ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนตุลาคม article

เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดิน

ตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว"ในเดือนกันยายน

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก 
“โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

 

คำทายดวงจีน

คำทายดวงในช่วงเดือนกันยายน

เทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ราศีบน

ดิถี

ปีเกย

เกียบไช้

เจียะซิ้ง

เซียกัว

เพียงไช้

ตี่ไช้

ชิกสัวะ

เจี้ยกัว

เพียงอิ่ง

เจี่ยอิ่ง

 ดิถีดูราศีล่าง

 

ดิถี

ปีเกยเกียบไช้เจียะซิ้งเซียกัวเพียงไช้ตี่ไช้ชิกสัวะเจี้ยกัวเพียงอิ่งเจี่ยอิ่งเทียนเต็ก ซินแส  ไขความลับฟ้าดินตามหลัก  “โป๊ยยี่ซี้เถียว”

ตามตำรา “โป๊ยยี่ซี้เถียว”  การดูดวงจีนและฮวงจุ้ยที่แท้เป็นเรื่องเดียวกัน  

แต่ที่แยกออกเป็น 2 ส่วนในปัจจุบัน  ก็เพราะปัญหา  “ความอยู่รอด”  ของคนที่ศึกษานั่นเอง

                การดูดวงจีนโดยรวมความจริงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะให้ถูกต้องและ แม่นยำ  ไม่เหมือนกับการดูดวงจีนเป็นการส่วนตัว  แต่บัดนี้ผู้เขียนได้ค้นพบวิธีที่จะดูดวงจีน  “โป๊ยยี่ซี้เถียว” ที่ว่านี้ได้แล้ว  เพียงแต่ผู้ที่ต้องการดูดวงจีนต้องไปที่ www.tiantek.com

แล้วใส่วัน  เดือน  ปี  และเวลาเกิดของคุณลงไปที่โปรแกรมดูดวงจีนสำเร็จรูป  เพื่อต้องการทราบก่อนเป็นอันดับแรกว่า  “ดิถีวันเกิด” ของคุณเป็นอะไร? มีแค่ 10 ตัวเท่านั้นคือ

กะ อิก   เปี้ย เต็ง   โบ่ว กี้   แก  ซิง ยิ้ม   กุ๋ย

ส่วนราศีล่างมี 12 ตัว (12 นักษัตร)

   จื้อ (ชวด), ทิ่ว (ฉลู), เอี้ยง (ขาล), เบ้า (เถาะ), ซิ้ง (มะโรง), จี๋ (มะเส็ง),

  โง้ว (มะเมีย), บี่ (มะแม), ซิม (วอก), อิ้ว (ระกา), สุก (จอ), ไห (กุน).

 

ดิถีอ่อนหรือแข็ง ? แค่นี้คุณก็จะดูดวงในช่วงแต่ละเดือนอย่างละเอียดจากที่นี่ได้ทุกเดือน

คำทายดวงในช่วงเดือนตุลาคมยิ้ม,   สุก (จอ),

ดิถีแข็งแรง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กะ แข็งแรง   ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จะมีปัญหาอุปสรรค์, เจ็บป่วยจนเกิดความเครียด  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายนจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงิน, ความรัก

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  อิก   แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จะมีศัตรู, คู่แข่งที่เหนือกว่า  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน (คนรักจะกลับมา, ของหายจะได้คืน)

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เปี้ย แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเภทภัยในช่วงนี้  โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 9, 19, 29 

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน ช่วงนี้จะสุขสบายมีลาภปาก

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เต็ง  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม ระวังช่วงนี้จะมีปัญหากับคนใกล้ชิดต้องระมัดระวังการพูดจา  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน ช่วงนี้การงานราบรื่นดีไม่มีปัญหา

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  โบ่ว  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม ช่วงนี้จะมีลาภก้อนใหญ่

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน ช่วงนี้ยังมีลาภในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่เก็บลาภไว้ไม่อยู่

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กี้   แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะมีโชคลาภเกี่ยวกับหนี้สิน  ของหายจะได้คืน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน  มีเกณ์ที่จะเสียทรัพย์  หรือมีปัญหาหนี้สิน

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  แก  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จมีลาภเกี่ยวกับการเดินทาง, โยกย้าย  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการงาน  งานหนัก  เหนื่อย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ซิง  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  การงานราบรื่น 

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน มีปัญหากับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ยิ้ม  แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม   จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีอุบัติเหตุเภทภัยต้องระวัง  โดยเฉพาะวันที่ 25 ต.ค.และวันที่ 6 พ.ย. 

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กุ๋ย แข็งแรง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะเสียทรัพย์และอับโชค

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและภายในครอบครัว

ดิถีอ่อนแอ

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กะ  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จะประสพความสำเร็จมีคนช่วยเหลือ

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน  จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  อิก   อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะประสพความสำเร็จสมหวัง  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีปัญหาหนี้สิน, หรือที่อยู่อาศัย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เปี้ย  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงาน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเล็กน้อย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  เต็ง  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  การงานและความรักราบรื่น  และมีความสุข  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน  มีปัญหาเกี่ยวกับการงาน

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  โบ่ว  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะเสียทรัพย์เกี่ยวกับการเดินทาง  หรือซ่อมแซมพาหนะ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน จะมีคนช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินและที่อยู่อาศัย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กี้   อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน การงานและการเงินดีในช่วงนี้

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  แก  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย  (ห้ามกินของที่เค็มจัด, เผ็ดจัด)

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน  การงานและครอบครัวราบรื่น, สุขสบาย

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ซิง  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  ที่อยากจะไปไม่ได้ไป  แต่ที่ไม่อยากจะไปจำเป็นจะต้องไป  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน การงานราบรื่น

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  ยิ้ม  อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  จะมีโชคเกี่ยวกับการเงิน

ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน  การงานและครอบครัวที่อยู่อาศัยราบรื่น, มีความสุข

คนที่ดิถีวันเกิดเป็น  กุ๋ย อ่อนแอ  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม จะได้ทรัพย์กสินเงินทอง ของหายจะได้คืน  ดวงของคุณในช่วงวันที่ 21 ตุลาคม  -- 6 พฤศจิกายน ความรักสดชื่นแจ่มใส  ครอบครัวมีความสุข

 

เจริญพร  อย่าลืม Download  โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกไปใช้ฟรี.ด้วย

ที่เว็บ www.tiantek.com
ไขปริศนา ไขความลับ เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 2. article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 1 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนสิงหาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” article
ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์ในเดือนกรกฏาคม 2552 article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนธันวาคม article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนกันยายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขความลับฟ้าดินตามหลัก “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เดือนพฤศจิกายน article
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาดวงจีน บทที่ 6. articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง