ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)

 

ไถ่ชีวิตโค-ครั้งที่ 3
ทำบุญ  เสริมดวง  แก้ชง  สะเดาะเคาะห์  ต่อชะตา  เคยทำแท้ง

ให้ชีวิต-ได้ชีวิต
สัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนเรา

  อคฺคทายี  วรทายี      เสฏฺฐทายี  โย นโร
ทีฆายุ  ยสวา  โหติ     ยตฺถ  ยตฺถูปปชฺชติ

ผู้ให้สิ่งที่เลิศ  ให้สิ่งที่ดี  ให้สิ่งที่ประเสริฐ
ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน  มียศในภพที่ตนเกิด

 

 

                          ทำบุญไถ่ชีวิตโค จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี

 

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2553  เวลา 8.30 น. คณะของเราพร้อมกันที่วัดแดงประชาราษฎร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  มีนัดกันจะไปทำบุญใหญ่ โดยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่กำลังจะถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี

หลายครั้ง เวลาที่เราร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เราเคยสงสัยว่า เงินนั้นจะนำไปช่วยโค-กระบือจริงๆหรือไม่  โค-กระบือเหล่านั้นจะถูกนำไปปล่อยและมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงรึเปล่า  คนหนึ่งในคณะของเราซึ่งเป็นต้นคิดการทำบุญในครั้งนี้ เพราะเคยช่วยชีวิตโคในลักษณะนี้มาก่อน เล่าให้เราฟังว่า  เขาเคยไปซื้อโคที่โรงฆ่าสัตว์ซึ่งกำลังจะถูกฆ่า ระหว่างรอ เขาเห็นโคถูกลากจูง ฉุดกระชากเข้าหลักประหารไปทีละตัวๆ จากนั้นไม่นาน ก็เห็นเนื้อโคถูกชำแหละเป็นชิ้นๆออกมาวางเรียง รอส่งขาย  โคที่รู้ชะตาว่ากำลังจะตาย มันน้ำตาไหล แต่นาทีที่เขาช่วยชีวิตมันได้   ไม่รู้หรอกว่าโคดีใจแค่ไหนหรือรู้สึกยังไง แต่ที่แน่ๆเกิดความปิติสุขขึ้นในใจของเขาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้   และนี่จึงเป็นที่มาของการไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยตัวของพวกเราเองในวันนี้  ท่านผู้อ่านที่อยากช่วยชีวิตโค-กระบือด้วยตัวเองเหมือนเราก็สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอซื้อโค-กระบือ  ในที่นี้เราติดต่อ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี (โรงงานเทศบาลปทุมธานี)  เบอร์โทรศัพท์ 02-9780725,  02-5816357  แจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือที่กำลังจะถูกฆ่าจากหลักประหาร  โคตัวเมียราคาตัวละ 15,000 บาท  โคตัวผู้ราคาตัวละ 20,000 บาท ( มีคนกระซิบบอกเราว่า โคตัวเมียมักไม่ถูกฆ่า เนื่องจากสามารถให้ลูกได้ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการช่วยโคที่จะถูกฆ่าแน่ๆ ควรซื้อโคตัวผู้)  แนะนำให้โทรศัพท์ติดต่อกับโรงฆ่าสัตว์ล่วงหน้าก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะไปไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อการเตรียมทำใบขนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์ และ ความสะดวกรวดเร็ว   ท่านสามารถนำรถบรรทุก หรือ รถกระบะไปขนย้ายโคเอง หรือ จะขอให้ทางโรงฆ่าสัตว์จัดหาให้ก็ได้  สนนราคาว่าจ้างรถกระบะขนย้ายโคจากปทุมธานีมายังวัดสวนแก้วของเราอยู่ที่ 2,000 บาท

2. ติดต่อสถานที่ที่จะปล่อยโค-กระบือ  ในที่นี้เราติดต่อวัดสวนแก้ว เนื่องจากเคยไปดูสถานที่แล้วพบว่า โค-กระบือ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีคอกซึ่งมีมุ้งกันยุง มีคนเลี้ยงดู ให้อาหาร มูลโคนำมาทำปุ๋ย โคเมื่อตายลง จะฝัง ไม่นำเนื้อมารับประทาน ( ติดต่อมูลนิธิ วัดสวนแก้ว คุณแซม 081-8505744)

3. ดำเนินการไถ่ชีวิตโค และนำโคไปปล่อยตามที่ได้ตั้งใจไว้

สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากพอจะสร้างบุญคนเดียวได้ และมีความประสงค์ร่วมบุญในการไถ่ชีวิตโค ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม (เทียนเต็กซินแส)

โทร. 081-936-6908 หรือ e-mail tiantek@hotmail.com

 

 

วันที่ 15 พ.ค. 52  ยอดเงินบริจาคทั้งหมด              48,918  บาท

ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 2 ตัวเมีย 2 ตัว  เป็นเงิน                  30,000  บาท

จ่ายค่ารถบรรทุกวัวมาส่งวัดสวนแก้ว  เป็นเงิน            1,700  บาท

คงเหลือเงินเพื่อไปไถ่ชีวิตวัวครั้งที่ 3  จำนวน          17,118  บาท

1.    คุณเสมียน-ไพรวัลย์  มาลุน                              100  บาท

2.    นายเกียรติศักดิ์  ลอยไสว  และครอบครัว             100  บาท

3.    ครอบครัวถนอมเนื้อ                                        25  บาท

4.    คุณชลินทร์ – ดิวมาก                                     120  บาท

5.    คุณยาใจ  อุดมเดโช                                       200  บาท

6.    คุณสมพงษ์ – สมทิศ  สืบสายสกุล                     100  บาท

7.    นายจือง้วน  แซ่ฮ้อ  และครอบครัว                    

8.    นายยศวัฒน์  ยอดเจริญวิทย์  และครอบครัว

9.    นายวิวรรธน์  ลีนะนันทศักดิ์  และครอบครัว

10. น.ส. ณัชชารีย์  ดิฐวงศ์วัชร์

11. น.ส. มสารัตม์  ดิฐวงศ์วัชร์                               500  บาท

12. พระเกษม  สุจิตโต                                         200  บาท

13. น.ส. รัตนา  แซ่โง้ว                                        100  บาท

14. น.ส. ชยาภรณ์  ไทยเดชา                               100  บาท

15. ชลันทร์  ไทยเดชา                                         40  บาท

16. ณิตย์  -  สรนันทน์                                          40  บาท

17. น.ส. ปาริชาติ  อังฉฤกษ์                                 399  บาท

18. น.ส. สัมฤทธิ์  โพระดก                                   100  บาท

19. นางสุภาพร  ฤชุสนธ์                                      100  บาท

20. น.ส. อริสรา  ฤชุสนธ์                                     100  บาท

21.    น.ส. เกวลี ธรรมวโร                                      100  บาท

22.    นายปนัท  สร้อยเงิน                                      100  บาท

23.    อารยยา  รัตนฉาย                                         100  บาท

24.    นายเหลือ  สัตว์มณีรัตน์                                 100  บาท

25.    พ.ต. ระวิวรรณ  พยงชัยรัตน์                            100  บาท

26.    พ.ท. ธงชัย  แสงสว่าง                                    20  บาท

27.    พ.อ. พีรพล  ราดา และครอบครัว                     100  บาท

28.    ประสุต  พิไลวรรณ  กุลแก้ว  และครอบครัว        500  บาท

29.    นางกฤติมา  พงษ์มณี                                   100  บาท

30.    นายณัฐพันธ์  สายประทีป  และครอบครัว          500  บาท

31.    น.ส. รัตยา  คำวังจันทร์  และครอบครัว             500  บาท

32.    โยมวรัญญาภัทร์  โสภณพาณิชพงศ์                 500   บาท

33.    วิรัลพัชร  พฤทธิ์กุลนันทร์                                100  บาท

34.    ธนิตศักดิ์  พฤทธิ์กุลนันทร์                              100  บาท

35.    สุนทร  กิตติโศภณศักด                                   200  บาท

36.    นางสุพร  พยุงชัยรัตน์                                     100  บาท

37.    พ.ต. ระวิทย  พยุงชัยรัตน์                                 50  บาท

38.    หทัยทิพย์  กิจเจริญ                                       100  บาท

39.    น.ส. ปาริชาติ  ภาชีศักดิ์  น.ส.วิจาระยา  สิงหรา    110  บาท

40.    นางอิศรา  ยอดเนตรธนิต                               1000  บาท

41.    นายสิรภพ  จารุกีรติ                                       100  บาท

42.    นายสุทัศน์-นางอุมาพร  น.ส.จรรยพร  เอี่ยมโอภาส200  บาท

43.    ลักขณา  เพ็งมะยม                                        200  บาท

44.    นายบรรพต  พลายประเสริฐ  และครอบครัว

45.    ครอบครัวนายทัตธน – นางนภัสนันท์
ด.ช. เกษมศักดิ์  เต่งทอง                                 100  บาท

46.    ครอบครัวเต่งทอง

        นางลออง  เต่งทอง

       น.ส. ทัศนีย์  เต่งทอง

      นางเปมิกา  วงษ์พันธ์

     นายอัมรินทร์  เต่งทอง

     นายณรงค์  เต่งทอง                                       300  บาท

47. ครอบครัว  ลักขณาภิรักษ์

และ  น.ส. นัทนันท์  ลัภหิรัญรักษ์  และผู้ร่วม           220  บาท

48.ภวกฤษ - ณัฐฐาน  รุ่งทิวากรกิจ  และครอบครัว    200  บาท

49.กมลพศุฒป์  สกุลรุ่งรุจิร  ด.ช. พศุตธรรม์ 

สกุลรุ่งรุจิร  นางละมัย  จำเนียรกาล

นายชูชิต  ฟูเกษม                                             200  บาท

50. คุณ ณัฐวรรณ  สมิตารุณ

คุณ  สุรยุทธ  สมิตารุณ

คุณ  ฐิติกัลยา  ผลกิจ                                        340  บาท
51. โยมณิก  ตั้งณรงค์ศิริ  ครอบครัวญาติมิตร     2000  บาท
52. นางอุษา  คงสมศักดิ์ศิริ                             500  บาท
53. แม่ชุ่ม  แซ่อึ้ง                                         500  บาท
54. นางหงษ์ - กาญจนา  ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์           2,880  บาท
55. โยมฐิติยา  ดงหิ่ง                                     200  บาท
56. แม่สมศรี  บัวทองและครอบครัว                5,000  บาท
57. นางสาวรัสรินทร์  อนันต์นิธิวุฒ์
52. นาย นิชญ์  อนันต์นิธิวุฒ์
53. นาง ทัศนีย์  อนันต์นิธิวุฒ์
54. นายพสิษฐ์  อนันต์นิธิวุฒ์  รวม                   500  บาท
55. นางโสภาและครอบครัว                            100  บาท
56. นางสมบุญ  เม่นขำ  และครอบครัว                80  บาท
57. คุณธเนศ  และครอบครัว                           200  บาท
58. คุณทองสุข  แสนเลิศ  และครอบครัว           140  บาท
59. คุณ นภัสนันท์  ทัตธน  ด.ช. เกษมศักดิ์         60  บาท
60. อาจารย์  สุนีย์  กอวีรกิติ
61. ลูกสาวอ.สุนีย์  โยมเย็นจิตร  ชิมิสุ            1,000  บาท
62. นายสิทธิพงศ์  วิเชียรวรรณ                        100  บาท
63. น.ส. กรกช  ปิยะวรรณพงศ์                        100  บาท

รวม                                                       39,142  บาท

รายชื่อผู้ร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ
1. นางกันยารัตน์  นาคสุวรรณ์
2. นายวิศิษย์  นาคสุวรรณ์
3. น.ส. เสาวนีย์  นาคสุวรรณ์
4. นายอนุพงษ์  ประเสริฐสม
5. ด.ญ. วริศรา  ประเสริฐสม
6. นายพิชิต  พัฒนพานิชชัย
7. นางเพียงใจ  ตุ้มทรัพย์  และครอบครัว
8. นายสมชัย  กิจประกอบ  และครอบครัว
9. พ.อ.อ. หญิง  เกศินี  สังวรศิลป์
10. นายชาญวุฒิ – ภัทรวดี  สุวิทยพันธ์
11. นายภักดี – สมจินตนา  สิชฌน์เศรษฐ์
12. น.ส. ปรารถนา  คงนาค
13. น.ส. มัทธนา  จันทร์ส่งเสริม
14. น.ส. วีริศา  พรหมกสิกร
15. น.ส. ภัสชา  ปัตนัย – น.อ. ปานพุทธ ศรีฟ้า
16. น.ส. สิริกุล  ขาววิจิตร
17. นายธีรชัย  นวรัตน์ ณ อยุธยา
18. น.ส. พัชราวลัย  รุ่งเรือง
19. นางธรานันท์  ไวเกษตรกรณ์  และครอบครัว
20. น.ส. เยาวลักษณ์  สายพิน
21. น.ส. กนกอร  ทวีวิทยากร
22. นายญาณพล  ลาภอาภารัตน์
23. น.ส. ฉัฐนภา  พันธรักษ์ราชเดช
24. นางนิติยา  เกษสยม  และครอบครัว
25. น.ส. ศลิษา  เวชโช
26. พระศิริเดช  คู่สมรัตน์
27. นายวิรัตน์  คู่สมรัตน์
28. นางบรรเทา  คูสมรัตน์
29. นางประธานพร  แจ่มเจริญทรัพย์
30. นางประพิน  มะลิ
31. นางประภา  ศรีวงษ์
32. นายธงชัย  คู่สมรัตน์
33. คุณกุลนาถ  สวัสดี  และครอบครัว
34. นางบุญฟู  ลิ้มตระกูล  และครอบครัว  2,100  บาท
35. โยมเจต  และครอบครัว                  
36. คุณโชติกา  แสงเครือสุข
37. นางอรอนงค์ - นายจิรายุ  นามพรหม 
      รวม3คน เป็นเงิน    2,300  บาท
38. นายสุภาพ  สุทธิธรรมจงค์  และครอบครัว  370  บาท

       รวมเงินทั้งหมด                                       12,240  บาท

รวมเงินสามัคคี      51,382  บาท                         

รายชื่อครอบครัวที่ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน 1 ชีวิต
อาจารย์สุนีย์  กอวีรกิติ
โยมเย็นจิตร  ชิมิสุ
จำนวนเงิน   15,000  บาท

 รายชื่อครอบครัวที่ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน 1 ชีวิต
คุณพ่อเม่งเม้ง  แซ่ด่าน
คุณแม่ยาใจ  อุดมเดโช
คุณสมพงษ์ - สมพิศ  สืบสายสกุล  และครอบครัว    15,300  บาท

รายชื่อครอบครัวที่ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน 1 ชีวิต
นายวิชิต  นางจารุณี  นับวันดี
นายอิทธิพล  นับวันดี
นายอัครพล  นับวันดี  รวมกันเป็นเงิน  15,000 บาท

รายชื่อครอบครัวที่ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน 1 ชีวิต

1. นายประเสริฐ  สุจินพรัหม
2. นางนิตยา  สุจินพรัหม
3. นายเกียรติพงศ์  สุจินพรัหม          รวมกันเป็นเงิน   6,000  บาท

4. นายชาญศักดิ์  สุนทรวีระ
5. นางสายรุ้ง  สุนทรวีระ
6. น.ส. อรนุช  สุนทรวีระ
7. นายศักดิ์ชัย  สุนทรวีระ               รวมกันเป็นเงิน   6,000  บาท

8. นายนิคม  คงสมาน
9. นางมานิดา  คงสมาน
10. น.ส. นันทิยา  คงสมาน            
11. น.ส. วนิดา  คงสมาน               รวมกันเป็นเงิน   2,000  บาท

12. นางมาลินี  ชูรัตน์
13. น.ส. สาวิตรี  ชูรัตน์
14. น.ส. นีรนุช  ชูรัตน์
15. พ.ต.ท. พูนชัย  ชูรัตน์              รวมกันเป็นเงิน  2,500  บาท

16. นางจุฬารัตน์  เดชะปภาทักษ์  และครอบครัว      2,000  บาท

                รวมเป็นเงินทั้งหมด                         18,500  บาท
หลังจากไถ่ชีวิตโคและค่าพาหนะเรียบร้อยแล้วที่เหลือทั้งหมดจะยกยอดไปครั้งต่อไป

รายชื่อผู้ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน ชีวิต
นาวาอากาศเอกหญิง
อังคนี
  ปาลวัฒน์วิไชย
จำนวนเงิน  15,500  บาท

รายชื่อครอบครัวที่ต้องการถ่ายชีวิตโคจำนวน 1 ชีวิต
นางกะสินทร์  นาครักษ์  และครอบครัวตลอดจนพรรคพวกลูกหลานบริวาร  จำนวน  19,625  บาท

ผศ. วรุตม์  -  พญ. สุดา  สีบุญเรือง   จำนวน       5,000  บาท

ขณะนี้ยอดเงินรวมครบจำนวน 9 ตัวแล้ว
คงต้องรอไว้โอกาสหน้า

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านไว้ณ ที่นี้ด้วย

อานิสงค์ของการช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่จากความตายเฉพาะหน้า  มีอานิสงค์ในการทำให้ตนเองและครอบครัวแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ  อันตรายทั้งปวง  มีอายุยืนนานและเป็นที่รักของสัตว์  มนุษย์  เทวดา  และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

 

วันนี้เราได้ไถ่ชีวิตวัว 9 ตัว  เป็นตัวเมีย  เป็นวัวท้องแก่ 3 ตัว
เท่ากับพวกเราได้ช่วยชีวิตวัวถึง  12 ชีวิต
จะค่อยๆนำภาพเหตุการณ์มาให้ชม 
และจะนำคริป ไป.ใส่ไว้ที่ www.tiantek.com
ให้ได้ชมเหตุการณ์วันนี้ด้วย

ค่ายใช้จ่ายต่างๆ

การถ่ายชีวิตโคครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะ  ได้ขอร้องให้ทางวัดสวนแก้วนำรถกะบะใหญ่ไปช่วยบรรทุกให้
ยอดเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด             155,307  บาท
ซื้อวัวตัวเมีย 9 ตัวเป็นเงิน                   135,000  บาท
เหลือเงิน                                          20,307  บาท
ถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆ                   1,307  บาท
เหลือเงิน                                          19,000  บาท
ถวายเงินเข้าวัด                                    6,000  บาท
เหลือยอดเงินสุทธิทั้งหมด                                    
   
13,000  บาท
เงินที่เหลือจะนำไปตั้งเป็นยอดครั้งที่ 4 ต่อไป
เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง