ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน

อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 
ที่เขาใหญ่  45วัน


แผนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  "ธรรมโมลี"  เขาใหญ่

อบรมพระวิปัสสนาจารย์
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ธรรมโมลี
ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

บัติประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ

บัตรปฏิบัตินอกพื้นที่ 
เพราะปฏิบัติภายในมีพัดลม 28 ตัว
รอบทิศทาง
คนที่แพ้พัดลมจึงต้อง
ขออนุญาติออกมาปฏิบัติภายนอก

ห้องปฏิบัติธรรม

ถึงแม้จะกว้างขวางแต่
พระที่มาวิปัสสนาประมาณ 200 รูป

มีพัดลมรอบทิศทางและช่วงเดือนเมษายน 
ถึงแม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ยังร้อน

ช่วงปฏิบัติธรรมช่วงเช้า 
สัญญาณระฆังทำกิจส่วนตัวในช่วง 04.00น.

เริ่มทำวัตรเช้าในเวลา 04.30น.

ถึงเวลา 06.30น. หยุดพักเพื่อฉันภัตตาหารเช้า

สัญญาณระฆังในเวลา 08.00น. 
เพื่อทำกิจส่วนตัว

เวลา08.30น.ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ยืน-เดิน-นั่ง-ไม่มีนอน

จนถึงเวลา 10.30น. หยุดพัก
เพื่อเตรียมตัวฉันภัตตาหารเพล

เวลา12.30น. สัญญาณระฆังดังเพื่อทำกิจส่วนตัว

เวลา 13.00น.ปฏิบัติวิปัสนา
ยืน-เดิน-นั่ง-ไม่มีนอน

เวลา 16.30น.สัญญาณระฆัง
เพื่อฉันน้ำปานะ

18.00น.สัญญาณระฆังทำกิจส่วนตัว

เวลา 18.30น. ทำวัตรเย็น-และ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เวลา 21.00น. สัญญาณระฆังฉันน้ำปานะ 

21.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในอิริยาบทนอน

 อาตมาถือว่าเป็นเด็กใหม่ของ
การฝึกวิปัสนาสายยุบหนอ-พองหนอ

 บางรูปฝึกวิปัสสนาพุทธโธ

บางรูปฝึกสัมมาอรหัง

บางรูปฝึกอานาปานสติ

แต่ที่นี่เขาให้ฝึกวิปัสสนายุบหนอ-พองหนอ

เขาบอกว่า
ให้เก็บวิชาที่เคยฝึกมาแล้วไว้ก่อน 45 วัน

พระราชวิสุทธิดิลก
รุ่นนี้มีพระผู้ใหญ่มาร่วมปฏิบัติธรรมมากมาย

 

บางคนก็ใช้ลูกแก้ว

ฝึกช่วงแรกๆลมหายใจเลยตีกัน

ยุบหนอ-พองหนอ  คือให้ดูที่ท้อง

แต่อานาปานสติให้ดูที่ปลายจมูก

เวลา 45 วันถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆ

เมื่อมีเวลาว่าง 45 วัน

ปล่อยวางภาระต่างๆได้

คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้าง

เขาห้ามพูด 
เราก็เลยถอดฟันปลอมออกเสียเลย

เขาห้ามใช้โทรศัพท์  เราก็เลยไม่เปิด
กลายเป็นผลดีต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราก็คืออากาศ
อากาศที่นี่เป็นอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์

เพราะอยู่ในเขตป่า
และที่สำคัญกว่าก็คือ

ไม่ต้องไปซื้อไปหาเรามาถึงที่
สูดเข้าไปตามความพอใจ

ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเท่านั้น  หาโอกาสแบบนี้ยาก
หมู-หมา-แมว มีอายุสั้นเพราะหายใจสั้น

ส่วนช้าง มีอายุยืนเพราะหายใจยาว
มาอยู่ที่นี่จึงต้องหายใจยาวๆเข้าไว้

ยามเช้ามีหมอกสวยงามมาก
สัญญาณระฆังทำวัตรเช้า

เวลาเวลา 04.00น
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องตื่นขึ้นมา

ในช่วง03.00น
เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปฟอกปอด
ด้วยการฝึกโยคะ

โดยเฉพาะการหายใจแบบโยคะสมาธิ

การหายใจทางรูจมูกขวา 
ใช้นิ้วชี้มือขวาแตะที่บริเวณหว่างคิ้ว 

แล้วใช้นิ้วก้อยของมือขวาปิดรูจมูกข้างซ้าย
หายใจเข้าทางรูจมูกข้างขวาช้าๆ

หยุดพักสักครู่
แล้วใช้นิ้วโป้งมือขวาปิดที่รูจมูกข้างขวา

หายใจออกช้าๆผ่านรูจมูกข้างซ้าย
ทำประมาณ 10 ครั้งคือเข้า 10  ออก 10

แล้วเปลี่ยนสลับบ้าง
สรุปก็คือถ้าหายใจเข้าทางซ้าย 

ต้องหายใจออกทางขวา

ถ้าหายใจเข้าทางขวา
ต้องหายใจออกทางซ้าย


คือหายใจช้าๆประมาณ 10 ครั้ง 
หายใจเร็ว 10 ครั้ง

การหายใจแบบโยคะสมาธิ
ก่อนการนั่งสมาธิจะดีที่สุด

ทำให้นั่งสมาธิได้นาน
สงบและทำให้สุขภาพแข็งแรง

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหาย

การปฏิบัติธรรมที่นี่มีกฏข้อหนึ่งคือห้ามพูดคุยกัน
อาตมาเลยถอดฟันปลอมออกซะเลย
จะได้ไม่ต้องพูดคุยกับใคร

หมอกลงในยามเช้า

ที่มองเห็นลางๆคือกุฎิที่พระวิปัสสนาจารย์พัก

ราวตากผ้าอยู่กลางแจ้ง

บางรูปก็ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ได้
เพราะข้างในมีพัดลมประมาณ 28 ตัว

ทำให้ธรรมชาติสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย
ที่นี่มีพัดลมให้ใช้
ประมาณ 1 ตัวต่อ 1 รูปถ้าต้องการ

ปฏิบัติวิปัสสนานอกพื้นที่ตามอัธยาศัย

การนั่งสมาธิที่สำคัญที่สุดอันดับแรกคือ
นั่งกายตรง

ปฏิบัตินอกสถานที่  ป้ายประจำตัวสีแดง

ปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่

ยุบหนอ.....พองหนอ......อยากกินหนอ......
กินหนอ.....เคี้ยวหนอ......
กลืนหนอ......อยากกินอีกหนอ.....

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสอบอารมณ์พระวิปัสสนาจารย์

พระวิปัสนาจารย์ที่นี่ไม่มีใครหลับ...
ไม่ต้องให้ใครมาปลุก...

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

2.เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

4.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้แทน

5.พระสังฆาธิการที่ได้ทำเรื่องผ่อนผันไว้

6.พระภิกษุผู้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอื่นๆ

เดินทางขึ้นเขาไปฟังปาฏิโมกข์

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
ปฎิบัติธรรม ภูฏาน 2
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
เทียนเต็ก ซินแส สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
ฉลองพุทธชยันตี2600ปี ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
เทียนเต็ก ซินแส พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
พิธีเททองหล่อ พระราหู
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
พุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแส (ลุมพินี สถานที่ประสูตร) 5ธ.ค.52
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส เชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส และ คณะรับมอบมวลสาร ผงธูป และน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สารนาถ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ article
แสวงบุญ อินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
ตามรอยพระศาสดา วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 20-27 พ.ย. 53
ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกของชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่2-12ธ.ค.56
ฉลองพุทธชยันตี2601ปี ปฏิบัติธรรม พุทธคยา ครั้งที่ 8วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
ไปสวนโมกข์
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/

อ.เทพนารายณ์ โหราจารย์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง