ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระพุทธเมตตา พุทธคยา อินเดีย

พระพุทธเมตตา 
วัดแดงประชาราษฏร์

รุ่นเทวดารับรู้

บัดนี้รุ่นที่1เกือบหมดแล้ว

 พระบูชา  พระพุทธเมตตา
ขนาด 5 นิ้ว 999 บาท
ลงรักปิดทอง 1,999 บาท

อธิษฐานจิตพระพุทธรูป (พระพุทธเมตตา)
ต่อหน้าพระพุทธเมตตา
พุทธคยา  ประเทศอินเดีย

อธิษฐานจิตที่หน้าพระอวโลกิเตศวร (มหายาน)
บริเวณด้านข้างวิหารพุทธคยา

อธิษฐานจิต  ที่บริเวณ รตนจงกลมเจดีย์
สถานที่ที่พระพุทธเจ้า  เดินจงกลม 7 วัน 7 คืน

อธิษฐานจิตที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา  ประเทศอินเดีย

อธิษฐานจิตพระพุทธรูปพร้อมกัน
เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้

หน้าแท่นวัชรอาสน์

คณะสงฆ์ชาวพุทธทั่วโลก
ร่วมสาธยายพระไตรปิฏก  ฉลองพุทธชยันตีด้วย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีอธิษฐานจิต
วัตถุมงคลของวัดแดงประชาราษฎร์
ฉลองพุทธขยันตี  2600 ปี
18 ต.ค.2555

พระครูนนทกิจพิบูลย์ (หลวงปู่เก๋  ถาวโร) 
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  จ.นนทบุรี
อายุ 101 ปี  พรรษา80

พระครูประโชติธรรมวิจิตร(หลวงพ่อเพิ่ม) 
วัดป้อมแก้ว 
จ.พระนครศรีอยุธยา
อายุ 86ปี

พระครูธรรมธรสมรักษ์  อนาลโย 
(หลวงพ่อรักษ์  อนาลโย) 
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 
วิปัสนาจารย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 

ฉลองพุทธชยันตี 
2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
Buddhajanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha’s Enlithenment.

พระพุทธเมตตา  เนื้อทองแดงขัดเงา

พระพุทธเมตตา  เนื้อทองแดงขัดเงา

พระพุทธเมตตา  เนื้อทองเหลืองรมดำ

พระพุทธเมตตา  เนื้อทองเหลืองขัดเงา

พระพุทธเมตตา  เนื้อทองเหลือง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

คำบูชาพระพุทธเมตตา

       วันทามิ  อิมัง  พุทธะเมตตาปะฏิมัง  อิมัสมิง  คะยาสีเส  ปูชาระเห  สักการะภูเต  เจติเย  สุปะติฏฐิตังฯ

       อิมินา  ปะนะ  วันทะมาเนนะ  มา  เม  ทะลิททิยัง  อะหุ  พะหุชะนานัง  ปิโย  โหมิ  มะนาโป  สาธุ  โน  ภันเต  อิเมหิ  สักกาเรหิ  อภิปูชะยามิ.

คำแปล

       ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ พระพุทธเมตตาปฏิมานี้  ซึ่งประดิษฐานตั้งมั่นดีแล้วในองค์พระเจดีย์ที่คยาสีสะประเทศนี้  อันเป็นสถานที่  ควรแก่เครื่องบูชาสักการะ

       ด้วยการกราบไหว้นี้  ขอความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักเป็นที่พอใจ  ของคนทั่วไป  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้

 

 
 

กิ่งพระศรีมหาโพธิ์บดเป็นมวลสาร

ใต้ฐานบรรจุผงมวลสารบดจากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา  ประเทศอินเดีย

ใต้ฐานบรรจุพระพุทธเมตตาองค์เล็ก1องค์

ตำนานพระพุทธเมตตา


ภายในพระวิหารพระเจดีย์พุทธคยา มีพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดา ในสมัยปาละ ปางมารวิชัย มีอายุกว่า ,๔๐๐ ปีเศษ ๆ ทั้งลักษณะและขนาดพอ ๆ กับพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่มถากัวร์วิหาร นครกุสินารา ปิดทองเหลืองอร่าม มีเครื่องตั้งบูชาตรงหน้าพระพุทธรูปที่ชาวไทยเรียกกันว่า องค์พ่อพระพุทธเมตตานั้น มีหินทรงกลมที่มองเห็นเฉพาะฐาน เจ้าหน้าที่ทำไม้เป็นสี่เหลื่ยมมาครอบไว้ ฯ

มีการเล่าประวัติพระพุทธรูปนี้ไว้ในบันทึกของหลวงจีนเสวียนจ้าง (พระถังซัมจั๋ง) ว่าคราวเมื่อศศางกากษัตริย์จากเบงกอล ได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารมหาโพธิ์ ได้พบพระพุทธปฏิมากรตั้งไว้บูชาองค์หนึ่ง ทีแรกที่ได้เห็นก็คิดจะทำลายด้วยมือของตัวเอง แต่เมื่อทรงเห็นพระพักตร์ของพระพุทธปฏิมากรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ก็ประหารไม่ลง จึงเสด็จกลับนคร ฯ ในระหว่างทางนั้นได้ทรงดำริว่า ถ้าขืนยังปล่อยให้พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่ในพระวิหารต่อไป พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คงจะฟื้นฟูสถานที่นี้ขึ้น มาอีกได้เป็นแน่แท้ จึงรับสั่งให้นายทหารผู้หนึ่งไปทำลายพระพุทธรูปองค์นั้นเสีย แล้วให้ประดิษฐานรูปพระมเหศวรขึ้นแทนที่

นายทหารผู้นั้นครั้นได้รับคำสั่งก็มุ่งหน้าสู่วิหารมหาโพธิ์ เมื่อมาถึงได้แลดูพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นั้นก็ประหารไม่ลงอีก และรำพึงว่าถ้าหากทำลายพระพุทธรูปนี้ เราคงจะต้องตกนรกหมกไหม้ไปหลายกัปป์หลายกัลป์เป็นแน่ ซ้ำยังจะไร้โอกาสที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระศรีอริยเมตไตยอีกด้วย แต่ถ้าเราไม่ทำลาย พระราชาคงจะทรงกริ้วพร้อมรับสั่งทำลายชีวิตเราและครอบครัวเป็นแน่ฯ นายทหารผู้นั้น คิดกลับไปกลับมาหลายตลบว่า จะปฏิบัติตามพระบัญชาดี หรือ ขัดพระบัญชาดี

ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำลายพระพุทธรูป แต่จะต้องซ่อนเสียให้พ้นจากสายตาประชาชน จึงได้ไปตามชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั้งหลายมาประชุมปรึกษากันแล้วก็พากันลงมือสร้างกำแพงขึ้นหน้าพระพุทธรูป กั้นไว้ไม่ให้คนภายนอกรู้ว่าข้างในพระวิหารนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เอารูปพระมเหศวรตั้งไว้หน้ากำแพง และกลับไปกราบทูลศศางกากษัตริย์ให้ทรงทราบ ฯ

ศศางกากษัตริย์กลับได้รับทราบแทนที่จะทรงยินดีกลับทรงหวาดหวั่น หวาดกลัว ว้าวุ่นพระทัย ด้วยเกรงว่า เหตุร้ายจักเกิดขึ้นกับตนเป็นแน่แท้จึงทรงประชวรนับแต่นั้นมาโดยมีอาการเจ็บปวดทั่วทั้งพระวรกาย ในไม่ช้าชิ้นเนื้อเริ่มหลุดออกจากพระวรกายของพระองค์เป็นชิ้น ในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทรมาน ฯ เมื่อศศางกากษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว นายทหารผู้รับพระบัญชาให้ไปทำลายพระพุทธรูปพระองค์นั้นก็ได้กลับไปยังแดนพุทธคยา ณ มหาวิหารพุทธคยา และรีบทำลายกำแพงที่สร้างกั้นหน้าพระพุทธรูปนั้นออก เกิดความประหลาดใจยิ่งนักที่ตะเกียงน้ำมันที่ตั้งจุดบูชานั้นยังลุกโพลงอยู่เหมือนเดิม

 
 

 

พิธีพุทธาภิเษก
ณลานวัดแดงประชาราษฏร์

ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  พุทธคยา
ประเทศอินเดีย

(การสร้างวัตถุมงคลต้องมีต้นแบบ)
วัตถุมงคลที่สร้างออกมาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เชื่อถือ

พระพุทธเมตตาต้นแบบ
วัดแดงประชาราษฏร์
จ.นนทบุรี

 

พระพุทธเมตตาองค์จริง 
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก

ต้นแบบพระพุทธเมตตา
อธิษฐานขออนุญาติจัดสร้างเป็นเวลา 6 ปี

มีหลายวัดสร้างออกมาแล้วไม่สวยงาม 
นำแบบของเราไปจัดสร้างก็มี

มวลสารจากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์บดเป็นผลอยู่ใต้ฐาน
มีพระพุทธเมตตาองค์เล็กฝังไว้ใต้ฐานองค์ใหญ่

ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกและสาธยายพระไตรปิฏก
จากชาวพุทธทั่วโลกที่ประเทศอินเดีย

บัดนี้มีให้บูชาแล้ว
ที่วัดแดงประชาราษฏร์ที่เดียว

 

มีพิธีพุทธาภิเสกวัตถุมงคล
โดยหลวงพ่อพระมงคลนนทวุฒิ อายุ 101 ปี 
(หลวงปู่เก๋  ถาวโร)
วัดปากน้ำ  นนทบุรี  เป็นประธาน

 
วัตถุมงคล จีน ต่างๆ

เทพปี่เซียะเรียกทรัพย์ ธาตุทอง
เทพปี่เซียะเรียกทรัพย์ ธาตุดิน
เทพปี่เซียะเรียกทรัพย์ ธาตุไฟ
เทพปี่เซียะเรียกทรัพย์ ธาตุไม้
เทพปี่เซียะเรียกทรัพย์ ธาตุน้ำ
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม article
มงคลจีน1.
มงคลจีน2.
มงคลจีน3.
มงคลจีน4.
มงคลจีน5.
มงคลจีน6.
มงคลจีน7.
มงคลจีน8.
มงคลจีน9.
มงคลจีน10
มงคลจีน11
มงคลจีน12.
มงคลจีน13.
มงคลจีน14.
มงคลจีน15.
มงคลจีน16.
มงคลจีน17.
มงคลจีน18.
มงคลจีน19.
มงคลจีน20.
มงคลจีน21.
มงคลจีน22.
มงคลจีน23.
มงคลจีน24
มงคลจีน25.
มงคลจีน26.
มงคลจีน27.
มงคลจีน28.
มงคลจีน29.
มงคลจีน30.
มงคลจีน31.
มงคลจีน32.
มงคลจีน33.
มงคลจีน34.
มงคลจีน35.
มงคลจีน36.
มงคลจีน37.
มงคลจีน38.
มงคลจีน39.
มงคลจีน40.
มงคลจีน41
มงคลจีน42.
มงคลจีน43.
มงคลจีน44.
มงคลจีน45.
มงคลจีน46.
กวนอิม หยกโบราณ ปางยืน 观音,观世音, 观世音菩萨 (คริกดูรายละเอียด)
กวนอิม หยกโบราณ นั่ง 观音,观世音, 观世音菩萨 (คริกดูรายละเอียด)
ประวัติพระยูไล article
ตำนานนางพญางูขาว
เติมค่าไฟมิเตอร์
ปี่เซียะหยกเขียวdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง