ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลบุญ - ผลกรรม

 

ผลบุญ-ผลกรรม

 

     กรรมชาตินี้เพราะเหตุใดใครรู้บ้าง             เป็นขุนนางมียศชีพสดใส

ทั้งแก้วแหวนเงินทองของชอบใจ                  ชื่อลือไกลเพราะกรรมดีที่ติดตาม

ชาติปางก่อนนำทองคำสร้างองค์พระ             เสียสละการกุศลผลล้นหลาม

จึงเสวยกรรมดีมีรูปงาม                               ประพฤติตามรอยบาทพระพุทธองค์

 

     ได้ขี่ม้าพาเที่ยวช่างเพลิดเพลิน                แสนประเสริฐเลิศดีมีอานิสงค์

มีรถใช้สะดวกใจไม่พะวง                            จิตมั่นคงหากใคร่รู้ดูผลทาน

อดีตชาติชอบช่วยอำนวยสุข                        ผู้ร่วมทุกข์เศร้าใจใคร่ประสาน

สละเงินสร้างถนนสร้างสะพาน                      กุศลทานทำให้ไม่ยากจน

 

     เมื่อชาติก่อนทำบุญไว้คณานับ                 บริจาคทรัพย์ร่วมในงานการกุศล

มาเกิดใหม่ใจประเสริฐเลิศยุบล                     ได้นุ่งไหมต่วนแพรยลเพราะกรรมดี

ได้มีกินมีใช้เพราะโชคช่วย                          ได้ร่ำรวยมียศมีศักดิ์ศรี

ชาติปางก่อนเสียสละข้าวของมี                     ให้คนที่ไม่มี่กินสิ้นกายใจ

 

     มีตึกรามราคาแพงแรงอธิษฐาน               ทุกวันวารมีแต่สุขทุกข์หลีกหนี

เพราะแรงบุญอุดหนุนไว้ให้ได้ดี                    ข้าวสารนี้บริจาคผู้ยากจน

มี่สุขพร้อมเงินตราสารพัด                           เหตุสร้างวัดสร้างศาลาคนอาศัย

สร้างกรรมดีเลิศล้ำฉ่ำหทัย                          มาเกิดใหม่เสวยสุขไร้ทุกข็พลัน

 

     ชาติก่อนนั้นสร้างกุศลผลกว้างไกล           นำดอกไม้ถวายพระดูล้นหลาม

มีรูปร่างลักษณะสง่างาม                             น่าเกรงขามในท่าทีทุกวี่วัน

 

     ชาติปางก่อนสร้างกุศลผลมากล้ำ             พิมพ์หนังสือธรรมแจกจ่ายใจเกื้อหนุน

ศีล-สมาธิ-ภาวนา  เนื้อนาบุญ                       จิตอบอุ่นปิติล้นผลตามมา

เกิดชาตินี้กรรมดีชี้ให้เห็น                            ได้เกิดเป็นสตรีมีวาสนา

พร้อมลาภยศทรัพย์สินปริญญา                    เกิดจากอานุภาพกรรมทำดีพลัน

 

     ชาติก่อนใช้ริ้วทองถวายพระ                   ตั้งสัจจะร่วมกันไม่หันเห

เกิดชาติใหม่ครองรักไว้ไม่รวนเร                   เพราะบุพเพสรรค์สร้างทางรักนาน

เตือนหนุ่มสาวคราวรักสลักจิต                      ฝากชีวิตเป็นหนึ่งเดียวเกลียวประสาน

ต่างสัตย์ซื่อถือมั่น  นิรันดร์กาล                    บริจาคทานยึดพระธรรมนำสู่ใจ

 

     ได้มากลูกมากหลานสราญจิต                 ชั่วชีวิตไกลทุกข์สุขสดใส

เพราะชาติก่อนสร้างกรรมดีไว้มากมาย           สุขสบายลูกหลานดีมีปัญญา

อดีตชาติชอบช่วยชีวิตสัตว์                          ปฏิบัติศีลห้าครบพบศาสนา

ศีลข้อหนึ่งพึงยึดมั่นชั่วชีวา                          มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวัน

 

     ในชาตินี้มีอายุยิ่งยืนยาว                        ผ่องสกาวไร้โรคาพาสุขสันต์

ชาติก่อนนั้นสร้างกุศลผลอนันต์                    วันสำคัญปล่อยนกปลามามากมาย

ชาติปางก่อนก่อกรรมทำบัดสี                       ทารุณสามีเป็นประจำกรรมทั้งหลาย

เกิดชาตินี้เป็นหม้ายร้างอ้างว้างกาย                ต้องเดียวดายไร้คู่ชมสมฤดี

 

     หากขาดความกตัญญูรู้คุณท่าน                ต้องทรมานเพราะกรรมตามส่งผล

เป็นคนใช้เหนื่อยกายใจให้อดทน                  จิตหมองหม่นไร้กตัญญูผู้มีคุณ

 

     เมื่อชาติก่อนจิตซาบซึ้งซึ่งจาคะ               ถวายแสงไฟแก่พระมามากหลาย

อันเป็นพุทธบูชาพาชื่นใจ                            ชาตินี้ได้เกิดมาดวงตางาม

 

     เมื่อชาติก่อนกรรมเก่ามากปากเก่งกล้า      เหตุเพราะด่าบุพการีจึงมีผล

เกิดชาติใหม่เป็นบ้าใบ้ให้พิกล                      อีกเป็นคนหูตึงจิตจึงทราม

    

 

     ชาติปางก่อนชอบช่วยคนป่วยไข้              เคยบริจาคยาให้ใช้รักษา

ทั้งโอสถถวายพระเสมอมา                          ชาตินี้พาสุขใจไร้โรคกาย

 

 

     สร้างกุศลผลบุญเป็นทุนไว้                     ด้วยดวงใจใสสว่างสู่ทางสวรรค์

อีกมีพรหมวิหารสี่ชั่วชีวัน                             จิตมุ่งมั่นชั่วชีวิตนิพพานเอย

 

     มีใจคอคับแคบโกรธแค้นคิด                   กุศลจิตหม่นหมองไม่ผ่องใส

ผลถึงบุตรสุดอัปลักษณ์น่าหนักใจ                 ต้องเหนื่อยหน่ายทนทุกข์ท่วมทวี

 

    

     เมี่อชาติก่อนประกอบกรรมปรุงความคิด     ในดวงจิตริษยาชอบยุแหย่

ให้สังคมแตกแยกและเชือนแช                     เพราะเห็นแก่ส่วนตัวไม่กลัวกรรม

เกิดชาตินี้ผลสนองจิตหมองหม่น                   ต้องเป็นคนพิการกายใจชอกช้ำ

กระอักเลือดเจ็บในอกฟกระกำ                     ชีพตกต่ำอับโชคโรคตามมา

 

ถ้าเกิดมาเป็นวัวควายเขาใช้งาน                    ทรมานถูกเข่นฆ่าจนอาสัญ

ต้องไถนาเช้าเย็นไม่เว้นวัน                          จิตใจนั้นเหมือนพันผูกถูกจำจอง

เหตุหนีหนี้โกงแชร์เพราะทำชั่ว                      จิตเมามัวผิดศีลธรรมกรรมสนอง

เป็นหนี้สินไม่ชดใช้ใจลำพอง                       ชาตินี้ต้องใช้กรรมติดตามตน    

 

ชาติปางก่อนชอบทำชั่วไม่กลัวบาป                เห็นคนกราบไหว้พระดูเหยียดหยาม

ไม่นับถือศาสนาใดจิตใจทราม                      รูปไม่งามอีกหลังโกงพิการพลัน

 

     กรรมชาติก่อนทำร้ายทำลายคน               ต้องหมองหม่นวิปโยคสุดโศกศัลย์

กรรมสนองไม่ครองสุขทุกชีวัน                     ชาตินี้ไร้ญาติมิตรคู่ชิดกาย

หากผิดศีลข้อสามครอบงำจิต                       ประพฤติผิดลูกเมียเขามีเจ้าของ

เกิดชาติใหม่ต้องเป็นหม้ายไร้คู่ครอง              ควรไตร่ตรองก่อนทำกรรมเวรจูง

 

     ชอบดูภาพลามกจิตตกต่ำ                       ประกอบกรรมผิดทำนองหมิ่นของสูง

เกิดมาใหม่ตาบอดมิดต้องคิดจูง                    เหมือนใกล้ฝูงสัตว์ร้ายไกลผู้คน

ไม่เชื่อฟังในพระธรรมคำสั่งสอน                   พระชินวรเทศนาหันหน้าหนี

มาเกิดใหม่ใช้กรรมเก่าเศร้าฤดี                     ชีวิตนี้ที่หูหนวกพวกทดลอง

 

     ส่วนร่างกายไม่สมประกอบชอบพูดมาก     ดูที่ปากแหว่งโหว่โมโหหัน

เหตุเพราะปากใส่ไฟร้ายอนันต์                     เวรกรรมนั้นพูดแต่ชั่วมัวคะนอง

 

     ลูกทรพีตบตี  ต่อพ่อแม่                        ไม่เหลียวแลกตัญญูรู้คุณท่าน

อนันตริยกรรมซ้ำให้ได้พิการ                       เป็นขอทานแขนงอเพราะก่อเวร

 

     เหตุจากจิตคิดชั่วไม่กลัวกรรม                 ชอบกระทำสิ่งร้ายทำลายชาติ

พังสะพานผ่านไม่ได้ใจร้ายกาจ                     จิตวิปลาสเลวร้ายกายพิการ

ต้องเจ็บป่วยนอนเตียงครางเสียงยาว              กายปวดร้าวโรคเบียดเบียนรุมร้อนหนัก

เหตุเพื่อนมีอุบัติภัยไม่ถามทัก                      แถมยังจักเพลินใจให้ซ้ำเติม

 

     เห็นขอทานด่าว่าน่าชิงชัง                       ดูถูกทั้งเยาะเย้ยและถากถาง

เกิดชาติใหม่ยากไร้ใจเสื่อมทราม                  ต้องนอนตามข้างทางเหงาเศร้าฤดี

 

     หากต้องโทษคดีอาญาพาติดคุก              เหตุแห่งทุกข์โทษทันฑ์พลันหลบหนี

เพื่อนประสพพบภัยไม่ปราณี                        เป็นคนที่เห็นแก่ได้ไร้เมตตา
เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง