ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง หลักสูตรใหม่

เรียนดวงจีนด้วยตนเอง  หลักสูตรใหม่
แบบง่ายๆตามหลัก 3 หมวด

ความหมายของราศีบน 10 ตัว

หมวด 1.
4 ธาตุราศีบน
ความรัก-กามารมณ์

 หมวด 2.
2ธาตุราศีบน
ทรัพย์สิน-หนี้สิน

หมวด 3.
4 ธาตุราศีบน
อำนาจ-ความรุนแรง

 0

 0

ความหมายของราศีล่าง 12 ตัว

หมวด 1.
4 นักษัตรราศีล่าง
ความรัก-กามารมณ์

หมวด 2.
4 นักษัตรราศีล่าง
ทรัพย์สิน-หนี้สิน

หมวด 3.
4 นักษัตรราศีล่าง
อำนาจ-ความรุนแรง

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
แบบ 3 หมวด

ตัวอย่างหมวดที่ 1.
ความรัก-ชู้สาว

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

ตัวอย่างหมวดที่ 1.
ความรัก-กามารมณ์

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

ตัวอย่างหมวดที่ 1.
ความรัก-กามารมณ์

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

 -

-

- -
-

 -

- - -

ตัวอย่างหมวดที่ 1.
ความรัก-กามารมณ์

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

-- -
-

 -

- - -

ตัวอย่างดวงที่1-4 ปีเกิดราศีบนเป็นดาวที่อยู่ในหมวดที่1. หมายถึงความรัก-ชู้สาว 
ส่วนหลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงต่างประเทศ  หมายความว่าถ้าดาว 4 ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ที่หลักปีเกิดราศีบน
ซึ่งถ้าเป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงจะประสพความสมหวังเรื่องความรักที่ต่างประเทศ
แต่ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงจะมีเรื่องผิดหวังหรือมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างหมวดที่ 2.
ทรัพย์สิน-หนี้สิน

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

 -

-

- -
-

 -

- - -

ตัวอย่างหมวดที่ 2.
ทรัพย์สิน-หนี้สิน

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

- - -

ตัวอย่างดวงหมวดที่2.ปีเกิดราศีบนเป็นดาวที่อยู่ในหมวดที่2. หมายถึงทรัพย์สิน-หนี้สิน 
ส่วนหลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงต่างประเทศ  หมายความว่าถ้าราศีบน 2 ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ที่หลักปีเกิดราศีบน
ซึ่งถ้าเป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงจะประสพความสำเร็จในการค้าขายหรือธุรกิจ  จะร่ำรวย
แต่ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงจะมีเรื่องผิดหวังหรือมีหนี้สินจากการประกอบอาชีพการงานที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างหมวดที่ 3.
อำนาจ-กฏหมาย

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

- - -

ตัวอย่างหมวดที่ 3.
อำนาจ-อุบัติเหตุ

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

 -

- - -

ตัวอย่างหมวดที่ 3.
อำนาจ-อุบัติเหตุ

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

 -

-

- -
-

- - -

ตัวอย่างหมวดที่ 3.
อำนาจ-ความรุนแรง

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

- - -

ตัวอย่างดวงหมวดที่3. ปีเกิดราศีบนเป็นดาวที่อยู่ในหมวดที่3. หมายถึงอำนาจ-อุบัติเหตุ 
ส่วนหลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงต่างประเทศ  หมายความว่าถ้าดาว 4 ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ที่หลักปีเกิดราศีบน
ซึ่งถ้าเป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงจะประสพความสมหวังมีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีอำนาจที่ต่างประเทศ
แต่ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงจะมีเคาะห์หรือมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ


ตัวอย่างที่ 1.

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

- - - -

ตัวอย่างที่1
ดวงเนื้อคู่อยู่ต่างประเทศ

ตัวอย่างที่ 1.
ดิถี  หมายถึงวันเกิดราศีบนเป็นกะ  ธาตุไม้ใหญ่  เป็นไม้ยืนต้น  อยู่ในหมวดของอำนาจ  หมายถึงเป็นคนที่มีบุคลิครูปร่างหน้าตาและสุขภาพร่างกายดี  สูงใหญ่  มั่นคง  มีอำนาจในตนเอง  พึ่งพาตนเองได้
ส่วนฐานดิถี  หมายถึงวันเกิดราศีล่างเป็นจื้อ  ธาตุน้ำเล็ก  อยู่ในหมวดของความรัก  หมายถึงคู่ครองเป็นคนที่มีบุคลิครูปร่างหน้าตาดี  สวย  หล่อ  เท่ห์  เป็นดาวอุปถัมภ์ของเจ้าของดวง  คือน้ำให้กำเนิดธาตุไม้  คู่ครองเป็นธาตุน้ำช่วยส่งเสริมให้กับธาตุไม้
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  จะเป็นคนที่มีอำนาจ  ด้วยตนเอง 
ดิถีอ่อนแอ  ตนเองจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี  มีอำนาจ  ได้คู่ครองอุปถัมภ์
   
หลักปีเกิดราศีบนเป็นซิง  ธาตุทองเล็ก  อยู่ในหมวดของความรัก 
(ปีเกิดราศีบนเป็นบ้านหลังที่ 1. คือต่างประเทศ)
ดิถีแข็งแรง  ซิงเป็นธาตุให้โทษ 
วัยจรเดินซิง  หมายความว่าในช่วง 10 ปีของวัยจรนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักจะได้ข่าวร้ายจากแดนไกล  ปีจรเดินซิง  หมายความว่าทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 จะมีปัญหาเกี่ยวกับความกับคนที่อยู่ไกล (ห้ามเดินทางไกลจะให้โทษ)
ต้องรอปี เตง (ปีที่ลงท้ายด้วยเลข 0) จึงจะสมหวังเรื่องความรัก
ดิถีอ่อนแอ  ซิงเป็นธาตให้คุณ  วัยจรเดินซิง  หมายความว่าในช่วง 10 ปีของวัยจรนี้จะได้พบเนื้อคู่  จะได้แต่งงานกับคนไกลบ้าน  ปีจรเดินซิง  หมายความว่าทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 จะมีความสุขเกี่ยวกับความรัก  การเดินทางไกลจะให้คุณจะได้พบเนื้อคู่ที่อยู่ไกล
แต่ต้องระวังจะมีปัญหาทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 0

ตัวอย่างที่ 2.

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

- -
-

- - - -

 

ดวงตัวอย่างที่ 2.
ดิถีอ่อนแอ  ธาตุให้คุณคือ  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ  ธาตุทอง  ธาตุให้โทษคือ  ธาตุไฟ  ธาตุดิน

ดิถีแข็งแรง  ธาตุให้คุณคือ  ธาตุไฟ  ธาตุดิน  ธาตุให้โทษคือ  ธาตุไม้  ธาตุน้ำ  ธาตุทอง

ดวงนี้ดิถีเป็นกะ ธาตุไม้  ถ้าอ่อนแอ  ฐานดิถีเป็นซิ้ง ธาตุดินให้โทษ 

ความหมายคือคู่ครองมาอยู่ที่บ้านด้วยกันไม่ดีให้โทษ  ธาตุดินอยู่หมวด 2.ทรัพย์สิน-หนี้สิน 
เมื่อเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงมีหนี้สิน

แต่ดาวคู่ครองอยู่หลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงอยู่ต่างประเทศให้คุณ  แสดงว่า
ถ้ามีคู่ครองแล้วอยู่กันแบบไปๆมาๆจะดีกว่าเพราะเป็นธาตุให้คุณ

สรุปคือถ้าดิถีอ่อนแอ  แต่งงานมีคู่ครองที่อยู่ด้วยกันจะมีปัญหาหนี้สิน  แต่ถ้าอยู่กันแบบไปๆมาๆจึงจะมีความสุขได้

แต่ถ้าดิถีแข็งแรง  ฐานดิถีเป็นตำแหน่งดาวคู่ครอง  เป็นธาตุดินให้คุณ  อยู่หมวด2.ทรัพย์สิน-หนี้สิน  ให้คุณก็หมายถึงร่ำรวย  คือจะได้คู่ครองร่ำรวย  หรือแต่งงานแล้วจะร่ำรวย  (ดาวทรัพย์สินราศีล่าง  หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ บ้าน,ที่ดิน) แต่งงานแล้วค้าขายอยู่กับบ้านหรือทำงานอยู่กับที่  ได้อยู่กับคู่ครองอย่างมีความสุข
ถ้าอยู่กันอย่างไปๆมาๆไม่ดี  เพราะดาวคู่ครองอยู่หมวด1. หมายถึงมีเรื่องชู้สาวนอกบ้าน

 

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
ตัวอย่างที่ 3.
ดวงได้เนื้อคู่รวย

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

-

 -

-
-

- - - -

ตัวอย่างที่2

ตัวอย่างที่ 2.
ดิถี  อิก เป็นธาตุไม้เล็ก  ราศีบน  หมายถึง  ไม้ดอก  ไม้ผล  อยู่ในหมวดของความรัก  แสดงว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม  น่ารัก  อารมณ์อ่อนไหวง่าย
ฐานดิถี  เป็นทิ่ว  ธาตุดิน  อยู่ในหมวดของเงินทอง 
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  จะเป็นคนใจดีมีเมตตา  มีโชคลาภอยู่กับที่  เงินทองเข้ามาหาเอง  ไม่ต้องหากินไกลชอบการค้าขาย  และบริการ  ได้คู่ครองร่ำรวย  หรือแต่งงานแล้วจะร่ำรวย
จะมีความรักในปีจื้อ(ชวด)แต่จะมีปัญหาความรักทุกปีระกา
ดิถีอ่อนแอ  เป็นคนใจอ่อนเชื่อคนง่าย  แต่งงานแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินทองและที่อยู่อาศัย  จะมีความรักในปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 หรือปีระกา แต่จะมีปัญหาความรักในปีชวด

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
ตัวอย่างที่ 4.
ดวงเนื้อคู่อุปถัมภ์

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

- - - -
-

- - - -

ตัวอย่างที่3.

ตัวอย่างที่ 3.
ดิถี  เปี้ย  ธาตุไฟใหญ่  ราศีบนหมายถึงไฟแสงอาทิตย์  ให้ความอบอุ่นกับสิ่งมีชีวิตทั่วไป  อยู่ในหมวดของอำนาจ
ฐานดิถี  เป็นเอี้ยง  ธาตุไม้ใหญ่  แข็งแรงมั่นคง  อยู่ในหมวดของอำนาจเช่นกัน
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  จะเป็นคนใจดีมีคุณธรรม  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ชอบการค้าขาย  หาเงินเก่ง  ชอบการเดินทาง  อยู่บ้านไม่ติด  ชอบความเป็นอิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา  ความคิดเห็นไม่ตรงกับคู่ครอง
จะได้พบเนื้อคู่หรือมีความรักในปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 หรือปีระกา
ดิถีอ่อนแอ  เป็นคนที่มีบุคลิคดี  มีอำนาจพิเศษในตนเอง  และอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ  คู่ครองเป็นดาวอุปถัมภ์
จะได้พบเนื้อคู่หรือมีความรักในปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 หรือปีชวด

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
ตัวอย่างที่ 4.
 ดวงเนื้อคู่เป็นที่ปรึกษา

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

- - - -
-

- - - -

ตัวอย่างที่4.

ตัวอย่างที่ 4.
ดิถี  เตง  ไฟเล็ก  เป็นไฟที่ให้แสงสว่าง  ไฟส่องชี้ทาง  อยู่ในหมวดของความรัก  หมายถึงเป็นคนที่มีบุคลิครูปร่างหน้าตาดี  อ่อนโยน  สุภาพ
ฐานดิถี  เป็นเบ้า  ธาตุไม้เล็ก  เป็นไม้ที่ส่งเสริมธาตุไฟ  ทำให้ไฟส่องแสงสว่างเพิ่มขึ้น  อยู่ในหมวดของความรักเช่นกัน  แสดงว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  จะเป็นคนชอบการค้าขาย  ไม่ชอบอยู่กับบ้าน  ไม่ชอบการทำงานอยู่กับที่  ชอบของสวยงาม  วัตถุสิ่งของที่มีค่ามีราคาให้คุณ  เก็บรักษาทรัพย์อยู่
ความรักจะแฮปปี้ทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 หรือปีระกา แต่จะมีปัญหาทุกปีกุน
ดิถีอ่อนแอ  เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเอง  มีอำนาจพิเศษ  อำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ  คู่ครองเป็นดาวอุปถัมภ์  รูปร่างหน้าตาดี  เขาเรียกว่าผัวหล่อเมียสวย
ความรักจะแฮปปี้ทุกจอและปีกุน

 

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
ตัวอย่างที่ 5.
ดวงรักกันเหมือนเพื่อน

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

- - - -
-

- - - -

ตัวอย่างที่5.

ตัวอย่างที่ 5.
ดิถี  โบ่ว  ธาตุดินใหญ่  บุคลิครูปร่างหน้าตาออกไปทางธาตุดิน  คือเหลี่ยมๆ  แข็งแรงอดทน  อยู่ในหมวดของทรัพย์สินเงินทอง (ราศีบนหมายถึงสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)
ฐานดิถี  เป็นซิ้ง  ดินใหญ่  เป็นธาตุดินใหญ่เหมือนกับดิถี  แต่ราศีล่างหมายถึงอสังหาริมทรัพย์  (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่นบ้านและที่ดี
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  เป็นคนธาตุดินแต่ห้ามทำอาชีพเกี่ยวกับธาตุดิน  ต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายและบริการ  คือต้องทำงานที่เกี่ยวกับธาตุทองและธาตุน้ำ  ชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ชอบค้าขาย  หาเงินเก่ง  อยู่บ้านไม่ติด  ชอบความเป็นอิสระ  ความคิดเห็นไม่ตรงกับคู่ครอง  ความรักจะแฮปปี้ทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 ทุกปีระกาและปีชวด (เงินก็ได้ความรักก็แฮปปี้)
ดิถีอ่อนแอ  ได้คู่ครองดี  เป็นเพื่อนคู่คิด  เป็นมิตรคู่เรือน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  ที่สำคัญฮวงจุ้ยบ้านดี  อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข  จะอยู่กับใคร  หรือใครจะมาอยู่ก็จะมีแต่คนที่ดีๆ  คือเป็นทั้งคู่ครองและหุ้นส่วนในตัว  รวยด้วยกัน  ไม่หนีกัน  รวยแน่นอน
จะร่ำรวยและแฮปปี้ทุกปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 และปีมะโรงกับปีจอ

 

การทำนายดวงแบบง่ายๆ
ตัวอย่างที่ 6.
ดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์

เวลาเกิด

วันเกิด

เดือนเกิด

ปีเกิด

วัยจร

ปีจร

-

- - - -
-

- - - -

ตัวอย่างที่6.

ตัวอย่างที่ 6.
ดิถี  กี้  ธาตุดินเล็ก  ธาตุดินเล็กจะอ่อนโยนกว่าดินใหญ่  อยู่ในหมวดของทรัพย์สินเงินทอง (ราศีบนหมายถึงสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)
ฐานดิถี  เป็นจี๋  ธาตุไฟใหญ่  อยู่ในหมวดของอำนาจ  แสดงว่าคู่ครองมีอำนาจมากกว่า
สรุปคือ
ดิถีแข็งแรง  เป็นคนธาตุดินแต่ห้ามทำอาชีพเกี่ยวกับธาตุดิน  ต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายและบริการ  คือต้องทำงานที่เกี่ยวกับธาตุทองและธาตุน้ำ  ชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ชอบค้าขาย  หาเงินเก่ง  อยู่บ้านไม่ติด  ชอบความเป็นอิสระ  ไม่ชอบให้ใครเอาอกเอาใจ  จะได้พบเนื้อคู่ในปีกุน
ดิถีอ่อนแอ  ได้คู่ครองดี  เป็นดาวอุปถัมภ์  ช่วยเหลือกันได้  ที่สำคัญฮวงจุ้ยบ้านดี  อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข  จะอยู่กับใคร  หรือใครจะมาอยู่ก็จะมีแต่คนที่ดีๆ  ความรักจะแฮปปี้ในปีมะแม

 

-
-
ดวงจีนชั้นที่ 3.

การทำนาย ดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุทองอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุดินอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไฟอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไม้อ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุน้ำแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุทองแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุดินแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไฟแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไม้แข็งแรง
เรียนดวงจีน ก่อนเรียนฮวงจุ้ย
การทำนายดวงอาชีพ
ดวงนายก
จับซิ้งราศีล่าง
จับซิ้งราศีบน
ดิถีเป็นน้ำเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นน้ำใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นทองเล็ก สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นดินใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้เล็ก สละดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้ใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ดวงจีน 12 นักษัตรdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง