ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส เปิดสอนดวงจีน "โป๊ยยี่สี่เถียว"

 

เทียนเต็ก ซินแส เปิดสอนดวงจีนชั้นสูง "โป๊ยยี่สี่เถียว"
(ชั้นสูง  หมายถึงอ่านดวงได้  ทายดวงแม่น)
รับประกันว่าเรียนจบแล้วทำนายดวงได้ทุกคน 

เรียนง่าย  ทายแม่น  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน

ตารางสอนดวงจีนปี54

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ดิถี/

ปี่เกย

เกียบไช้

เจียะซิ้ง

เซียกัว

เพียงไช้

ตี่ไช้

ชิกสัวะ

เจี้ยกัว

เพียงอิ่ง

เจี่ยอิ่ง

 

 
 
 
 
 

ดิถีดูไปที่ราศีล่าง

ดิถี/

辰戌

丑未

ปี่เกย

丑未

辰戌

เกียบไช้

辰戌

丑未

เจียะซิ้ง

丑未

辰戌

เซียกัว

辰戌

丑未

เพียงไช้

丑未

辰戌

ตี่ไช้

辰戌

丑未

ชิกสัวะ

丑未

辰戌

เจี้ยกัว

辰戌

丑未

เพียงอิ่ง

丑未

辰戌

เจี่ยอิ่ง

 

 

อาชีพที่ถูกโฉลก

อาชีพที่ถูกโฉลก หมายถึงทำแล้วให้ผลตอบแทนเป็นที่น่ายินดีและพอใจ  แต่ปัจจุบันนี้มีอาชีพที่แตกแขนงออกไปเป็นจำนวนมาก  แต่ในแง่โหราศาสตร์จีน แบ่งออกตามธาตุและตามดาว  ให้เลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับธาตุหรือดาวที่ให้คุณ ก็จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ

ดูอาชีพตามหลักดาวจับซิ้ง

 

 1. ปี่เกย     นักเจรจา  งานที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก  เช่นสื่อสาร  การทูต
 2. เกียบไช้  นักกีฬา  ต้องใช้คนที่มีพรสวรรค์   มีความสามารถพิเศษเฉพาะ  งานเสี่ยง
 3. เจียะซิ้ง   นักบริการ  งานที่ต้องการคนที่มีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  เสียสละ
 4. เซียกัว    นักแสดง  ต้องใช้คนที่มีสุขภาพร่างกาย  บุคลิค  รูปร่างหน้าตาดี
 5. เพียงไช้  นักธุรกิจเสี่ยง  งานที่ต้องใช้คนที่มีความสามารถในการหาเงิน
 6. ตี่ไช้      นักการธนาคาร  ต้องการคนที่มีความสามารถในการบริหารการเงิน  เก็บเงินเก่ง
 7. ชิกสัวะ   งานเสี่ยง  งานที่ต้องการผู้นำที่ใจกล้า  มือถึง  มีฝีมือ  กล้าได้กล้าเสีย
 8. เจี้ยกัว    นักปกครอง  งานที่ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  มีคุณธรรมในหัวใจ
 9. เพียงอิ่ง  นักวางแผน  ต้องการคนที่มีความรอบรู้  สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้
 10. เจี่ยอิ่ง    นักบริหาร  งานที่ต้องการคนที่มีความรู้และความสามารถที่จะเป็นผู้นำได้

 

ตัวอย่างใบขออนุญาติปฏิบัติธรรมตลอดคืนที่บริเวณมหาโพธิ์  พุทธคยา 1 คืน

ต่ออีก 5 คืนรวมเป็น 6 คืน ครบภารกิจ
ติดต่อทำใบอนุญาติได้ที่ทำการบริเวณตรงข้ามทางเข้า
วัดป่าพุทธคยา
เสียเงินจำนวน 100 รูปี ต่อการอยู่ปฏิบัติธรรม 1 คืน ต่อ 1 รูป

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินถวายวัดพุทธ  ที่พุทธคยา

รายชื่อผู้บริจาคเงินทำบุญแดนพุทธภูมิ
1. สุรดา  นรินทรางกูร                              100  บาท
2. โยมผาณิต  เต็งอำนวยและครอบครัว     1,000
  บาท
3. นางวารณีย์  จันทรวิทูรและครอบครัว          40  บาท
4. วิมง  แซ่อึ้ง                                       100  บาท
5. สุรีย์รัตน์  ฐิตาติวัฒนกุล                       100  บาท
6. ธนิตศักดิ์  ทิพยจิรโรจน์และครอบครัว      100  บาท
7. นันทนา  เอกปัญญากุล                        500  บาท
8. น.ส. จรินทร  ดาษหิรัญ                        100  บาท
9. คุณถาวร  ธานีรัตน์                              100  บาท
10. ไพริน  สร้อยยังสุข                            100  บาท
11. พิสัย  จันทอง                                  100  บาท
12. นางสิทธา  จันทร์ทอง                        100  บาท
13. นายรักชนก  สุขุกาลนันท์                    100  บาท
14. รสสุมนต์  จารยะพันธ์                         500  บาท
15. น.ส. ศรีสังวร  รักสนิท                       300  บาท
16. รุจิรัตน์  คุณากรจิตติรักษ์                    500  บาท
17. วันเพ็ญ  เดชฤทธิกร                          100  บาท
18. ณฐมน  ศรีสว่างและครอบครัว             100  บาท

19. นายแหลมทองเกิดแสง                      500  บาท
20. นางวีราภรณ์  นิธิประทักษ์กุล               500  บาท
21. กมลรัตน์  เพชรบริสุทธิ์                       100  บาท
22. ศิริวัฒนา  ปวัฒนกุล                          500  บาท
23. ศิริรัตน์  อมรกิตติเมธีและครอบครัว       500  บาท
24. นางสมปอง  เปลื้องนุช  และ
นายไกรศล – นางนวลพรรณ  โมกขมรรคกุล  700  บาท
25. นางประภา  ซึมกลาง                         140  บาท
26. คุณศิวพลอย ประพีปวณิชและครอบครัว 600  บาท

27. กิตติพงศ์  สอนสะอาดและครอบครัว    1,000  บาท
28. จิราวัลย์–อุทัย  วิวัฒนเกียรติ และ
นางกานดา-นุกูล  ชูแก้ว และครอบครัว      2,000  บาท
29. นายปริญญา – นางอรดา  ขำอินและครอบครัว   200  บาท
30. จากโยมนุ่น  ไม่ประสงค์ออกนาม                16,40  บาท

31. อริศรา  กิจสุนทรศักดิ์  พิพัทธา  สมภักดิ์สวัสดิ  โอมพร  บุญญานุภาพและครอบครัว
พักตรีพิบูล  มานิยม  สุจีรา  อุไรพงษ์  มัทนา  ควะชาติ  รวม  440  บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด                       12,860  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาท)

 

 

ดูบุคคลจากจับซิ้ง

 1. ปี่เกย     ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน  หมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน  ถ้าเจ้าของดวงเป็นผู้หญิงหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาว  แต่ถ้าเจ้าของดวงเป็นชายหมายถึงพี่ชายหรือน้องชาย
 2. เกียบไช้  ต่างธาตุและต่างเพศ  หมายถึงพี่น้องที่เป็นคนต่างเพศ  คือถ้าเจ้าดวงเป็นหญิงหมายถึงพี่ชายหรือน้องชาย  แต่ถ้าเจ้าของดวงเป็นชาย  หมายถึงพี่สาวหรือน้องสาว 
 3. เจียะซิ้ง   ธาตุที่ดิถีไปให้กำเนิดเพศเดียวกัน  เจ้าของดวงเป็นผู้หญิงหมายถึงลูกสาว  ดวงผู้ชายจะให้กำเนิดไม่ได้  ถ้าเป็นดวงชายหมายถึงไปให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
 4. เซียกัว    ธาตุที่ดิถีไปให้กำเนิดต่างเพศ  เจ้าของดวงเป็นผู้หญิงหมายถึงลูกชาย 
 5. เพียงไช้  ดิถีไปพิฆาตุเพศเดียวกัน  หมายถึงพ่อ  หรือภรรยาน้อย  (พ่อถึงอย่างไรก็ต้องเป็นผู้ชาย)
 6. ตี่ไช้      ดิถีไปพิฆาตต่างเพศ  หมายถึงภรรยา 
 7. ชิกสัวะ   ดิถีถูกพิฆาตเพศเดียวกัน  ดวงชายหมายถึงลูกชาย  ดวงหญิงหมายถึงสามีคนที่สอง
 8. เจี้ยกัว    ดิถีถูกพิฆาตต่างเพศ  หมายถึงสามี  ดวงชายหมายถึงลูกสาว 
 9. เพียงอิ่ง  ให้กำเนิดดิถีเพศเดียวกัน  หมายถึงแม่คนที่สอง 
 10. เจี่ยอิ่ง    ให้กำเนิดต่างเพศ  หมายถึงแม่  (แม่ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นผู้หญิง)

 
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง

กฎเกณฑ์ข้อที่ 1
กฎเกณฑ์ข้อที่ 2.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 3.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 4.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 5.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 6.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 7.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 8.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 9.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 10.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 11.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 1.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 2.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 3.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 4.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 5.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 6.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 7.
การทำนายดวงจีน1
การทำนายดวงจีน2.
การทำนายดวงจีน3.
การทำนายดวงจีน4.
การทำนายดวงจีน5.
การทำนายดวงจีน6.
การทำนายดวงจีน7.
การทำนายดวงจีน8.
การทำนายดวงจีน9.
การทำนายดวงจีน10.
ดวงจีน ดูหน้าตา คู่ครอง
ดวงจีน ดูดวงคู่ครองdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง 
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง