ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52

 

 


ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
(โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ)

3ธ.ค.52

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 3 ธ.ค. 52  ขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี  เพื่อชมวิหาร อนาคาริกธรรมปาละ  ผู้อุทิศตนเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งชาวพุทธ ได้มีสิทธิในการดูแลพุทธคยา  และก่อนที่จะได้ไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วิหารถ้าไม่เล่าประวัติของท่านอนาคาริกธรรมปาละ  บทความนี้ก็จะหมดความหมายไปทันที 

ประวัติท่านอนาคาริกธรรมปาละ
          ท่านอนาคาริกธรรมปาละ  เป็นชาวลังกา  ในขณะที่มีอายุ 29 ปี  มาที่ประเทศอินเดียและได้ไปที่พุทธคยาได้เห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกทอดทิ้ง  บังเกิดความสลดหดหู่ใจเป็นอันมาก  ในฐานะที่ท่านเป็นชาวพุทธ  ได้พยายามดำเนินทุกวิถีทางที่จะให้พุทธคยา  คืนมาเป็นของชาวพุทธด้วยการตั้งสมาคมมหาโพธิ์ขึ้น  และออกเรียกร้องให้ชาวพุทธทั่วโลก  เช่น  ญี่ปุ่น  ไทย  กัมพูชา  พม่า  อังกฤษ  เนปาล  ธิเบต  ยะไข่  สหรัฐอเมริกา  เปิดการเจรจากับมหันต์อย่างเป็นทางการ  โดยได้นำภิกษุร่วมใจ 4 รูปไปพักอยู่ที่พุทธคยา  ขอซื้อที่ดินพุทธคยาส่วนหนึ่ง  ตอนต้นมหันต์ยอมขายที่ดินให้ตามความต้องการ  พอจะเอาจริงกลับไม่ยอมขายให้  กลัวว่าจะเสียรายได้  มาในภายหลังจึงยอมขายให้แต่เพียงบางส่วน  แต่พอจะวางเงินแบ่งโฉนดกัน  ทางการอังกฤษเข้าแทรกแซง  ขอให้เลื่อนไปก่อน  อ้างว่าป้องกันความวุ่นวาย  นิมนต์ให้กลับลังกาไปก่อน

          ท่านธรรมปาละได้ดำเนินการต่อไปไม่หยุดยั้งเช่นการเข้าพบผู้ว่าการแคว้น  เข้าเจรจากับพวกมหันต์  ออกวารสารมหาโพธิ์  เขียนบทความเผยแพร่ไปจนถึงยุโรป  อเมริกา  เข้าพบนักปราชญ์  ทางพุทธศาสนา  เช่น ท่านแมกซ์มึน  เซอร์เอดวิน  อาร์โนลด์  เซอร์วิลเลี่ยม  หันเตอร์  และพันเอกโอลคอตต์  และออกปราศัยที่ประเทศพม่า  อังกฤษ  สิงคโปร์  ไทย  ลังกา  เพื่อขอการสนับสนุนให้ช่วยสนับสนุน  หรือให้กำลังใจก็ยังดี  หรือแค่ขอพบหน้าก็ยังได้

          ในปี พ.ศ. 2436  ท่านธรรมปาละได้กลับมายังพุทธคยาอีก  พร้อมด้วย  พันเอกโอลคอตต์ และ นายเอดซ์  นักเทววิทยาฝรั่งจากดาร์จีลิง  เมื่อมาถึงพุทธคยา  ประสพเหตุการณ์ร้ายแรง  คือภิกษุที่ร่วมใจ 4 รูปได้ถูกลูกศิษย์มหันต์ทำร้ายทุบตีเกือบมรณะภาพ  ในขณะที่ท่านกำลังท่องสาธยายพระวินัยและวิสัชนาธรรมอยู่  ท่านได้แจ้งให้พวกมหันต์ทราบและต้องการให้นำตัวคนร้ายมาลงโทษ  แต่มหันต์ปฏิเสธ  และยังบอกด้วยว่าจะไม่ยอมขายที่หรือให้เช่าที่ดินใดๆในเขตพุทธคยา  และไม่ยอมให้ชาวพุทธเข้ามาในบริเวณพุทธคยา

          ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2434  ชาวพุทธได้นำพระพุทธรูปอายุ  700 ปี ที่พระสงฆ์ญี่ปุ่นมอบให้เข้าไปประดิษฐานในวิหารมหาโพธิ์  แต่พวกหัวหน้ามหันต์ไม่เห็นด้วย  และขู่ท่านธรรมปาละว่า  ถ้าขืนนำพระพุทธรูปเข้ามาก็จะจ้างคนประมาณ 5000 คนฆ่าท่านธรรมปาละ  และในคืนนั้นพวกมหันต์ได้จับพระพุทธรูปโยนลงมาจากแท่น  พระพักตรคว่ำลงดิน

          ข่าวการโยนพระพุทธรูปออกจากพระวิหารมหาโพธิ์แพร่ไปในกลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ท่านธรรมปาละได้นำเรื่องฟ้องศาล  ศาลตัดสินลงโทษให้ศิษย์มหันต์ 3 คน  จำคุกคนละหนึ่งเดือน  และปรับคนละ 100 รูปี  พร้อมทั้งพิพากษาให้ท่านธรรมปาละนำพระพุทธรูปออกไปเสียจากอานาเขตพุทธคยา  ทั้งๆที่ในขณะนั้นพระพุทธรูปตั้งอยู่ในกุฏิพระพม่า

          ในปีพ.ศ. 2467  ชาวพุทธในพม่า  ลังกา  และเนปาล  เข้าชื่อกันร้องเรียนให้พรรคคองเกรสส์ของอินเดียสนใจพิเศษ  และให้ตั้งกรรมมาธิการขึ้นสอบสวน  โดยมี  ดร. ราเชนประสาท  เป็นประธาน  พร้อมเสนอให้ปรองดอง  โดยตั้งกรรมการฝ่ายชาวพุทธ 5 คน  ชาวฮินดู 5 คน  เป็นผู้ดูแลพุทธคยา  ให้ให้ออกเป็นกฏหมาย

          ในปีพ.ศ. 2530  เกิดมีขบวนการชาวพุทธผู้รักความเป็นธรรมจากมหาราชตะ  มีภิกษุไซไซ  ชาวญี่ปุ่นจากนาคปูระเป็นหัวหน้า  และชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อเรียกร้องให้ชาวพุทธได้มีสิทธิ์เข้าครอบครองพุทธคยาโดยสมบูรณ์  ตั้งข้อเรียกร้องให้นำศพมหันต์ที่ฝังไว้บริเวณวิหารมหาโพธิ์ออกไป  พร้อมวิหารปัญจปาณฑป  และศิวลึงค์ที่กลางพระวิหาร 

          ขบวนการชาวพุทธใหม่ได้ออกเดินทางไปทุกสถานที่  ขอร้องให้เดินทางไปเรียกร้อง  คณะรัฐบาลจึงขอร้องให้พระผู้มีคุณวุฒิจากวัดต่างๆ  เช่นธิเบต  ลังกา  พม่า  ญี่ปุ่น  ไปเจรจา  ส่วนวัดไทยพุทธคยาได้มอบหมายให้พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์  (วีรยุทโธ) ไปร่วมเจรจาที่กรุงราชคฤห์  ก่อนที่ขบวนผู้เรียกร้องจะเดิทางมาถึงโพธิวิหาร

พระสุเมธาธิบดี

“นักท่องยุโรป-อเมริกา  รวมทั้งนักท่องรอบโลกหลายท่าน...ให้ข้อคิดเห็นว่า...
ที่ไปทุกแห่งแสนสะดวกสบาย  ประเทศสนุกก็ว่าแสนสนุก...
เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็หมดกัน
แปลกเป็นพิเศษก็คือ...ท่องอินเดีย  สะดวกก็ไม่สะดวก  สบายก็ไม่สบาย
สนุกก็ไม่สนุก  แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว  กลับคิดถึงอินเดีย...แปลกจริงๆ
...อินเดียมีอะไรหรือ ?”

(จาก...เรื่องแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา)

 

 

 

 
 
วันนี้ถือว่าโชคดี  ที่มีโอกาสนำพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานในห้องนิรภัยใต้ฐานองค์พระพุทธเจ้าปางแสดงปฐมเทศนา

คณะของเราได้รับการครอบพระบรมสารีริกธาตุจากภิกษุลังกา

โชคดีทุกรูป

 

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง