ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เฉพาะคนที่ยังไม่มีงานทำ article

 

ข้อห้ามในการเขียนใบสมัครงาน

 1. ห้ามใช้กระดาษจดหมายที่มีภาพดาราภาพยนต์
 2. ห้ามใช้กระดาษจดหมายของสถาบันที่ตนเองเรียนอยู่
 3. ห้ามใช้กระดาษจดหมายของที่ทำงานของญาติพี่น้องในบ้าน
 4. ห้ามใช้กระดาษจดหมายประเภท  love  letter  มีรูปหัวใจ  ดอกไม้  สายลม  แสงแดด
 5. ห้ามใช้กระดาษครึ่งแผ่น
 6. ห้ามใช้กระดาษที่ขอบกระดาษมีรอยฉีกขาดไม่เรียบร้อย
 7. ห้ามใช้กระดาษยับ  ย่น
 8. ห้ามมีรอยนิ้วมือ  รอยเปื้อน  สีที่ซีด
 9. ห้ามใช้กระดาษแผ่นใหญ่และยาวเกินไป

 

           ข้อควรระวังในการเขียนข้อความในจดหมายสมัครงาน

      1.  อย่าใช้คำย่อ  เช่น  15 ส.ค.  48   สนง.  ร.ร.

      2.  ถ้าข้อความในโฆษณารับสมัครงานไม่ได้ระบุให้เขียนด้วยลายมือ  ควรใช้พิมพ์ดีด

           และเซ็นชื่อ  ด้วยปากกา  สีหมีกควรเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้สีอื่น

           ถ้าเป็นลายมือควรเขียนให้เรียบร้อยสวยงามอย่าให้มีรอบขีด  ฆ่า

 1. อย่าถ่อมตัวจนเกินไป  แต่ก็ไม่ควรโอ้อวดตัวเองจนเลิศลอย “ เช่นความรู้ระดับเกียรตินิยมของผม

จะทำให้ผมทำงานให้ท่านได้ดีมาก”  เป็นต้น  และอย่าคร่ำครวญให้มากจนเกินไป  เช่น  “ผมเป็นคนอาภัพวาสนามาตั้งแต่เกิด  มีน้องที่จะต้องรับผิดชอบหลายคนพ่อแม่ก็แก่มากแล้ว  ถ้าท่านไม่ช่วยผมแล้ว  ผมคงต้องตกระกำลำบากอีกนาน  จึงหวังว่าท่านคงจะกรุณารับผม........

 1. อย่าอวดรู้  ขู่เข็ญ  หรือสอนผู้รับสมัครงาน  เช่น  “ผมคิดว่าตำแหน่งที่ท่านต้องการนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ปริญญาโทก็ได้”  หรือ  “ผมได้แต่หวังว่าจดหมายของผม  คงจะไม่ถูกทิ้งลงตระกร้าเสียก่อน  และคิดว่าคงจะได้รับคำตอบจากท่านในเร็วฯนี้
 2. หากข้อความโฆษณารับสมัครงาน  ระบุว่าให้ส่งจดหมายสมัครงานไปที่ผูจัดการฝ่ายบุคคล  ก็ขอให้ปฏิบัติตามนั้น  อย่าส่งจดหมายสมัครงานไปยังผู้จัดการใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบริษัทนั้นฯ
 3. ให้ใช้จดหมายฉบับตัวจริง  อย่าใช้ฉบับ copy
 4. จดหมายสมัครงานควรมีสำเนาเก็บไว้  เพื่อจะได้ทราบว่าได้สมัครตำแหน่งอะไรที่ไหน  เคยมีผู้สมัครจำนวนมากไปรับการสัมภาษณ็โดยจำไม่ได้ว่า  สมัครตำแหน่งอะไรเพราะส่งจดหมายไปหลายแห่ง
 5. อย่าลืมใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้
 6. อย่าลืมใส่ชื่อ  นามสกุลด้วยตัวบรรจง  เพราะจดหมายสมัครงานจำนวนมากมีแค่ลายเซน  ซึ่งอ่านไม่ออก

 

สิ่งที่จะต้องส่งไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน

1.       รูปถ่าย

2.       ประวัติย่อ

3.       เอกสารรับรองการศึกษา

4.       เอกสารการเกณฑ์ทหาร  (กรณีเป็นชาย)

 

ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรูปถ่ายในการสมัครงาน

1.       ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายนานแล้ว  สีซีดไม่เหมือนตัวจริงเห็นแล้วเซ็ง

2.       ห้ามใส่แว่นตาดำ  รูปถ่ายต้องให้ดูดีที่สุด  (โหงวเฮ้งดี)

3.       ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายเล่นฯ  เช่นรูปกำลังเกาะต้นเสาหรือเอามือเกยคาง  เชยที่สุด

4.       รูปถ่ายขนาด  1”  เล็กเกินไป  ควรใช้รูปขนาด  2 “

5.       ลืมเขียนชื่อที่ด้านหลังรูป  ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นรูปของใคร

6.       ห้ามใช้รูปถ่ายประเภท  1  ชั่วโมงได้รูปไม่สวย  (โหงวเฮ้งไม่ดี)

 

การเขียนประวัติย่อในการสมัครงาน

1.       ประวัติย่อไม่ควรเขียนเกิน  2  หน้ากระดาษ

2.       ประวัติส่วนตัว  ส่วนสูง  น้ำหนัก  อายุ  สัญชาติ  สุขภาพ  การแต่งงาน  การเกณฑ์ทหาร

3.       การศึกษา  จบจากที่ไหน  สาขาวิชาอะไร  เมื่อไหร่  ควรระบุการศึกษาครั้งล่าสุดก่อน  ผลการเรียนเป็นอย่างไร  การศึกษาหลักสูตรพิเศษอื่นมีอะไรบ้าง

4.       ประสบการณ์  (ถ้ามีก็ระบุไว้)  ถ้าไม่มีให้ระบุถึงการฝึกงานหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงานที่จะสมัคร  ผลงานของกิจกรรมมีอะไรบ้าง

5.       ความสามารถและคุณสมบัตพิเศษ  ใช้คอมพิวเตอร์เป็น  มนุษย์สัมพันธ์ดี

6.       ความสนใจพิเศษ  งานอดิเรก  การช่วยเหลือสังคม

7.       บุคคลที่จะสามารถตรวจสอบประวัติและความประพฤติได้(ควรเป็นอาจารย์หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่น่าเชื่อถือได้)ไม่ควรจะเป็นเพื่อนในระดับเดียวกัน

                 คำถามที่ผู้สมัครงานควรจะถามก่อนจบการสัมภาษณ์

ในการสัมภาษณ์เกือบจะทุกครั้ง  บริษัทหรือหน่วยงานที่มีผู้รับสมัครหรือผู้สัมภาษณ์ที่เข้าใจกระบวนการบริหารงานบุคคลหรือกระบวนการว่าจ้าง  มักจะเปิดโอกาสให้ผู้รับการสัมภาษณ์ถามปัญหาต่างฯที่อยากจะทราบหรือได้รับข้อมูลเพิ่มเติม  การตั้งคำถามนี้จะเป็นการวัดขีดความสามารถ  ไหวพริบ  ปฏิภาน  ของผู้รับการสัมภาษณ์ด้วย  ดังนั้นการตั้งคำถามที่ดีจะมีประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์

1.       บริษัทนี้ทำงานวันละกี่ชั่วโมง  จากกี่โมงถึงกี่โมง  สัปดาห์ละกี่วัน

2.       มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างไรบ้าง

3.       ลักษณะงานที่จะให้ทำเป็นอย่างไร

4.       มีความรับผิดชอบอะไรบ้าง

5.       มีสวัสดิการณ์อะไรบ้าง

6.       บริษัทตั้งเป้าหมายการทำงานของพนักงานอย่างไร

7.       มีการประเมินผลงานอย่างไร

8.       มีโครงการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  ในการทำงานอย่างไรหรือไม่

9.       มีการทำงานเป็นกะหรือไม่  ถ้ามีวันละกี่กะ  กะละกี่ชั่วโมง

10.   บริษัทมีโครงการขยายงานอย่างไรหรือไม่

11.   ตนเองในสายตาของผู้สัมภาษณ์เป็นอย่างไร  ควรแก้ไขอย่างไร

 

คำถามที่ไม่ควรถามก่อนจบสัมภาษณ์

1.       เมื่อมาทำงานแล้ว  จะมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง

2.       คุณ(ผู้สัมภาษณ์)จบอะไรมา

3.       ที่นี่ก่อตั้งสหภาพแรงงานได้หรือไม่

4.       คุณจะจ่ายเงินเดือนให้เท่าไร

5.       ถ้าไม่พอใจหัวหน้า  จะทำอย่างไร

6.       บริษัทมีโบนัสหรือไม่  ถ้าไม่มี  ทำไมถึงไม่มี

7.       พนักงานมีสิทธิ์อะไรบ้าง

8.       พาแฟนเข้ามาในห้องทำงาน  ได้หรือไม่

9.       มีการจัดเลี้ยง  งานรื่นเริงบ่อยหรือไม่

10.   พนักงานขอกู้ยืมเงินบริษัทได้เท่าไหร่

 

การตรวจสอบตนเองว่า  ทำไมถึงยังหางานทำไม่ได้

1.       เลือกสมัครงานที่เหมาะสมกับความรู้  คุณสมบัติหรือบุคลิคภาพของตนเองแค่ไหน

2.       ลายมือที่เขียนจดหมายสมัครงานหรือที่กรอกในใบสมัครงานเป็นอย่างไร

3.       ข้อความในจดหมายสมัครงานเป็นอย่างไร

4.       เอกสารประกอบจดหมายสมัครงานเป็นอย่างไร  เช่น  ใบประวัติย่อ  ใบปลดรด.  ใบแสดงสถานภาพทางการศึกษา  ใบรับรองการฝึกอบรม /ดูงาน  เอกสารแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขณะศึกษาอยู่

5.       รูปถ่ายเป็นอย่างไร

6.       ใบประวัติย่อ  จัดทำได้ดีเพียงไร

7.       ทัศนคติในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้สัมภาษณ์ถามเป็นอย่างไร

8.       บุคลิคภาพ  ท่าที  การแต่งกายเป็นอย่างไร  มีความมุ่งมั่น  กระตือรือล้นแค่ไหน

9.       มีการเตรียมตัวอย่างไร

10.   เรียกร้องอะไรมากไปหรือไม่

 

ตกงานควรทำอย่างไร

1.       ทำใจให้สนุก

2.       ทำตัวให้ง่วนอยู่เสมอ  คือหางานอะไรทำเช่นปลูกต้นไม้

3.       ออกไปพบปะผู้คนบ้าง

4.       ติดตามข่าวสารบ้านเมือง

5.       ติดตามข่าวการรับสมัครงาน

6.       ส่งจดหมายสมัครงาน

7.       ต้องประหยัด

8.       ต้องมีกำลังใจกล้าแข็ง

9.       เมื่อไปสมัครงานอย่าตั้งความหวังเสียจนสูงส่ง

10.   มองหาลู่ทางอื่น
ของฟรี.ดีที่สุด

โปรแกรมตลับเมตร “ไฮเทค”Download ฟรี.
แจกฟรี. ฮู้ ยันต์วิเศษ (เจ้าแม่กวนอิม)ป้องกันอาถรรพ์ชั่วร้าย article
โปรแกรมรับประกันความแม่นยำ DownLoad ฟรี.
เจดีย์ วัดแดงประชาราษฏร์
วัดแดงประชาราษฏร์ บวชเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑
โจรอยู่ในวัด
ขายอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะวิธีใช้หล่อแก
อ.อ้อม โหรา คนไทยเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แดนภารตะ
อ. ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย
พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเสาร์ห้า วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง วันที่ 1เมย.60
ของดีที่ผู้หวังดีส่งมาให้
บทความดีๆจากเว็บไซด์ จากเปลวสีเงิน น.ส.พ.ไทยโพส article
เทียนเต็ก ซินแส ป.บส. รุ่น12 สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดสถานี smm.TV
มัญชุศรีโพธิสัตว์
กิจกรรม ป.บส. รุ่น12 (การศึกษานอกห้องเรียน)
ขายที่ดินเปล่า ที่พัทยา ไม่มีนายหน้า
ขายคอนโด ทำเลเยี่ยม ไม่ผ่านนายหน้า
แจกฟรี.ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
สวดมนต์ข้ามปีวัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง
ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ ต้องการทำบุญ article
ครัวเจ้จู ร้านอาหารไทยที่พุทธคยา
เทียนเต็ก ซินแส พิธีกรรมทางศาสนา สามีจิกรรม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
เทียนเต็ก ซินแส พบเจ้าอาวาสวัดหม่าซื่อ (วัดม้าขาว) มณฑลลั่วหยาง
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 1-10 ธ.ค.58
วัดลาดพร้าว กิจวัตรของพระวัดลาดพร้าว
ขายบ้านพร้อมที่ดิน (ไม่มีนายหน้า)
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำการแพทย์แผนจีน
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรม มะละแหม่ง
ภาพเก่าในอดีต เก็บไว้ในความทรงจำ
โปรแกรมดวงจีน สำหรับมือถือ แอนดรอย์ด โหลดฟรี
กิจกรรม ปบส. รุ่น 12 ( 24 มิถุนายน 2559 )
ขายที่ดินมรดก จังหวัดน่าน
เทียนเต็ก ซินแส นำเที่ยววัดนางนอง
แอพตลับเมตรฮวงจุ้ย สำหรับ แอนดรอยด์ ฟรี!
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทองครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ขายบ้านพร้อมที่ดิน ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำของดีเมืองสุรินทร์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุจอมทอง เชียงใหม่
หลวงพ่อทอง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำ ทาวน์เฮ้าส์ น่าอยู่ ไม่ผ่านนายหน้า
ผ้าป่าวัดแดง
คำขวัญวัดแดงประชาราษฏร์
กิจกรรมวัดแก้วฟ้าdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง 
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง