ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม article

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม 

พระโพธิสัตว์กวนอิม ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต  มีกำเนิดจากพระสูตรมหายานของอินเดีย และได้ผสมผสานกับความเชื่อถือดั้งเดิมของชาวจีน  เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน  จึงเกิดเป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตรากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เมื่อไปโปรดพวกที่โหดร้ายใจอำมหิตก็จะแปลงกายเป็นเทพที่มีร่างกายสูงใหญ่ หน้าตาดุร้าย แต่ถ้าไปโปรดในหมู่ผู้หญิงก็จะแปลงกายเป็นหญิงที่สวยงามที่สวยงามที่สุดและมีเสน่ห์มากที่สุดมากกว่าซะอีก  ถ้าไปโปรดคนที่มีอำนาจในหมู่พระยามหากษัตริย์ก็จะแปลงกายเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ หรือผู้มีอำนาจที่มากกว่า  จึงโปรดสัตว์ได้ผล  เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์เป็นปรางหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรแสดงถึงความรักที่มีต่อทุกชนชั้น

                พระโพธิสัตว์กวนอิม  (ประสูติวันที่ 19 เดือน 2 ของจีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดานาม เมี่ยวซ่าน เดิมเป็นเทพธิดาจุติมายังโลกมนุษย์เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์  เป็นราชธิดาองค์ที่ 3 ของกษัตริย์เมี่ยวจวง  ตอนเยาว์วัยเป็นพุทธมามะกะ รู้แจ้งในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง  ตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญภาวนา เพื่อต้องการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ  และออกบวชในที่สุดในวันที่ 19 เดือน 9 แต่พระบิดาไม่เห็นด้วย  แต่ต้องการให้แต่งงานกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้ แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่สนพระทัย  เพราะมีพระทัยแน่วแน่ที่จะปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่มวยมนุษย์  แม้จะถูกพระบิดาดุด่าและทรมานอย่างไรก็ไม่ย่อท้อ  และไม่เคยโกรธเคือง

                ต่อมาองค์หญิงเมี่ยวซ่านได้ถูกขับออกจากวังไปทำงานหนักในสวนดอกไม้เช่นต้องหาบน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ท่านเปลี่ยนใจ  แต่ก็มีรุกขเทวดามาช่วยทำแทนให้ทุกอย่าง  เมื่อพระบิดาเห็นว่าไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชี  นำองค์หญิงเมี่ยวซ่านไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว  และให้ทำงานทั้งหมดของวัดแต่ผู้เดียว  แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านกลับยิ่งมีพระทัยเด็ดเดี่ยวและมั่นคงไม่หวั่นไหว  พระบิดาก็ยิ่งกริ้วโกรธมากยิ่งขึ้น  รับสั่งให้ทหารเผาวัดจนกลายเป็นจุณ  พร้อมกับแม่ชีทั้งวัด  แต่องค์หญิงเมี่ยวซ่านกลับปลอดภัย

                พระเจ้าเมี่ยวจวง (พระบิดา) ทรงทราบดังนั้น จึงรับสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิต  แต่เทพารักษ์ที่คอยคุ้มครององค์หญิงกลับช่วยเหลือคุ้มครองโดยเนรมิตทองทิพย์เป็นเกราะคุ้มครอง  ไม่ว่าอาวุธใดก็ไม่ระคาย  อาวุธร้ายใดๆก็ไม่ระคายผิวถึง 3 ครั้ง 3 ครา  พระบิดายิ่งทรงกริ้วหนักยิ่งขึ้น  โดยเข้าพระทัยว่านายทหารไม่กล้าประหารจริง  จึงสั่งประหารเหล่าทหารเหล่านั้นแทนทั้งหมด  แล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงไปแขวนคอ  ทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นอีกเช่นเคย

                ทันใดนั้นปรากฏว่ามีเสื่อเทวดาตัวหนึ่งใหญ่โตมาก  ได้มาคาบองค์หญิงและหลบหนีไปที่เขาเซียงซัน  ต่อมาเทพไท่ไป๋ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิง  คือได้ชี้แนะเคล็ดลับของการบำเพ็ญเพียร ดับทุกข์ จนที่สุดได้สำเร็จมรรคผล เป็นผลสำเร็จในวันที่ 19 เดือน 6  ส่วนพระราชบิดาเข้าพระทัยว่าเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านถูกเสือคาบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ

                ต่อมาบาปกรรมที่พระองค์ได้ก่อไว้ส่งผลเกิดป่วยเป็นโรคประหลาดร้ายแรงไม่สามารถที่จะรักษาได้  เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้ทราบข่าวด้วยญาณวิพีว่าพระบิดากำลังประสพเคาะห์กรรมอย่างหนัก  ด้วยความกตัญญูเป็นเลิศไม่เคยถือโกรธ  และทรงได้สละดวงตาและแขนทั้งสองข้าง  เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย  และต่อมาภายหลังท่านได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ดวงตาและแขนคืนกลับมา

 

ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยรู้จักและนับถือเจ้าแม่กวนอิม (กวนอิมเนี้ย) มากที่สุดองค์หนึ่งในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน  เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมมีจิตเมตตาสูงไม่สนใจลาภ ยศ สรรเสริญใดๆจึงจัดสร้างตัวแทนเจ้าแม่กวนอิม ออกมาบูชาหลายรุ่นหลายแบบ  เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  ป้องกันคนที่เกิดปี,เดือน,วันและเวลาชง

เจ้าแม่กวนอิมรุ่นที่ฮือฮาและถูกกล่าวขานกันมากที่สุดคือรุ่นซาฮะหรือไตรภาคี(รุ่นไตรลักษณ์) คือ
1.ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้คือมีเกิดขึ้น,ตั้งอยู่และดับไป (เมื่อมีเคาะห์แก้ไขได้)

2. ความเป็นทุกข์หมายถึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลง (สิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นไปแล้วความมีโชคก็จะตามมา)

3.ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเรา (บูชาไปให้คนอื่นได้)
ปี่เซี้ยดีที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

เทพปี่เซียะ เรียกทรัพย์
ประวัติ ปี่เซียะ article
ปี่เซียะวัดแดงประชาราษฏร์
ที่เขาว่า รวยเพราะปี่เซียะ หรือเป็นที่ฮวงจุ้ยกันแน่! article
ประวัติเทพไช้ซิ้งเอี้ย article
ประวัติกวนอู article
ปี่เซียะมาใหม่ สวยงาม
ปี่เซียะโลหะ หายาก
ปี่เซียะโคตรเฮง หายาก
กำไลปี่เซียะธาตุทอง
กำไลปี่เซียะธาตุไฟ
กำไลปี่เซียะธาตุน้ำ
1.กำไลปี่เซียะเดี่ยวเนื้อเงินแท้ 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
2.กำไลปี่เซียะเดี่ยว 5 ธาตุ 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
3.กำไลปี่เซียะเดี่ยวหยกเขียว 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
4.กำไลปี่เซียะเดี่ยวหยกขาว 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
5.กำไลปี่เซียะเดี่ยวหยกขาว 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
6.กำไลปี่เซียะเดี่ยว 5 ธาตุ 財神到 ไช้ซิ้งเก่า เทพโชคลาภมาแล้ว
กำไลปี่เซียะ นำโชค article
ปี่เซียะรุ่น ใหม่ ทันสมัย วัยรุ่น แฟชั่น สวยงาม
ปี่เซียะกบสามขา
ปี่เซียะลูกขี่หลัง
1.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
3.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
5.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
2.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
4.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
ปี่เซียะ 招财进宝 เจาไฉ่จิ้นเป่า...กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
5.กำไลปี่เซียะคู่ธาตุน้ำ 万事合想 ว่านซื่อ เหอเสี่ยง...ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนา
6.ปี่เซียะ 年年发财 เหนียนเหนียนฟาไฉ...มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้
1.กำไลปี่เซียะคู่หยกน้ำผึ้ง 万事合想 ว่านซื่อ เหอเสี่ยง...ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนา
4.กำไลปี่เซียะคู่หยกพม่า 万事合想 ว่านซื่อ เหอเสี่ยง...ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนา
2.กำไลปี่เซียะคู่หยกน้ำผึ้ง 万事合想 ว่านซื่อ เหอเสี่ยง...ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนา
3.กำไลปี่เซียะคู่ประกายทอง 万事合想 ว่านซื่อ เหอเสี่ยง...ทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนา
ปี่เซียะเจ้าสัว2 金玉满堂 จินยวี้หม่านถัง...เงินทองกองเต็มบ้าน
ปี่เซียะเจ้าสัว1. 金玉满堂 จินยวี้หม่านถัง...เงินทองกองเต็มบ้าน
ปี่เซียะหยกเขียว
招财进宝 เจาไฉ่จิ้นเป่า...กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
招财进宝 เจาไฉ่จิ้นเป่า...กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
ปี่เซียะ 招财进宝 เจาไฉ่จิ้นเป่า...กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
招财进宝 เจาไฉ่จิ้นเป่า...กวักเงินกวักทองเข้าบ้าน
ปี่เซียะธาตุไฟ (สีแดง)
กำไลปี่เซียะ รุ่นล่าสุด
ปี่เซียะ 5 ธาตุ ขนาด 5 นิ้ว (เบอร์ 5)
ปี่เซียะ 5 ธาตุ ขนาด 5 นิ้ว (เบอร์ 4)
ปี่เซียะ 5 ธาตุ ขนาด 5 นิ้ว (เบอร์ 3)
ปี่เซียะ 5 ธาตุ ขนาด 5 นิ้ว (เบอร์ 2)
ปี่เซียะ 5 ธาตุ ขนาด 5 นิ้ว (เบอร์ 1)
กำไลปี่เซียะ ตาเสือ
กำไลปี่เซียะคู่ ธาตุดิน
กำไลปี่เซียะคู่ ธาตุน้ำ
กำไลปี่เซียะคู่ หยกแดง ธาตุไฟ
กำไลปี่เซียะคู่ หยกน้ำผึ้ง ธาตุดิน
กำไลปี่เซียะคู่ หยกเขียว ธาตุไม้
กำไลปี่เซียะ หยกดำ ธาตุน้ำ
กำไลปี่เซียะ หยกขาว ธาตุทอง
ปี่เซียะนิล นำโชค
ปี่เซียะราชาโชค
ปี่เซียะเหล็กไหล ใช้ได้ทุกคน
ปี่เซียะรุ่นค้าขายร่ำรวย
ปี่เซียะฐานคริสตัลdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง