ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนธันวาคม article

 

 

 

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก 
“โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

 

คำทายดวงจีน

คำทายดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

ดิถี

ปีเกย

เกียบไช้

เจียะซิ้ง

เซียกัว

เพียงไช้

ตี่ไช้

ชิกสัวะ

เจี้ยกัว

เพียงอิ่ง

เจี่ยอิ่ง

 ดิถีดูราศีล่าง

 

ดิถี

ปีเกยเกียบไช้เจียะซิ้งเซียกัวเพียงไช้ตี่ไช้ชิกสัวะเจี้ยกัวเพียงอิ่งเจี่ยอิ่ง 

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ดวงคุณสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

ดวงมิตร-ศัตรูช่วงวัยจร ( 10 ปี )

ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในความรัก, รักใครรักจริง, มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าคุณจะมีมิตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน...

          ดาวให้โทษ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้โทษกับความรัก, ชอบการท่องเที่ยว, หมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลง, ใจอ่อนเกินไป, มักผิดหวังเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน ทำนายว่าคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้น...

          ดาวให้คุณ หลักวัยจรราศีบนเหมือนกับหลักวันเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในความรัก, รักใครรักจริง, มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับคนที่มีฐานะเท่ากัน  ทำนายว่าคุณจะมีมิตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน...

          ดาวให้โทษ หลักวัยจรราศีบนฮะกับหลักปีเกิดราศีบนให้โทษ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้โทษกับการเอาแต่ใจตนเอง, ไม่มีความจริงใจในความรัก, เป็นคนหัวโบราณ, ชอบเก็บตัว, สันโดษ ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กันกับคนที่มีฐานะสูงกว่า ทำนายว่าคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน...

          ดาวให้โทษ หลักวัยจรราศีล่างฮะกันกับหลักปีเกิดราศีล่างให้โทษ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้โทษกับความรัก, ชอบการท่องเที่ยว, หมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลง, ใจอ่อนเกินไป, มักผิดหวังเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน  กับต่างจังหวัด, บ้านเกิด ทำนายว่าคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้น...

          ดาวให้โทษ หลักวัยจรราศีล่างฮะกันกับหลักวันเกิดราศีล่างให้โทษ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้โทษกับความรัก, ชอบการท่องเที่ยว, หมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลง, ใจอ่อนเกินไป, มักผิดหวังเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน   กับคนที่ชอบค้าขาย, การเซ็นสัญญา, เสี่ยงโชค ทำนายว่าคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้น...

          ดาวให้คุณ หลักเดือนเกิดราศีบนรอชนวัยจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับความรัก, การมีลักษณะเป็นผู้นำ, ชอบทำตัวเด่น, มีอำนาจ, กล้าตัดสินใจ, กล้าทำ-กล้ารับผิดชอบกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับคนที่มีฐานะเสมอเหมือนกัน  ทำนายว่าคุณจะมีมิตรเพิ่มขึ้น...

          ดาวให้คุณ หลักเดือนเกิดราศีล่างรอชนหลักวัยจรให้คุณ ดวงของคุณในช่วง 5 ปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับความรัก, เป็นผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับความรัก, มีความสามารถในการเอาใจเพศตรงข้าม, มีเสน่ห์ผูกมัดใจ, เข้ากับผู้อื่นได้ดี ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับคนที่มีฐานะสูงกว่า ทำนายว่าคุณจะมีมิตรเพิ่มขึ้น...

ดวงความรักในปีนี้ ( ปีจร )

ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือ, การแข่งขัน, งานเสี่ยง, ทหาร, ตำรวจ, เครื่องจักร ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จ...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีบนเหมือนกับหลักเดือนเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานตามแหล่งชุมชน, มีคนพลุกพล่าน  ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน...

 

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีล่างเหมือนกันกับหลักเวลาเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือ, การแข่งขัน, งานเสี่ยง, ทหาร, ตำรวจ, เครื่องจักร ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบความสุข, ความสะดวกสบาย ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการงาน...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีบนชนกับหลักวัยจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กีฬา, ผ่าตัด, เสี่ยง, ผู้นำ, ฝีมือพิเศษ ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับการทำงานที่ต่างถิ่น, ต่างประเทศ ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการขยายงานอย่างแน่นอน...

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีล่างชนกันกับหลักวันเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือ, การแข่งขัน, งานเสี่ยง, ทหาร, ตำรวจ, เครื่องจักร ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน  กับคนที่ชอบค้าขาย, การเซ็นสัญญา, เสี่ยงโชค ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการขยายงาน.

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีล่างฮะกันกับหลักเดือนเกิดราศีล่างให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งปีหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับการทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือ, การแข่งขัน, งานเสี่ยง, ทหาร, ตำรวจ, เครื่องจักร ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับงานหลักที่เกี่ยวกับนักปกครอง, ข้าราชการ, นักกฏหมาย, นักบริหาร, หัวหน้า, ผู้ถืออำนาจ, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  ทำนายว่าจะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการร่วมงาน...

ดวงความรักในช่วงเดือนนี้ ( เดือนจร )

  ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในความรัก, รักใครรักจริง, มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก...

          ดาวให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนหลัง ดวงจรที่ให้คุณกับความรัก, การมีลักษณะเป็นผู้นำ, ชอบทำตัวเด่น, มีอำนาจ, กล้าตัดสินใจ, กล้าทำ-กล้ารับผิดชอบกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กัน ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก...

          ดาวให้คุณ หลักเดือนจรราศีบนเหมือนกับหลักวัยจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในความรัก, รักใครรักจริง, มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับพ่อ, ญาติพี่น้องของพ่อ ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก...

          ดาวให้คุณ หลักเดือนจรราศีบนเหมือนกับหลักวันเกิดราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้คุณกับการมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในความรัก, รักใครรักจริง, มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับธุรกิจอิสระ. ตรงกับบุคลิค, รูปร่างหน้าตา, นิสัย, สุขภาพ  ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก...

          ดาวให้โทษ หลักเดือนจรราศีบนฮะกับหลักปีเกิดราศีบนให้โทษ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้โทษกับการเอาแต่ใจตนเอง, ไม่มีความจริงใจในความรัก, เป็นคนหัวโบราณ, ชอบเก็บตัว, สันโดษ ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กันกับพ่อ, ญาติพี่น้องของพ่อ ทำนายว่าคุณจะไม่สมหวังเกี่ยวกับความรัก

          ดาวให้คุณ หลักปีจรราศีบนรอชนเดือนจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้คุณกับความรัก, การมีลักษณะเป็นผู้นำ, ชอบทำตัวเด่น, มีอำนาจ, กล้าตัดสินใจ, กล้าทำ-กล้ารับผิดชอบกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับพ่อ, ญาติพี่น้องของพ่อ ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก

          ดาวให้โทษ หลักเดือนจรราศีล่างฮะกันกับหลักวันเกิดราศีล่างให้โทษ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนหลัง ดวงจรที่ให้โทษกับความรัก, การเป็นคนใจกล้า, บ้าบิ่น, ไม่มีอำนาจแต่ชอบใช้อำนาจ, ไม่มีหน้าที่ชอบทำหน้าที่, จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กัน  กับคู่ครอง, หุ้นส่วน ทำนายว่าคุณจะไม่สมหวังเกี่ยวกับความรัก

          ดาวให้คุณ หลักเดือนเกิดราศีบนรอชนเดือนจรราศีบนให้คุณ ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนแรก ดวงจรที่ให้คุณกับความรัก, การมีลักษณะเป็นผู้นำ, ชอบทำตัวเด่น, มีอำนาจ, กล้าตัดสินใจ, กล้าทำ-กล้ารับผิดชอบกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้สมพงษ์กันกับพรรคพวก, เพื่อนฝูง  ทำนายว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับความรัก

          ดาวให้โทษ หลักเดือนจรฮะเป็นซาฮะ, ซาหวย ดวงของคุณในช่วง ครึ่งเดือนหลัง ดวงจรที่ให้โทษกับความรัก, การเป็นคนใจกล้า, บ้าบิ่น, ไม่มีอำนาจแต่ชอบใช้อำนาจ, ไม่มีหน้าที่ชอบทำหน้าที่, จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่สมพงษ์กันเป็นทีม, เป็นหมู่คณะ ทำนายว่าคุณจะไม่สมหวังเกี่ยวกับความรักขนาดใหญ่อย่างแน่นอน

          ต้องขออภัยเนื้อที่หมดพอดี คำทำนายดวงคุณสมชายที่นำมาลงได้ไม่ถึง 1 เปอเซนต์ของโปรแกรมดวงจีนรุ่น “รู้หนึ่ง – รู้หมด” ดวงใคร – ดวงมัน ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไป Down Load. วิธีใช้ได้ที่เว็บ tiantek.com ถ้าต้องการทราบดวงที่สมบูรณ์เข้าไปสอบถามได้ที่เว็บ tiantek.com
ไขปริศนา ไขความลับ เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 2. article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 1 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนสิงหาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” article
ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์ในเดือนกรกฏาคม 2552 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนตุลาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนกันยายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนพฤศจิกายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 6. articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง