ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ก่อนเรียนฮวงจุ้ย

 

เรียนดวงจีน 
ก่อนเรียนฮวงจุ้ย

 

 

 

ความหมายของราศีบน 10 ตัว

หมวด 1.
ความรัก
ราคะจริต

 หมวด 2.
เงินทอง
โลภจริต

หมวด 3.
อำนาจ
โทสจริต

 

 

 

 

เล็ก

ใหญ่

เล็กชอบใหญ่ 
หมายถึงชอบผู้คุ้มครอง

กี้ ฮะ กะ
ดินเล็กชอบไม้ใหญ่
คนรวย ชอบ คนมีอำนาจ

อิก ฮะ แก
ไม้เล็กชอบทองใหญ่
คนสวย ชอบ คนมีอำนาจ

ซิง ฮะ เปี้ย
ทองเล็กชอบไฟใหญ่
คนสวย ชอบ  คนมีอำนาจ

เตง ฮะ ยิ้ม
ไฟเล็กชอบน้ำใหญ่
คนสวย ชอบ คนมีอำนาจ

กุ๋ย ฮะ โบ่ว
น้ำเล็กชอบดินใหญ่
คนสวย ชอบ คนรวย

 0

 0

0

 

 

การชน หมายถึง พลัดพราก 
ถ้าชนแล้วให้คุณ หมายถึงย้ายแล้วดี เช่นแต่งงาน (ย้ายจากพ่อแม่ไปอยู่กับคู่ครอง)
ถ้าชนแล้วให้โทษ หมายถึงย้ายแล้วไม่ดี เช่นถูกยึดบ้าน หรือถูกเจ้านายย้าย

 

เช่นพระอาทิตย์ขึ้นมาในตอนกลางวัน พระจันทร์ก็ต้องหลบ
ถ้าพระจันทร์ขึ้นมาตอนกลางคืน พระอาทิตย์ก็หลีก
เช่นกัน

การชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลักการชนของราศีบน
10 ตัว

 

 

 

ผู้ชนะ

ผู้แพ้

ผู้ชนะ เป็นธาตุให้คุณทายดี 
ผู้ชนะ เป็นธาตุให้โทษทายร้าย

กะ ชน โบ่ว (อำนาจชนะทรัพย์สิน)
ให้คุณ  ได้ตำแหน่งและได้ทรัพย์
ให้โทษ  เสียตำแหน่งและเสียทรัพย์

อิก ชน กี้ (ความรักชนะทรัพย์สิน)
ให้คุณ  ได้คนรักและได้ทรัพย์
ให้โทษ  เสียคนรักและเสียทรัพย์

เปี้ย ชน แก (อำนาจชนะอำนาจ)
ให้คุณ  ได้ตำแหน่งใหญ่
ให้โทษ  เสียตำแหน่งใหญ่

เตง ชน ซิง (ความรักชนะความรัก)
ให้คุณ  ได้คนรัก
ให้โทษ  เสียคนรัก

โบ่ว ชน ยิ้ม (ทรัพย์สินชนะอำนาจ)
ให้คุณ  ได้ทรัพย์และได้ตำแหน่ง
ให้โทษ  เสียทรัพย์และเสียตำแหน่ง

กี้ ชน กุ๋ย (ทรัพย์สินชนะความรัก)
ให้คุณ  ได้ทรัพย์และได้คนรัก
ให้โทษ  เสียทรัพย์และเสียคนรัก

แก ชน กะ (อำนาจชนะอำนาจ)
ให้คุณ  ได้ตำแหน่งใหญ่
ให้โทษ  เสียตำแหน่งใหญ่

ซิง ชน อิก (ความรักชนะความรัก)
ให้คุณ  ได้คนรัก
ให้โทษ  เสียคนรัก

ยิ้ม ชน เปี้ย (อำนาจชนะอำนาจ)
ให้คุณ  ได้ตำแหน่งใหญ่
ให้โทษ  เสียตำแหน่งใหญ่

กุ๋ย ชน เตง (ความรักชนะความรัก)
ให้คุณ  ได้คนรัก
ให้โทษ  เสียคนรัก

 

ความหมายของราศีล่าง
12 นักษัตร

หมวด 1.
ความรัก
ราคะจริต

หมวด 2.
เงินทอง
โลภจริต

หมวด 3.
อำนาจ
โทสจริต

 

 

 

การชน  หมายถึงการแยกกัน
(การทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนแปลงไป)
ของราศีล่าง 12 ตัว

หมวด 1.
4 นักษัตรราศีล่าง
ความรัก

หมวด 2.
4 นักษัตรราศีล่าง
เงินทอง

หมวด 3.
4 นักษัตรราศีล่าง
อำนาจ

จื้อ ชน โง้ว (น้ำทำลายไฟ) หมวด1 ชนกันเอง
ธาตุน้ำให้คุณ  หมายถึงความรักราบรื่น
ธาตุน้ำให้โทษ  หมายถึงความรักมีปัญหา

ทิ่ว ชน บี่ (ดินชนดิน) หมวด2 ชนกันเอง
ธาตุดินให้คุณ  หมายถึงมีโชคลาภ  ได้ทรัพย์สิน
ธาตุดินให้โทษ  หมายถึงไม่มีโชค  เสียทรัพย์

ซิมชนเอี้ยง (ทองทำลายไม้) หมวด3 ชนกันเอง
ธาตุทองให้คุณ  หมายถึงมีอำนาจ  ได้เลื่อนตำแหน่ง 
ธาตุทองให้โทษ  หมายถึงไม่ได้อำนาจ  ไม่ได้ตำแหน่ง 

อิ้ว ชน เบ้า (ทองทำลายไม้) หมวด1 ชนกันเอง
ธาตุทองให้คุณ  หมายถคงความรักราบรื่น
ธาตุทองให้โทษ  หมายถึงความรักมีปัญหา

ซิ้ง ชน สุก (ดินชนดิน) หมวด2 ชนกันเอง
ธาตุดินให้คุณ  หมายถึงมีโชคลาภ  ได้ทรัพย์สิน
ธาตุดินให้โทษ  หมายถึงไม่มีโชค  เสียทรัพย์

ไห ชน จี๋ (น้ำทำลายไฟ) หมวด3 ชนกันเอง
ธาตุน้ำให้คุณ  หมายถึงมีอำนาจ  ได้เลื่อนตำแหน่ง 
ธาตุน้ำให้โทษ  หมายถึงไม่ได้อำนาจ  ไม่ได้ตำแหน่ง 

 

 (ซาฮะเล็กกว่าซาหวย)
การฮะครบ 3 หมวด
ความรัก  เงินทอง  อำนาจ
ถ้าให้คุณ  หมายถึงประสพความสำเร้จทุกเรื่อง
แต่ถ้าให้โทษ  หมายถึงประสพความล้มเหลวทุกเรื่อง

ซาฮะเป็นธาตุน้ำ
หมายถึงสิ่งที่เคลื่อนไหว  การชลประทาน 
อาหารทะเล  ประมง  ขนส่ง 
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุทอง
หมายถึงโลหะ  วัตถุ  อุตสาหกรรม  วิศวกรรม
เงิน  ทอง  นาก  เหล็ก  ทองแดง
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุทองแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุไฟ
หมายถึงไฟฟ้า  สื่อสาร  พลังงาน  โทรศัพท์
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ต่างประเทศ
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุไฟแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุไม้
หมายถึงการเกษตร  ผลไม้  พืชไร่  สมุนไพร
ใบยา  เสื้อผ้า
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุไม้แน่นอน

 

(ซาหวยใหญ่กว่าซาฮะ)
การฮะครบ 3 หมวด
ความรัก  เงินทอง  อำนาจ
ถ้าให้คุณ  หมายถึงประสพความสำเร้จทุกเรื่อง
แต่ถ้าให้โทษ  หมายถึงประสพความล้มเหลวทุกเรื่อง

ซาฮะเป็นธาตุน้ำ
หมายถึงสิ่งที่เคลื่อนไหว  การชลประทาน 
อาหารทะเล  ประมง  ขนส่ง
 อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุทอง
หมายถึงโลหะ  วัตถุ  อุตสาหกรรม  วิศวกรรม
เงิน  ทอง  นาก  เหล็ก  ทองแดง
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุทองแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุไฟ
หมายถึงไฟฟ้า  สื่อสาร  พลังงาน  โทรศัพท์
โทรศัพท์
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุไฟแน่นอน

ซาฮะเป็นธาตุไม้
หมายถึงการเกษตร  ผลไม้  พืชไร่  สมุนไพร
ใบยา  เสื้อผ้า
อาชีพ ต้องเกี่ยวข้องกับธาตุไม้แน่นอน

 

หมวดที่ 1 (ความรัก)
ราศีบนมี 4 ตัว
ราศีล่างมี 4 ตัว
แม่ธาตุของทิศเหนือ  ตะวันออก  ใต้  ตะวันตก
แม่ธาตุของธาตุน้ำ  ไม้  ไฟ  ทอง

ราศีบน

ราศีบนบน

ราศีบน

ราศีบน

ราศีล่าง

ราศีล่าง

ราศีล่าง

ราศีล่าง

 

ดวงพลอย  เฌอมาลย์
ตัวอย่างดวงหมวดที่ 1.ความรัก

เวลาเกิดบน วันเกิดบน เดือนเกิดบน ปีเกิดบน
 

เวลาเกิดล่าง วันเกิดล่าง เดือนเกิดล่าง ปีเกิดล่าง
 

 

 ตัวอย่างดวงที่ 1.
ดวงของคุณพลอย  เฌอมาลย์
สังเกตุดูให้ดีดิถีประจำตัวเป็น ซิง ธาตุทองเป็นธาตุให้คุณเป็นดาวของหมวดความรัก
เพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่มีบุคลิครูปร่างหน้าตาดี
วันเกิดราศีล่างเป็นทิ่ว (ฉลู) ธาตุดินให้คุณเป็นดาวของหมวดการเงินฮะกับอิ่ว (ระกา) ธาตุทองหมวดของความรัก
กลายธาตุเป็นธาตุทองให้คุณ  หมายถึงร่ำรวยเกี่ยวกับความสวยความงาม
ราศีบนของเดือนเกิดราศีบนเป็นหมวดอาชีพนั่งอยู่บนหมวดความรัก
แสดงว่าร่ำรวยเกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนกัน
ปีเกิดราศีล่างเป็นธาตุดินให้คุณอยู่ในหมวดของอาชีพแสดงว่าร่ำรวย
ปีเกิดราศีบนเป็นธาตุน้ำอยู่ในหมวดของอำนาจเป็นธาตุให้โทษ
ถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองก็ไม่มีปัญหา
ดวงนี้รวยแน่

ดวงสรพงศ์  ชาตรี
ตัวอย่างดวงหมวดที่ 1.ความรัก

เวลาเกิดบน วันเกิดบน เดือนเกิดบน ปีเกิดบน

เวลาเกิดล่าง วันเกิดล่าง เดือนเกิดล่าง ปีเกิดล่าง

ตัวอย่างดวงที่ 2.
ดวงคุณ  สรพงศ์  ชาตรี 
ดวงนี้ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าของดวงเป็นใครคงทายว่าเป็นนักบวช 
ไม่เคยเห็นหน้า  แต่กล้ารับประกันว่าเป็นคนดี  มีวิชา  เชื่อถือได้
ดิถีประจำตัวเป็นธาตุน้ำใหญ่ให้คุณอยู่ในหมวดของอำนาจ
คำว่าดิถี  หมายถึงเจ้าของดวง  คือเป็นคนมีอำนาจในตัวเอง 
และนั่งอยู่ในตำแหน่งอำนาจอีกด้วย
เป็นดาวเพียงอิ่งของจับซิ้งหมายถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (อำนาจลับ)
ในดวงที่ฐานเดือนเกิดเป็นธาตุน้ำให้คุณ  อยู่ในหมวดของความรักและที่สำคัญคือ
ธาตุน้ำไปฮะที่ฐานวันเกิดแล้วเป็นธาตุน้ำเหมือนเดิม
และไปฮะที่ฐานปีเกิดอีกด้วย
ฐานเดือนที่เป็นธาตุน้ำให้คุณนี้  ตามหลักจับซิ้งเป็นดาวเกียบไช้ 
หมายถึงมีความสามารถและอำนาจพิเศษ  เฉพาะตัว
อยู่กับใคร  หรือทำงานร่วมกับใครมีแต่คนรักและนับถือ
ดวงเจ้านายรัก
เป็นดวงขงเบ้งไม่ใช่เล่าปี่
เรียนจริง  รู้จริง  วางแผนเก่ง  อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ 
สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้จริงๆ
ธาตุน้ำตัวนี้ฮะฐานดิถี  (ฐานดวงของตนเอง)
หมายถึงมีบุคลิครูปร่างหน้าตาและสุขภาพร่างกายดี
หลักปีทั้งราศีบนและราศีล่างเป็นธาตุดินและให้คุณทั้งคู่ 
อยู่ในหมวดของเงินทอง
หมายถึงหาทรัพย์เก่ง  และรักษาทรัพย์สมบัติเก่งอีกด้วย

 

 ดวงนายสัญญา  ธรรมศักดิ์
ตัวอย่างดวงหมวดที่ 3.อำนาจ

 

 

ธาตุไม้  - ตับ,ถุงน้ำดี 
1.อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (แรงถดถอย  มือเท้าชา  กระตุก  เล็บหักง่าย
2.อาหารไม่ย่อย  ท้องเสีย  คลื่นไส้  ปวดท้อง
3.อารมณ์แปรปรวน
4.ส่งผลไปกระทบที่ตา  (ตาแห้ง  ตาพร่า  ตาแดง  ตาเจ็บ)

ธาตุไฟ - หัวใจ  ลำไส้เล็ก
1.ใจเต้น  เจ็บหน้าอก
2.นอนไม่หลับ  จิตใจไม่มั่นคง
3.หลงลืม
4.ระบบย่อยและการดูดซึมอาหารบกพร่อง
5.อุจจาระและปัสสาวะไม่ปรกติ

ธาตุดิน-ม้าม  กระเพาะอาหาร
1.ลมปราณพร่อง  ไม่สามารถลำเลียงสารอาหารได้
2.เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั่วทั้งตัว
3.ไม่เจริญอาหาร
4.ร่างกายทรุดโทรม
5.สมรรถภาพการละเลียงน้ำด้อยลงทำให้น้ำหยุดชะงัก
6.มีเสมหะ
7.บวมตามตัว

ธาตุทอง -ปอด  ลำไส้ใหญ่
1.หายใจไม่ออก  เจ็บหน้าอก
2.ไอ  หอบหืด  มีเสมหะ
3.บวมตามตัว
4.ลำไส้ใหญ่แห้งเพราะน้ำหยุดชะงักทำให้ท้องผูก

ธาตุน้ำ -ไต  กระเพาะปัสสาวะ
1.ร่างกายไม่เจริญเติบโต
2กระดูกอ่อนแอ  เมื่อยตามเอวและปวดหัวเข่า
3.หูอื้อหรือฟังไม่ชัด
4.บวมตามตัว
5.ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
6.หายใจไม่ทันหรือหายใจไม่ออก

 

เวลาเกิดบน วันเกิดบน เดือนเกิดบน ปีเกิดบน

เวลาเกิดล่าง วันเกิดล่าง เดือนเกิดล่าง ปีเกิดล่าง

ตัวอย่างดวงที่ 3.
ดวงอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์
ดิถีเป็นธาตุไม้กะ เป็นธาตุให้คุณ  อยู่ในหมวดของอำนาจ
คำว่าดิถี  หมายถึงเจ้าของดวง  คือเป็นคนมีอำนาจในตัวเอง
นั่งบนธาตุทองให้คุณ  อยู่ในหมวดของดาวอำนาจ  หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีอำนาจ
หลักเดือนเกิดเป็นธาตุน้ำให้คุณ  อยู่ในหมวดของความรัก
เดือนเกิดราศีบน  หมายถึงสังคมภายนอก  แสดงเป็นคนดี มีแต่คนรักไม่มีใครเกลียด
ฐานเดือนเป็นธาตุไม้ให้คุณ  อยู่ในหมวดของความรัก  ฐานเดือนหมายถึงเจ้านาย
แสดงว่าทำงานร่วมกับใครก็มีแต่คนรัก  ทำงานดี  ได้เจ้านายดี  เจ้านายรัก
ปีเกิดราศีบนเป็นธาตุไฟให้โทษเป็นหมวดของความรักแต่ที่หลักเดือนเกิด
เป็นธาตุน้ำให้คุณชนธาตุไฟให้โทษออกไปกลายเป็นธาตุให้คุณ
ชนดาวดีออกไปหมายความว่าคนที่ไม่ดี  หรือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อพบกับท่าน  หรือท่านสอน
ให้เป็นคนดีก็กลับกลายเป็นคนดีได้  คนที่ไม่รู้ได้รับการสอนให้รู้ก็เป็นคนดีได้
ที่ฐานปีราศีล่างก็เช่นกันเป็นธาตุดินให้โทษแต่ที่ฐานของเดือนเกิดเป็นธาตุไม้ให้คุณ
เข้ามาช่วยฮะเอาไว้  คือฮะแล้วกลายเป็นธาตุไม้ให้คุณ
หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ดี  ไม่ค่อยมีค่าแต่เมื่อได้มาอยู่กับท่านก็
กลับกลายเป็นดี  หรือมีค่ามีราคาได้
หลักเวลาเกิดก็เช่นกันราศีบนของเวลาเกิดเป็นธาตุไม้เป็นดาวอำนาจ
ส่วนราศีล่างเป็นธาตุน้ำให้คุณ
แสดงว่าลูกและบริวารเป็นคนดี  มีความกตัญญู
ดวงนี้ไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ของรับประกันว่าเป็นคนดีจริงๆ
ในดวงบอกว่าเป็นคนดีมีอำนาจและใช้อำนาจไปในทางที่ถูกต้อง

ดวงพลตรี  จำลอง ศรีเมือง
ตัวอย่างดวงหมวดที่ 3.อำนาจ

เวลาเกิดบน วันเกิดบน เดือนเกิดบน ปีเกิดบน

เวลาเกิดล่าง วันเกิดล่าง เดือนเกิดล่าง ปีเกิดล่าง

ตัวอย่างดวงที่ 3.
ดวงพลตรีจำลอง  ศรีเมือง
ดิถีเป็นธาตุน้ำยิ้ม  น้ำใหญ่ให้คุณ  อยู่ในหมวดของอำนาจ
คำว่าดิถี  หมายถึงเจ้าของดวง 
เป็นธาตุที่ให้คุณและอยู่ในหมวดของอำนาจคือเป็นคนดีมีอำนาจในตัวเอง
ที่หลักเดือนเกิดราศีบนก็เป็นยิ้ม  ธาตุน้ำให้คุณ
แสดงว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะ  มีอำนาจเช่นเดียวกัน
หลักปีเกิดราศีล่าง  เป็นน้ำใหญ่ให้คุณ  อยู่ในหมวดของอำนาจเช่นกัน
ที่ฐานเดือนและฐานของดิถีเป็นโง้วธาตุไฟให้โทษ  อยู่ในหมวดของความรัก
แต่ที่ฐานเวลาเกิดเป็นจื้อธาตุน้ำให้คุณชนโง้วธาตุไฟที่ให้โทษออกไปกลับกลายเป็นให้คุณ
หมายถึงว่าพัฒนาคนที่ไม่ดีหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ดีให้กลายเป็นของดีหรือคนดีได้
จื้อเป็นธาตุน้ำเล็กให้คุณ  เป็นดาวเกียบไช้  หมายถึงการตรวจสอบ  การรักษาผลประโยชน์
หลักเวลาเกิดราศีบนเป็นธาตุทองอยู่ในหมวดของอำนาจ
เป็นดาวเพียงอิ่ง  หมายถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แคล้วคลาดปลอดภัย
ดวงนี้เป็นดวงของคนดี 
"อิสระ  ยุติธรรม  ตรงไปตรงมา"
 

ดวงเจ้าสัว  เทียม  โชควัฒนา
ตัวอย่างดวงหมวดที่ 2. ค้าขาย

เวลาเกิดบน วันเกิดบน เดือนเกิดบน ปีเกิดบน

เวลาเกิดล่าง วันเกิดล่าง เดือนเกิดล่าง ปีเกิดล่าง

ตัวอย่างดวงที่ 4.
ดวงเจ้าสัวเทียม  โชควัฒนา
ดิถีเป็นธาตุไฟเปี้ย  แข็งแรง  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่ในหมวดของอำนาจ
ดิถีแข็งแรง  ดาวที่ให้คุณคือดาวตี่ไช้และเพียงไช้  หมายถึงค้าขายร่ำรวย
เจียะซิ้งและเซียกัวให้คุณ  หมายถึงการค้าขายด้านบริการ
ฐานดิถีเป็นธาตุดินให้คุณ  ฐานดิถีหมายถึงคู่ครอง  แสดงว่าได้คู่ครองที่ดี
มีหัวการค้า  หาเงินเก่ง  เป็นดาวอยู่ดีกินดีมีความสุข  เจียะซิ้งหมายถึงการอุปโภคและบริโภค
คือค้าขายของกินของใช้ดีที่สุด
ดวงนี้ธาตุดินถึง 4 ตัวและมีกำลังถึง 5 ใน 9 ส่วน
จึงอยู่ในหมวด 2 คือหมวดของความร่ำรวย
ให้โทษหมายถึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง  ในดวงมีธาตุดินให้คุณถึง 4 ตัว
มีธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุของดิถีส่งเสริมอีก 2 ตัว
เพราะฉะนั้นจึงเป็นดวงรวยเพราะการค้าขาย  ไม่ใช่การเมือง
ดวงนี้ที่หลักเดือนเกิดเป็นธาตุทองให้คุณ  เป็นดาวตี่ไช้  หมายถึงจะได้ภรรยาที่ชอบการค้าขาย
และร่ำรวยเพราะการค้าขาย

 

 

 

การฮะ  หมายถึงการอยู่ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน
(ร่วมกันแล้วให้คุณ หมายถึงได้ ร่วมกันแล้วให้โทษ หมายถึงสูญเสีย)

ราศีล่าง 12 ตัว
หมวดความรัก ฮะ หมวดทรัพย์สิน (สถานที่)

แล้วแต่ว่าฮะแล้วเป็นธาตุให้คุณ (ดี)
หรือฮะแล้วเป็นธาตุให้โทษ (ไม่ดี)

ฮะแล้วเป็นธาตุให้คุณ 
หมายถึงอยู่ในสถานที่ที่ดี (อยู่แล้วรวย)
แต่ถ้าฮะแล้วเป็นธาตุให้โทษ 
หมายถึงอยู่ในสถานที่ที่ไม่ดี อยู่แล้วมีภาระ (มีหนี้สิน)

หมวด 1.
ความรัก

หมวด 2.
เงินทอง

หมวดความรัก ฮะ หมวดทรัพย์สิน
สถานที่ให้คุณหรือให้โทษ

ชวด ฮะ ฉลู
น้ำเล็กชอบดินเล็ก
คนสวย ชอบ คนรวย

เถาะ ฮะ จอ
ไม้เล็กชอบดินใหญ่
คนสวย ชอบ คนรวย

มะเมีย ฮะ มะแม
ไฟเล็กชอบดินเล็ก
คนสวย ชอบ คนรวย

ระกา ฮะ มะโรง
ทองเล็กชอบดินใหญ่
คนสวย ชอบ คนรวย

 

หมวด 3
อำนาจ

หมวด 3
อำนาจ

หมวดอำนาจ ฮะ หมวดอำนาจ
(ผลประโยชน์ร่วมกัน)

ขาล ฮะ กุน
ไม้ใหญ่ชอบน้ำใหญ่
คนมีอำนาจ ชอบ คนมีอำนาจ

มะเส็ง ฮะ วอก
ไฟใหญ่ชอบทองใหญ่
คนมีอำนาจ ชอบ คนมีอำนาจ

 

การชนราศีบน 

การฮะราศีบน

  การฮะ  หมายถึงการอยู่ร่วมกัน
หรือทำกิจกรรมร่วมกัน

ร่วมกันแล้วให้คุณ (
ฮะกันแล้วเป็นธาตุที่ต้องการ) หมายถึงได้ 
ร่วมกันแล้วให้โทษ (
ฮะกันแล้วเป็นธาตุที่ไม่ต้องการ) หมายถึงสูญเสีย
ของราศีบน 10 ตัว

 
ดวงจีนชั้นที่ 3.

การทำนาย ดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุทองอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุดินอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไฟอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไม้อ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุน้ำแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุทองแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุดินแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไฟแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไม้แข็งแรง
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง หลักสูตรใหม่
การทำนายดวงอาชีพ
ดวงนายก
จับซิ้งราศีล่าง
จับซิ้งราศีบน
ดิถีเป็นน้ำเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นน้ำใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นทองเล็ก สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นดินใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้เล็ก สละดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้ใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ดวงจีน 12 นักษัตรdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง