกชั่วดีไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอก
ภาพที่เห็นไม่แน่ว่าจะเป็นจริง
สิ่งที่ได้ยินก็ไม่แน่ว่าจะจริงแท้
 เรื่องราวมักอยู่เหนือความคาดหมายผู้คน
เมื่อท่านบังเกิดความสิ้นหวัง ต่ออนาคต
ความหวังจะมาเยือนอย่างเงียบเชียบ
 เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสูงไป
ลดอีกส่วนหนึ่งสั้นไป
หากแต้มชาดแดงไป
แม้พอกแป้งขาวเกินไป
 ผู้ที่มีเจตนาดีอาจทำร้ายคน ยิ่งกว่าความคิดร้ายอีก
 ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน
เมื่ออยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน
ไม่อาจบอกว่าผู้ใดสูง ผู้ใดต่ำต้อยกว่า
 หากไม่เผชิญลมฝน ก็ไม่ปีกกล้าขาแข็ง
มีหลักเหตุผลบางประการ ต้องพลาดท่าเสียทีแล้วค่อยเข้าใจ
ทั้งที่หลงกลยังเข้าใจว่าตนเองได้เปรียบ
 บางครั้งยอมถอยอย่างชาญฉลาดสักครึ่งก้าว
รักษาทางลงให้แก่กันและกัน
ยอมรับความผิดพลาดบางประการ
กลับช่วยให้ทั้งสองฝ่ายแนบแน่นกว่าเดิม
 ในแวดวงราชการ  การถอยอย่างมีหลักการ
ไม่ได้หมายถึงการอ่อนข้อ หากเป็นรูปแบบการรุกอีกชนิดหนึ่ง
หากเอาแต่แข็งกระด้าง กลับเป็นเหตุให้
เรื่องราวที่ไม่ควรเลวร้าย กลับกลายเป็นเลวร้ายกว่าเดิม

 

 

เดินทางขึ้นเขาไปฟังปาฏิโมกข์

 เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่ทุเลาในทันทีทันใด
น่าแค้นใจชนชาวโลก เลือกความง่ายละทิ้งความยาก
ทั้งที่ป่วยหนักนานปี กลับคิดทุเลาในวันเดียว
ไม่ฟังคำหมอรักษา ไม่รับประทานยา
 เมื่อนกน้อยปีกกล้าขาแข็ง ในที่สุดจะบินขึ้นฟ้า
ลูกปลาตัวโตขึ้น ก็ไม่อยู่ในหนองน้ำเล็กๆอีกต่อไป
 หากตัวเองไม่ปรารถนา อย่าได้กระทำต่อผู้อื่น

 ฟ้ามีลมเมฆสุดหยั่งคาด  คนมีโชคเคราะห์ทุกเช้าค่ำ
 ข้าพเจ้าก็เห็นว่า ไม่สมควรมีชะตาเช่นนี้
แต่นี่เป็นความสัตย์จริง
 ต้นไม้หวังสงบนิ่ง  แต่ลมไม่หยุดพัด
 ความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็เท่ากับไม่ได้รับความยุติธรรม
 ในโลกนี้สัตว์ที่อันตรายที่สุดคือมนุษย์
สัตว์ป่าโจมตีท่าน เพราะความหิวโหย
แต่คนคิดทำร้ายท่าน ไม่ต้องมีเหตุผลอันใด
 เขาเดินของเขาอยู่ดีๆ  เราเอาหูไปรองเกียะเขาเอง
 "เวลาต่อสู้ถึงที่สุด  ให้รักษาชีวิตไว้
ยอมทุกอย่าง  เพื่อรักษาชีวิตไว้
เพื่อกลับมาใหม่"
 "เหนือฟ้ายังมีฟ้า  เหนือกฏแห่งกรรมยังมี วิปัสนากรรมฐาน"
(หลวงพ่อชา)
 อย่าวางใจผู้ที่ไม่ต่อรอง  ด้วยมีความหมายชัดว่า
ผู้นั้นตั้งใจว่าจะไม่จ่ายตั้งแต่แรก
 คนที่มีเงินไม่แน่จะสามารถได้ทุกสิ่ง
แต่ คนที่ไม่มีเงินไม่ยากที่จะสูญเสียทุกสรรพสิ่ง

 

 

 

 วัตถุใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ผู้คนใช้สอยตามความสามารถ
 นับแต่โบราณกาลมา  คนรับราชการยากจะราบรื่นตลอดรอดฝั่ง
วันนี้ตกยาก ทราบได้อย่างไรว่า วันหน้าไม่ได้เลื่อนขึ้นหน้า
 ทองคำย่อมเปล่งประกาย  ไข่มุกต้องไม่ถูกฝุ่นบดบัง
 อย่าตัดสินผู้อื่น  ถ้าท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นตัดสินท่าน

 ชนชาวโลกให้ร้ายเรา ข่มเหงเรา หยามหยันเรา หัวร่อเรา ดูแคลนเรา
เหยียบย่ำเรา รังเกียจเรา หลอกลวงเรา ควรจัดการฉันใด?

"ได้แต่อดกลั้นมัน อ่อนข้อมัน แล้วแต่มัน หลีกเลียงมัน อดทนมัน
ยกย่องมัน อย่าสนใจมัน ผ่านไปอีกหลายปี แล้วค่อยดูมัน"

 คนที่แสล้งนอน  ท่านจะไม่มีวันปลุกมันตื่นขึ้นมา
 บุตรีร้องไห้ เกิดจากน้ำใสใจจริง
บุตรเขยร้องไห้ ล้วนเสแสล้ง แกล้งดัด
 นี่เรียกว่าเหยียบย่ำจนรองเท้าสึกหรอ  ไม่พบพาน
ยามได้มาไม่ลำบากยากเย็น
 ผู้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัย  มีผลบั้นปลายดีสักกี่คน

 ยามกล่าววาจากับคนชาญฉลาดจะประหยัดเรี่ยวแรง
เขาเข้าใจว่าเราคิดอะไร  เราต้องการอะไร
และเราสามารถให้อะไรแก่เขา

ดังนั้นสามารถชั่งผลได้ผลเสียเร็ว  หากเป็นคนอื่น

ต่อให้กล่าวจนคอแห้งผาก ก็เปล่าประโยชน์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูต่อได้ที่ อบรมพระวิปัสสนาจารย์  ที่เขาใหญ่  45วัน
ครั้งที่ 2
(เสร็จแล้ว)
สนุกว่านี้หลายเท่า  แล้วจะรู้ว่า
การได้มาอบรมกรรมฐานที่ศูนย์ปฎิบัติธรรม
ธรรมะโมลี ดีอย่างไร
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์"
ทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหว
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 57
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.57
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
ปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10 article
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57 article
ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
ปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55 article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง