ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การทำนายดวงอาชีพ

การทำนายดวงอาชีพ
ง่ายนิดเดียว

การดูอาชีพ 
การดูอาชีพถ้าชัดเจน  ประสพความสำเร็จ
ครึ่งหนึ่งแล้ว 
แต่ถ้าไม่ชัดเจนก็จะมักไม่ค่อยประสพความสำเร็จ 
ต้องรอวัยจร 
หรือปีจรเข้ามาช่วย จึงจะประสพความสำเร็จ  บางคนอาจจะทำอาชีพได้หลายอย่างในขณะเดียวกัน  ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า  ถ้าเลือกอาชีพที่ถูกต้องประสพความสำเร็จแน่นอน
แต่ถ้าเลือกผิด
อาจจะสายเกินแก้
ลิขิตฟ้า-อาญาสวรค์ยากจะฝืนก็จริง
แต่ถ้ารู้แน่แก้ไขได้

 

 

การทำนายดวงอาชีพ
ดิถีเป็นธาตุไม้
(อ่อนแอ)
ธาตุให้คุณคือ ธาตุไม้ ธาตุน้ำ ธาตุทอง
ธาตุให้โทษคือ ธาตุไฟ ธาตุดิน
 
 

เวลาเกิด
วันเกิด
เดือนเกิด
ปีเกิด
 

 

เคล็ดลับเกี่ยวกับการทำนาย
หลักปีเกิด  และหลักเดือนเกิด ทายเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวม
หลักวันเกิด และหลักเวลาเกิด ทายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว

 

การทำนายดวงอาชีพ
1.ทำนายดวงอาชีพขั้นที่หนึ่งดูไปที่หลัก 3 หมวด 5 ธาตุก่อน
ดวงนี้เป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ในดวง 4แถว 8ตัวมีดาวอำนาจ 4ตัวคือ  กะ ธาตุไม้ราศีบน 3ตัวเป็นธาตุไม้ให้คุณ

มี  ซิม ราศีล่าง 1 ตัวเป็นธาตุทองให้คุณ

ราศีบนไม่มีหมวดเงินทอง (ธาตุดิน)

ราศีล่างฐานเดือนมี  บี่ และฐานปีมี  ซิ้งเป็นธาตุดิน

ธาตุดินเป็นธาตุที่ให้โทษ

ราศีบนหลักเดือนเกิดมีหมวดความรักคือ  ซิง เป็นธาตุทองให้คุณ

ราศีล่างที่หลักเวลาเกิดมี จื่อ ธาตุน้ำให้คุณอยู่ในหมวดความรัก

สรุปใน 8 ตัว 4 แถวมีธาตุให้คุณ 6 ตัว

มีธาตุให้โทษ 2 ตัว

ธาตุให้คุณอยู่ในหมวดอำนาจ 4 ตัว
อยู่ในหมวดความรัก 2 ตัว

อีก 2 ตัวเป็นธาตุดินให้โทษ อยู่ในหมวดเงินทอง

เพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นดวงอำนาจ
ต้องมีอาชีพเป็นผู้บริหาร

 กะเป็นธาตุไม้ (หมวดอำนาจ)
(หลักวันเกิด หลักเวลาเกิดหมายถึงส่วนตัว)

(หลักเดือนเกิด หลักปีเกิด หมายถึงส่วนรวม)
ดวงนี้กะอยู่หลักเวลา หลักวัน และหลักปี
หมายความว่ามีอำนาจทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก

 

 

 

 

 

 

หลักในการดูดวงอาชีพ

ดูดวงอาชีพให้ดูที่ดิถีเป็นหลัก
ดิถีอ่อนแอ

ดูดวงอาชีพให้ดูที่ดิถีเป็นหลัก
ดืถีแข็งแรง

ดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ธาตุไม้ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุไม้ พืชไร่สมุนไพร ใบยา เสื้อผ้า ผลไม้ รวยแน่ แต่จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีหนี้สิน
ธาตุน้ำ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุน้ำ อาหารทะเล ประมง ขนส่ง อาหาร ห้องเย็น จะรวยแบบยั่งยืน
ธาตุทอง ให้คุณ อาชีพที่เกี่ยวกับโลหะ วิศวะ อุตสาหกรรม ได้ยศ ได้ตำแหน่ง ได้แต่งงาน
ธาตุดิน ให้โทษ อาชีพค้าขาย ธุรกิจ อยู่ราศีบนเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์(ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)ราศีล่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดวงไม่มีโชคลาภ
ไม่มีหัวการค้า หาเงินไม่เก่ง 
ธาตุไฟ ให้โทษ อาชีพเกี่ยวกับธาตุไฟ ไฟฟ้า โทรศัพท์ สื่อสาร พลังงาน ธุรกิจบริการ 
ใจอ่อนเกินไปยิ่งทำยิ่งเหนื่อยและมีหนี้สิน
ดืถีเป็นธาตุไม้แข็งแรง
ธาตุไฟ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุไฟ ไฟฟ้า โทรศัพท์
สื่อสาร พลังงาน ธุรกิจบริการ 
ธาตุดิน ให้คุณ อาชีพค้าขาย ธุรกิจ อยู่ราศีบนเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์(ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)ราศีล่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  รวยแน่นอน แต่จะมีศัตรูหรือคู่แข่ง
ดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ธาตุไฟ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับไฟ โทรศัพท์ สื่อสาร พลังงาน รวยแน่ แต่จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีหนี้สิน
ธาตุไม้ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุไม้ พืชไร่สมุนไพร ใบยา เสื้อผ้า ผลไม้ จะรวยแบบยั่งยืน
ธาตุน้ำ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุน้ำ อาหารทะเล ประมง ขนส่ง อาหาร ห้องเย็น ได้ยศ ได้ตำแหน่ง ได้แต่งงาน
ดืถีเป็นธาตุไฟแข็งแรง
ธาตุดิน ให้คุณ
ธาตุทอง ให้คุณ
ดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ธาตุดิน ให้คุณ อาชีพค้าขาย  ธุรกิจ  ขายสังหาริมทรัพย์
หุ้นส่วน  รวยแน่ แต่จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีหนี้สิน
ธาตุไฟ ให้คุณ อาชีพที่เกี่ยวกับธาตุไฟ ไฟฟ้า โทรศัพท์ สื่อสาร พลังงาน จะรวยแบบยั่งยืน
ธาตุไม้ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุไม้ พืชไร่สมุนไพร ใบยา เสื้อผ้า ผลไม้ ได้ยศ ได้ตำแหน่ง ได้แต่งงาน
ดืถีเป็นธาตุดินแข็งแรง
ธาตุทอง ให้คุณ
ธาตุน้ำ ให้คุณ
ดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ธาตุทอง ให้คุณ อาชีพที่เกี่ยวกับโลหะ วิศวกร ช่าง
อุตสาหกรรม รวยแน่ แต่จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีหนี้สิน
ธาตุดิน ให้คุณ อาชีพค้าขาย  ธุรกิจ  อยู่ราศีบนเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์(ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)ราศีล่างเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ จะรวยแบบยั่งยืน
ธาตุไฟ ให้คุณ อาชีพที่เกี่ยวกับธาตุไฟ ไฟฟ้า โทรศัพท์ สื่อสาร พลังงาน ได้ยศ ได้ตำแหน่ง ได้แต่งงาน
ดืถีเป็นธาตุทองแข็งแรง
ธาตุน้ำ ให้คุณ
ธาตุไม้ ให้คุณ
ดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ธาตุน้ำ ให้คุณ อาชีพเกี่ยวกับธาตุน้ำ อาหารทะเล ประมง ขนส่ง อาหาร ห้องเย็น รวยแน่ แต่จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีหนี้สิน
ธาตุทอง ให้คุณ อาชีพที่เกี่ยวกับโลหะ วิศวกร ช่าง อุตสาหกรรม จะรวยแบบยั่งยืน
ธาตุดิน ให้คุณ อาชีพค้าขาย  ธุรกิจ  อยู่ราศีบนเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์(ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)ราศีล่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้ยศ ได้ตำแหน่ง ได้แต่งงาน
ดืถีเป็นธาตุน้ำแข็งแรง
ธาตุนไม้ ให้คุณ
ธาตุไฟ ให้คุณ

 

เรียนดวงจีนด้วยตนเอง12. 
เรียนดวงจีนด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนมาก่อน

 

ตัวอย่างที่1.อาชีพขายทอง
ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

ซิง 

 

ซิง 

 

ซิง 

 

ทิ่ว 

 

อิ้ว 

 

ทิ่ว 

 

ไห 

 

 ธาตุที่ให้คุณคือธาตุทอง ธาตุดิน ธาตุไฟ
ธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ำ ธาตุไม้
ดวงนี้สังเกตุดูให้ดีในดวงมี
หมวดอำนาจ ตัวเดียวอยู่ที่ฐานปีเกิดคือไห (กุน) ธาตุน้ำใหญ่
เป็นธาตุให้โทษ
หมวดความรักมี 4 ตัวคือซิง ธาตุทองเล็ก อยู่หลักดิถี หลักเดือนเกิด และหลัก
ปีเกิดราศีบนเป็นธาตุให้คุณ และอิ้ว(ระกา)อยู่ที่ฐานของดิถี
หมวดเงินทองมี 3 ตัวคือกี้ ธาตุดินอยู่ที่หลักเวลาเกิดราศีบนและทิ่ว ธาตุดิน อยู่ที่ฐานเวลาเกิด และฐานเดือนเกิด

สังเกตุดูให้ดีที่ฐานเดือนเกิดและฐานวันเกิดฮะกันเป็นธาตุทอง
ดวงนี้จึงมีอาชีพค้าขาย ดินบวกกับทองคือค้าทอง

 

 

ตัวอย่างที่2.อาชีพขายทอง

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

โบ่ว 

 

ซิง 

 

กุ๋ย 

 

กี้ 

 

สุก 

 

ไห 

 

อิ้ว 

 

อิ้ว 

 ดิถีมีอ่อนแอ 
ทำอาชีพธาตุดินก็ได้  แต่ทำธาตุทองดีกว่าเพราะธาตุดินเสริมธาตุทองด้วย

 

 

 

ตัวอย่างที่3.อาชีพขายน้ำมัน

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

อิก 

 

กี้ 

 

กุ๋ย 

 

แก 

 

ไห 

 

ทิ่ว 

 

บี่ 

 

สุก 

 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณ
ในดวงมีธาตุน้ำให้คุณอยู่ 2 ตัว

ทำอาชีพธาตุน้ำดีที่สุด

 

ตัวอย่างที่4.อาชีพขายอาหารทะเล

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

แก 

 

หยิม 

 

แก 

 

เปี้ย 

 

จื้อ 

 

ซิม 

 

จื้อ 

 

ซิม 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุทองก็ได้  แต่ทำอาชีพธาตุน้ำดีกว่าเพราะทองเสริมธาตุน้ำทำให้น้ำดีกว่า

ตัวอย่างที่5.อาชีพขายปุ๋ย

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กุ๋ย 

 

กุ๋ย 

 

กะ 

 

แก 

 

ทิ่ว 

 

อิ้ว 

 

ซิม 

 

สุก 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุทองก็ได้  แต่ดวงนี้ดินไปฮะเป็นซาหวย  ทำโรงงานธาตุดินดีกว่า

ตัวอย่างที่6.อาชีพขายผลไม้

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

โบ่ว 

 

ซิง 

 

กี้ 

 

ซิง 

 

สุก 

 

บี่ 

 

ไห 

 

เบ้า 

 

 

ดิถีแข็ง  ธาตุน้ำกับไม้ให้คุณ  ในดวงมีซาฮะเป็นธาตุไม้  ทำอาชีพธาตุไม้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่7.ขายผลไม้

ตารางสำเร็จรูป

 

 

 

 

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

หยิม 

 

อิก 

 

เปี้ย 

 

โบ่ว 

 

โง้ว 

 

เบ้า 

 

ซิ้ง 

 

ซิม 

 

ดิถีอ่อนแอ  ในดวงดิถีเป็นธาตุไม้  นั่งบนธาตุไม้ มีธาตุน้ำส่งเสริมด้วย  ทำอาชีพธาตุไม้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่8.วิ่งรถรับจ้าง

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

หยิม 

 

ซิง 

 

เตง 

 

กี้ 

 

ซิ้ง 

 

อิ้ว 

 

ทิ่ว 

 

ไห 

 

ดิถีแข็งแรง  ธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณ  ทำอาชีพธาตุน้ำดีที่สุด

ตัวอย่างที่9. อาชีพรับราชการ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

อิก 

 

กุ๋ย 

 

กะ 

 

หยิม 

 

เบ้า 

 

จี๋ 

 

ซิ้ง 

 

ซิ้ง 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุดินเป็นธาตุให้คุณ  ทำอาชีพธาตุดินดีที่สุด

ตัวอย่างที่10.อาชีพเสริมสวย

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

เปี้ย 

เตง 

อิก 

แก 

 

โง้ว 

 

เบ้า 

 

อิ้ว 

 

จื้อ 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุไฟและธาตุไม้ให้คุณ  ในดวงมีดาวทอฮวยเยอะ  ทำอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งสวยงามดีที่สุด

ตัวอย่างที่11.อาชีพส่งออก

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

อิก 

 

หยิม 

 

โบ่ว 

 

โบ่ว 

 

จี๋ 

 

จื้อ 

 

โง้ว 

 

โง้ว 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุน้ำ(เคลื่อนไหว  ขนส่ง)ราศีบนหมายถึงเคลื่อนไหว  ต่างประเทศ  ทำส่งออกดีที่สุด

ตัวอย่างที่12.อาชีพค้าวัสดุก่อสร้าง

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

ซิง 

 

เตง 

 

เตง 

 

ทิ่ว 

 

จี๋ 

 

บี่ 

 

บี่ 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุดินให้คุณ  มีกำลังมาก ทำอาชีพธาตุดินดีที่สุด

 

ตัวอย่างที่13.อาชีพตำรวจ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

แก 

 

เปี้ย 

 

อิก 

 

กะ 

 

เอี้ยง 

 

ซิ้ง 

 

ไห 

 

เอี้ยง 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณ  ดาวชิกสัวะ (ราชการ)มาฮะเป็นธาตุไม้อีกด้วย  ไม้ยิ่งมีกำลัง  ทำอาชีพธาตุไม้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่14.ทำงานกรมป่าไม้

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

อิก 

 

โบ่ว 

 

เตง 

 

หยิม 

 

เบ้า 

 

ซิ้ง 

 

บี่ 

 

เอี้ยง 

 

ดิถีอ่อนแอ  มีซาหวยฮะเป็นธาตุไม้ให้คุณ  ทำอาชีพธาตุไม้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่15.อาชีพอู่ซ่อมรถ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

กี้ 

 

ซิง 

 

กุ๋ย 

 

จี๋ 

 

จี๋ 

 

อิ้ว 

 

ทิ่ว 

 

ดิถีแข็ง  ธาตุทองเป็นซาฮะให้คุณ  ทำอาชีพเกี่ยวกับธาตุทองดีที่สุด

ตัวอย่างที่16.อาชีพอู่ซ่อมรถ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กุ๋ย 

 

กะ 

 

แก 

 

กะ 

 

อิ้ว 

 

เอี้ยง 

 

โง้ว 

 

ซิ้ง 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุทองเป็นธาตุให้คุณ  แล้วยังไปชนธาตุไม้ได้มาเป็นพวกอีกด้วย  ทำอาชีพธาตุทองดีที่สุด

ตัวอย่างที่17.อาชีพขายเสื้อผ้า

ตารางสำเร็จรูป

 

เวลาเกิด

 

ดิถี(วันเกิด)

 

เดือนเกิด

 

ปีเกิด

 

อิก 

 

เตง 

 

หยิม 

 

กะ 

 

จี๋ 

 

ไห 

 

ซิม 

 

เอี้ยง 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุน้ำก็ได้  แต่ทำอาชีพธาตุไม้ดีกว่าเพราะมีธาตุน้ำมาส่งเสริมธาตุไม้อีกด้วย รวยสองเด้ง

ตัวอย่างที่18.อาชีพขายเพชรพลอย

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

กี้ 

 

เตง 

 

ซิง 

 

จี๋ 

 

อิ้ว 

 

อิ้ว 

 

ไห 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุทองดี  ธาตุทองยังไปฮะกับธาตุไฟแล้วให้คุณอีกด้วย 

ตัวอย่างที่19.ขายอัญมณี

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กุ๋ย 

 

อิก 

 

อิก 

 

กะ 

 

บี่ 

 

ทิ่ว 

 

ไห 

 

ซิ้ง 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุดินเป็นธาตุให้คุณ  มีกำลังมากทำอาชีพธาตุดินดีที่สุด

ตัวอย่างที่20.อาชีพหมอ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

โบ่ว 

 

แก 

 

เปี้ย 

 

แก 

 

เอี้ยง 

 

โง้ว 

 

สุก 

 

จื้อ 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุไฟและธาตุดินเป็นธาตุให้คุณ มีซาฮะเป็นธาตุไฟด้วย  ทำงานราชการจะมีชื่อเสียง  ซาฮะหมายถึงองกรณ์ใหญ่

ตัวอย่างที่21.อาชีพตำรวจ

 

 

 

 

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

โบ่ว 

 

อิก 

 

เตง 

 

เปี้ย 

 

เอี้ยง 

 

อิ้ว 

 

อิ้ว 

 

โง้ว 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพที่เป็นธาตุไม้ก็ได้  แต่อาชีพธาตุทองดีกว่าเพราะมีกำลังเป็น 3 ธาตุทองเป็นดาวชิกสัวะ  หมายถึงทหารตำรวจ (ข้าราชการฝ่ายบู๊)

ตัวอย่างที่22.อาชีพตำรวจ

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

เปี้ย 

 

ซิง 

 

เตง 

 

เตง 

 

ซิม 

 

เบ้า 

 

บี่ 

 

บี่ 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุดินก็ได้  แต่เสี่ยงเพราะมีเบ้ารออยู่ที่ฐานดิถี  จึงทำอาชีพที่เป็นธาตุไฟดีกว่า  ส่วนธาตุดินเป็นอาชีพสำรอง

 

ตัวอย่างที่23.อาชีพทหาร

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

โบ่ว 

 

ซิง 

 

เตง 

 

โบ่ว 

 

จื้อ 

 

บี่ 

 

จี๋ 

 

โง้ว 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพที่เป็นธาตุไฟ  เป็นซาฮะด้วย  หมายถึงทำงานองกรณ์ใหญ่  มียศตำแหน่งใหญ่โต

ตัวอย่างที่24.อาชีพแอร์โฮสเตส

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กุ๋ย 

 

กุ๋ย 

 

หยิม 

 

อิก 

 

ทิ่ว 

 

จี๋ 

 

โง้ว 

 

เบ้า 

 

ดิถีอ่อนแอ  ธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณ  อยู่ราศีบนด้วยทำอาชีพธาตุน้ำดีที่สุด  น้ำหมายถึงการเคลื่อนไหว  เดินทาง 

ตัวอย่างที่25.อาชีพขายกุนเชียง

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กะ 

 

กี้ 

 

หยิม 

 

เตง 

 

สุก 

 

จี๋ 

 

จื้อ 

 

อิ้ว 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุไฟก็ได้  แต่อาชีพธาตุดินดีกว่า  ไฟส่งเสริมธาตุดิน (สัตว์บก) ดีกว่า

ตัวอย่างที่26.อาชีพขายวัตถุมงคล

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

แก 

 

อิก 

 

อิก 

 

กี้ 

 

ซิ้ง 

 

เบ้า 

 

ไห 

 

ไห 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพที่เป็นธาตุไม้ดีที่สุด  ธาตุไม้หมายถึง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งที่เป็นมงคล

ตัวอย่างที่27.อาชีพโรงพิมพ์

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

ซิง 

 

อิก 

 

โบ่ว 

 

ทิ่ว 

 

ไห 

 

ทิ่ว 

 

สุก 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุดินก็ได้  แต่ทำอาชีพธาตุทองดีกว่า  เพราะธาตุดินส่งเสริมธาตุทอง

ตัวอย่างที่28.อาชีพเกษตรกร

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กี้ 

 

อิก 

 

เปี้ย 

 

โบ่ว 

 

เบ้า 

 

เบ้า 

 

ซิ้ง 

 

สุก 

 

ดิถีอ่อนแอ  มีธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณ  ทำอาชีพเกี่ยวกับธาตุไม้ดีแล้ว  ดวงนี้ไม่มีธาตุน้ำหมายถึงดิ้นรนด้วยตนเอง  (มีความสามารถสูง)ช่วยเหลือตัวเองได้

ตัวอย่างที่29.อาชีพนักพนัน

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

ซิง 

 

เปี้ย 

 

กี้ 

 

เตง 

 

เบ้า 

 

สุก 

 

อิ้ว 

 

อิ้ว 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพที่เป็นธาตุทองดีที่สุด  เพราะดาวทรัพย์สินเงินทอง  วัตถุสิ่งของที่มีค่ามีราคา  ดินส่งเสริมธาตุทอง

ตัวอย่างที่30.อาชีพขายอะไหล่รถเก่า

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

เปี้ย 

 

กุ๋ย 

 

กุ๋ย 

 

กี้ 

 

ซิ้ง 

 

เบ้า 

 

อิ้ว 

 

ไห 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุทองดีที่สุด  เพราะดินเสริมทอง  ถ้าทำอาชีพธาตุไม้เสี่ยงเพราะ  ไหฮะธาตุไม้อยู่   ต้องลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เยอะ อันตราย

ตัวอย่างที่31.อาชีพโรงพิมพ์

ตารางสำเร็จรูป

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

หยิม 

 

อิก 

 

กี้ 

 

หยิม 

 

โง้ว 

 

บี่ 

 

อิ้ว 

 

ซิม 

 

ดิถีอ่อนแอ  ทำอาชีพธาตุทองดีที่สุด  เพราะมีดินส่งเสริม  และมีไฟส่งเสริมดินอีกด้วย

เวลาเกิด

ดิถี(วันเกิด)

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดวงที่1.ดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ดวงจีนชั้นที่ 3.

การทำนาย ดิถีธาตุน้ำอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุทองอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุดินอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไฟอ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุไม้อ่อนแอ
การทำนาย ดิถีธาตุน้ำแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุทองแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุดินแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไฟแข็งแรง
การทำนาย ดิถีธาตุไม้แข็งแรง
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง หลักสูตรใหม่
เรียนดวงจีน ก่อนเรียนฮวงจุ้ย
ดวงนายก
จับซิ้งราศีล่าง
จับซิ้งราศีบน
ดิถีเป็นน้ำเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นน้ำใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นทองเล็ก สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นดินใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุไฟอ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟเล็ก สละดิถีเป็นธาตุไม้อ่อนแอ
ดิถีเป็นไฟใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุน้ำอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้เล็ก สละดิถีเป็นธาตุทองอ่อนแอ
ดิถีเป็นไม้ใหญ่ สละดิถีเป็นธาตุดินอ่อนแอ
ดวงจีน 12 นักษัตรdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง