ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา article

เทียนเต็ก ซินแส
ไขปริศนาฟ้าดิน
" ลิขิตฟ้ายากจะฝืน"


ดวงพลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา

ดวงพลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา

 ดวงพื้นดวงการงาน

 ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักปีเกิดราศีบนที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักปีเกิดราศีล่างที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ หลักปีเกิดราศีบนฮะกับหลักเดือนเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วงแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานตามแหล่งชุมชน, มีคนพลุกพล่าน  ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงาน...

          ดาวให้คุณ หลักปีเกิดราศีล่างฮะกันกับหลักวันเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วงหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานอยู่กับบ้าน, ที่อาศัยของตนเอง ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงาน...

          ดาวให้คุณ หลักปีเกิดราศีล่างฮะกันกับหลักเวลาเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วงหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานตามแหล่งบันเทิง, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงาน...

          ดาวให้โทษ พื้นดวงหลักเดือนเกิดราศีบนที่ให้โทษกับการทำงานที่เกี่ยวกับทนายความ, โต้เถียง, อาจารย์, ศิลปะ, ดนตรี, พิธีกร, นักประพันธ์, หมอผ่าตัด ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะไม่ประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักเดือนเกิดราศีล่างที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักวันเกิดราศีบนที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการค้าขาย, ซื้อขายแลกเปลี่ยน, โรงงาน, เล่นหุ้น, เกี่ยวกับเงินทอง, เสี่ยงโชค ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักเวลาเกิดราศีบนที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือ, การแข่งขัน, งานเสี่ยง, ทหาร, ตำรวจ, เครื่องจักร ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักวันเกิดราศีล่างที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการริเริ่ม, วิจัย, วิทยาศาสตร์, แพทย์, หมอดู, ศาสนา, ออกแบบ, กุนซือ, วิชาพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ พื้นดวงหลักเวลาเกิดราศีล่างที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร, การพบปะผู้คนจำนวนมาก, หุ้นส่วน, บริการ, ทนายความ, นักร้อง, นักแสดง ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

ดวงวัยจรการงาน

ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักวัยจรราศีล่างชนกันกับหลักเดือนเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับงานหลักที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการขยายงานอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักวัยจรราศีบนชนกับหลักเวลาเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบความเป็นเลิศ, การริเริ่ม, เสี่ยง, ตื่นเต้น, ผจญภัย, เชื่อมั่นในฝีมือ ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการขยายงานอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักวัยจรราศีล่างฮะกันกับหลักวันเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบค้าขาย, การเซ็นสัญญา, เสี่ยงโชค ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงานอย่างแน่นอน...

          ดาวให้โทษ หลักเดือนเกิดราศีบนรอชนวัยจรราศีบนให้โทษ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้โทษกับการทำงานที่เกี่ยวกับทนายความ, โต้เถียง, อาจารย์, ศิลปะ, ดนตรี, พิธีกร, นักประพันธ์, หมอผ่าตัด ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน  กับการสังคม, ติดต่อ, วิ่งเต้น, เจรจา, การทูต ทำนายว่าจะไม่ประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการงาน...

ดวงปีจรการงาน

ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร, การพบปะผู้คนจำนวนมาก, หุ้นส่วน, บริการ, ทนายความ, นักร้อง, นักแสดง ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีบนเหมือนกับหลักวัยจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบความก้าวหน้า, เดินทางไกล ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีล่างเหมือนกันกับหลักเวลาเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร, การพบปะผู้คนจำนวนมาก, หุ้นส่วน, บริการ, ทนายความ, นักร้อง, นักแสดง ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานตามแหล่งบันเทิง, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการงาน...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีบนชนกับหลักเวลาเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบความเป็นเลิศ, การริเริ่ม, เสี่ยง, ตื่นเต้น, ผจญภัย, เชื่อมั่นในฝีมือ ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการขยายงานอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีล่างฮะกันกับหลักปีเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสาร, การพบปะผู้คนจำนวนมาก, หุ้นส่วน, บริการ, ทนายความ, นักร้อง, นักแสดง ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนา, ต่างจังหวัด, บ้านเกิด ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงาน...

          ดาวให้โทษ หลักเดือนเกิดราศีบนรอชนปีจรราศีบนให้โทษ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้โทษกับการทำงานที่เกี่ยวกับทนายความ, โต้เถียง, อาจารย์, ศิลปะ, ดนตรี, พิธีกร, นักประพันธ์, หมอผ่าตัด ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน  กับสังคม, ติดต่อ, วิ่งเต้น, เจรจา, การทูต ทำนายว่าจะไม่ประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการงาน...
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง