ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)

 
 


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ 
เป็นพุทธบูชา 
วันที่ 20 - 27 พ.ย. 53

รายชื่อผู้ฝากเงินทำบุญทอดผ้าป่าวัดพุทธไทย 4 วัดและซื้อที่ดินถวายวัด  ในประเทศอินเดีย
1. คุณวิทูร  นิรันตราย  คุณอัญชลี  ธีละสินธุ์                                          10,000  บาท
2. คุณยุทธ  จังหวัดระยอง       ร่วมทอดผ้าป่าวัดไทย                               2,000  บาท
3. คุณแม่หงษ์  และคุณกาญจนา  ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์  ร่วมทอดผ้าป่า                    480  บาท

ซื้อที่ดินถวายวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
1. พระธงชัย  ธมฺมกาโม                                                               1,000  บาท
2. นายภัทรพล  แซ่ลิ้ม  และครอบครัว                                           1,000  บาท
3. นายวุฒิชัย  นามวิจิตรพันธ์  น.ส.อัจฉรา  ธนาดำรงค์ศํกดิ์             1,000  บาท
4. นายธนาชัย  ยอดเนตรธนิต  และครอบครัว                                 2,000  บาท
5. นางอังศรา  ยอดเนตรธนิต  และครอบครัว                                  1,000  บาท
6. แม่ชุ่ม  แซ่อึ้ง  และครอบครัว                                                    1,000  บาท
7. นายเกรียงไกร  จุลศรีไกวัล  และครอบครัว                                  1,000  บาท
8. นางอรวรรณ  ดำแดง  และครอบครัว                                         1,000  บาท
9. นายวิทยา-มาลี-รวิภาส-มิกิ  วิโรจน์สกุลชัย                                    800  บาท
10. นายสมบูรณ์ – แสงมณี  ณัฐกมล  บัวทอง                                   600  บาท

11. นายดาบวีระ-นางสวาท-น.ส. วชิราภรณ์  ด.ช. วรวัตร  ศรีชาติ     1,000  บาท
12. นางซกคิ้ม  แซ่โค้ว นางนิตยา  ภาอาภรณ์  นางอารี  ชาญกำโชค    600  บาท

แจ้งข่าวดีให้ทราบโดยทั่วกัน
เจริญพร  อาตมาได้เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิครั้งที่ 3. เรียบร้อยแล้ว
มีหลายท่านที่อยากไปแต่ติดขัดด้วยเหตุผลหลายประการ  แต่ก็ยังส่งเงินไปทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว
โดยได้ทำบุญทอดผ้าป่าทั้ง 4 วัด 4 แห่ง  และยังได้ร่วมทำบุญให้กับสถานพยาบาลกุสินารา เมืองกุสินารา  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทย  ในอุตตรประเทศ (อินเดีย) เพื่อที่จะได้ดูและผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียได้  และยังรับรักษาโรคให้กับคนอินเดียด้วย  ในราคา 8 บาท  รักษาทุกโรค  และยังได้เป็นสะพานบุญ  นำเงินบริจาคที่ญาติโยมได้ฝากไปซื้อที่ดินสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร  นครสาวัตถี  อินเดียทั้งเงินไทยและเป็นเงินดอลล่า  คิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณแสนกว่าบาท (หนึ่งแสนสองพันบาท) โดยได้โฉนดเศรษฐีใจบุญมาเป็นหลักฐานทุกคน  โยมบางท่านไม่ต้องการลงรายชื่อก็มี  แต่ก็ขออนุโมทนากับโยมทุกท่านมาณ.ที่นี้

ท่านใดที่ได้ฝากจตุปัจจัยไปทำบุญสร้างวัดแวะมารับโฉนดที่อาตมาได้ทุกวันเจริญพร

เทียนเต็ก ซินแส

 

 

 ตัวอย่างโฉนดเศรษฐีใจบุญของปีที่แล้ว

 

 

 

เทียนเต็ก ซินแส

 

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 
 
 

ในคณะของเรามีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าและทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดไทยเชตวันมหาวิหารมากกว่าจำนวนคนที่มา  เพราะว่าผู้ที่ไม่ได้มาแต่ส่งเงินมาร่วมทำบุญด้วยในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งๆที่ไม่ได้บอกบุญ  เพียงแต่ได้ทราบข่าวว่าอาตมาจะมาแสวงบุญก็มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวนมาก  จนโฉนดที่จะออกหมดต้องรอไปออกให้ใหม่รู้สึกว่าจะเป็นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญ
แสดงว่าชาติก่อนคงจะได้ร่วมทำบุญกันมาชาตินี้ก็ยังได้ร่วมกันทำบุญอีก
ขอให้ทุกท่านมีอายุอย่างน้อยสัก 100 ปี
เจริญพร

              

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

 

                                                                                                                                               

 

เรื่อง       ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยาย คำแนะนำการเดินทางกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  โดย  ทัวร์เอื้องหลวง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

เรียน      ท่านผู้มีอุปการะคุณ

 

 

      ตามที่  ทัวร์เอื้องหลวง  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ได้จัดรายการ ท่องแดนพุทธภูมิ

ตามรอยพระศาสดา   นำคณะเดินทางกราบสังเวชนียสถาน และทัศนศึกษาแดนพุทธภูมิ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๓ มีนาคม ๒๕๕๔   ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

                              

ในการนี้  ทัวร์เอื้องหลวง ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมฟังบรรยาย คำแนะนำการเดินทาง

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ ชั้น ๒๖  สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ ๘๙  ถนนวิภาวดี รังสิต ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓   เวลา  .๐๐ น.  พร้อมกันนี้ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอินเดีย ในวัน และเวลาดังกล่าวด้วย

 

                     ในโอกาสนี้บริษัท ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ  และสนับสนุนโครงการ ร่วมเดินทางกับทัวร์เอื้องหลวง จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมฟังบรรยาย ในวัน และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้ง ตอบกลับเอกสารตอบรับ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง               

 

              ขอแสดงความนับถือ

         

           กลุ่มงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารตอบรับ

ชื่อ...............................................................................................................

นามสกุล......................................................................................................

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย..........................................................................

 


 

ยินดีมาร่วมฟังบรรยาย

 


 

ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมฟังบรรยายได้

กรุณาตอบกลับภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ติดต่อ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย โทร ๐๒๒๘๘๗๑๕๕  หรือ ๐๒๒๘๘๗๑๕๙    โทรสาร ๐๒๒๘๘๗๑๕๘ 

 

ทัวร์เอื้องหลวงจาริกดินแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา

ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

  (8วัน 7คืน)

เส้นทางบิน  กรุงเทพฯ-เมืองคยา-เมืองพาราณสี-กรุงเทพฯโดย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.thaiairways.co.th

Phone: (66) 0-2288-7155  0-2288-7159  Fax: (66) 0-2288-7158

 

 

 

รายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถาน

ทั้งสี่ตำบลได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ตำบลสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา

และตำบลกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (8วัน 7คืน)

 

·        กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก

·        กราบสักการะพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห์

·        ชมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยโด่งดังที่สุดในอดีต

·        ชม วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา และสถานที่เกิด วันมาฆะบูชาณ กรุงราชคฤห์ (เก่า)

·        กราบสักการะสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก               บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ

·        ชม เมืองพาราณสีนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

·        กราบสักการะสถานที่ดับขันธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

·        กราบสักการะสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วิหารมหามายาเทวี เมืองลุมพินี  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

·        ชม วัดเชตวันมหาวิหารสถานที่ประทับสำคัญและนานที่สุดของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา)              ณ เมืองสาวัตถี

 

 

 

 

เดินทางวันที่ 20 27  พฤศจิกายน 2553

 

 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เมืองคยา - ตำบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย)

           

09.30 .                 -               ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า

หมายเลข 2  เคาน์เตอร์พิเศษเฉพาะผู้เดินทางไปเมืองคยาและเมืองพาราณสี หมายเลข C16 – C18  ของสายการบินไทย

12.10 .                 -               ออกเดินทางไปเมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG8820

                                                (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที )

14.00 .*               -               (เวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดีย)ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา                           

                                -               ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระจากสายพาน และผ่านพิธีการศุลกากร

-               ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยังโรงแรมรอยัล  เรซิเดนซี่  (Royal Residency Hotel) หรือเทียบเท่า  ตำบลพุทธคยา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร

15.00 .                 -               ถึงโรงแรมที่พัก

16.00 .                 -               ออกจากโรงแรมเพื่อทัศนศึกษาบริเวณ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรม สระมุจลินท์

และพุทธสถานที่สำคัญโดยรอบ พร้อมฟังการบรรยายถึงความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ จากพระวิทยากร

ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปบริเวณองค์เจดีย์พุทธคยา

กล้องถ่ายรูปธรรมดา             20         รูปี

กล้องวีดีโอ                             300         รูปี

-               นำคณะกราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์ และกราบบริเวณพระแท่นวัชรอาสน์ประดิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

                                 -              เดินทางกลับที่พัก

18.30 .                 -               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

19.15 .                 -               ออกจากโรงแรมไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระวิทยากรนำคณะจาริกบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาสังเวชนียสถานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดีย์  พุทธคยา เจริญจิตภาวนาตามสมควรแก่เวลา

21.00 .                 -               กลับโรงแรมที่พัก

                                                พักผ่อนตามอัธยาศัย          

 

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอินเดียช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง

ตำบลพุทธคยา-เมืองราชคฤห์(เก่า)-นมัสการหลวงพ่อดำ-มหาวิทยาลัยนาลันทา(เก่า)-ตำบลพุทธคยา

 

06.00                   -               รับประทานอาหารเช้า

07.00 .                 -               ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

09.30 .                 -               เดินทางถึงเมืองราชคฤห์

                                                แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถ และเข้าห้องน้ำที่โรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Indo Hokke Hotel)

10.00 .                 -               เดินทางไปยังเขาคิชกูฎ เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เป็นการเดินขึ้นที่สูงโดยมีขั้นบันไดที่ลาดชันไม่มากนัก ก้าวเดินสบาย ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร   ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ต้องการเดินเท้า  ที่บริเวณเชิงเขามีบริการเสลี่ยงหามโดยชาวพื้นเมือง (ท่านที่ใช้บริการดังกล่าวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า และโปรดเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 รูปี รวมขาไปและขากลับ) ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธได้ใช้ทางเดินสายนี้เสด็จฯ ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเช่นกัน

                                -               ระหว่างทางขึ้นยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสักการะถ้ำสุกรขาตา สถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ชมกุฏิพระอานนท์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้งหินหล่นใส่พระพุทธเจ้า จนพระบาทห้อพระโลหิต

11.30 .                 -               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Indo Hokke Hotel)

12.30 .                 -               ออกเดินทางต่อไปยัง วัดเวฬุวัน  ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสาร พระราชทาน                                                          พระราชอุทยานสวนป่าไผ่ และทรงสร้างวัดเวฬุวัน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า และเป็น

สถานที่ที่พระอริยสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุ อุปสัมปทาคือ พระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมายทำให้เกิด วันมาฆะบูชา

13.30 .                 -               เดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปยังเมืองนาลันทา

14.00.                 -               กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินแกรนิต หลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายของพวกอิสลามในพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อครั้งที่การกวาดล้างทำลายพระพุทธศาสนา การฆ่าพระสงฆ์ และเผาทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เล่ากันว่ามีคนพยายามจะเคลื่อนย้ายหลวงพ่อดำไปประดิษฐานที่อื่นให้ดูเหมาะสมสง่างาม แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จนละความพยายามในที่สุด

14.30 .                 -               ทัศนศึกษาต่อไปยัง นาลันทาคามบ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา ซึ่งต่อมาได้เป็นสถานที่

สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ในอดีต พระถังซำจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคยจาริกมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 และได้ศึกษาพระธรรม ตลอดจนเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก เมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้ว และเคยมีพระภิกษุจำพรรษากว่า 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ สถานที่แห่งนี้

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูปธรรมดา                           ไม่เสีย

กล้องวีดีโอ                                             25 รูปี

16.00 .                 -               ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)ระหว่างทาง ขับรถผ่านชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแคว้นมคธ ปัจจุบันทางการก่อก้อนหินสูงเป็นขอบประมาณ 1 เมตร  และบริเวณกว้างยาวประมาณ  8 x 10 เมตร โดยมีป่าละเมาะล้อมไว้ ตรงกลางมีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ หากยืนที่ซากกำแพงหินเรียงซ้อนหนา ประมาณ 6 ฟุต จะมองเห็นทางขึ้นยอดเขาคิชกูฏได้ชัดเจน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นโอรสทำปิตุฆาต โดยการกักบริเวณให้อดอาหารและจำกัดที่ให้เล็กลง (ขังเดี่ยว) จนสิ้นพระชนม์

18.30   .               -               เดินทางถึงที่พัก

                                -               รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 .                 -               กรุณาวางกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ของท่าน ไว้หน้าห้องพัก เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการขนย้ายไปเมืองพาราณสี ล่วงหน้าโดยทางรถยนต์ในคืนนี้ เนื่องจากสนามบินเมืองพาราณสีเล็กมาก จำกัดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสัมภาระ โดยเฉพาะสัมภาระที่มีจำนวนมาก มิฉะนั้น ทั้งคณะจะต้องเสียเวลารอสัมภาระที่สนามบินเมืองพาราณสีเป็นเวลานาน

 

หมายเหตุ : ข้อปฎิบัติเพื่อความสะดวก และรวดเร็วแก่คณะ  ในการเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสีโดยทางเครื่องบิน มีดังนี้

·        เตรียมเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นใส่กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินในวันรุ่งขึ้น  ตามกฎการบินสากล อนุญาตให้สุภาพบุรุษ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ สำหรับสุภาพสตรีอนุญาตให้ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ใบ (กระเป๋าหิ้ว/สะพาย ใส่สตางค์ 1 ใบและกระเป๋าใส่เสื้อผ้า/สิ่งของจำเป็น ใบเล็กอีก 1 ใบ)

·        บรรจุภัณฑ์สำหรับเจล และของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ดี สำหรับท่านที่ยังคงต้องการใช้ ครีม ยาสระผม หรือเจล ทัวร์เอื้องหลวงได้จัดเตรียมถุงซิปล็อคพร้อมสติ๊กเกอร์เพื่อเขียนชื่อของท่าน แจกให้กับผู้เดินทางทุกท่าน  กรุณามอบถุงซิปล็อค ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ในตอนเช้าของวันเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อบรรจุลงกระเป๋า

เดินทางส่วนกลางที่จะส่งไปกับเครื่องบินในวันเดินทาง  โดยเจ้าหน้าที่จะส่งคืนถุงซิปล็อคแก่ท่านเมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่เมืองพาราณสีแล้ว

·        ตามกฎการบินสากล วัตถุต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบินได้แก่ ของมีคมต่างๆ กรรไกรตัดเล็บ แบตเตอรี่เสริม ธูปเทียน ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่ เช่นไฟฉายพร้อมถ่าน เป็นต้น

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี

 

07.00 .                 -               รับประทานอาหารเช้า

08.00 .                 -               เดินทางไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็นสถานที่           ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระวิทยากรนำผู้จาริกบุญกราบลาสังเวชนียสถานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อเดินทางจาริกไปยังสังเวชนียสถานอีก 3 แห่งต่อไป 

09.00 .                 -               ชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ธิดาของคฤหบดี แห่งตำบลอุรุเวลา เสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีต แด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้

-               ชมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาส ที่ท่าสุปปติฏฐะ

10.30 .                 -               เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา  กราบนมัสการพระเทพโพธิวิเทศ (พระมหาทองยอด ภูริปาโล ป..๙ ม Ph.D.) หัวหน้าพระธรรมทูตสายสาธารณรัฐอินเดีย

                                -               ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา

11.30 .                 -               เดินทางถึงที่พัก

                                -               รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

12.30 .                 -               ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื่อเดินทางต่อไปเมืองพาราณสี โดยเครื่องบิน

14.45 .                 -               เดินทางไปเมืองพาราณสีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8821 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)

15.35 .                 -               ถึงเมืองพาราณสี (กรุณาเก็บหางบัตรที่นั่ง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออก

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านการตรวจที่สนามบินพาราณสี)

16.30 .                 -               ชมวิหารอนาคาริกธรรมปาละ  และกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลา  ชมเจาคันธีสถูป  สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์หลังจากที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ 

18.00 .                 -               เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมรามาดา (Ramada Hotel) หรือเทียบเท่า

19.00 .                 -               รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี

 

05.30 .                 -               ออกเดินทางจากที่พักไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณท่าทศอัสวเมธ เพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิต

                                                ริมฝั่งแม่น้ำ และล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาศ  (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามสภาพภูมิศาสตร์ แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ พิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคา และพิธีการเผาศพ   ซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอด

                                -               เดินทางกลับที่พัก

07.30 .                 -               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 .                 -               ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ 7 กิโลเมตร) เพื่อกราบสักการะธรรม

เมกขสถูป สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ

                                -               ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกว่า   100 หลัง

                                -               พระวิทยากรนำคณะผู้จาริกบุญ สวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 

                                                ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป

                                                กล้องถ่ายรูปธรรมดา                           ไม่เสีย

                                                กล้องวีดีโอ                                             25  รูปี

11.00                   -               เดินทางกลับที่พัก

11.30 .                 -               รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 .                 -               เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปเมืองสาวัตถี โดยรถโค้ชปรับอากาศ

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐอุตรประเทศ และฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร

21.00 .                 -               ถึงเมืองสาวัตถี นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมปาวัน พาเลจ (Pawan Palace Hotel) หรือเทียบเท่า

                                -               รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                   

วันที่ห้าของการเดินทาง  เมืองสาวัตถี - สวนลุมพินี (สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล)

 

07.00 .                 -               รับประทานอาหารเช้า

08.00 .                 -               จากนั้นนำคณะชมเมืองสาวัตถี (เก่า) ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนชีพ (25 พรรษา)

-               ชมวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับสำคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ พระวิทยากรนำคณะฯสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า จากนั้นชมพระกุฏิของพระราหุล พระมหากัสสปเถระ พระสีวลี และพระสารีบุตร ตามลำดับ

ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป

                กล้องถ่ายรูปธรรมดา                                           ไม่เสีย

                กล้องวีดีโอ                                                             25   รูปี

09.30 .                 -               ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกผู้สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และองคุลีมาลสถูป สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านของท่านอสิงสกะ (พระองคุลีมาล)

10.00 .                 -               ผ่านชมบริเวณที่สันนิษฐานกันว่าเป็นที่ซึ่งธรณีสูบพระเทวทัต ในบั้นปลายชีวิต ครั้งเดินทางมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้จากวัดศรีลังกา มีบ่อน้ำโบราณ กล่าวกันว่าคือ อนุสรณ์ของนางจิณจมาณวิกา ที่ถูกแผ่นดินสูบครั้งที่สร้างบาป จนแผ่นดินไม่อาจรับนางไว้ได้

-               ชมสถูปยมกปาฏิหาริย์ สถูปขนาดใหญ่ที่เหลือเป็นเพียงเนินดิน มองดูสูงกว่าที่ใดๆ ในนคร   สาวัตถี อยู่ระหว่างเมืองพาลัมปุระ กับเมืองสราวัสสติ นับจากวัดเชตวันมหาวิหารประมาณ   2.5 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า สวนมะม่วงของคัณฑกะ สันนิษฐานว่าสถานที่นี้คือ ที่ที่พระ  บรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

10.30 .                 -               เยี่ยมชมวัดไทยเชตวัน  และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา (วัดที่ 2)

11.30 .                 -               เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเช็คเอ้าท์

12.30 .                 -               ออกเดินทางไปเมืองลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

17.30 .                 -              แวะพักอิริยาบท และเข้าห้องน้ำ ณ พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 จุดพักระหว่างทาง ซึ่งจัดสร้างโดยผู้มีจิตศรัทธาชาวพุทธจากประเทศไทย และ พระราชรัตนรังษีพระธรรมทูต สายสาธารณรัฐอินเดีย เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

                                                (เจ้าหน้าที่ ทัวร์เอื้องหลวงเดินทางล่วงหน้าเพื่อดำเนินการนำหนังสือเดินทางของคณะฯ ไปตรวจลงตราที่ชายแดนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐอินเดีย)

18.30 .                 -               เดินทางจากด่านชายแดนเข้าที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

19.15 .                 -               เดินทางถึงที่พัก โรงแรมลุมพินี การ์เด้น  (Lumbini Gargen Hotel) หรือเทียบเท่า

        -               รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง  เมืองลุมพินี (สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล)- เมืองกุสินารา

(สาธารณรัฐอินเดีย)

 

06.00 .                 -               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 .                 -               นำคณะกราบสักการะ สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วิหารมหามายาเทวี (หลังใหม่)  และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว มีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหมีว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)

 

                                                ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป

                                                กล้องถ่ายรูปธรรมดา                             1 USD  หรือ  50 รูปีอินเดีย

                                                กล้องวีดีโอ                                             10 USD  หรือ 500 รูปีอินเดีย

 

09.00 .                 -               ออกเดินทางจากวิหารมหามายาเทวี ไปวัดไทยลุมพินี

10.00 .                 -               เยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี  และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา (วัดที่ 3)

11.00 .                 -               กลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ

                                                (เจ้าหน้าที่ ทัวร์เอื้องหลวงเดินทางล่วงหน้าเพื่อดำเนินการนำหนังสือเดินทางของคณะฯ ไปตรวจลงตราที่ชายแดนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐอินเดีย)

12.00 .                 -               ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย

     -               คณะฯ แวะเข้าห้องน้ำ ณ พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960

13.00 .                 -               ออกเดินทางจากพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 ไปเมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

18.00 .                 -               ถึงเมืองกุสินารา นำคณะเข้าที่พัก โรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่ (Royal Residency Hotel)      หรือเทียบเท่า

19.00 .                 -               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   เมืองกุสินารา - เมืองพาราณสี

 

07.00 .                 -               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 .                 -               ออกเดินทางไปสถานที่ปรินิพพาน ในบริเวณสาลวโนทยาน

-               กราบสักการะ พระพุทธรูปปางมหาปรินิพพานที่ประดิษฐานภายในปรินิพพานวิหาร

คณะผู้จาริกบุญ ทัวร์เอื้องหลวง" ถวายผ้าห่มองค์พระปางมหาปรินิพพาน จากนั้นประทักษิณรอบปรินิพพานสถูป

09.30 .                 -               กราบสักการะสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ที่มกุฎพันธเจดีย์

10.00 .                 -               เยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  และ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สำหรับร่างกาย และจิตใจ

(Kusinara Clinic for Body and Mind)

                                -               ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา (วัดที่ 4)

11.30 .                 -               เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหาร และเช็คเอ้าท์

12.30 .                 -               ออกเดินทางไปเมืองพาราณสี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทาง 268 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7

ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐอุตรประเทศ และฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร

15.00 .                 -               แวะเปลี่ยนอิริยาบถ และเข้าห้องน้ำที่โรงแรมสิทธัตถะ

17.00 .                 -               แวะเปลี่ยนอิริยาบถ ดื่มชากาลัมจาย (Indian Tea) และเข้าห้องน้ำที่โรงแรมตถาคต

20.30 .                 -               ถึงเมืองพาราณสีนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมรามาดา  (Ramada Hotel) หรือเทียบเท่า

-               รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่แปดของการเดินทาง    เมืองพาราณสี - กรุงเทพฯ

 

08.00 .                 -               รับประทานอาหารเช้า

09.30 .                 -               ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมืองสารนาถ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลก ชมหัวเสาพระเจ้าอโศกรูปสิงห์ หันไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นตราแผ่นดิน และพระพุทธรูปที่ขุดค้นพบด้านในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน รวมถึงเทวรูปของมหาเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู

-               นำคณะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ผ้าไหมกาสี เครื่องสำอางกาสีวิเลปนะ เครื่องประดับและของที่ระลึกพื้นเมือง ซึ่งทำด้วยช่างฝีมือประณีต และสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากมาย

11.30 .                 -               เดินทางกลับที่พัก

12.00 .                 -               รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

14.00 .                 -               เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ  ออกจากโรงแรมฯ เพื่อเดินทางไปสนามบินพาราณสี

16.30 .                 -               เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG8821

21.15 .                 -               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

*******************************************************************************************

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ทีจี8820  กรุงเทพฯ-พุทธคยา                 12.10-14.00 .

ทีจี8821  พุทธคยา-พาราณสี                 14.45-15.35 .  

ทีจี8821  พาราณสี-กรุงเทพฯ  16.30-21.15 .

รายละเอียดโรงแรมที่พัก

 

พักค้างคืนที่ 1                        เมืองพุทธคยา                        โรงแรมที่พัก           Royal Residency Hotel                       หรือเทียบเท่า

พักค้างคืนที่ 2                        เมืองพุทธคยา                                                      Royal Residency Hotel                                      

พักค้างคืนที่ 3                        เมืองพาราณสี                                                     Ramada Hotel                                                     

พักค้างคืนที่ 4                        เมืองสาวัตถี                                                         Pawan Palace Hotel                                          

พักค้างคืนที่ 5                        เมืองลุมพินี                                                          Lumbini Garden Hotel                                      

พักค้างคืนที่ 6                        เมืองกุสินารา                                                      Royal Residency Hotel                                      

พักค้างคืนที่ 7                        เมืองพาราณสี                                                     Ramada Hotel                                                                   

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง