ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงรักลูก

ดวงรักลูก

บทที่ 11.

หลักเวลาเกิดราศีบน  หมายถึง ลูกชาย
เพื่อนบ้าน สิ่งริเริ่มใหม่ๆ

ดาวเจียะซิ้ง  อยู่หลักเวลาเกิดราศีบนเป็นธาตุให้คุณ
ดาวเจียะซิ้ง  หมายถึง  ธุรกิจให้บริการทุกชนิด
เจียะซิ้ง  ให้คุณ  หมายถึงมีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ 
เป็นคนมีหัวการค้า  เคารพกฎเกณฑ์ 
ยอมรับข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่เอาเปรียบ 
มีน้ำใจไมตรี  ทำงานร่วมกับลูกหลานได้ 
เขาเรียกว่าอยู่กับลูกหลานสบาย

 ดวงที่ 1.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

เปี้ย 

กะ 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 2.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

เตง 

อิก 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

 

ดวงที่ 3.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

โบ่ว 

เปี้ย 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 4.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กี้ 

เตง 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 5.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

แก 

โบ่ว 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 6.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

ซิง 

กี้ 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 7.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

หยิม 

แก 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 8.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กุ๋ย 

ซิง 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 9.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กะ 

หยิม 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 10.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

อิก    

กุ๋ย 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

 

บทที่ 12.

หลักเวลาเกิดราศีบน  หมายถึงลูกหลาน 
เพื่อนบ้าน  ริเริ่มใหม่ๆ 
ดาวเจียะซิ้ง  อยู่หลักเวลาเกิดราศีบนเป็นธาตุให้โทษ
ดาวเจียะซิ้ง  หมายถึง  ธุรกิจให้บริการทุกชนิด
เจียะซิ้ง  ให้โทษ  หมายถึงไม่มีความสามารถทางด้านธุรกิจให้บริการ 
ไม่มีหัวการค้า เข้าลักษณะกินได้ทุกอย่างแต่ทำเองไม่เป็นสักอย่าง 
เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานส่วนรวมได้ 
แต่ทำอาชีพอิสระหรืออยู่โดดเดี่ยวไม่ดี

 

ดวงที่ 1.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

เปี้ย 

กะ 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 2.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

เตง 

อิก 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

 

ดวงที่ 3.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

โบ่ว 

เปี้ย 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 4.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กี้ 

เตง 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 5.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

แก 

โบ่ว 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 6.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

ซิง 

กี้ 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 7.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

หยิม 

แก 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 8.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กุ๋ย 

ซิง 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 9.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

กะ 

หยิม 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

ดวงที่ 10.

เวลาเกิดบน

ดิถี

เดือนเกิดบน

ปีเกิดบน

อิก    

กุ๋ย 

 

 

เวลาเกิดล่าง

วันเกิดล่าง

เดือนเกิดล่าง

ปีเกิดล่าง

 

 

- 

 

 

 

 
ดวงจีนชั้นที่ 2.

ดวงใกล้ชิดผู้มีอำนาจ
ดวงใกล้ชิดพ่อแม่
ดวงใกล้ชิดเพื่อนฝูง
ดวงใกล้ชิดเจ้านาย
ดวงใกล้ชิดคู่ครอง
ดวงอยู่ใกล้ชิดลูก
ดวงใกล้ชิดครอบครัว
ดวงเป็นศัตรูกับผู้มีอำนาจ
ดวงเป็นศัตรูกับพี่น้อง
ดวงเป็นศัตรูกับเพื่อนฝูง
ดวงเป็นศัตรูกับเจ้านาย
ดวงเป็นศัตรูกับคู่ครอง
ดวงบริวารเป็นศัตรู
ดวงครอบครัวเป็นศัตรู
ดวงกตัญญูผู้ใหญ่
ดวงกตัญญูพ่อแม่
ดวงรักเพื่อน
ดวงรักเจ้านาย
ดวงรักคู่ครอง
ดวงรักครอบครัวdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง