ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 2. article

 

 

 

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน

บทที่ 2.

อาชีพที่สมพงษ์กับดวงชะตา

อาชีพจับซิ้ง

ดาวปี่เกยเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก การสื่อสาร  หุ้นส่วน บริการ ทนายความ นักการเมือง นักร้อง นักแสดง นักพูด นักดนตรี พยาบาล ประกันชีวิต 

ดาวปี่เกยให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก การสื่อสาร  หุ้นส่วน บริการ ทนายความ นักการเมือง  นักร้อง นักแสดง นักพูด นักดนตรี  พยาบาล  ประกันชีวิต 

 

ดาวเกียบไช้เป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่จำเป็นต้องความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีฝีมือ การแข่งขัน งานเสี่ยง ทหาร ตำรวจ วิศวกร  แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักการเมือง  นักบิน

ดาวเกียบไช้ให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่จำเป็นต้องความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  มีฝีมือ การแข่งขัน งานเสี่ยง  ทหาร ตำรวจ  วิศวกร  แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักการเมือง  นักบิน

 

ดาวเจียะซิ้งเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการ ต้อนรับ การพูด ศิลปะ ดนตรี ร้านอาหาร โรงแรม ทัวร์ ออกแบบ เสริมสวย  ถ่ายเอกสาร  แอร์โฮสเตส  ครูอาจารย์  นักบวช  นักสังคมสงเคาะห์

ดาวเจียะซิ้งให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการ  ต้อนรับ  การพูด  ศิลปะ  ดนตรี ร้านอาหาร  โรงแรม  ทัวร์  ออกแบบ  เสริมสวย  ถ่ายเอกสาร  แอร์โฮสเตส  ครูอาจารย์ นักบวช  นักสังคมสงเคาะห์

 

ดาวเซียกัวเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่มีความสามารถในการแสดงออกทางกายวาจา  ทนายความ นักการเมือง โต้เถียง อาจารย์ ศิลปะ ดนตรี พิธีกร นักประพันธ์ หมอผ่าตัด  นักมวย เซลล์

ดาวเซียกัวให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่มีความสามารถในการแสดงออกทางกายวาจา  ทนายความ นักการเมือง โต้เถียง  อาจารย์ ศิลปะ  ดนตรี  พิธีกร  นักประพันธ์  หมอผ่าตัด  นักมวย  เซลล์

 

ดาวเพียงไช้เป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเงินทอง  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การเซ็นสัญญา  มีความเสี่ยง การค้าขาย โรงงาน เล่นหุ้น ธนาคาร  ขายทอง  อัญมณีมีค่าต่างๆ

ดาวเพียงไช้ให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเงินทอง  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การเซ็นสัญญา  มีความเสี่ยง การค้าขาย โรงงาน เล่นหุ้น  ขายทอง  เพชรพลอย  อัญมณีมีค่าต่างๆ

 

ดาวตี่ไช้เป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์  ธนาคาร เงินทุน ร้านค้า ตลาด เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  ประกันชีวิต  อสังหาริมทรัพย์  บ้านเช่า  กินดอกเบี้ย

ดาวตี่ไช้ให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์  ธนาคาร เงินทุน ร้านค้า ตลาด เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  ประกันชีวิต  อสังหาริมทรัพย์  บ้านเช่า  กินดอกเบี้ย

 

ดาวชิกสัวะเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เป็นผู้นำมีความกล้าในการตัดสินใจ เกี่ยวกับราชการ ทหาร ตำรวจ กีฬา ผ่าตัด เสี่ยง ผู้นำ ฝีมือพิเศษ 

ดาวชิกสัวะให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เป็นผู้นำมีความกล้าในการตัดสินใจ เกี่ยวกับราชการ ทหาร ตำรวจ กีฬา ผ่าตัด เสี่ยง ผู้นำ ฝีมือพิเศษ 

 

ดาวเจี้ยกัวเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นผู้ถืออำนาจ นักปกครอง ข้าราชการ นักกฏหมาย นักบริหาร หัวหน้า ผู้ถืออำนาจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

ดาวเจี้ยกัวให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นผู้ถืออำนาจ นักปกครอง ข้าราชการ นักกฏหมาย นักบริหาร หัวหน้า ผู้ถืออำนาจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

 

ดาวเพียงอิ่งเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ แพทย์ หมอดู ศาสนา ออกแบบ กุนซือ วิชาพิเศษ 

ดาวเพียงอิ่งให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ แพทย์ หมอดู ศาสนา ออกแบบ กุนซือ วิชาพิเศษ 

 

ดาวเจี่ยอิ่งเป็นธาตุที่ให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  การบริหารภายใน การสอน ศาสนา แต่งตำรา อาจารย์โหราศาสตร์ เลขานุการ เอกสาร  

ดาวเจี่ยอิ่งให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  การบริหารภายใน การสอน ศาสนา แต่งตำรา อาจารย์โหราศาสตร์ เลขานุการ เอกสาร  

อาชีพขนาดใหญ่ที่สมพงษ์กับดวงชะตา

อาชีพจับซิ้งเป็น ซาฮะ - ซาหวย

 ดาวปี่เกย ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก การสื่อสาร  หุ้นส่วน บริการ ทนายความ นักการเมือง นักร้อง นักแสดง นักพูด นักดนตรี พยาบาล ประกันชีวิต 

 ดาวปี่เกย ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก การสื่อสาร  หุ้นส่วน บริการ ทนายความ นักการเมือง  นักร้อง นักแสดง นักพูด นักดนตรี  พยาบาล  ประกันชีวิต 

 

 ดาวเกียบไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีฝีมือ การแข่งขัน งานเสี่ยง ทหาร ตำรวจ วิศวกร  แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักการเมือง  นักบิน

 ดาวเกียบไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  มีฝีมือ การแข่งขัน งานเสี่ยง  ทหาร ตำรวจ  วิศวกร  แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักการเมือง  นักบิน

 

 ดาวเจียะซิ้ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการบริการ ต้อนรับ การพูด ศิลปะ ดนตรี ร้านอาหาร โรงแรม ทัวร์ ออกแบบ เสริมสวย  ถ่ายเอกสาร  แอร์โฮสเตส  ครูอาจารย์  นักบวช  นักสังคมสงเคาะห์

 ดาวเจียะซิ้ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการบริการ  ต้อนรับ  การพูด  ศิลปะ  ดนตรี ร้านอาหาร  โรงแรม  ทัวร์  ออกแบบ  เสริมสวย  ถ่ายเอกสาร  แอร์โฮสเตส  ครูอาจารย์ นักบวช  นักสังคมสงเคาะห์

 

 ดาวเซียกัว ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่มีความสามารถในการแสดงออกทางกายวาจา  ทนายความ นักการเมือง โต้เถียง อาจารย์ ศิลปะ ดนตรี พิธีกร นักประพันธ์ หมอผ่าตัด  นักมวย เซลล์

 ดาวเซียกัว ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่มีความสามารถในการแสดงออกทางกายวาจา  ทนายความ นักการเมือง โต้เถียง  อาจารย์ ศิลปะ  ดนตรี  พิธีกร  นักประพันธ์  หมอผ่าตัด  นักมวย  เซลล์

 

 ดาวเพียงไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเงินทอง  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การเซ็นสัญญา  มีความเสี่ยง การค้าขาย โรงงาน เล่นหุ้น ธนาคาร  ขายทอง  อัญมณีมีค่าต่างๆ

 ดาวเพียงไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเงินทอง  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การเซ็นสัญญา  มีความเสี่ยง การค้าขาย โรงงาน เล่นหุ้น  ขายทอง  เพชรพลอย  อัญมณีมีค่าต่างๆ

 

 ดาวตี่ไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์  ธนาคาร เงินทุน ร้านค้า ตลาด เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  ประกันชีวิต  อสังหาริมทรัพย์  บ้านเช่า  กินดอกเบี้ย

 ดาวตี่ไช้ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์  ธนาคาร เงินทุน ร้านค้า ตลาด เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  ประกันชีวิต  อสังหาริมทรัพย์  บ้านเช่า  กินดอกเบี้ย

 

 ดาวชิกสัวะ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เป็นผู้นำมีความกล้าในการตัดสินใจ เกี่ยวกับราชการ ทหาร ตำรวจ กีฬา ผ่าตัด เสี่ยง ผู้นำ ฝีมือพิเศษ 

 ดาวชิกสัวะ ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เป็นผู้นำมีความกล้าในการตัดสินใจ เกี่ยวกับราชการ ทหาร ตำรวจ กีฬา ผ่าตัด เสี่ยง ผู้นำ ฝีมือพิเศษ 

 

 ดาวเจี้ยกัว ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเป็นผู้ถืออำนาจ นักปกครอง ข้าราชการ นักกฏหมาย นักบริหาร หัวหน้า ผู้ถืออำนาจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

 ดาวเจี้ยกัว ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับเป็นผู้ถืออำนาจ นักปกครอง ข้าราชการ นักกฏหมาย นักบริหาร หัวหน้า ผู้ถืออำนาจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

 

 ดาวเพียงอิ่ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ แพทย์ หมอดู ศาสนา ออกแบบ กุนซือ วิชาพิเศษ 

 ดาวเพียงอิ่ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ แพทย์ หมอดู ศาสนา ออกแบบ กุนซือ วิชาพิเศษ 

 

 ดาวเจี่ยอิ่ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้คุณ ดวงสมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  การบริหารภายใน การสอน ศาสนา แต่งตำรา อาจารย์โหราศาสตร์ เลขานุการ เอกสาร  

 ดาวเจี่ยอิ่ง ฮะเป็นซาฮะ, ซาหวยแล้วให้โทษ ดวงไม่สมพงษ์กับการทำอาชีพขนาดใหญ่  ทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่  มีผู้ร่วมงานจำนวนมากที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  การบริหารภายใน การสอน ศาสนา แต่งตำรา อาจารย์โหราศาสตร์ เลขานุการ เอกสาร  

 

60 กะจื้อ

 
ไขปริศนา ไขความลับ เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 1 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนสิงหาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” article
ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์ในเดือนกรกฏาคม 2552 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนธันวาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนตุลาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนกันยายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนพฤศจิกายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 6. articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง