ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article

 

นายสมัคร  สุนทรเวช

           คุณสมัคร สุนทรเวช เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๘ ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี เป็นบุตรคนที่ ๗ จากจำนวน ๙ คน ของ เสวกเอกพระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) และ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน-สกุลเดิม จิตรกร) ในวัยเด็กได้เริ่มเข้าเรียนหนังสือชั้นก่อนประถมที่โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม จากนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษาจนจบระดับประถมศึกษา แล้วไปเรียนต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และระดับอาชีวะที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลำดับ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ท่านก็ได้ทำงานพิเศษนอกเวลาเป็นมัคคุเทศก์อยู่ราว ๑ ปี หลังจากที่สำเร็จการศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๗ แล้ว ก็ได้งานเป็นผู้จัดการแผนกอะไหล่บริษัทขายรถยนต์และรถแทรกเตอร์ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๙ ก็ได้เดินทางไปเรียนต่อทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจที่มลรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา จากนั้นท่านก็ได้กลับมาทำงานในบริษัทห้างร้านและหน่วยงานหลายแห่ง และหลายอาชีพ นับตั้งแต่พนักงานสอนเรื่องลงบัญชีไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ออกของที่ท่าเรือและศุลกากร (ชิปปิ้ง) เสมียนแผนกรถยนต์ ผู้จัดการแผนกอะไหล่รถยนต์ ผู้บริหารฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เป็นต้น
            เส้นทางทางการเมืองของ คุณสมัคร สุนทรเวช นั้น เริ่มขึ้นเมื่อท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี ๒๕๑๑ และได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๑๔ ครั้นถึงปี ๒๕๑๖ ก็ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ๒๕๑๘ ท่านก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้ลาออกมาตั้งพรรคการเมืองขอท่านเองในนามพรรค “ประชากรไทย” เมื่อปี ๒๕๒๒ ซึ่งท่านก็สามารถนำพรรคประชากรไทยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งของสนามกรุงเทพมหานครได้อย่างงดงาม และแม้ว่าในเวลาต่อมาความนิยมในพรรคประชากรไทยของคนกรุงเทพฯจะลดลง แต่ คุณสมัคร สุนทรเวช ก็ยังคงได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบผูกขาดของเขตดุสิตมาทุกสมัย ชนิดที่ไม่เคยมีใครล้มได้

            สำหรับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนั้น คุณสมัคร สุนทรเวช เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

        รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

        รองนายกรัฐมนตรี

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

เบื้องบนมีบัญชา
ให้ชื่อว่า "รวยสะท้านปฐพี"  และ  "บารมีสะท้านภพ"

มาแน่  แต่ต้อง ใจเย็นๆ

ดวงนายสมัคร  สุนทรเวช

ซินแสเทียนเต็ก  ไขความลับของฟ้าดินตามหลัก”โป๊ยยี่ซี้เถียว”

 

บุคคลที่มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 มากกว่าคนอื่นที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอการทำนายดวงชะตาบ้านเมืองจากโหรหลายสำนักและหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีน  หรือโป๊ยหยี่ซี้เถียว  แห่งสำนักเทียนเต็ก  คือ เทียนเต็กซินแส  ผู้ที่ไขความลับฟ้าดินด้วยโหราศาสตร์ชั้นสูง  ซึ่งการทำนายในครั้งนั้นถือว่ามีความแม่นยำมาก  ดังนั้น  ในฉบับนี้  “โหรามหาเวทย์”จึงถือโอกาสนำเสนอคำทำนายดวงชะตาบ้านเมือง มาให้เทียนเต็กซินแส  วิเคาะห์ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้เป็นนายกเป็นนายกฯคนต่อไป  ซินแสเทียนเต็กได้ทำนายดวง  นายสมัคร  สุนทรเวช  ว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้

นายสมัครเกิดวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2478  เวลาจื้อ

ปี พ.ศ.  2518  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี พ.ศ.  2519  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.  2520  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.  2526 – 2529  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี พ.ศ.  2533 – 2534  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี พ.ศ.  2543 – 2547  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดวงนายสมัครดิถีเป็น  แก (ธาตุทอง) แข็งแรง  มีธาตุน้ำกับธาตุไม้เป็นธาตุที่ให้คุณ   มีธาตุทอง,ธาตุดินและธาตุไฟเป็นธาตุที่ให้โทษ 

ปี 2518  เดิน ( อิก,เบ้า ) ราศีบนเป็นอิก ธาตุไม้ให้คุณ(ธาตุไม้หมายถึงป่า,เกษตร)ราศีล่างเป็นเบ้า ธาตุไม้ให้คุณ  ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปี 2519 เดิน ( เปี้ย, ซิ้ง ) ราศีบนเป็นเปี้ย ธาตุไฟให้โทษแต่ในดวงมียิ้ม ธาตุน้ำให้คุณชนออกมากลายเป็นให้คุณ  เปี้ยเป็นดาวชิกสัวะ(อำนาจ)หมายถึงข้าราชการฝ่ายบู๊คือทหาร,ตำรวจ  ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปี 2520  เดิน ( เตง,จี๋ ) ราศีบนเตงเป็นธาตุไฟให้โทษ  แต่ได้ยิ้มฮะเอาไว้แล้วกลายเป็นธาตุไม้ให้คุณ  เตงเป็นดาวเจี้ยกัว  หมายถึงอำนาจราชการ  วัยจรช่วงนี้ราศีล่างเป็นซาหวยธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้ให้คุณมาก  ( ธาตุน้ำเป็นซาหวย  หมายถึงการคมนาคม)ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปี 2526 เดิน ( กุ๋ย,ไห ) ราศีบนเป็นกุ๋ย ธาตุน้ำให้คุณ ชนเตง ธาตุไฟให้โทษออกไปกลายเป็นให้คุณ เตงเป็นดาวอำนาจราชการหมายถึงมีอำนาจทางราชการ  ส่วนราศีล่างเป็นไห  ได้ไปฮะรวมกับจื้อ ที่ฐานเวลาเกิด  และฮะกับทิ่ว ที่ฐานวัยจรเป็นซาหวยธาตุน้ำใหญ่ให้คุณมาก  ( ซาหวยธาตุน้ำหมายถึงคมนาคม ) ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี  2533 เดิน ( แก,โง้ว ) และช่วงนี้วัยจรยังเป็นธาตุน้ำอยู่  ราศีล่างเป็นโง้ว  แต่ในดวงคือที่ฐานล่างเวลาเกิดและฐานล่างของวัยจรเป็นจื้อ(ธาตุน้ำ)ให้คุณ รอชนโง้วธาตุไฟให้โทษออกมากลายเป็นให้คุณ  ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปี พ.ศ. 2543 เดิน ( แก,ซิ้ง ) ช่วงนี้วัยจรเป็นอิกไห  อิกเป็นธาตุไม้ให้คุณ  ไหเป็นธาตุน้ำให้คุณอยู่คือให้คุณทั้งราศีบนและราศีล่าง  ปี 2543 ราศีล่างเป็นซิ้ง ได้ไปฮะกับจื้อที่ฐานเวลาเกิดฮะแล้วเป็นธาตุน้ำให้คุณ  โดยมีฐานวัยจรส่งเสริม  ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ดวงของนายสมัครต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรหน้ากระดาษหมดพอดีต้องขออภัยต้องไว้เล่มหน้า  หรือจะเข้าไปดูดวงล่วงหน้าได้ที่เวป  tiantek.com หรือ Tiantekpro.com 
ชงเอง  เสริฟเอง  ตรวจดวงชะตาและพยากรณ์ได้บ่อยเท่าที่ต้องการด้วยตนเองฟรี.

เป็นเว็ปไซด์สำเร็จรูป  3 ภาษาสำหรับดูดวงจีนได้ด้วยตัวเองฟรี.  รู้ดวงก่อนใครดูได้ทุกวัน
เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี   อยากรู้ดวงใครดูได้ทันทีไม่มีจำกัด

ดวงสมัคร  สุนทรเวช
 (ภาคสอง)

 

ไปหาหมอตี๋          บอกว่าป่วย            ต้องกินยา

ไปหาซินแส         บอกว่ารีบแก้         ฮวงจุ้ยมีปัญหา

ไปหาหมอดู          บอกว่ามีเคราะห์  ชื่อเป็นกาลกิณี

ไปหาหมอผี          บอกว่าถูกของ      ต้องไล่ผีออก

ไปหาร่างทรง       บอกว่ามีองค์         ต้องรับขันธ์

ไปหาขุนพันธ์      บอกว่าจตุคาม       รามเทพดีแน่

ไปหาเณรแอร์      บอกช่วยได้แน่     แต่ต้องแก้ผ้า

ไปหาหลวงตา      บอกกรรมเก่า        มาเบียดเบียน

คนดวงตก             ได้เป็น                   นายกรัฐมนตรี

ใครอยาก         ดวงดี            ยกมือขึ้น

เสริฟเอง          ชงเอง           ตรวจดวงชะตาและพยากรณ์          

ได้บ่อย            เท่าที่ต้องการ    ด้วยตนเองฟรี.

Tiantek.com

 

พฤษภกาสร   อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง    สำคัญหมายในกายมี

       

นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา

ประสพการณ์ฮวงจุ้ย
อ.หลิน เล่าประวัติฮวงจุ้ย article
วิธีใช้น้ำมันกัญชา
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่ ๒๑ และสร้างวัดที่สี่
เณรภาคฤดูร้อน วัดแดงประชาราษฏร์ 2516
การศึกษาคณะสงฆ์ไทย (ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา)
Headline
ความรู้ต่างๆ
ประวัติเทพต่างๆ
ด้วยความปรารถนาดีจึงบอก ทดสอบจนเห็นผลแล้ว
ปี่เซียะตราประทับ 1
Headline
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม
Banner เพื่อนบ้าน article
แผนที่ใหญ่ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง