ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 2.

เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 2.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ดวงจีนราศีบนมี 10 ตัว 5 ธาตุ

ราศีบน10ตัว 

ธาตุ

 

กะ 

ไม้ใหญ่

 

อิก 

ไม้เล็ก

 

เปี้ย 

ไฟใหญ่

 

เตง 

ไฟเล็ก

 

โบ่ว 

ดินใหญ่

 

กี้ 

ดินเล็ก

 

แก 

ทองใหญ่

 

ซิง 

ทองเล็ก

 

หยิม 

น้ำใหญ่

 

กุ๋ย 

น้ำเล็ก

 


ดวงจีนราศีล่าง 12 นักษัตร  5 ธาตุ

ราศีล่าง12ตัว

นักษัตร์

ธาตุ

จื้อ 

ชวด

น้ำเล็ก

ทิ่ว 

ฉลู

ดินเล็ก

เอี้ยง 

ขาล

ไม้ใหญ่

เบ้า 

เถาะ

ไม้เล็ก

ซิ้ง 

มะโรง

ดินใหญ่

จี๋ 

มะเส็ง

ไฟใหญ่

โง้ว 

มะเมีย

ไฟเล็ก

บี่ 

มะแม

ดินเล็ก

ซิม 

วอก

ทองใหญ่

อิ้ว

ระกา

ทองเล็ก

สุก 

จอ

ดินใหญ่

ไห 

กุน

น้ำใหญ่

 

ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน

ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน  บุคคลหมายถึงพี่น้องเพศเดียวกัน

ความหมายคือเป็นหุ้นส่วนกัน  ทำงานด้วยกัน  รับผิดชอบเท่ากัน  ใกล้ชิดสนิทสนมกัน  ช่วยเหลือกัน  เครดิตเท่ากัน  ศักดิ์ศรีเท่ากัน
เป็นธาตุให้คุณทำงานร่วมกันได้รวย 
เป็นธาตุให้โทษทำงานร่วมกับใครไม่ได้  ต้องทำธุรกิจส่วนตัวจึงจะรวย

ดิถี 

ปี่เกย

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

กะ 

อิก 

เพศเดียวกัน

อิก 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

เปี้ย 

เตง 

เพศเดียวกัน

เตง 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

โบ่ว 

กี้ 

เพศเดียวกัน

กี้ 

แก 

เพศเดียวกัน

แก 

ซิง 

เพศเดียวกัน

ซิง 

หยิม 

เพศเดียวกัน

หยิม 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

กุ๋ย 

 

ธาตุเดียวกัน  แต่ต่างเพศ

ธาตุเดียวกัน  แต่ต่างเพศ  บุคคลหมายถึงพี่น้องต่างเพศ

ดวงชายหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาว 

ดวงหญิงหมายถึงพี่ชายหรือน้องชาย

ความหมายคือต่างคนต่างทำ  ต่างคนต่างเก่ง  ต่างคนต่างเฮง  ทำงานด้วยกันไม่ดี   ทำด้วยกันได้แต่แยกกันทำดีกว่า
เป็นธาตุให้คุณทำงานร่วมกันได้แต่ไม่ดี 
เป็นธาตุให้โทษทำงานร่วมกับใครจะขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกัน

 

ต่างเพศกัน  หมายถึงพี่น้องต่างเพศ

ดิถี 

เกียบไช้

แต่ละหลัก

กะ 

ต่างเพศ

อิก 

อิก 

ต่างเพศ

กะ 

เปี้ย 

ต่างเพศ

เตง 

เตง 

ต่างเพศ

เปี้ย 

โบ่ว 

ต่างเพศ

กี้ 

กี้ 

ต่างเพศ

โบ่ว 

แก 

ต่างเพศ

ซิง 

ซิง 

ต่างเพศ

แก 

หยิม 

ต่างเพศ

กุ๋ย 

กุ๋ย 

ต่างเพศ

หยิม 

 

ตารางสำเร็จรูป

ดิถี

ปี่เกย

แต่ละหลัก

พบ

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

กะ 

ต่างเพศ

อิก 

อิก 

เพศเดียวกัน

อิก 

ต่างเพศ

กะ 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

เปี้ย 

ต่างเพศ

เตง 

เตง 

เพศเดียวกัน

เตง 

ต่างเพศ

เปี้ย 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

โบ่ว 

ต่างเพศ

กี้ 

กี้ 

เพศเดียวกัน

กี้ 

ต่างเพศ

โบ่ว 

แก 

เพศเดียวกัน

แก 

ต่างเพศ

ซิง 

ซิง 

เพศเดียวกัน

ซิง 

ต่างเพศ

แก 

หยิม 

เพศเดียวกัน

หยิม 

ต่างเพศ

กุ๋ย 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

กุ๋ย 

ต่างเพศ

หยิม 

 

เพศเดียวกัน  หมายถึงพี่น้องเพศเดียวกัน

ดิถี 

ปี่เกย

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

เอี้ยง 

อิก 

เพศเดียวกัน

เบ้า 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

จี๋ 

เตง 

เพศเดียวกัน

โง้ว 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

ซิ้ง  สุก 

กี้ 

เพศเดียวกัน

ทิ่ว  บี่ 

แก 

เพศเดียวกัน

ซิม 

ซิง 

เพศเดียวกัน

อิ้ว 

หยิม 

เพศเดียวกัน

ไห 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

จื้อ 

ต่างเพศกัน  หมายถึงพี่น้องต่างเพศ

ดิถี 

เกียบไช้

แต่ละหลัก

กะ 

ต่างเพศ

เบ้า 

อิก 

ต่างเพศ

เอี้ยง 

เปี้ย 

ต่างเพศ

โง้ว 

เตง 

ต่างเพศ

จี๋ 

โบ่ว 

ต่างเพศ

ทิ่ว  บี่ 

กี้ 

ต่างเพศ

ซิ้ง  สุก 

แก 

ต่างเพศ

อิ้ว 

ซิง 

ต่างเพศ

ซิม 

หยิม 

ต่างเพศ

จื้อ 

กุ๋ย 

ต่างเพศ

ไห 


ตารางสำเร็จรูป

ดิถี

ปี่เกย

แต่ละหลัก

พบ

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

เอี้ยง 

ต่างเพศ

เบ้า 

อิก 

เพศเดียวกัน

เบ้า 

ต่างเพศ

เอี้ยง 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

จี๋ 

ต่างเพศ

โง้ว 

เตง 

เพศเดียวกัน

โง้ว 

ต่างเพศ

จี๋ 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

ซิ้ง  สุก 

ต่างเพศ

ทิ่ว  บี่ 

กี้ 

เพศเดียวกัน

ทิ่ว  บี่ 

ต่างเพศ

ซิ้ง  สุก 

แก 

เพศเดียวกัน

ซิม 

ต่างเพศ

อิ้ว 

ซิง 

เพศเดียวกัน

อิ้ว 

ต่างเพศ

ซิม 

หยิม 

เพศเดียวกัน

ไห 

ต่างเพศ

จื้อ 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

จื้อ 

ต่างเพศ

ไห 

 

 ไปให้กำเนิดเพศเดียวกัน  หมายถึงลูกสาว

ดิถี 

เจียะซิ้ง

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

เปี้ย 

อิก 

เพศเดียวกัน

เตง 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

โบ่ว 

เตง 

เพศเดียวกัน

กี้ 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

แก 

กี้ 

เพศเดียวกัน

ซิง 

แก 

เพศเดียวกัน

หยิม 

ซิง 

เพศเดียวกัน

กุ๋ย 

หยิม 

เพศเดียวกัน

กะ 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

อิก 

 

 

ดิถี

พบ

เจียะซิ้ง
ลูกสาว

พบ

เจี่ยอิ่ง
ลูกเขย

กะ 

เพศเดียวกัน

เปี้ย 

ต่างเพศ

กุ๋ย 

อิก 

เพศเดียวกัน

เตง 

ต่างเพศ

หยิม 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

โบ่ว 

ต่างเพศ

อิก 

เตง 

เพศเดียวกัน

กี้ 

ต่างเพศ

กะ 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

แก 

ต่างเพศ

เตง 

กี้ 

เพศเดียวกัน

ซิง 

ต่างเพศ

เปี้ย 

แก 

เพศเดียวกัน

หยิม 

ต่างเพศ

กี้ 

ซิง 

เพศเดียวกัน

กุ๋ย 

ต่างเพศ

โบ่ว 

หยิม 

เพศเดียวกัน

กะ 

ต่างเพศ

ซิง 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

อิก 

ต่างเพศ

แก 

ตารางสำเร็จรูป

 

 
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง

กฎเกณฑ์ข้อที่ 1
กฎเกณฑ์ข้อที่ 2.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 3.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 4.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 5.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 6.
เทียนเต็ก ซินแส เปิดสอนดวงจีน "โป๊ยยี่สี่เถียว"
กฎเกณฑ์ข้อที่ 7.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 8.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 9.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 10.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 11.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 1.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 3.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 4.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 5.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 6.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 7.
การทำนายดวงจีน1
การทำนายดวงจีน2.
การทำนายดวงจีน3.
การทำนายดวงจีน4.
การทำนายดวงจีน5.
การทำนายดวงจีน6.
การทำนายดวงจีน7.
การทำนายดวงจีน8.
การทำนายดวงจีน9.
การทำนายดวงจีน10.
ดวงจีน ดูหน้าตา คู่ครอง
ดวงจีน ดูดวงคู่ครองdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง