ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 1.

เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 1.
ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษา

 

                                                   เวลาเกิด                       ดิถี                       เดือนเกิด                      ปีเกิด

บ้านหลังที่ 7.

บ้านหลังที่ 5.

บ้านหลังที่3.

บ้านหลังที่ 1.

บ้านหลังที่ 8.

บ้านหลังที 6.

บ้านหลังที่ 4.

บ้านหลังที่ 2.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

การเรียนดวงจีน

การเรียนดวงจีน  โป๊ยยี่ซี้เถียว  หรือโป๊ยยี่สี่แถว  หมายถึงอักษร 8 ตัว 4 แถว  คือแถวที่1. แถวปีเกิด

2. แถวเดือนเกิด

3. แถววันเกิด

4. แถวเวลาเกิด

แต่ละแถวแยกเป็นราศีบน  และราศีล่างคือ

1.  ปีเกิดราศีบน

2.  ปีเกิดราศีล่าง

3.  เดือนเกิดราศีบน

4.  เดือนเกิดราศีล่าง

5.  วันเกิดราศีบน (ดิถี)

6.  วันเกิดราศีล่าง

7.  เวลาเกิดราศีบน

8.  เวลาเกิดราศีล่าง

 

เหตุที่ต้องแบ่งราศีบนและราศีล่างเป็นเพราะว่าต้องการแบ่งแยกเหตุการณ์ให้ทราบว่า  เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง  เกิดภายในหรือเกิดภายนอก  เกิดขึ้นเร็วหรือช้า  เกิดขึ้นหนักหรือเบา  เกิดใกล้หรือไกล  เกิดขึ้นกับใคร  ที่ไหน  อย่างไรเป็นต้น

 

ความหมายของราศีบนหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่

ความหมายของราศีล่างหมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่กับที่ หรือเรื่องเก่าๆ

 

เวลาเกิด                       ดิถี                       เดือนเกิด                      ปีเกิด

เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นในที่นี้จะใช้ช่อง 8 ช่อง แทนความหมายว่าเป็นบ้าน 8 หลัง

บ้านหลังที่1.

ประจำอยู่ที่หลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงความสูง  ความเร็ว  คนที่เกิดก่อน  มีอายุมากกว่า  มีอำนาจ  มีอิทธิพลมาก  มีความรู้มาก  ฉลาดมาก  เดินทางเร็ว  ไปไกลมาก  หมายถึงคนภายนอก

 

บ้านหลังที่ 2.

ประจำอยู่ที่หลักปีเกิดราศีล่าง  หมายถึงผู้มีบุญคุณ  ความยิ่งใหญ่  พ่อแม่  พี่น้อง  อสังหาริมทรัพย์  เงินทุนหลักทรัพย์  ถือว่าเป็นบ้านเกิด  ฮวงจุ้ยบรรพบุรุษ

 

บ้านหลังที่ 3.

ประจำอยู่ที่หลักเดือนเกิดราศีบน  หมายถึงสังคมภายนอก  เพื่อนฝูง  การเดินทาง  การติดต่อ  วิ่งเต้น  เจรจา

 

บ้านหลังที่ 4.

ประจำอยู่ที่หลักเดือนเกิดราศีล่าง  หมายถึงเถ้าแก่  เจ้านาย  ผู้ร่วมงาน  สำนักงาน  สังคมภายนอก  ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

 

บ้านหลังที่ 5.

ประจำอยู่ที่หลักวันเกิดราศีบน  หมายถึงดิถี  เจ้าดวงชะตา  บุคลิครูปร่างหน้าตาของตนเอง  ตัวดิถี  และคู่ครองอยู่ภายใน

 

บ้านหลังที่ 6.

ประจำอยู่ที่หลักวันเกิดราศีล่าง  หมายถึงคู่ครอง  ที่อยู่อาศัย  บุคลิครูปร่างหน้าตาของคู่ครอง  บ้าน  ที่อยู่อาศัย  ฮวงจุ้ยบ้าน  เหตุการณ์ภายในบ้าน

 

บ้านหลังที่ 7.

ประจำอยู่ที่หลักเวลาเกิดราศีบน  หมายถึงลูกชายคนแรก  บริวารใหม่  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่  อยู่ภายนอกครอบครัว

 

บ้านหลังที่ 8.

ประจำอยู่ที่หลักเวลาเกิดราศีล่าง  หมายถึงลูกชายคนที่ 2 – 3 – 4 และลูกสาวทุกคน  บริวารเก่า  สิ่งของที่เก่า  แก่  โบราณ  ฮวงจุ้ยครอบครัว

 

หมายเหตุ หลักปีเกิดบนและล่างกับหลักเดือนเกิดบนและล่าง หมายถึงเรื่องส่วนรวม หรือสังคมภายนอก

ส่วนหลักวันเกิดทั้งบนและล่าง รวมกับหลักเวลาเกิดทั้งบนและล่าง หมายถึงเรื่องส่วนตัว หรือสังคมภายในครอบครัว

 

เวลาเกิด                       ดิถี                       เดือนเกิด                      ปีเกิด

จับซิ้งราศีบนดูไปที่ราศีบน
เพศเดียวกัน  หมายถึง
(เหตุการณ์เกิดที่หลัง)

 

ดิถี/

ปี่เกย-พี่น้องคนที่2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจียะซิ้ง-ลูกคนที่2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพียงไช้-ภรรยาคนที่2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิกสัวะ-สามีคนที่2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพียงอิ่ง-แม่คนที่2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับซิ้งราศีบนดูไปที่ราศีบน
ต่างเพศ  หมายถึง
(เหตุการณ์เกิดก่อน)

ดิถี/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียบไช้-พี่น้องคนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซียกัว-ลูกคนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตี่ไช้-ภรรยาคนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจี้ยกัว-สามีคนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจี่ยอิ่ง-แม่คนแรก

 

 การดูอาชีพของราศีบน

 

จับซิ้งราศีบนดูไปที่ราศีล่าง
เพศเดียวกัน  หมายถึง

 

ดิถี/

ปี่เกย

                     

เจียะซิ้ง

                     

เพียงไช้

                     

ชิกสัวะ

                     

เพียงอิ่ง

                     

 

  

ดิถี/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丑未

辰戌

เกียบไช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丑未

辰戌

เซียกัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丑未

辰戌

ตี่ไช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丑未

辰戌

เจี้ยกัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丑未

辰戌

เจี่ยอิ่ง

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูป

ดิถี (อ่อนแอ)

ให้คุณ

ให้โทษ

ธาตุพิฆาตดิถิ

ธาตุกำเนิดดิถี

ดิถีคู่ธาตุ

ดิถีกำเนิดธาตุ

ดิถีพิฆาตธาตุ

甲乙

= ไม้

ทอง

น้ำ

ดิถี  ไม้

ไฟ

ดิน

ชิกสัวะ

เพียงอิ่ง

ปีเกย

เจียะซิ้ง

เพียงไช้

เจี้ยกัว

เจี่ยอิ่ง

เกียบไช้

เซียกัว

ตี่ไช้

丙丁

=  ไฟ

น้ำ

ไม้

ดิถี  ไฟ

ดิน

ทอง

ชิกสัวะ

เพียงอิ่ง

ปีเกย

เจียะซิ้ง

เพียงไช้

เจี้ยกัว

เจี่ยอิ่ง

เกียบไช้

เซียกัว

ตี่ไช้

戊己

= ดิน

ไม้

ไฟ

ดิถี  ดิน

ทอง

น้ำ

ชิกสัวะ

เพียงอิ่ง

ปีเกย

เจียะซิ้ง

เพียงไช้

เจี้ยกัว

เจี่ยอิ่ง

เกียบไช้

เซียกัว

ตี่ไช้

庚辛

= ทอง

ไฟ

ดิน

ดิถี  ทอง

น้ำ

ไม้

ชิกสัวะ

เพียงอิ่ง

ปีเกย

เจียะซิ้ง

เพียงไช้

เจี้ยกัว

เจี่ยอิ่ง

เกียบไช้

เซียกัว

ตี่ไช้

壬癸

=  น้ำ

ดิน

ทอง

ดิถี  น้ำ

ไม้

ไฟ

ชิกสัวะ

เพียงอิ่ง

ปีเกย

เจียะซิ้ง

เพียงไช้

เจี้ยกัว

เจี่ยอิ่ง

เกียบไช้

เซียกัว

ตี่ไช้

 

 

 

เรื่องราวที่จะการทายในดวงจีน 8 ช่อง

 
 
 

 

 

แผ่นตารางปฏิทินสำเร็จรูป

 การตั้งดวงจีน
หาอ่านได้จากหนังสือก้าวแรกดวงจีน  หมวดการตั้งดวง
หรือเข้าไปอ่านที่ www.tiantek.com

 

 

จับซิ้งราศีบนดูไปที่ราศีล่าง
ต่างเพศ  หมายถึง

 

ราศีบน การดูอาชีพ-ธุรกิจของดวงศีบน

กะ  (ไม้ใหญ่) เกษตรแปรรูป กระดาษ พลาสติก

อิก (ไม้เล็ก)ไม้แปรรูป ดอกไม้ เครื่องเขียน หนังสือ นักประพันธ์

เปี้ย (ไฟใหญ่) โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

เตง (ไฟเล็ก) ช่างไฟ ช่างอ๊อก ช่างเชื่อม
ร้านอาหาร สด ปิ้ง ย่าง

โบ่ว (ดินใหญ่) ซื้อมา-ขายไป นายหน้า เล่นหุ้น

กี้ (ดินเล็ก) ซื้อมา-ขายไป การตลาด เซล

แก (ทองใหญ่) ขายรถยนต์ เงินทุน เครื่องจักร ล๊อตเตอรี่

ซิง (ทองเล็ก) เพชร-พลอย ร้านทอง ขายรถ โลหะ โหงวกิม

หยิม (น้ำใหญ่) เดินรถ ห้องแช่เย็น ทัวร์ คาราโอเก๊ะ

กุ๋ย (น้ำเล็ก) ประมง กุ้ง ปู ปลาด การทูต มังคุเทศ
ช่างแอร์

 

 

 การดูอาชีพของราศีล่าง
ราศีล่าง การดูอาชีพ-ธุรกิจของดวงศีล่าง
จื้อ (ชวด) น้ำเล็ก ขายอาหาร เครื่องดื่ม ห้องแช่เย็น
คอฟฟี่ช๊อป
ทิ่ว (ฉลู) ดินเล็ก ค้าขายเกี่ยวกับดิน แร่ หยก หิน ปูน ทราย เซรามิก
เอี้ยง (ขาล) ไม้ใหญ่ เกษตร ศาสนา โรงงานเสื้อผ้า
เฟอร์นิเจอร์ ครู-อาจารย์
เบ้า (เถาะ) ไม้เล็ก สินค้าเกษตร ขนม พืชไร่ สมุนไพร
ใบชา เสื้อผ้า
ซิ้ง (มะโรง) ดินใหญ่ ธนาคาร ร้านค้า เหมืองแร่ เงินกู้
ซินแสฮวงจุ้ย
จี๋ (มะเส็ง) ไฟใหญ่ สื่อสาร พลังงาน โรงไฟฟ้า ปั้มน้ำมัน
โง้ว (มะเมีย) ไฟฟ้า ร้านถ่ายรูป ขายโคมไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ร้านเสริมสวย
บี่ (มะแม) ดินเล็ก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านค้า ร้านอัญมณี
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ซิม (วอก) ทองใหญ่ โรงงาน เหมือง ธนาคาร เครื่องจักร
ถลุงแร่
อิ้ว (ระกา) ทองเล็ก อุตสาหกรรรม วิศวกรรม ร้านขายทอง อู่ซ่อมรถ
สุก (จอ) ดินใหญ่ ทำเกษตร ขายปุ๋ย อสังหาริมทรัพย์
ไห (กุน) น้ำใหญ่ ขนส่ง อาหารทะเล เดินเรือ ไนท์คลับ

-
-

 

บ้านหลังที่ 7.
บริวาร

บ้านหลังที่ 5.
ตนเอง

บ้านหลังที่3.
เพื่อนฝูง

บ้านหลังที่ 1.
ผู้ใหญ่

บ้านหลังที่ 8.
ครอบครัว

บ้านหลังที 6.
คู่ครอง

บ้านหลังที่ 4.
เถ้าแก่

บ้านหลังที่ 2.
พ่อแม่

 

ตารางอ่านดวงสำเร็จรูป
ดิถีดูไปที่ราศีบน

 

ดิถี/

ปี่เกย

เกียบไช้

เจียะซิ้ง

เซียกัว

เพียงไช้

ตี่ไช้

ชิกสัวะ

เจี้ยกัว

เพียงอิ่ง

เจี่ยอิ่ง

 

 ตารางอ่านดวงสำเร็จรูป
ดิถีดูไปที่ราศีล่าง

ดิถี/

辰戌

丑未

ปี่เกย

丑未

辰戌

เกียบไช้

辰戌

丑未

เจียะซิ้ง

丑未

辰戌

เซียกัว

辰戌

丑未

เพียงไช้

丑未

辰戌

ตี่ไช้

辰戌

丑未

ชิกสัวะ

丑未

辰戌

เจี้ยกัว

辰戌

丑未

เพียงอิ่ง

丑未

辰戌

เจี่ยอิ่ง

 

 

บ้านหลังที่ 7.
ในครอบครัว

บ้านหลังที่ 5.
เจ้าของดวง

บ้านหลังที่3.
สังคมภายนอก

บ้านหลังที่ 1.
นอกประเทศ

บ้านหลังที่ 8.
ในครอบครัว

บ้านหลังที 6.
ในบ้าน

บ้านหลังที่ 4.
สังคมภายนอก

บ้านหลังที่ 2.
บ้านเกิด

 
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง

กฎเกณฑ์ข้อที่ 1
กฎเกณฑ์ข้อที่ 2.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 3.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 4.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 5.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 6.
เทียนเต็ก ซินแส เปิดสอนดวงจีน "โป๊ยยี่สี่เถียว"
กฎเกณฑ์ข้อที่ 7.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 8.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 9.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 10.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 11.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 2.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 3.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 4.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 5.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 6.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 7.
การทำนายดวงจีน1
การทำนายดวงจีน2.
การทำนายดวงจีน3.
การทำนายดวงจีน4.
การทำนายดวงจีน5.
การทำนายดวงจีน6.
การทำนายดวงจีน7.
การทำนายดวงจีน8.
การทำนายดวงจีน9.
การทำนายดวงจีน10.
ดวงจีน ดูหน้าตา คู่ครอง
ดวงจีน ดูดวงคู่ครองdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง