ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนพฤศจิกายน article

เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดิน

ตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว"ในเดือนพฤศจิกายน

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก 
“โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

 

คำทายดวงจีน

คำทายดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

ดิถี

ปีเกย

เกียบไช้

เจียะซิ้ง

เซียกัว

เพียงไช้

ตี่ไช้

ชิกสัวะ

เจี้ยกัว

เพียงอิ่ง

เจี่ยอิ่ง

 ดิถีดูราศีล่าง

 

ดิถี

ปีเกยเกียบไช้เจียะซิ้งเซียกัวเพียงไช้ตี่ไช้ชิกสัวะเจี้ยกัวเพียงอิ่งเจี่ยอิ่งเทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตามตำรา “โป๊ยยี่ซี้เถียว”  การดูดวงจีนและฮวงจุ้ยที่แท้เป็นเรื่องเดียวกัน  

แต่ที่แยกออกเป็น 2 ส่วนในปัจจุบัน  ก็เพราะปัญหา  “ความอยู่รอด”  ของคนที่ศึกษานั่นเอง

                การดูดวงจีนโดยรวมความจริงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะให้ถูกต้องและ แม่นยำ  ไม่เหมือนกับการดูดวงจีนเป็นการส่วนตัว  แต่บัดนี้ผู้เขียนได้ค้นพบวิธีที่จะดูดวงจีน  “โป๊ยยี่ซี้เถียว” ที่ว่านี้ได้แล้ว  เพียงแต่ผู้ที่ต้องการดูดวงจีนต้องไปที่ www.tiantek.com

แล้วใส่วัน  เดือน  ปี  และเวลาเกิดของคุณลงไปที่โปรแกรมดูดวงจีนสำเร็จรูป  เพื่อต้องการทราบก่อนเป็นอันดับแรกว่า  “ดิถีวันเกิด” ของคุณเป็นอะไร? มีแค่ 10 ตัวเท่านั้นคือ

กะ อิก   เปี้ย เต็ง   โบ่ว กี้   แก  ซิง ยิ้ม   กุ๋ย

ส่วนราศีล่างมี 12 ตัว (12 นักษัตร)

   จื้อ (ชวด), ทิ่ว (ฉลู), เอี้ยง (ขาล), เบ้า (เถาะ), ซิ้ง (มะโรง), จี๋ (มะเส็ง),

  โง้ว (มะเมีย), บี่ (มะแม), ซิม (วอก), อิ้ว (ระกา), สุก (จอ), ไห (กุน).

 

ดิถีอ่อนหรือแข็ง ? แค่นี้คุณก็จะดูดวงในช่วงแต่ละเดือนอย่างละเอียดจากที่นี่ได้ทุกเดือน

คำทายดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน, กุ๋ย  , ไห (กุน).

ดิถีแข็งแรง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กะ แข็งแรง   ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเพราะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง, พลิกแพลง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีปัญหากับผู้ใหญ่

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  อิก   แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีปัญกาเกี่ยวกับการเดินทาง อยากไปแต่ไม่ได้ไป แต่ที่อยากจะไปแต่ไม่ได้ไป  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เปี้ย แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเภทภัยในช่วงนี้  โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 19 

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน  -- 6 พฤศจิกายน ช่วงนี้จะไม่เหมาะที่จะเดินทางไกล

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เต็ง  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน ระวังช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานและการเดินทางโดยเฉพาะในวันที่ 8 ยิ่งต้องระวัง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม ช่วงนี้การงานจะยังมีปัญหากับคนข้างเคียง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  โบ่ว  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน ช่วงนี้จะมีลาภก้อนใหญ่

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม ช่วงนี้ยังมีส้มหล่นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กี้   แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีโชคลาภเกี่ยวกับหนี้สิน  ของหายจะได้คืน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม มีเกณ์ที่จะมีโชคลาภกระทันหันไม่ทันได้รู้ตัว

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  แก  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีลาภปาก เจ็บป่วยก็จะหาย, เกี่ยวกับการเดินทาง, โยกย้าย  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะสะดวกราบรื่น, สบายใจได้

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ซิง  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน การงานราบรื่น 

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีการเดินทาง, เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี, มีโชคเล็กน้อย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ยิ้ม  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน   จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรือให้คนยืมเงินจะไม่ได้คืน, หรือถูกโกง, ของจะหาย

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีเรื่องทำให้ต้องผิดหวัง  โดยเฉพาะวันที่ 19 พฤศจิกายน 

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กุ๋ย แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะเสียทรัพย์และอับโชค ช่วงนี้ไม่ต้องเสี่ยงโชค

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางโดยไม่ได้ตั้งใจ

ดิถีอ่อนแอ

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กะ  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน  จะประสพความสำเร็จมีคนช่วยเหลือ

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการเดินทาง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  อิก   อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะประสพความสำเร็จสมหวัง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม ความรักจะราบรื่น, สดใส

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เปี้ย  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงาน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะได้รับข่าวดีจากคนต่างถิ่น

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เต็ง  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน  การงานดีมีชื่อเสียงและผลงาน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีคนเดินทางมาหา, หายป่วย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  โบ่ว  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะเสียทรัพย์เกี่ยวกับการเดินทาง  หรือซ่อมแซมพาหนะ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กี้   อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม การงานและการเงินยังไม่ดีในช่วงนี้

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  แก  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน  จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย  (ห้ามกินของที่เค็มจัด)

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระเก่าๆติดตามมา

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ซิง  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน  สุขภาพไม่ค่อยดีต้องระวังเกี่ยวกับอาหารการกิน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม ความรักไม่ค่อยแฮปปี้ในช่วงนี้

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ยิ้ม  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน  จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม การงานมีปัญหากับคนรอบข้าง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กุ๋ย อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานและความรัก  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน  -- 6 ธันวาคม ความรักมีปากเสียง  ช่วงนี้งดใช้เสียง

 

เจริญพร  อย่าลืม Download  โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกไปใช้ฟรี.ด้วย

ที่เว็บ www.tiantek.com
ไขปริศนา ไขความลับ เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 2. article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 1 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนสิงหาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” article
ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์ในเดือนกรกฏาคม 2552 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนธันวาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนตุลาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนกันยายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 6. articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง