ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article

 

ดาวทอฮวย
ดาวแห่งความรัก

婚姻命盘爱情配对 

ดาวความรักทุกหลัก

(利用年柱与日期桃花)     (桃花星 )

(ใช้ปีเกิดและฐานดิถีดู)ทอฮวย

 *婚姻命盘在年柱年运有利五行相生,表示您的命运与爱情配对是互相配合,如果是单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会,如果是已婚的爱情配对, 本年是有家庭美滿

终得宠愛夫妇感情和睦最佳是在婚姻命盘的月柱之间

*ดาวความรักอยู่หลักปีจรให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ความรักกับคุณสมพงศ์กัน  ถ้ายังโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาจีบหรือมาแซว  แต่ถ้ามีคู่ครองแล้วแสดงว่าความรักอยู่ในช่วงที่ยังหวานชื่น  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

*婚姻命盘在年柱年运有害五行相,表示您的命运与爱情配对是不可互相配合,如果是单身未婚男女本年是爱情还未能够圆满成功,缘分未到,小心谨慎交错朋友,会变成 “一失足成千苦恨”必须记住最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ดาวความรักอยู่หลักปีจรให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ความรักกับคุณยังไม่สมพงศ์กัน ความรักที่สมหวังยังมาไม่ถึง ถ้าคบกับใครหรือยังดูใจใครอยู่ก็ยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะตัดสินใจอะไรที่ผิดๆลงไป โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

*婚姻命盘在岁运有利五行相生表示您的命运与爱情配对爱情互相配合10年之间,各方面的爱情,如果是单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会爱情能够圆满成功婚缘终得宠愛心想事成,如果年运能够有吉星来帮助才成功

*ดาวความรักอยู่หลักวัยจรให้คุณ หมายถึงเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับความรักในช่วง 10 ปีนี้สมพงศ์กับคุณ  ถ้าจะมีงานมงคลเกิดขึ้นแสดงว่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอน  และยิ่งถ้าปีจรเดินดาวที่ส่งเสริมดาวความรักก็จะสมปรารถนา 

*婚姻命盘在岁运有害五行相表示您的命运与爱情配对在10年之间,各方面的爱情,如果是单身未婚男女,本年是爱情还未能够圆满成功,缘分未到小心谨慎交错朋友,会变成“一失足成千苦恨”必须记住主要应该孝顺父母亲,因为父母亲对我们的爱是很伟大,令人爱慕与尊敬

*ดาวความรักอยู่หลักวัยจรให้โทษ หมายถึงเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับความรักในช่วง 10 ปีนี้ไม่สมพงศ์กับคุณ  ถ้าไม่ระมัดระวังช่วงนี้ให้ดีจะมีการสูญเสียของรักของหวง  อย่าจับให้มั่น อย่าคั้นให้ตาย จะเสียดายตลอดชีวิต ช่วงนี้คุณจะได้รู้ความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับพ่อและแม่อีกแล้ว

*如果婚姻命盘在年运有利五行相合,表示您的命运与爱情配对在本年家有喜事,单身未婚男女本年是爱情能够圆满成功 ,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักสมพงศ์กับคุณ  อาจจะถึงขั้นมีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้  ถ้ายังโสดอยู่อาจจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ ในเดือนที่เป็นดาวความรัก

*如果婚姻命盘在年运有害五行相 表示您的命运与爱情配对在本年单身未婚男女在本年缘分未到,配偶对相必须互相了解情况,小心谨慎防小人陷害,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักไม่สมพงศ์กัน  อาจจะมีปัญหากับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้  ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

*如果在年运有五行相沖婚姻命盘岁运有利 ,表示您的命运与爱情配对在本年爱情能够圆满成功,有所更改变换转好方面最主要是在婚姻命盘的相沖月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักสมพงศ์กับคุณ ความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด แต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักหรือเดือนที่เข้ามาชนดาวความรัก

*如果在年运有五行相沖婚姻命盘岁运有害, 表示您的命运与爱情配对(有所更改变换转变成预想不到的事情)最主要是在婚姻命盘的相沖月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีแบบที่คาดไม่ถึง  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชน 

*如果在年运有五行相生婚姻命盘岁运有利 ,表示(双方都好运)您的命运与爱情配对本年家庭美滿,如果是单身未婚男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会心想事成,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักในปี้ ความรักเหมือนดังน้ำผึ้งเดือน 5 ถ้ายังโสด จะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส  ปีนี้คุณจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

*如果在年运有五行相剋婚姻命盘岁运有害, 表示(双方都没有好运)您的命运与爱情配对本年爱情有问题, 婚姻不顺.犯之主破缘,  婚缘易变 ,配偶对相爱,防小妾陷会失败失望,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ดวงความรักมีปัญหาและอุปสรรค รักเขามากกว่าเขารักเรา อย่าจับปลา 2 มือจะถือไม่ไหว จะผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวแห่งความรัก

*如果在年运有合或 三會,婚姻命盘岁运有利,表示( 最好双方合作 ) 您的命运与爱情配偶对相 ,爱情如愿,双喜临门,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,夫妇感情和睦,婚缘终得宠愛夫妇感情和睦 ,家庭美滿是在婚姻命盘有合或 三會的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะสมหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะสมหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

*如果在年运有合或 三會,婚姻命盘岁运有害,表示(双方合作发生问题)您的命运与爱情配偶对相不论对于爱情各方面,是会发生问题失恋会失败失望,双方都不了解配偶对相,是在婚姻命盘有合或 三會的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะผิดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะผิดหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

婚姻命盘如果在年柱五行相生,表示父母亲对我们的爱是很伟大所谓 “最难报达父母恩,以至父母恩情海样深”

子女深得父母的爱护让家庭美滿子女成家立业, 孝顺富足.

*ดาวความรักอยู่หลักปีเกิด ให้คุณ หมายถึงความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสคือราคะเข้าไปเจือปนแม้แต่น้อย ความรักของพ่อแม่สูงส่งปานใด ใครที่มีลูกแล้วคงทราบได้เป็นอย่างดี จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส ถ้า พ่อแม่ให้การสนับสนุน

婚姻命盘如果在年柱五行相剋,表示您的命运与爱情配偶对相,不论对于爱情各方面,是会发生问题失恋会失败失望,双方都不了解配偶对相应该向父母请教经验免得“一失足成千苦恨”必须记住主要应该孝顺父母亲,因为父母亲对我们的爱是很伟大

*ดาวความรักอยู่หลักปีเกิด ให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ไม่ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักไม่สดชื่นแจ่มใส คบใครก็ต้องดูกันให้นานๆซักหน่อยหรือถามพ่อแม่ดูซักหน่อย  ถึงอย่างไรท่านก็ยังรักเรามากกว่าเขาอยู่ดีจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

婚姻命盘月柱五行相合年柱有利, 表示您的命运与事业与爱情互相配合,因为您是喜欢有职业又喜欢年纪大,又有身份地位的人又有政府工作人员,以至于能够帮助与支持各方面的人

*หลักเดือนเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับความรักสมพงศ์กัน เพราะรักอาชีพการงาน รักคนที่มีอายุหรือฐานะที่เหนือกว่า มีอาชีพการงานมั่นคง สามารถที่จะช่วยเหลือและอุปถัมภ์ได้ 

婚姻命盘月柱五行相合年柱有害, 表示您的命运与事业与爱情不佳配合您的职业又喜欢年纪大又有身份地位的人,又有政府工作人员,都能发生问题,因为希望找到以至于能够帮助与支持各方面的人

*หลักเดือนเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับความรักไม่สมพงศ์กัน คุณทำงานหรือรักกับคนที่มีฐานะหรืออายุที่เหนือกว่าจะมีปัญหา  เพราะรักคนที่เราหวังว่าจะพึ่งพาเขาได้ จะไม่มั่นคง       

婚姻命盘日柱五行相合年柱有利 ,表示您的命运与住宅与爱情互相配合,您的爱情配偶对相年纪大又有身份地位的人, 又有政府工作人员才有幸福,因为配偶对相以至于能够帮助,与支持各方面的人父母亲肯接受支持与帮助

*หลักวันเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน  ดวงของคุณรักกับคนที่มีอายุหรือฐานะที่เหนือกว่าจะมีความสุข  เพราะรักคนที่พึ่งพาได้  เป็นคนที่ผู้ใหญ่สนับสนุน

婚姻命盘日柱五行相合年柱有害,表示您的命运与住宅与爱情不佳配合,您的爱情配偶对相年纪大又有身份地位的人,又有政府工作人员,会发生问题,由於父母亲不肯接受支持与帮助

*หลักวันเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กัน  ดวงของคุณรักกับคนที่มีอายุหรือฐานะที่เหนือกว่าจะมีปัญหา พ่อแม่และผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน 

婚姻命盘时柱五行相合年柱有利 ,表示您的命运与住宅与爱情配偶对相,佳配合来自远方的外地人,您是妻贤惠且是个好内助,您是爱情配偶对相,至于能够帮助与支持各方面加以有父母亲肯接受与支持家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณรักกับคนที่อยู่ต่างถิ่นที่ห่างไกลจะสมพงศ์กัน   ดวงของคุณรักกับคนที่เขาต้องพึ่งพาเรา หรือฐานะด้อยกว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ 

婚姻命盘时柱五行相合年柱有害, 表示您的命运与住宅与爱情配偶对相不佳配合来自远方的外地人,至于爱情您的爱情配偶对相,不论对于爱情各方面是会发生问题,失恋会失败失望不但配偶对相不能够帮助,与维持生活反而加上负担

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณรักกับคนไกลจะไม่สมพงศ์กัน เกี่ยวกับความรักมักผิดหวัง เพราะรักคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือฐานะที่ด้อยกว่า  ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ มีแต่เป็นภาระ 

婚姻命盘月柱五行相年柱有利 ,表示爱情与更改变换,本年您的命盘会随时随地立刻改变,预料不到但是更改变换至于自己好的方向

*หลักเดือนเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงความรักกับการเปลี่ยนแปลง  ปีนี้ดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด  อย่างชนิดที่ไม่ทันได้ตั้งตัว  แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดี   

婚姻命盘月柱五行相年柱有害 ,表示爱情与更改变换,本年您的命盘会随时随地立刻改变,意想不到但是更改变换至于自己不好的方向

*หลักเดือนเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงความรักกับการเปลี่ยนแปลง  ปีนี้ดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด  อย่างชนิดที่ไม่ทันได้ตั้งตัว  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อตนเอง  

婚姻命盘日柱五行相年柱有利,表示您的命运与住宅与爱情互相配合,虽然搬家或迁移办公室多远但是爱情永久不会改变, 与爱情互相配合宜流动事业或外交职务.

*หลักวันเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน  ถึงแม้จะโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานห่างไกลออกไป แต่ความรักที่มียังมั่นคง  อาชีพการงานให้คุณกับความรัก 

婚姻命盘日柱五行相年柱有害,表示住宅与爱情不可互相配合,虽然搬家或迁移办公室多远,但是爱情容易时常改变, 与爱情互相配合难以解决事业或外交职务.

*หลักวันเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักติดตามมาเสมอ  อาชีพการงานให้โทษกับความรัก 

婚姻命盘时柱五行相年柱有利,表示子女与爱情互相配合,至于爱情方面有所改变,就是关于子女成家立业, 家庭美滿子息聪明多孝顺富足.

*หลักเวลาเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับความรักสมพงศ์กัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทำนองที่ให้คุณกับลูกและบริวารเสมอๆ 

婚姻命盘时柱五行相年柱有害,表示子女与爱情不可互相配合,至于爱情方面有所改变,就是关于子女不求知識不孝顺

子息凶顽. 职业工作, 生活等有不良影响.

*หลักเวลาเกิดชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับความรักไม่สมพงศ์กัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทำนองที่ให้โทษกับลูกและบริวารเสมอๆ 

婚姻命盘与月柱相同年柱有利, 表示您的命运与事业与爱情互相配合,如果见到爱情配偶对相是同一种事业,包括不论是股东或是父母亲都能够变成豪华富贵,金玉满堂

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับความรักสมพงศ์กัน  ถ้าได้พบความรักที่ทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

婚姻命盘与月柱相同年柱有害, 表示您的命运与事业与爱情不可互相配合,如果见到爱情配偶对相是同一种事业,与股东都会发生问题关于财源经济发展方面都成问题

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับความรักไม่สมพงศ์กัน  ถ้าได้พบความรักที่ทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 

婚姻命盘与日柱相同年柱有利,表示住宅与爱情互相配合

您与爱情配偶对相,是能够互相配合父母亲与兄弟姐妹和睦,

以至于亲友合伙家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน ความรักที่มีให้กับคู่ครองเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็มีความสุขเหมือนกัน 

婚姻命盘与日柱相同年柱有害,表示住宅与爱情不可互相配合您与爱情配偶对相,是不能够互相配合父母亲与兄弟姐妹,

之间发生职业工作, 生活等有不良影响.损父母及亲人或离异

*หลักวันเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กัน  ความรักที่มีให้กับคู่ครองเหมือนกับเป็นคนอื่นแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

婚姻命盘与时柱相同年柱有利, 表示子女与爱情互相配合您的命运与爱情配偶对相,是年龄比较小,事业方面生活等有不良影响.必须有上司,贵人,靠人缘的生意, 宜流动事业或外交职务,才能够 心想事成,成家立业

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับความรักสมพงศ์กัน ดวงของคุณถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า จะประสพความสำเร็จและมีความสุข เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

婚姻命盘与时柱相同年柱有害 ,表示子女与爱情不可互相配合您的命运与爱情配偶对相,是年龄比较小,事业方面生活等有不良影响,都会发生问题关于意见不同,财源经济发展方面都成问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกกับความรักไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果婚姻命盘与年运五行相合年柱有利, 表示您的命运与爱情配偶对相,单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会,单身未婚男女本年是爱情能够圆满成功,家里有喜事,婚缘终得宠愛, 最佳是五行相合在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ ความรักสดชื่นแจ่มใส ถ้ายังโสด จะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจหรือได้ในสิ่งที่ถูกชะตา ปีนี้คุณจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相年柱有害, 表示您的命运与爱情配对是不可互相配合,如果是单身未婚男女,本年是爱情失败失望,还未能够圆满成功,缘分未到,必须记住最主要是五行相婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ดวงความรักมีอุปสรรคและขวากหนาม ความรักไม่สมหวังดังใจ  จะประสพความผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相沖年柱有利 ,表示(更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运与爱情配偶对相,是关于初恋的爱情,单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会,单身未婚男女本年是爱情能够圆满成功,家里有喜事,婚缘终得宠愛, 最佳是五行相冲在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้เกี่ยวกับความรักครั้งแรกจะมาอย่างฉับพลันเหมือนรถด่วนสายใต้  มาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ปีนี้คุณจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相沖年柱有害, 表示(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运与爱情配偶对相,是关于初恋的爱情,单身未婚男女本年会遇到失败失望,因为您与爱情配偶对相,是不能够互相配合父母亲, 最佳是五行相冲在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้ไม่สมหวังดังใจ  เพราะพ่อแม่ไม่สนับสนุน  จะประสพความผิดหวังความรักครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相同年柱有利, 表示(双方都好运气)您的命运与爱情配偶对相,是关于初恋的单身未婚男女,本年是爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会双倍心想事成, 最佳婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง (ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้แฮปปี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จนเกิดความเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้น  และ ปีนี้ความรักครั้งแรกคุณจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相同年柱有害,表示(双方都没有好运气)是关于初恋的单身未婚男女,双方发生问题在于有不同意见,三心两意,本年会遇到失败失望,最佳婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง (ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ดวงความรักครั้งแรกมีปัญหาและอุปสรรค เพิ่มปัญหาซับซ้อนเป็น 2 เท่า และที่สำคัญอย่าจับปลา 2 มือจะถือไม่ไหว จะผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运三合或三会年柱有利 ,表示(最好双方合作)您的命运与爱情配偶对相,是关于初恋的单身未婚男女,对于爱情各方面,心想事成,您会感到要对父母亲尊敬与孝顺

所谓 “最难报达父母恩,以至父母恩情海样深” 最佳婚姻命盘是三合或三会的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะสมหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งแรกจะสมหวัง คุณจะรู้สึกว่ารักพ่อ,แม่มากที่สุดในโลกในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果婚姻命盘与年运三合或三会年柱有害 ,表示(双方合作会发生问题)您的命运与爱情配偶对相,是关于初恋的单身未婚男女,对于爱情各方面会遇到失败失望, 由於父母亲不肯接受与支持, 最佳婚姻命盘是三合或三会的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักปีเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะผิดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งแรกก็จะผิดหวัง พ่อแม่ไม่สนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

婚姻命盘与月柱五行相生有利 ,表示您的命运与事业与爱情互相配合,因为本命对于事业发展都有好处,适合与友人合伙经营生意, 因为配偶对相以至于能够帮助,与支持各方面的人父母亲肯接受与帮助支持,心想事成成家立业,婚缘终得宠愛令人爱慕与尊敬

*ดาวความรักอยู่หลักเดือนเกิด ให้คุณ หมายถึงรักอาชีพการงานที่ทำ เพราะชอบ ชำนาญหรือได้เรียนมา และประสพความสำเร็จเกี่ยวกับอาชีพการงาน ความรักที่มีต่อผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน คุณเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็จะมีแต่คนรัก ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส จนใครก็ก็อิจฉา

婚姻命盘与月柱五行相有害, 表示您的命运与爱情配偶对相,爱情不能够圆满成功,婚姻不顺不合理想,必须三思而后行, 本命之爱情经过家人与朋友的介绍,靠人缘比较顺利成功合理想

*ดาวความรักอยู่หลักเดือนเกิด ให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ ไม่ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักไม่สดชื่นแจ่มใส อย่าลืมคำโบราณค่อคบคนให้ดูหน้า จะซื้อผ้าให้ดูเนื้อให้ดีเสียก่อน  หรือถามพรรคพวกเพื่อนฝูงดูก่อนว่าเพื่อนๆเห็นดีเห็นงามอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจ

日柱是五行相合婚姻命盘与月柱有利 ,表示住宅与爱情互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相是有职业与年纪大,又有身份地位的人,又有政府工作人员,以至于能够帮助与支持各方面的人事业发展都有好处,成家立业

*หลักวันเกิดฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน  ดวงของคุณถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่า  มีอาชีพการงานก้าวหน้า มั่นคง  ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

日柱是五行相合婚姻命盘与月柱有害 ,表示住宅与爱情不可互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相是有职业与年纪大又有身份地位的人,又有政府工作人员,会发生问题有关于钱财,职业工作,生活等有不良影响. 应避免与亲友合伙冒险

*หลักวันเกิดฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงหมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กัน  ดวงของคุณถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่า  จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงานและการเงิน 

时柱是五行相合婚姻命盘与月柱有利 ,表示子女与爱情互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相,是有职业年纪比较小,又有政府工作人员,都是适合与友人合伙经营生意,成家立业,如愿心想事成,成家立业事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณ ลูกกับความรักสมพงศ์กัน ถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า มีอาชีพการงานที่มั่นคง  ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

时柱是五行相合婚姻命盘与月柱有害 ,表示子女与爱情不可互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相是有职业年纪比较小, 会发生问题有关于钱财,职业工作, 生活等有不良影响. 应避免与亲友合伙冒险

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกกับความรักไม่สมพงศ์กันถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงานและการเงิน 

日柱是五行相冲婚姻命盘与月柱有利 ,表示住宅与爱情互相配合,表示有可能会搬家或迁移住宅办公室,但是爱情改变方面有好处, 就是改换的地方是更多更好,事业发展都有好处

*หลักวันเกิดชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้คุณกับความรักเสมอๆ

日柱是五行相冲婚姻命盘与月柱有害 ,表示住宅与爱情不可互相配合,表示有可能会搬家或迁移住宅办公室,但是爱情改变方面没有好处, 就是改换的地方是更多更不好

*หลักวันเกิดชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โทษกับความรักเสมอๆ

时柱是五行相冲婚姻命盘与月柱有利, 表示子女与爱情互相配合,表示有关职业工作方面,就是改换的地方是以至于能够帮助与支持各方面,子女事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับความรักสมพงศ์กัน เมื่อมีการเปลียนแปลงหรือโยกย้ายอาชีพการงาน  ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้คุณกับลูกด้วยเสมอๆ

时柱是五行相冲婚姻命盘与月柱有害 ,表示子女与爱情不可互相配合,表示有关职业工作方面,就是改换的地方是以至于能够帮助与支持各方面,子女事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับความรักไม่สมพงศ์กัน เมื่อมีการเปลียนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงาน  ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โทษกับลูกด้วยเสมอๆ

婚姻命盘与日柱相同月柱有利 ,表示住宅与爱情互相配合,您与爱情配偶对相,是有职业年纪大又有身份地位的人,又有政府工作人员事业发展都有好处,能够帮助与支持各方面

*หลักวันเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักสมพงศ์กัน ดวงของคุณจะได้พบกับคนรักที่มีอาชีพการงานก้าวหน้าและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  มีอายุหรือมีฐานะที่เสมอกัน

婚姻命盘与日柱相同月柱有害, 表示住宅与爱情不可互相配合,您与爱情配偶对相,事业发展都没有好处,能够帮助与支持各方面有包括住宅职业工作,生活等有不良影响.

*หลักวันเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับความรักไม่สมพงศ์กันดวงของคุณจะได้พบกับคนรักที่มีอาชีพการงานไม่ค่อยก้าวหน้า มีบ้านที่ไม่มั่นคง  มีอายุหรือมีฐานะที่เสมอกัน

婚姻命盘与时柱相同月柱有利 ,表示子女与爱情互相配合,如果您与爱情配偶对相,是有职业年纪比较小,就会钱财事业发展都有好处,子女成家立业,对父母亲之孝顺富足.

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับความรักสมพงศ์กัน  ดวงของคุณถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าหรือต่ำกว่า  ก็จะประสพความสำเร็จ  ร่ำรวยมีลูกที่ให้คุณกับพ่อแม่

婚姻命盘与时柱相同月柱有害, 表示子女与爱情不可互相配合,如果您与爱情配偶对相,是有职业年纪比较小,就会有关于钱财事业发展都有问题, 子女不求知識不孝顺,损父母及亲人或离异

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกกับความรักไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินตามมา จะมีลูกดื้อไม่เชื่อฟัง

如果婚姻命盘与年运五行相合月柱有利表示您与爱情配偶对相本年是关于爱情互相配合,爱情如愿,双喜临门,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,家里有喜事最佳是五行相合在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรัก  และจะได้ข่าวที่ดีๆเกี่ยวกับความรักด้วย  กับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จะเกิดการเห็นอกเห็นใจกัน จะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相合月柱有害, 表示您与爱情配偶对相,本年是关于爱情不佳配合,必须记住小心谨慎交错朋友,会变成 “一失足成千苦恨”最主要是在婚姻命盘的五行相合的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้ข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรัก  ต้องระมัดระวังเอาใจเขามาใส่ใจเรา  คบหาดูใจกับใครก็อย่าทุ่มเทให้กับความรักมากเกินไปจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง  จะประสพความผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲月柱有利 ,表示您的命运本年会有更新换代关于爱情方面都是好消息,(更改变好的方面)成家立业,心想事成,万事如意,最主要是在婚姻命盘的五行相冲的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเกี่ยวกับเรื่องของความรัก  จะได้ข่าวที่ดีๆทำให้แฮปปี้(เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง จะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲月柱有害 ,表示您的命运本年会有更新换代,关于爱情方面都是不好的消息,例如是失恋失望,爱情失败或婚缘易变等等问题,最主要是在婚姻命盘的五形相冲的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที  ไม่ทันได้รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน จะได้ข่าวร้ายเกี่ยวกับความรัก เหมือนรถด่วนคือรักง่ายหน่ายเร็ว จะประสพความผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相同月柱有利,表示(双方都有好运气)您的命运本年会有双倍关于爱情方面都是好消息,表示您与爱情配偶对相本年是关于爱情互相配合,爱情如愿,双喜临门,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,家里有喜事最主要是在婚姻命盘的五行相同的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับความรักเป็นสองเท่า หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะมีข่าวดีๆมากบอกคุณ  ปีนี้คุณจะแฮปปี้ที่สุดช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运相同月柱有害 ,表示(双方都没有好运气)您的命运本年会有双倍关于爱情方面都是不好消息,不可互相配合,例如是失恋失望,爱情失败或婚缘易变等等问题,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะประสพปัญหาและอุปสรรคเป็นสองเท่า หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้ถือว่าไม่ดีมีแต่ความผิดหวัง เหมือนจับปลา 2 มือค นนั้นก็รักคนนี้ก็สงสาร ทำไปทำมาพลอยจผิดหวังทั้งคู่ จะประสพความผิดหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运三合与三会月柱有利, 表示(最好双方合作)表示您与爱情配偶对相,本年是关于爱情互相配合,爱情如愿,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,单身未婚男女本年爱情能够圆满成功婚姻,如愿的机会双喜临门,家里有喜事最主要是在婚姻命盘的三合与三会月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยหลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จทุกเรื่องเกี่ยวกับความรัก อาจถึงขั้นมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน  หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะสมหวังและลงเอยกันด้วยดีกับความรักครั้งสำคัญในชีวิต ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果婚姻命盘与年运三合与三会月柱有害, 表示(双方合作有问题)表示您与爱情配偶对相本年是关于爱情不可互相配合不论关于事业或爱情各方面,得不到上司,以至于能够帮助与支持各方面的人只是失望失败, 最主要是在婚姻命盘的三合与三会月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา) หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะผิดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักและการงานก็จะผิดหวัง ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果婚姻命盘与年运五合月柱有利, 表示您与爱情配偶对相,本年是关于爱情方面,单身未婚男女本年爱情能够圆满成功婚姻如愿的机会双喜临门,家里有喜事, 家庭美滿子息聪明多子女成家立业,逢财有子. 最主要是在婚姻命盘的五合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะกับดาวความรักหลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวัง ในบ้านมีงานมงคลยิ่งใหญ่ จะได้ลูก,ได้หลานหรือได้แต่งงานในช่วงเดือนที่เป็น 5 ฮะ

如果婚姻命盘与年运五合月柱有害, 表示您与爱情配偶对相,

本年是关于爱情方面是失望失败,婚缘易变.妻子离婚再嫁良夫,最主要是在婚姻命盘的五合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะกับดาวความรักหลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงปีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรัก ปีนี้จะมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในครอบครัว ในช่วงเดือนที่เป็น 5 ฮะ

婚姻命盘与日柱五行相生有利 ,表示您的命运与爱情配对本年家庭美滿,如果是单身未婚男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会心想事成,双喜临门,家里有喜事, 上司或股東的支持成家立业, 适合与友人合伙经营生意

*ดาวความรักอยู่หลักวันเกิด ให้คุณหมายถึงความรักที่มีต่อคู่ครอง ครอบครัว คู่ครองเป็นคนมีเสน่ห์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส คู่ครองและหุ้นส่วนให้การสนับสนุน

婚姻命盘与日柱五行相有害 ,表示您的命运与爱情配对不合理想,表示您与爱情配偶对相本年是关于爱情不可互相配合

例如是失恋失望,爱情失败或婚缘易变

*ดาวความรักอยู่หลักวันเกิด ให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ ไม่ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักไม่สดชื่นแจ่มใส ถ้าเขาบอกว่ารักเราแต่ไม่ยอมมาสู่ขอ  ก็ไม่ต้องรอ 

时柱是五行相合婚姻命盘与月柱有利 ,表示子女与爱情互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相是有职业年纪比较小,适合与友人合伙经营生意,如愿心想事成. 成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกกับความรักสมพงศ์กัน ถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า  จะประสพแต่ความสุข  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

时柱是五行相合婚姻命盘与月柱有害 ,表示子女与爱情不可互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相,是有职业年纪比较小,事业方面生活等有不良影响,都会发生问题关于意见不同,财源经济发展方面都成问题

*หลักเวลาเกิดฮะดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกกับความรักไม่สมพงศ์กัน  ถ้าได้พบกับคนรักที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果婚姻命盘与年运五行相合日柱有利, 表示爱情互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相,本年家庭美滿如果是单身未婚男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会,心想事成,双喜临门,家里有喜事,成家立业, 最主要是在婚姻命盘的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ความรักสดชื่นและสมหวังดังใจ  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ  มีโอกาสที่จะได้แต่งงาน โดยครอบครัวให้การสนับสนุน ปีนี้คุณจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相合日柱有害, 表示爱情不可互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相,婚缘易变,离婚再嫁良夫,

婚姻不顺, 夫妻间易起争执, 小心谨慎交错朋友,会变成“一失足成千苦恨” 最主要是在婚姻命盘的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะมีอุปสรรค  ระวังถ่านไฟเก่าจะลุกพรึบพรับ  ความรักที่เคยหวานชื่นอาจจะขื่นขม  อย่าจับให้มั่น,อย่าคั้นให้ตาย,จะเสียดายตลอดชีวิต  จะได้กินน้ำใบบัวบกในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲日柱有利 ,表示(更改变换或是迁移地方传变更好)爱情互相配合,您的命运与爱情配偶对相, 本年家庭美滿如果,是单身未婚男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会,心想事成双喜临门,家里有喜事,成家立业,婚缘终得宠愛,最主要是在婚姻命盘的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้สุดจะหวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งเดือนห้า  ใครๆก็พากันอิจฉา  มีโอกาสที่จะได้ฟังข่าวดีครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲日柱有害,本年是关于您的爱情互相配合,有所更改变换转变成预想不到的事情,表示您的命运与爱情配偶对相,会发生很多不同意见的问题, 最主要是在婚姻命盘的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึบดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรัก จะมีการ จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดไม่ทันได้ตั้งตัว  กับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยในช่วงปีนี้จะมีอุปสรรค  คุยกับแฟนไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอยู่กันคนละประเทศ  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运相同有利 ,表示(双方都好运)您的命运与爱情配偶对相本年是,单身未婚男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会,心想事成,双喜临门,家里有喜事,成家立业,婚缘终得宠愛,最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันคนสุดท้ายอยู่ในช่วงปีนี้แฮปปี้อย่าบอกใคร  มะพร้าวห้าวยิ่งแก่ก็ยิ่งมันเหมือนกับฝันไปและจะแฮปปี้ยิ่งขึ้นเป็นสองเท่า ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก และเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运相同有害, 表示(双方都没有好运)您的命运与爱情配偶对相,本年是单身未婚男女,本年爱情会失望或失败以至于失恋,婚缘易变,以及股东间易起争执, 应避免与亲友合伙冒险, 最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ครั้งสุดท้ายในช่วงปีนี้จะเกิดการขัดแย้งขึ้นในครอบครัว  เหมือนดั่งหุ้นส่วนจะถอนหุ้น  ถ้ารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  จะมีช่วงที่ไม่ค่อยแฮปปี้ก็คือในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรัก

*如果在年运有合或三會,婚姻命盘与日柱有利 ,表示(最好双方合作) 您的命运与爱情配偶对相 ,爱情如愿,双喜临门,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,夫妇感情和睦,婚缘终得宠愛夫妇感情和睦 ,家庭美滿,最主要是在婚姻命盘有合或 三會之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันครั้งสุดท้ายอยู่ในปีนี้จะสมหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะสมหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

*如果在年运有合或三會,婚姻命盘与日柱有害, 表示(双方合作有问题)您的命运与爱情配偶对相本年是单身未婚男女本年爱情的各种方法都会失望或失败以至于失恋,婚缘易变, 最主要是在婚姻命盘有合或 三會之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันครั้งสุดท้ายอยู่ในปีนี้จะผิดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะผิดหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

婚姻命盘与五行相生时柱有利 ,表示父母亲对子女之爱护,以及关心子女成家立业,家庭美滿,表示父母亲对我们的爱是很伟大所谓 “最难报达父母恩,以至父母恩情海样深”

子女深得父母的爱护让家庭美滿,子女成家立业, 孝顺富足.

必须记住主要应该孝顺父母亲

*ดาวความรักอยู่หลักเวลาเกิด ให้คุณ หมายถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสคือราคะเข้าไปเจือปนแม้แต่น้อย ความรักของพ่อแม่สูงส่งปานใด ใครที่มีลูกแล้วคงทราบได้เป็นอย่างดี  ดวงความรัก ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส เพราะลูกหรือบริวารให้การสนับสนุน

婚姻命盘与五行相时柱有害, 表示您的命运与爱情配对是不可互相配合,还未能够圆满成功,缘分未到,对于父母亲不肯接受与支持连自己的兄弟姐妹以及子女都不听话

*ดาวความรักอยู่หลักเวลาเกิด ให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ ไม่ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักไม่สดชื่นแจ่มใส ลูกและบริวารไม่ให้การสนับสนุน

如果婚姻命盘与年运五行相合时柱有利 ,表示爱情互相配合,如果您的命运与爱情配偶对相,本年家庭美滿,如果是单身未婚男女,本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会,心想事成,双喜临门,家里有喜事,成家立业, 最主要是在婚姻命盘的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักที่หลักเวเลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ ความรักสดชื่นแจ่มใส ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ  จะแฮปปี้ที่สุด ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相合时柱有害,本年是关于您的爱情互相配合,有所更改变换转变成预想不到的事情,表示您的命运与爱情配偶对相,会发生很多不同意见的问题, 最主要是在婚姻命盘的五行相合月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวความรักแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้ดวงความรักเป็นเรื่องที่ต้องหนักใจ  เสมือนหนึ่งรักพี่แต่เสียดายน้อง  ต้องหมองศรีปีนี้มีแต่อุปสรรค  และจะมีอุปสรรคมากในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาฮะดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲时柱有利, 表示(更改变换或是迁移地方传变更好))如果您的命运与爱情是一见钟情,配偶对相的年纪比较小, 单身男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会,心想事成,双喜临门,家里有喜事,最主要是在婚姻命盘的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้เหมือนกามเทพแผงศรมาเสียบอก  ต้องตกหลุมรักคนที่มีอายุน้อยกว่าถ้ายังโสดมีโอกาสที่จะได้สละโสด จะแฮปปี้ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运五行相冲时柱有害 ,表示(更改变换或是迁移地方传变更不好的方面)您的命运与配偶对相,小心谨慎交错朋友,会变成 “一失足成千苦恨” 最主要是在婚姻命盘的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวความรักที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้  มีแต่ทรงกับทรุดฉุดไม่อยู่  จงรักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เรารักเขา จะได้ไม่เสียใจภายหลัง ถ้าจะเสียใจก็ในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาชนดาวความรัก

如果婚姻命盘与年运相同时柱有利,表示(双方都有好运气)您的命运与配偶对相,本年单身男女本年爱情能够圆满成功,婚姻如愿的机会双倍,心想事成,双喜临门,家里有喜事,

最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปีนี้แฮปปี้เป็น 2 เท่า  ปีนี้เข้าอกเข้าใจกันดีไม่มีอุปสรรคและขวากหนาม  มีเกณฑ์ที่จะได้ฟังข่าวดีในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวแห่งความรัก

如果婚姻命盘与年运相同时柱有害,表示(双方都没有好运气),本年单身男女本年爱情不佳配合您的命运与配偶对相

双倍多谋多智, 夫妻间易起争执, 三妻四妾,婚缘易变, 最主要是在婚姻命盘的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวความรักที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้ชีช้ำเป็น 2 เท่า  เหมือนกินเหล้ากับยาขม  คนที่เคยรักเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จัก  ช่วงนี้ห้ามจับปลา 2 มือ จะไม่ได้ปลาซักมือ  จะแย่ที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวความรักและเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวความรัก

*如果在年运有合或三會,婚姻命盘与时柱有利, 表示(最好双方合作) 您的命运与爱情配偶对相 ,爱情如愿,双喜临门,对于爱情各方面心想事成,婚姻易得美满,夫妇感情和睦,婚缘终得宠愛夫妇感情和睦 , 子女成家立业, 孝顺富足.

家庭美滿,最主要是在婚姻命盘有合或三會之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะสมหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักของตนเองและของลูกจะสมหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

*如果在年运有合或三會,婚姻命盘与时柱有害, 表示(双方合作有问题)您的命运与爱情配偶对相,本年是单身未婚男女本年爱情的各种方面,都会失望或失败以至于失恋,婚缘易变, 子女不求知識不孝顺 ,最主要是在婚姻命盘有合或 三會之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวความรักหลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้จะผิดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักของตนเองและของลูกก็จะผิดหวัง ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成适合与友人合伙经营生意

成家立业, ,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 表示双方有股东合作,事业发展都有好处,心想事成遇财运财年,则大发其财.偏财入财库, 对于事业发展都有好处成家立业,婚姻易得美满, 婚缘终得宠愛,

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上, 表示双方有股东合作,事业发展都有问题,应避免与亲友合伙冒险,犯之主破缘, 官司, 破财等事, 做事多风波起落.在爱情方面,夫妻间易起争执, 爱情不佳配合,犯之主破缘,婚姻不顺.婚缘易变会发生问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักจะประสพปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง