ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมรับประกันความแม่นยำ DownLoad ฟรี.

 

http://www.tiantek.com

เทียนเต็ก  ซินแส (ดวงจีน  ฮวงจุ้ย)
แจกโปรแกรมดวงจีนฟรี.

 

Down Load โปรแกรมฟรี

ที่ www.tiantek.com .
รับประกันความแม่นยำ

เวลาเกิดราศีบน

วันเกิดราศีบน (ดิถี)

เดือนเกิดราศีบน

ปีเกิดราศีบน

ลูกชายคนแรก  บริวาร  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  กามารมณ์  รสนิยมของใหม่  เอาะๆ  เสี่ยงโชค  ฝีมือ  ความสุข  วัยชรา  ทรัพย์สมบัติที่จะให้ลูกหลาน 

ตนเอง  อารมณ์ทางเพศ  บุคลิค  รูปร่าง  หน้าตา  จิตใจ  โรคภัย  สุขภาพ  ร่างกาย

เพื่อน  พี่น้อง  ตอบรับ  สังคม  คบหา  สื่อสาร  เจรจา  สมาคม  ข่าวสาร  งานภายนอก  การเดินทางระยะสั้น 

ผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยาย  พ่อแม่  สติปัญญา  ชื่อเสียง  ความรู้  อุปนิสัย  การเดินทางไกล  ต่างประเทศ  ชีวิตวัยเด็ก  กรรมพันธุ์จากพ่อแม่

เวลาเกิดราศีล่าง

วันเกิดราศีล่าง

เดือนเกิดราศีล่าง

ปีเกิดราศีล่าง

ลูกชายคนที่สองเป็นต้นไป  ลูกสาวทุกคน  รสนิยม  บริวาร  ความสุข  กามารมณ์  บั้นปลายของชีวิต  เก่าแก่  โบราณ 

คู่ครอง  ที่อยู่อาศัย  สุขภาพ  อุปนิสัย  ค้าขาย  โชคลาภ  ขุมทรัพย์  ธนาคาร  นำเข้า-ส่งออก  หุ้นส่วน  ความสุข  อารมณ์ทางเพศ  ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงาน  เจ้านาย  อาชีพ  งานประจำ  ฐานะทางสังคม  เป็นผู้นำ  สอบแข่งขัน  เลื่อนตำแหน่ง  อุปนิสัย  ความรับผิดชอบ  ฮวงจุ้ยที่ทำงาน  การควบคุมสติ 

พ่อแม่  อสังหาริมทรัพย์  บ้าน  ที่ดิน  สวน  นา  ไร่  มรดกของตระกูล  ฮวงจุ้ยปู่ย่าตายาย  ฮวงจุ้ยบ้านเกิด

 

หลักในการดูดวงจีนจากโปรแกรม
ต้องรู้ความหมายของแต่ละช่องของดวงจีน  ซึ่งมีทั้งหมด 8 ช่อง 
ดวงจีนโป๊ยยี่ ซี้เถียว (สี่แถว แปดช่อง) แต่ละช่องจะมีความหมายต่างกัน  ถ้าเข้าใจการดูดวงจีนก็จะง่ายขึ้น  คือต้องการจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็ไปดูในช่องนั้นๆ  หรือบุคคลนั้นๆ  ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณก็แสดงว่าจะประสพความสำเร็จ หรือได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษก็แสดงว่าจะมีอุปสรรค์ หรือไม่ได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือบุคคลนั้นๆ  เช่น

1.    ต้องการรู้ว่าดวงชะตาของตนเองเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงหรือไม่  ก็ไปดูได้ที่หลักปีเกิดราศีบน  ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณแสดงว่าคุณจะมีชื่อเสียงอย่างแน่อน  (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือจะได้รู้ว่าเด็กที่เกิดมาจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่ มีชื่อเสียงทางด้านไหน) และถ้าต้องการจะรู้ต่อไปอีกว่าจะมีชื่อเสียงทางด้านไหน  ก็เข้าไปดูเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นจับซิ้งในช่องหลักปีเกิดราศีบน

ดาวปี่เกย  หมายถึงมีพรสวรรค์ หรือกรรมพันธุ์จากพ่อแม่

ดาวเกียบไช้  หมายถึงมีความสามารถพิเศษ
ดาวเจียะซิ้ง  หมายถึงมีความสามารถทางด้านบริการ
ดาวเซียกัว  หมายถึงมีความชำนาญพิเศษ
ดาวเพียงไช้  หมายถึงมีความสามารถในการหาเงิน
ดาวตี่ไช้  หมายถึงมีความสามารถในการรักษาทรัพย์สมบัติ
ดาวชิกสัวะ  หมายถึงมีความสามารถในการตัดสินใจ
ดาวเจี้ยกัว  หมายถึงมีความสามารถในการปกครอง
ดาวเพียงอิ่ง  หมายถึงมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ดาวเจี่ยอิ่ง
  หมายถึงมีความสามารถในการเป็นผู้นำทางความคิด

         แต่ถ้าหลักปีเกิดราศีบนเป็นธาตุที่ให้โทษ ก็หมายความว่าดวงของคุณจะไม่มีชื่อเสียง  ยกเว้นแต่ว่าช่วงวัยจร  ปีจร  เดือนจร  หรือฤกษ์วัน  ฤกษ์เวลาที่ดีเข้ามาก็จะทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เช่นกัน

 

2.    ต้องการรู้ว่าดวงของคุณจะได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือเปล่า  ก็ไปดูที่หลักปีเกิดราศีล่าง ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณแสดงว่าคุณจะได้มรดกตกทอดจากพ่อแม่อย่างแน่นอน  และถ้าต้องการรู้ว่ามรดกตกทอดที่จะได้รับจากพ่อแม่เป็นบ้าน ที่ดิน ทรัพย์สมบัติ คอนโด นา ไร่ ก็ต้องไปดูที่ดาวจับซิ้ง  (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือถ้าพ่อแม่มีมรดก ก็แสดงว่าตนเองต้องร่ำรวยแน่) แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษแสดงว่าพ่อแม่ไม่มีมรดกตกทอด  ยกเว้นแต่ว่าช่วงวัยจร  ปีจร  เดือนจร  หรือฤกษ์วัน  ฤกษ์เวลาที่ดีเข้ามาก็จะทำให้มีมรดกขึ้นมาได้เช่นกัน

3.    ต้องการรู้ว่าการคบหาสมาคมกับพรรคพวก  เพื่อนฝูง  จะให้คุณหรือให้โทษ  ก็ไปดูที่หลักเดือนเกิดราศีบน  ถ้าเป็นธาตุให้คุณก็แสดงว่าให้คุณ  (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือต้องการให้เด็กที่จะเกิดมาอยู่กับสังคม มีการพบปะผู้คนจำมาก หรือเป็นคนสมถะไม่ชอบสังคม) และให้คุณเกี่ยวกับอะไรก็ต้องไปดูที่ดาวจับซิ้ง  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษก็แสดงว่า  เพื่อนฝูงจะนำความเดือดร้อนมาให้

4.    ต้องการรู้ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะดีหรือไม่  ก็ไปดูได้ที่หลักเดือนเกิดราศีล่าง  ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณแสดงว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นดี  เจ้านาย  และเพื่อนร่วมงานให้คุณ จะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน  (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือจะได้รู้ล่วงหน้าว่าเด็กที่จะเกิดในช่วงนี้เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำธุรกิจส่วนตัวดี) และการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะให้คุณเกี่ยวกับอะไรก็ไปดูได้ที่ดาวจับซิ้งที่หลักนี้  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษก็แสดงว่าไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น

5.    ต้องการรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรก็ดูได้ที่หลักวันเกิดราศีบน

6.    ต้องการรู้ว่าคู่ครอง  ที่อยู่อาศัยจะสมพงษ์กันหรือเปล่า  ก็ไปดูได้ที่หลักวันเกิดราศีล่าง  ถ้าเป็นธาตุทีให้คุณก็แสดงว่า  จะได้อยู่กับคู่ครองอย่างมีความสุข  (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือเมื่อมีคู่ครองแล้วจะได้อยู่กับคู่ครองอย่างมีความสุขหรือไม่) มีความสุขอย่างไรก็ไปดูที่ดาวจับซิ้งที่อยู่ในช่องนี้ว่าเป็นดาวจับซิ้งอะไร  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษแสดงว่าดวงไม่ค่อยได้อยู่กับคู่ครอง  ต้องย้ายที่อยู่บ่อย

7.    ต้องการรู้ว่าจะมีโชคลาภ หรือทำอะไรใหม่ๆได้ไหม  ก็ไปดูที่หลักเวลาเกิดราศีบน  ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณก็แสดงว่ามีโชค  มีทายาท  หรือมีอะไรใหม่ๆได้  ที่สำคัญคือร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ให้ลูกหลาน (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย   แสดงว่าภายภาคหน้าเจ้าของดวงจะร่ำรวยอย่างแน่นอน) ถ้าต้องการรู้ต่อไปอีกว่าอะไรใหม่ๆที่ว่าคืออะไรก็ไปดูที่ดาวจับซิ้งที่หลักนี้ได้เลย  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษแสดงว่าไม่มีโชคเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆ

8.    ต้องการรู้ว่าบั้นปลายของชีวิตจะมีความสุขไหม  ก็ไปดูที่หลักเวลาเกิดราศีล่าง  ถ้าเป็นธาตุที่ให้คุณก็แสดงว่าบั้นปลายของชีวิตมีความสุข  ลูกหลานพร้อมหน้า  ได้อยู่กับสิ่งที่เก่า  แก่  โบราณ (ตรงนี้มีผลสำหรับคนที่จะดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดด้วย  คือผ่าคลอดเวลานี้แสดงว่าบั้นปลายของชีวิตคุณก็จะมีความสุข) ถ้าต้องการรู้ต่อไปอีกว่าบั้นปลายของชีวิตดีอย่างไรก็ไปดูที่ดาวจับซิ้งที่หลักนี้  แต่ถ้าเป็นธาตุที่ให้โทษก็แสดงว่าบั้นปลายของชีวิตยังคงขยัน ทำงานไม่หยุด

 

ต้องรู้ความหมายของดาวจับซิ้ง 10 ดาว

ความหมายของจับซิ้ง

ปี่เกย  พี่น้อง  เพื่อนฝูง  พี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน 

เกียบไช้  พี่น้อง  พี่น้องร่วมสาบาน  ลูกพี่ลูกน้อง  พี่น้องที่เป็นเพศตรงข้าม  พี่น้องต่างบิดามารดา

เจียะซิ้ง  ลูกสาวในดวงชะตาหญิง  ลูกเขยในดวงชะตาชาย

เซียกัว  ลูกชายในดวงชะตาหญิง  ย่าในดวงชะตาหญิง

เพียงไช้  พ่อ เมียน้อยในดวงชะตาชาย

ตี่ไช้  ภรรยา  พ่อคนที่สองในดวงชะตาชาย

ชิกสัวะ  ลูกชายในดวงชาย  สามีคนที่สองในดวงชะตาหญิง  ลูกสะใภ้ในดวงหญิง

เจี้ยกัว  สามีในดวงหญิง  ลูกสาวในดวงชาย  พี่น้องฝ่ายชายของสามี

เพียงอิ่ง  แม่เลี้ยง  พี่น้องของแม่ที่เป็นหญิง

เจี่ยอิ่ง  แม่  ผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิง  ลูกเขยในดวงหญิง

1.     ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่น้อง  เพื่อนฝูง  ดูที่ดาวปี่เกย

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

2.     ต้องการรู้ดวงเกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นเพศตรงข้าม  ดูที่ดาวเกียบไช้

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

3.     ผู้หญิงที่ต้องการรู้เรืองเกี่ยวกับลูกสาว  ดูที่ดาวเจียะซิ้ง

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

4.     ผู้หญิงที่ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกชาย  ดูที่ดาวเซียกัว

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

5.     ผู้หญิงต้องการรู้ดวงของพ่อ  ผู้ชายต้องการรู้ดวงของภรรยาน้อย  ดูที่ดาวเพียงไช้

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

6.     ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับภรรยา  ดูที่ดาวตี่ไช้

เป็นธาตุให้คุณหมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษหมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น 

 

7.     ผู้ชายต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกชาย  ดูที่ดาวชิกสัวะ

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

 

8.     ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับสามี  ดูที่ดาวเจี้ยกัว 

เป็นธาตุให้คุณหมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น
ถ้าเป็นธาตุให้โทษหมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน
อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

 

9.     ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่เลี้ยง  ดูที่ดาวเพียงอิ่ง

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

 

10.  ต้องการรู้ดวงเกี่ยวกับแม่  ดูที่ดาวเจี่ยอิ่ง

เป็นธาตุให้คุณ  หมายถึงดวงสมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น

ถ้าเป็นธาตุให้โทษ  หมายถึงดวงไม่สมพงษ์กัน

อยู่ในช่องไหนจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากช่องนั้น
ของฟรี.ดีที่สุด

โปรแกรมตลับเมตร “ไฮเทค”Download ฟรี.
แจกฟรี. ฮู้ ยันต์วิเศษ (เจ้าแม่กวนอิม)ป้องกันอาถรรพ์ชั่วร้าย article
เจดีย์ วัดแดงประชาราษฏร์
วัดแดงประชาราษฏร์ บวชเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑
โจรอยู่ในวัด
ขายอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะวิธีใช้หล่อแก
อ.อ้อม โหรา คนไทยเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แดนภารตะ
อ. ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย
พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเสาร์ห้า วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง วันที่ 1เมย.60
เฉพาะคนที่ยังไม่มีงานทำ article
ของดีที่ผู้หวังดีส่งมาให้
บทความดีๆจากเว็บไซด์ จากเปลวสีเงิน น.ส.พ.ไทยโพส article
เทียนเต็ก ซินแส ป.บส. รุ่น12 สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดสถานี smm.TV
มัญชุศรีโพธิสัตว์
กิจกรรม ป.บส. รุ่น12 (การศึกษานอกห้องเรียน)
ขายที่ดินเปล่า ที่พัทยา ไม่มีนายหน้า
ขายคอนโด ทำเลเยี่ยม ไม่ผ่านนายหน้า
แจกฟรี.ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
สวดมนต์ข้ามปีวัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง
ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ ต้องการทำบุญ article
ครัวเจ้จู ร้านอาหารไทยที่พุทธคยา
เทียนเต็ก ซินแส พิธีกรรมทางศาสนา สามีจิกรรม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
เทียนเต็ก ซินแส พบเจ้าอาวาสวัดหม่าซื่อ (วัดม้าขาว) มณฑลลั่วหยาง
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 1-10 ธ.ค.58
วัดลาดพร้าว กิจวัตรของพระวัดลาดพร้าว
ขายบ้านพร้อมที่ดิน (ไม่มีนายหน้า)
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำการแพทย์แผนจีน
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรม มะละแหม่ง
ภาพเก่าในอดีต เก็บไว้ในความทรงจำ
โปรแกรมดวงจีน สำหรับมือถือ แอนดรอย์ด โหลดฟรี
กิจกรรม ปบส. รุ่น 12 ( 24 มิถุนายน 2559 )
ขายที่ดินมรดก จังหวัดน่าน
เทียนเต็ก ซินแส นำเที่ยววัดนางนอง
แอพตลับเมตรฮวงจุ้ย สำหรับ แอนดรอยด์ ฟรี!
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทองครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ขายบ้านพร้อมที่ดิน ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำของดีเมืองสุรินทร์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุจอมทอง เชียงใหม่
หลวงพ่อทอง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำ ทาวน์เฮ้าส์ น่าอยู่ ไม่ผ่านนายหน้า
ผ้าป่าวัดแดง
คำขวัญวัดแดงประชาราษฏร์
กิจกรรมวัดแก้วฟ้าdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง