ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article

 

นายเนวิน  ชิดชอบ

 

ที่เขาว่า
  " การเมืองต้องเด็ดขาด  การปกครองต้องยึดหลักคุณธรรม "

งนายเนวิน  ชิดชอบ

นายเนวิน  ชิดชอบเกิดวันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2501

ดวงนี้ดิถีเป็น ธาตุไม้ให้คุณ  มีธาตุน้ำและธาตุทองเป็นธาตุที่ส่งเสริม  และมีธาตุไฟและธาตุดินเป็นธาตุที่ให้โทษดวงนี้ดิถี (เจ้าดวงชะตา) เป็นดาวอิทธิพล  มีอำนาจ  ยศตำแหน่ง  ทหาร  ตำรวจ  ปราบปราม  ความกล้าหาญ  ผู้พิพากษา  ทนายความ  นักเลง  นักรบ  ใจกล้า  เด็ดขาด รุนแรง 

นั่งอยู่บนดาว ตำแหน่งคู่ครอง, หุ้นส่วนมีอิทธิพล  อำนาจ  วาสนา  ยศตำแหน่งเช่นกัน

  หลักเดือนเกิดราศีบน  เป็นธาตุทองให้คุณเป็นดาวราชการ, กฎหมาย,  การเมือง,  การปกครอง, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้ถืออำนาจ

นั่งอยู่บนดาว ตำแหน่งพรรคพวกเพื่อนฝูง, พี่น้องทำงานเกี่ยวกับราชการ, กฎหมาย,  การเมือง,  การปกครอง, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้ถืออำนาจด้วย

ช่วงวัยจร (อายุ21 – 30ปี) เดินดาว    เป็นธาตุไม้และธาตุน้ำให้คุณ  เป็นดาวหุ้นส่วน  อิทธิพล  อำนาจ  วาสนา  ยศตำแหน่ง

ดาวอำนาจวาสนานั่งอยู่บนดาว หมายถึงมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา 

ปี 2529  ได้เป็นส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์  พรรคสหประชาธิปไตย    เปี้ย ราศีบน (ธาตุไฟ) ฮะกับหลักเดือนเกิดราศีบนแล้วเป็นธาตุน้ำให้คุณ  หมายถึงมีอิทธิพล  อำนาจวาสนา  ยศตำแหน่ง  เกี่ยวกับกฎหมาย  การเมือง  การปกครอง  ผู้ถืออำนาจ    เอี้ยง ราศีล่าง (ธาตุไม้) ให้คุณ  หมายถึงการมีคู่ครอง  หุ้นส่วนช่วยส่งเสริม

   ปี 2531 ได้เป็นส.ส.บุรีรัมย์  พรรคเทิดไทย    ราศีล่าง (ธาตุดิน) ฮะกับฐานเดือนเกิดราศีล่างเป็นธาตุทองให้คุณ  หมายถึงได้พรรคพวกพี่น้องให้การส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา

ช่วงวัยจร (อายุ 31 – 40ปี) เดินดาว  มีอำนาจวาสนาเพิ่มมากขึ้นเพราะที่หลักเดือนเกิดราศีบนมี ธาตุทองให้คุณเป็นดาวอำนาจวาสนารอให้การช่วยเหลืออยู่  ที่ฐานเดือนเกิดราศีล่างมี  เป็นดาวอำนาจวาสนารอให้การช่วยเหลืออยู่

  พ.ศ. 2534  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซิง ราศีบน (ธาตุทอง) ให้คุณเป็นดาวอำนาจวาสนา    เป็นดาวค้าขาย

  พ.ศ. 2535/1  เป็นส.ส.บุรีรัมย์  พรรคสามัคคีธรรม 

พ.ศ. 2535/2    เป็นส.ส.บุรีรัมย์ พรรคชาติไทย  ที่ฐานปีเกิดและที่ฐานเดือนเกิดรอฮะกับ ฐานปีจร (, , ) ฮะเป็นธาตุทองใหญ่ให้คุณมากขึ้น

   พ.ศ. 2538  เป็นส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์  พรรคชาติไทย  ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ที่หลักเดือนเกิดราศีบนมี ธาตุทองให้คุณเป็นดาวอำนาจวาสนารอให้การช่วยเหลืออยู่  ที่ฐานปีจรเป็น มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

ช่วงวัยจร (อายุ 41 – 50 ปี) เดินดาว  ราศีบนเป็นธาตุไฟฮะกับหลักเดือนเกิดราศีบนแล้วเป็นธาตุน้ำให้คุณ เป็นดาวอำนาจวาสนา  ราศีล่างเป็น   เป็นธาตุไม้ให้คุณ หมายถึงมีคู่ครองและหุ้นส่วนให้การส่งเสริม สนับสนุนจะมีวาสนาเพิ่มขึ้น  

   พ.ศ. 2539  เป็นส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์  พรรคเอกภาพ  ราศีบนเป็นธาตุไฟฮะกับหลักเดือนเกิดราศีบนแล้วเป็นธาตุน้ำให้คุณ เป็นดาวอำนาจวาสนา  นั่งอยู่บนดาว หมายถึงมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา 

พ.ศ. 2540     เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ราศีล่างเป็น    ที่ฐานเดือนเกิดราศีล่างมี  เป็นดาวอำนาจวาสนารอให้การช่วยเหลืออยู่  หมายถึงมีพรรคพวกพี่น้องสนับสนุน

 

 

พ.ศ.  2544   เป็นส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์  พรรคชาติไทย  ราศีบนปีจรเป็น  ธาตุทองให้คุณเป็นดาวอำนาจวาสนา  ราศีล่างเป็น ธาตุไฟไปฮะกับ    ที่ฐานเดือนเกิดซึ่งเป็นดาวอำนาจวาสนา ฮะแล้วก็ยังเป็นธาตุทองให้คุณ   

   พ.ศ.  2545  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ราศีบนเป็น    ธาตุน้ำให้คุณเป็นดาวผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

   พ.ศ. 2547  เป็นส.ส. พรรคไทยรักไทย  ปีจรราศีบนเป็นธาตุไม้ให้คุณ  เป็นดาวอิทธิพล  มีอำนาจ  ยศตำแหน่ง  ทหาร  ตำรวจ  ปราบปราม  ความกล้าหาญ  ผู้พิพากษา  ทนายความ  นักเลง  นักรบ  ใจกล้า  เด็ดขาด รุนแรง  ราศีล่างปีจรฮะเป็นซาหวย ( , ,   ) เป็นธาตุทองให้คุณ หมายถึงมีอำนาจวาสนาใหญ่โต

พ.ศ.  2548/1  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปีจรราศีบนเป็น

   พ.ศ.  2548/2  เป็นรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ปีจรราศีบนเป็น ธาตุไม้ให้คุณ  ที่หลักเดือนเกิดราศีบนมี ธาตุทองให้คุณเป็นดาวอำนาจวาสนารอให้การช่วยเหลืออยู่  ส่วนราศีล่างปีจรเป็น  ธาตุทองเป็นดาวอำนาจวาสนา  หมายถึงการมีอำนาจวาสนาเพิ่มมากขึ้น

ช่วงวัยจร (อายุ 51 – 60 ปี) เดินดาว  ราศีบนเป็น ธาตุไฟให้โทษ เป็นดาวศัตรูทำร้ายดาวอำนาจวาสนา  ส่วนราศีล่างเป็น  ธาตุไม้ให้คุณ  เป็นดาวเปลี่ยนแปลง  อำนาจ  วาสนา  ยศตำแหน่ง

          สรุปดวงนี้อนาคตไกล  แต่ถ้าจะให้ดี  เป็นขุนพลน้อยดีกว่าเป็น " หลี่ซื่อหมิ่น "
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา article
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง