ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52

 

 


ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
(โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ)

 

 มาทำไมคงคา

                    มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ            มา...ดูการประกาศพระศาสนา

                    มา...ดูคนอาบ – สรงในคงคม           มา...ดูการวันทาดวงอาทิตย์

                    มา...ดูพิธีการปลงศพ                      มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์

                    มา...ปลงสัจจะแห่งชีวิต                   มา...พินิจสองฝั่งอย่างเป็นธรรมฯ

-            คงคาที่เมืองพาราณสี มีลักษณะโค้งเสี้ยวพระจันทร์ คล้ายอยู่ที่พระนลาฏพระศิวะ

-            คงคาไหลจากใต้ – ไปเหนือ

-            แนวคิดการบูชาพระสุริยเทพแบบวิถีพุทธ

-            แนวคิดการบูชาคงคาแบบวิถีพุทธ

-            ลอยกระทงแบบวิถีพุทธ

 การเผาศพ

-            ท่ามณิกรรณิการ์ฆาต เผาศพมากที่สุด

-            คนทั่วไปผ้าห่อศพใช้สีเหลือง

-            หญิงสาวห่มผ้าขาว

-            คน ๕ ประเภท ไม่เผา คือ เด็ก – คนถูกงูกัด – ฟ้าผ่า – นักบวช และหญิงหม้ายตายทั้งกลมโดยศพถ่วงน้ำไปเลย

 ท่าทศวเมธ

          เป็นท่าสำคัญที่สุดของท่าน้ำทั้งหมดของแม่น้ำคงคา คำว่า ทศวเมธ แปลว่า การบวงสรวงด้วยม้า ๑๐ ตัว ในสมัยโบราณพระเจ้าเมืองพาราณสีทรงทำพลีกรรมด้วยการนำม้า ๑๐ ตัว มาประกอบพิธีบูชายัญ แล้วปล่อยไปตามเมืองต่างๆ ถ้าผ่านเมืองใดต้องยอมอยู่ใต้อำนาจ มิเช่นนั้นจะต้องรบกัน และเมื่อเสร็จจะฆ่าม้าทั้ง ๑๐ ตัวเสียเพื่อเป็นการบูชายัญ ด้วยเหตุนี้ท่าน้ำจึงเรียกว่า ท่าทศวเมธ  แม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีมีทั้ง ๘๔ ท่า ท่าทศวเมธเป็นท่าที่ใหญ่ที่สุด ท่าเผาศพคือ มณิกรรณิการ์ฆาต ท่าสุดท้ายคือ ท่าอสี แต่ท่าที่นิยมมีอยู่ด้วยกัน ๕ ท่า เรียกว่า ปัญจดีรถะหรือปัญจติตถะ คือ

          ๑) ท่าทศวเมธ  ๒) ท่าปัญจคงคา  ๓) ท่ามณิกรรณิการ์  ๔) ท่าอสีสังคม  ๕) ท่าหริจันทะ

          แม่น้ำนี้ยาวจากต้นหิมาลัยถึงปากอ่าวเบงกอล บังคลาเทศ รวม ๑,๕๕๑ ไมล์ ประมาณ ๒,๕๕๐ กิโลเมตร และที่แม่น้ำนี้ พระเจ้าราชาแมนสิงห์ กษัตริย์เมืองพาราณสีได้สร้างหูดูดาว ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๑๔๓  ปัจจุบันทรุดโทรมจนกรมโบราณคดีของอินเดียมาบูรณะ ต้องเสียค่าเข้าชม ๑๐๐ รูปี สำหรับชาวต่างชาติ

 ตำนานคงคา ตามคัมภีร์ปูราณะ (โดยสังเขป)

          คงคา เป็นเทพธิดา พระธิดาของราชาหิมวัดและพระนางเมนาแห่งภูผาหิมาลัย เป็นสายน้ำบนสรวงสวรรค์จึงมีชื่อเรียกว่า สุรสรวันตีบ้าง สุรนทีบ้าง สุรนิมนคาบ้าง วโยคงคาบ้าง

          สมัยราชวงศ์ อิศวากุ มีพระราชาพระนามว่า “สาคร” ทรงมีพระมเหสี ๒ พระองค์ ทั้ง ๓ ไม่มีรัชทายาท จึงมอบราชบัลลังก์ให้มหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชการแทน แล้วออกประพฤติพรตบำเพ็ญเพียรอยู่เชิงเขาไกรลาส เพื่อขอรัชทายาทจากเทพผู้ทรงฤทธิ์ศักดิ์ คือท้าวมหาเทพ

          ต่อมา ท้าวศิวะมหาเทพ ได้ประทานพรให้พระมเหสีองค์แรกมีพระโอรสเป็นน้ำเต้าทอง พระมเหสีองค์รองมีพระโอรสรูปงาม

 น้ำเต้าทอง พอแตกออกมีพระโอรสอยู่ภายในถึงหกหมื่น ล้วนมีนิสัยเกเรทำการระราน เป็นอันธพาลต่อมนุษย์และเทวดา ส่วนพระกุมารจากพระมเหสีรอง รูปงามเลยเป็นคนมักมากในเรื่องเพศตรงข้าม โดยไม่เลือกลูกเขาเมียใคร สุดท้ายต้องอาญาถูกประหารชีวิต โดยมีทายาทเกิดจากหญิงนางหนึ่ง นามอังศุมานตรา ราชาสาคร นำมาอุปการะในฐานะพระนัดดา

          ราชาสาคร ทำพิธีอัศวเมธ (บูชาม้า) ปล่อยม้าอุปการท่องเที่ยวไป ม้าไปถึงเมืองไหนเจ้าเมืองนั้นๆ ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเป็นสัญญาณแห่งการยอมเป็นเมืองขึ้น ถ้ามิส่งมา แสดงว่าประสงค์จะทำสงคราม ก็จะให้พระโอรสทั้งหกหมื่น ยกทัพไปตีเมืองนั้น ปรากฏว่า พิธีอัศวเมธ ครั้งหลัง ม้าอุปการได้สูญหาย ม้าไม่กลับมา บรรณาการก็ไม่มี จึงบัญชาให้พระโอรสทั้งหกหมื่นออกติดตาม โอรสเหล่านั้นคุกคามไปทั่วตามหัวเมืองน้อยใหญ่ลุกลามไปถึงทวยเทพรากษสและคนธรรพ์ แต่ก็ไม่พบม้าอุปการ วันหนึ่งไปพบหลุมลึกลับจึงพากันขุดค้นตามไปได้เห็นม้าอุปการอยู่ข้างๆ ฤาษีกบิล ด้วยความยโสโอหัง มิยอมฟังเหตุผลใด ใช้วาจาดูหมิ่นฤาษีกบิลอย่างหยาบหยามกระด้าง

 

 ฤาษีกบิลจึงลืมตาเป็นเปลวไฟเผาไหม้โอรสทั้งหกหมื่น กลายเป็นเถ้าถ่านในพริบตา ท่านนารถฤาษีเห็นเหตุการณ์นี้จึงเข้าเฝ้าเจ้าสาคร แล้วเล่าเรื่องราวให้สดับเจ้าสาคร เศร้าโศกเสียพระทัยมากรับสั่งให้อังศุมนตราไปนำม้ากลับมา

          อังศุมนตรา จรรยาดีมีสัมมาคารวะไปหาฤาษีกบิลด้วยความอ่อนน้อม ฤาษีมอบม้าให้แล้วบอกว่าถ้าราชาสาครอยากให้พระโอรสทั้งหกหมื่นขึ้นสู่สวรรค์ ต้องนำน้ำคงคาจากสวรรค์มาชำระล้างเถ้าถ่าน บาปจะหมดไป

          ราชาสาครได้สดับจึงมอบราชสมบัติให้นัดดาอังศุมนตรา แล้วออกบำเพ็ญตบะที่เขาหิมาลัย เพื่ออ้อนวอนให้คงคาเทพธิดาไหลมาสู่โลกมนุษย์ แม้จะบำเพ็ญอย่างแรงกล้าแต่คงคาเทวีก็ยังมิปรากฏ ผลจนที่สุดก็สิ้นอายุขัย

          อังศุมนตราเห็นพระอัยยิกาธิราชพากเพียรอย่างยวดยิ่งเพียรนั้น ก็พระราชทานราชสมบัติให้พระโอรสดีลิปะสืบสันติวงศ์ ตนเองก็ออกบำเพ็ญพรตเพื่อนอ้อนวอนพระแม่เทพคงคา จนสิ้นอายุขัยก็ไม่เป็นผล

 ดิลิปะได้สละราชสมบัติให้ภังคีรส พระโอรสสืบสันติวงศ์ ตนจึงออกมาบำเพ็ญพรต จนหมดอายุขัย ก็ไม่สำเร็จ

          ภังคีรส ได้มอบราชสมบัติให้ผู้สำเร็จราชการแทน แล้วตนเองออกบำเพ็ญเพียรตามบรรพบุรุษ สุดท้ายคงคาเทพนารีก็ปรากฏกาย ยินดีไหลลงสู่โลกมนุษย์ แต่กระแสน้ำจะแรงมากยากที่โลกทั้ง ๓ จะรับได้ ควรให้ท้าวมหาเทพศิวะมารับกระแสแห่งคงคา

          ภังคีรส จึงบำเพ็ญพรตต่อเพื่อขอความเมตตาจากท่านท้าวมหาเทพให้เป็นผู้มารับสายกระแสแม่คงคา ท่านท้าวมหาเทพก็เมตตายินดีรับคงคาที่ไหลจากสวรรค์ ลงมาสู่โลกมนุษย์โดยผ่านมวยผมของพระองค์

 สุดซาบซึ้งถึงตำนานการไหลมาของพระแม่คาคง มิน่าเล่า....! ชาวอินเดียพันกว่าล้าน จึงเชื่อมั่นว่าคือบันไดไปสู่สวรรค์ ล้างบาปอาบดื่ม บูชากราบไว้ได้อย่างสนิทใจ บางคณะมาจากแดนไกล ลำบากพากเพียรมา ขอให้ได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งก็ซึ้งใจ แม้ชีพวายก็ไม่หวั่น นั่นคือ “ศรัทธา”

                    เพียรหนึ่งครั้งในชีวิต                       สมคิดสมมาตรปรารถนา

                    ได้ลงอาบ – ดื่มในคงคา                  แม้วายชีวาข้าฯ ก็ยอมฯ

 เมืองไพสาลี

          มหานครไพสาลี                                       เมือง...มหาเจดีย์งามสง่า

          เมือง...สมบูรณ์อโศกศิลา                           เมือง...วัดป่ามหาวันรื่นรมย์

          เมือง...วัชชีธรรมล้ำเลิศ                              เมือง...กำเนิดภิกษุณีปฐม

          เมือง...ปลงอายุสังขารพระโคดม                  เมือง...ชื่นชมราชาสามัคคดี

          เมือง...ตรัสสอนรัตนสูตร                            เมือง...พิสูจน์บ่อมุขธภิเศกศรี

          เมือง...เสกน้ำพุทธมนต์ต้นพิธี                     เมือง...เศรษฐีใจบุญสุนทรทาน

          เมือง...สังคายนาครั้งสองต้องปรากฏ            เมือง..นักพรตแก้ผ้าน่าสงสาร

          เมือง..กำเนิดเชนวีระคณาจารย์                   เมือง...ตำนานบ้านแหลกแตกสามัคคี

 ประวัติศาสตร์เมืองไพสาลี

-            ไวสาลี (เวสาลี) คือ เมืองหลวงแคว้นวัชชี สมัยพุทธกาลเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เสด็จมาครั้งแรกพรรษา ๕ คราวเวสาลีประสบภัย ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภัย,อหิวาตกภัย, และอมนุสสภัย ได้เสด็จผ่านไปมาอีกหลายครั้งเพื่อประกาศพระศาสนา แสดงธรรมโปรดมหาชน

-            พรรษาสุดท้ายพระพุทธองค์มาจำพรรษาที่หมู่บ้านเวฬุวคามใกล้เมืองไพสาลี และปลงพระชนมายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์

-            ไพสาลีสมัยนั้นแข็งแกร่งมากเพราะมีกษัตริย์ปกครองแบบสามัคคีธรรมถึง ๗,๗๗๗ พระองค์ มีปราสาทสูงเสียดฟ้า มียอดปราสาท ๗,๗๗๗ ยอด เป็นที่ยำเกรงของเมืองมหาอำนาจอื่นยิ่งนัก

-            ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถาน ที่ตำบลบาสาร์ห จังหวัดไพสาลี ห่างจากหาชิปร์ ๔๕ กิโลเมตร

 

 

 -            พ.ศ.๑๐๐ มีการทำสังคายนาครั้งที่ ๒ ที่วาลการาม

-            พ.ศ.๒๓๖ พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาสักการะวัดป่ามหาวัน สร้างเจดีย์และปักเสาอโศกไว้หลายแห่ง เช่น วาลุการาม, เวฬุวคาม และปาวาลเจดีย์

-            เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพาน กษัตริย์ลิจฉีได้เข้าร่วมสักการะพระบรมศพ ถวายพระเพลิงพุทธสรีระและได้รับส่วนแบ่งพระบรมสาริกธาตุ สร้างพระสถูปบรรจุไว้เพื่อสักการะ

-            เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปไม่นาน อชาตศัตรูกุมารแห่งราชคฤห์ก็ใช้กลอุบายตีเมืองไพสาลีย่อยยับและตกอยู่ในการปกครองของแคว้นมคธ

-            พ.ศ.๙๔๐ หลวงจีนฟาเหียนเดินทางมา บันทึกว่า ซากเมืองไพสาลีตั้งอยู่บนเนินราชวิศาลภาคฤห์ มีสระโบกขรณีล้อมรอบ ห่างจากเนินราชาวิศาลาภคฤห์ไป มีเสาหินปักอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 -            พ.ศ.๑๑๗๐ หลวงจีนถังซัมจั๋ง เดินทางมาสืบศาสนาแล้วบันทึกว่าตัวเมืองไพสาลีมีเนื้อที่ ๑๐-๑๒ ตารางไมล์ ภายในภายนอกเมืองเต็มไปด้วยเจดีย์และปูชนียสถาน พบเสาหินสูงประมาณ ๒๒ ฟุต ตรงนั้นเรียก “โกลหัว” หลักศิลาชาวบ้านเรียก “ตะบอกภิมเสน”

-            พ.ศ.๑๗๖๐ กองทัพอิสลามเติร์กยึดอินเดียทำลายซากโบราณต่างๆ ย่อยยับ เปลี่ยนชื่อเป็น “บาสาร์ท”

-            พ.ศ.๒๑๓๖ อังกฤษยึดอินเดียมาจากพวกอิสามครอบครองบริหารโดยส่งผู้สำเร็จราชการมาดูแล

-            พ.ศ.๒๔๐๕ ท่านเซอร์คันนิ่งแฮมได้ทำการสำรวจเมืองไพสาลี

-            พ.ศ.๒๔๔๖-๒๔๔๗ MR. บล็อก เป็นหัวหน้าทำการขุดค้นได้พบของโบราณมากมาย เช่นประตูเมืองโบราณ ล้อรถรบ พระพุทธปฏิมา เป็นต้น เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองปัตนะ

 สถานที่สำคัญ

          ๑) กูฎาคารศาลาป่ามหาวัน สถานที่พระพุทธเจ้าองค์ประทับ ณ ไพสาลีครั้งแรกเพื่อระงับภัยและใช้เป็นสถานที่แวะประทับอีกหลายครั้ง ได้แสดงธรรมแก่บุคคลสำคัญ เช่น สีหเสนาบดี เจ้าลิจฉวี เจ้าสุนักขัตตะ ประทานการบวชภิกษุณีครั้งแรก

          ๒) สารีริกธาตุสถูปเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับแบ่งจากกุสินารา และยังสันนิษฐานเป็นที่ปลงพระชนมายุสังขาร ปาวาลเจดีย์

          ๓) วาลุกราม สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ.๑๐๐ โดยมีมีพระยสกากัณฑกบุตรเป็นประธานพระเจ้าเรวัตตะเป็นผู้ถาม พระสัพพกามีเป็นผู้วิสัชชนา พระเจ้ากาลาโศกราชถวายศาสนูปถัมภ์ ใช้เวลา ๘ เดือน พระอรหันต์ ๗๐๐ องค์ ปรารภวัตถุ ๑๐ ประการ

          ๔) บ่อน้ำมุรธภิเศก ของกษัตริย์ลิจฉวี

 บุคคลสำคัญ

          ๑) อุคคฤหบดี                                                   ๔) มหาลี+เจ้าลิจฉวี

          ๒) พระนางปชาบดีโคตรมี                                   ๕) นางอัมพปาลี

          ๓) สีหเสนาบดี

 สาระรรมสำคัญ

          ๑) ครุธรรม ๘ ประการ ได้แก่

                    ๑. แม้ภิกษุณีบวช ๑๐๐ พรรษาก็ต้องไหว้ภิกษุผู้บวชใหม่ในวันนั้น

                    ๒. ไม่พึงอยู่ในอารามที่ไม่มีภิกษุ

                    ๓. รับธรรม ๒ ประการ คือ การถามอุโบสถ – ฟังคำสั่งสอนจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน

                    ๔. ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

                    ๕. ประพฤติมานัดในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

                    ๖. อุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย

                    ๗. ไม่ถึงบริภาษภิกษุ

                    ๘. ไม่พึงสั่งสอนภิกษุ

 

 

 ๒) ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่ อัตถปฏิสัมภิทา, ธัมมปฏิสัมภิทา, นิรุตตปฏิสัมภิทา และ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

          ๓) อภิญญา ๖ ได้แก่ อิทธิวิธีญาณ, ทิพพโสตญาณ, เจโตปริยญาณ, ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, ทิพพจักขุญาณ และอาสาวักขยญาณ

          ๔) วิโมกข์ ๘ ได้แก่ รูปาวจรมาบัติ ๔ อรูปาวจรสมาบัติ๔

          ๕) อานิสงส์ทาน ๕ ได้แก่ ปิยมนาโป, วิสาโท, กิตติสทโท, อสมมุฬโห และ สุคตึ ยนติ

          ๖) อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ และวิมังสา

 ๗) เหตุแห่งแผ่นดินไหว ๘ ได้แก่ ลมกำเริบ, ผู้มีฤทธิ์บันดาล, จุติกาลโพธิสัตว์, อุบัตมหาบุรุษ, ตถาคตสำเร็จอนุตตรสัมโพธิฐาณ, ศาสดาจารย์แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร, พระสัมพุทธฯ ปลงอายุสังขาร และปรินิพพานของพระพุทธองค์

          ๘) วัชชีธรรม ๗ ประการ ได้แก่ หมั่นประชุมเนืองนิตย์, พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม ควรเชื่อบัญญัติเก่าและไม่ควรบัญญัติใหม่, เคารพบำเกรงผู้ใหญ่, ประพฤติธรรมในสตรีไม่ข่มเห่งรังแก, เคารพปูชะนีสถานและให้การคุ้มครองพระอรหันต์และสมณพราหมณ์

          ๙) สาเหตุแห่งการทำน้ำพระพุทธมนต์

          ๑๐) วัตถุ ๑๐ ประการ สาเหตุการทำสังคายนาครั้งที่ ๒

          ๑๑) ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑, ๓ และ ๔

 พระสูตรสำคัญ

          ๑) รัตนสูตร เพื่อปราบอมนุสสภัย, ทุพภิกขภัย และ อหิวาตกภัย

          ๒) มหาลิสูตร โปรดเจ้ามหาลีที่ศาลาเรือนยอดวัดป่ามหาวัน

         ๓) จูฬโคปาลสูตร เปรียบเทียบคนเลี้ยงโค แสดงที่ฝั่งคงคา ใกล้นครอุกกะเวลา แคว้นวัชชี

          ๔) อัฎธกนาครสูตร พระอานนท์แสดงแก่ทสมคหบดี ที่เวฬุวคาม (สถานที่จำพรรษาสุดท้าย)

 คำอธิษฐาน ณ กูฎาคาร วัดป่ามหาวัน

          ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยอำนาจบุญกุศล ที่ได้บูชาสักการะ ณ กูฎาคาร วัดป่ามหาวัดในวันนี้ ขอจงเป็นบารมี ให้ได้รับพรอันประเสริฐ ๗ ประการ

          ๑. ขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชแห่งน้ำพระพุทธมนต์

          ๒. ขอให้ลาภผลไพบูลย์ ด้วยคุณแห่งศีลธรรม

          ๓. ขอให้วัชชีธรรม ค้ำชูวงศ์ตระกูล

          ๔. ขอให้ภัยสิ้นสูญ  ด้วยคุณพระไตรรัตน์

          ๕. ขอให้การงานมั่นคง ดั่งเสาอโศก

          ๖. ขอให้ดับทุกข์สิ้นโศก ข้ามวัฎสงสาร

          ๗. ขอให้มีปัญญาญาณ รู้แจ้งในธรรม

          ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน เทอญฯ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สารนาถ

 เมืองสารนาถ

-            สารนาถ คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็น ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” อยู่ห่างจากเมืองพาราณสี ๘ กิโลเมตร

-            ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน คือ อิสิ + มฤค + ทาย + วน คือ ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นสถานที่ประชุมตกลงของเหล่าฤาษี

-            สารนาถ คือ สารังค + นาถ = สารนาถ แปลว่า “ที่พึ่งของกวาง”  (สารังคะ – กวาง)

-            เป็นที่แสดงปฐมเทศนา ชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

-            เป็นที่เกิดสังฆรัตนะ  ครบพระรัตนตรัย และแสดงพระสูตรมากถึง ๓๓ พระสูตร

-            ที่เกิดของวันอาสาฬหบูชา

-            ที่ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

 ประวัติศาสตร์เมืองสารนาถ

-            ก่อนพุทธกาลเป็นสวนป่าของพระเจ้าหรหมทัตต์ เป็นที่อาศัยของกวางทั้งหลาย   

-            ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และแสดงธรรม

-            หลังพระพุทธองค์ปรินิพาน ถวายเป็นสังฆรามให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอยู่อาศัย

-            พ.ศ. ๒๓๔ พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จธรรมยาตรา สร้างสถูปใหญ่และปักเสาอโศกไว้

-            พ.ศ. ๓๙๕ พระเจ้าอัคนิมิตร ราชวงศ์สุงคะ สร้างกำแพงหินทรายแดงแกะสลักรอบสารนาถ

-            พ.ศ.๖๔๕ พระเจ้ากนิษกะมหาราช ราชวงศ์กุษาณะ (พระพาลา) สร้างรูปแกะสลักพระพุทธรูป และพระโพธิ์สัตว์ ทำร่มจากหินทรายถวายไว้ที่นี่

-            พ.ศ.๙๔๓ หลวงจีนฟาเหียน มาเยือนและได้เขียนจดหมายเหตุไว้ ได้เล่าเกี่ยวกับป่าอิสิปตนะไว้ด้วย

 -            พ.ศ.๙๙๘ พวกหูนะจากเอเชียกลาง ตีอินเดียถึงสารนาถอารามถูกทำลายเสียหาย

-            พ.ศ.๑๑๕๕ พระเจ้าหรรษวรรธนะทำการฟื้นฟูบูรณะสารนาถใหม่

-            พ.ศ.๑๑๗๔ พระถังซัมจั๋งได้เยือนสารนาถแล้วบันทึกเรื่องสารนาถไว้อย่างละเอียด

-            พ.ศ.๑๓๙๐ พระเจ้ามหิปาละ บูรณะอารามและพระสถูป

-            พ.ศ.๑๕๖๐ มาหมุด กาชะนี อิสลามทำสงคราม ทำลายอารามและสถูปอย่างหนัก

-            พ.ศ.๑๖๕๗ พระนางกุมาราชเทวี ทำการฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งหนึ่ง

-            พ.ศ.๑๗๓๖ อิลตุชมิท อิสลาม โจมตีพาราณสี – สารนาถ พระสงฆ์ได้หนีตาย

-            พ.ศ.๒๓๓๖ ชคัต ซิงห์ อำมาตย์ของ เจตซิงห์ รื้อธัมมราชิกสถูป

-            พ.ศ.๒๓๖๘ ศาสนิกเชน รื้อพุทธสถานแล้วสร้างวัดเชนครอบ

-            พ.ศ.๒๓๗๘ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ได้ทำการขุดค้นสารนาถ

-            พ.ศ.๒๓๘๒ นายเดวิคสัน นำพระพุทธรูป – โบราณวัตถุ ไปถมที่ทำสะพานคันแดน แม่น้ำวารุณะ

-            พ.ศ.๒๔๑๔ (๒๔๑๕ของไทย) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จสารนาถ

-            พ.ศ.๒๔๓๔ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนสารนาถ

 โบราณสถาน – สถานที่สำคัญ

          ๑. ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ สูง ๓๓ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เมตร

                    -   พ.ศ.๒๓๔ พระเจ้าอโศกสร้าง

                    -   พ.ศ.๒๓๖๕ อเล็กซานเดอร์คันนิ่งแฮมได้ขุดค้นพิสูจน์

          ๒. ธัมมราชิกสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร สูง ๖๐ เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ เมตร (ปัจจุบัน ๑ เมตร) พระเจ้าอโศกฯ สร้าง

          ๓. พระมูลคันธกุฎี ที่จำพรรษาแรกของพระพุทธองค์ สูง ๖๑ เมตร กว้าง ๑๘ เมตร

          ๔. เสาอโศกฯ สูง ๑๕.๒๕ เมตร ด้านบนเป็นสิงห์ ๔ หัว หันหลังชนกัน

          ๕. ยสเจดีย์ สถานที่โปรด ยสะลูกเศรษฐี แสดงอนุปุพพิกถา๕

          ๖. เจาคัณฑีสถูป ที่มี ๔ มุม พระเจ้าอโศกสร้าง พ.ศ.๒๓๖ สูง ๒๑ เมตร

                    -  พ.ศ.๒๐๗๕ หุมายุนมาหลบภัย เป็นเวลา ๑๕ ปี

                    -  พ.ศ.๒๑๑๙ อักบาร์มหาราชย์ดัดแปลงเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะอีสลาม

          ๗. พิพิธภัณฑ์สารนาถ เก็บพระพุทธปฏิมา – โบราณวัตถุมากมาย

 ๘. วัดไทยสารนาถ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔ ไร่ โดยพระครูประกาศสมาธิคุณ ปัจจุบันหลวงพ่อพระครูสรวิชัยเป็นเจ้าอาวาส

          ๙. วัดพุทธนานาชาติ  คือ วัดจีน, วัดธิเบต, วัดเกาหลี, วัดญี่ปุ่น, วัดพม่า และวัดศรีลังกา

          ๑๐. แม่น้ำคงคา

          ๑๑. มหาวิทยาลัย

          ๑๒. เทศกาลต่างๆ

 

 บุคคลสำคัญ

          ๑) ปัญจวัคคีย์                                    ๕) ธัมมทินนาอุบาสก

          ๒) ยสกุลบุตรและสหาย                            ๖) อนาคาริกธัมมปาละ

          ๓) นางสุปปิยา                                        ๗) มหาทุคตะ

          ๔) นันทิยมานพ

 สาระธรรมสำคัญ

          ๑) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร                            ๔) นิโครธชาดก

          ๒) อนัตตลักขนสูตร                                 ๕) กปิลชาดก

          ๓) สุวรรณสามชาดก                                ๖) เนื้อ ๑๐ อย่าง ที่ห้ามภิกษุฉัน

 คำอธิษฐาน ณ สารนาถ

          ขอเดชะ ด้วยอำนาจบุญกุศล ที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้บูชาสักการะ สถานที่แสดงพระปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ของพระพุทธองค์ ในครั้งนี้ ขอจงเป็นบารมีให้เต็มเปี่ยมด้วยพร ๘ ประการ

                    ๑. ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้า...เดิน                 

                    ๒. ขอให้การเงินของข้าพเจ้า.....ดี

                    ๓. ขอให้ไมตรีของข้าพเจ้า.....เบิกบาน

                    ๔. ขอให้การงานของข้าพเจ้า......ก้าวหน้า

                    ๕. ขอให้การค้าของข้าพเจ้า.......รุ่งเรือง

                    ๖. ขอให้ชื่อเสียงของข้าพเจ้า.......งามปรากฏ

                    ๗. ขอให้เกียรติยศของข้าพเจ้า........ไพบูลย์

                    ๘. ขอให้เกียรติคุณของข้าพเจ้า....แผ่ไพศาล

          ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญฯ

***********

 
 

 

 

 

 

 

4ธ.ค.52

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 4 ธ.ค. 52  ช่วงเช้ามืดเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณท่าทศอัศวเมธเพื่อทัศนศึกษาวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

          และช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยังตำบลสารนาถ  ห่างจากเมืองพาราณสี 7 กิโลเมตรเพื่อกราบสักการะเมกขสถูป  สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ที่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา (พระธรรมจักกัปปวัตตะนะสูตร) โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ตำบลสารนาถ

          ทีแรกอาตมาก็ไม่เข้าใจคำว่า  โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
ทุกครั้งที่คณะของเราทำวัตร  ปฏิบัติธรรม  สวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร  บริเวณหน้าพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า  โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้งธงชาติไทยในตำแหน่งประธาน 

          ขณะที่คณะทัวร์ของเรากำลังสวดมนต์ทำวัตร  และปฏิบัติบูชาที่บริเวณ  ธัมเมกขสถูป  อยู่นั้นก็ได้มีนักบวช  พร้อมด้วยฆราวาสที่เป็นชาวพุทธจากที่ต่างๆทั่วโลกได้จาริกมา  และเดินจงกรมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก  เป็นการปฏิบัติบูชาเหมือนกับพวกเรา  บรรดานักบวชและชาวต่างชาติเหล่านั้นเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์  ของพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ไม่รู้จัก  ทุกคนพอเดินผ่านไป  ต่างก็เหลือบมองดูคณะของพวกเรา  รอบแรกๆคงนึกแปลกใจ  พอถึงรอบที่สองคงนึกสงสัย  แต่พอถึงรอบที่สามคงจะอดรนทนไม่ไหว  เลยเอยปากถามว่ารูปที่ตั้งอยู่นี้เป็นรูปของใคร  ในหมู่คณะของเราไม่ทราบว่าเป็นใคร  อาตมาขอแสดงความคารวะไว้ ณ. ที่นี้ด้วย  ได้ช่วยตอบไปว่า  THE  KING  OF  THAILAND  ปรากฏว่านักบวชและฆราวาสเหล่านั้นต่างก็เข้าใจและแสดงอาการดีใจออกมาให้กับคณะเราได้เห็น  ในขณะนั้นก็ยังได้ยินคนในคณะของเราคนหนึ่งตะโกนบอกไปอีกครั้งหนึ่งว่า  WE  LOVE  THE  KING  จึงเพิ่งเข้าใจคำว่า  โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ  เป็นอย่างไร 

          อาตมาจึงขอโอกาสนี้แสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนากับโยมตามรายชื่อที่มีอยู่ข้างล่างนี้ทุกท่านและทุกคนไว้ณ.ที่นี้ด้วยเจริญพร

เทียนเต็ก ซินแส
โทร.081-936-6908

 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทางจากริกสู่แดนพุทธภูมิ  (โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ) ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม  2552
1. พระนริศ  วารี
2. พระศุภชัย  นาราวงศ์
3. พระธงชัย  จุลศรีไกวัล
4. พระศิริเดช  คู่สมรัตน์
5. คุณสุริยงค์  ศรีคุณ
6. คุณศิริวรรณ  ศรีคุณ
7. คุณพิชัย  ลิขิตกิจไพศาล
8. คุณศิริพร  พงษ์ชัยไกรกิตติ
9. คุณพนอม  โจนส์
10. คุณหวัน  ทะนันไธสง
11. คุณกนกวรรณ  หงษ์ศิริกุลกิจ
12. คุณมงคล  กันภิรมย์
13. คุณปราณี  กันภิรมย์
14. คุณอำพร  ปาลสินธ์
15. คุณวัชราภรณ์  อมรสกุล
16. คุณเอิ้น  อมรสกุล
17. คุณวัฒนา  เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
18. คุณประเสริฐ  พงศ์พิสิฐสันต์
19. คุณผกาพรรณ  พงศ์พิสิฐสันต์
20. คุณสุมน  สุวรรณพัตรา
21. คุณอัญชลี  สุวรรณพัตรา
22. คุณสุมัณฑณา  ศุขฤกษ์  (ส.ว. หมายถึงสูงวัย อายุ 81 ปี)
23. คุณปิติสิริ  ศรีทองฉิม
24. ดร. ทพญ. แพน  สุนสวัสดิ์
25. คุณผ่องลักษณ์  สุ่นสวัสดิ์
26. คุณทองดี  อุดมสินกุล
27. คุณสมศรี  อุดมสินกุล
28. คุณสมยศ  อุดมสินกุล
29. คุณผจงศิริ  อุดมสินกุล
30. คุณวสันต์  ผดุงเรืองกิจ
31. คุณนภาพร  ผดุงเรืองกิจ
32. คุณชัยณรงค์  วิเศษสินธุ์
33. คุณนวปฎล  สถิรโภคกุล
34. พญ. ธารินี  ตั้งเจริญ
35. คุณภาริณี  จันทรคุปต์  (โยมใต้  หัวหน้าทัวร์)
36. คุณโชติมา  โกสิตานนท์  (โยมนิหน่า  หัวหน้าทัวร์)

จะสังเกตุได้ว่าทัวร์เที่ยวนี้เป็นเที่ยวพิเศษจริงๆ  มีคุณหมอเดินทางร่วมกับคณะด้วยเพื่อว่าจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด  เพราะทัวร์เที่ยวนี้เป็นทัวร์ส.ว.  (ผู้สูงวัย)

 

พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์  วีรยุทโธ)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
บรรยายให้ความรู้กับคณะทัวร์ของเราบนเรือกลางแม่น้ำคงคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียนเต็ก ซินแส

 

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง