ReadyPlanet.com
dot dot
dot
¹ Թ ԴѾʵ 3 article

Ѿʵ 3

Ѿ    ʵ 3

繤ѧ 
ʵѺѹ͹Դѡ
ҵѧҨ繻ªѺͧ
֡  鹤  һʾó

Тءҹ 
  ŧ  繢Ţͧԧ
  Ǻӹǹ蹴ǧо
Ѵ͡ŷ繻ªŧ㹷

еͧ  ŧҢͧǧԧ
ǹسª  ҡŷ
ͺѺҢͧǧ
ҹءҹ

¹  Թ

 

ѹ ͹ .. ͺҹ ö¹ ͷԹ
29 .. 2495 11.5 2543 2538 2539
2 .. 2505 4 15-..-35 10-..-35  
13 .. 2497 22.45 13-..-32 13-..-35 13-..-32
1 .. 2494 15.05 5-..-44 5-..-44  
27 .. 2496 2 10-..-36 15-..-36  
13 .. 2498 11   2539  
13 .. 2500 14.3 15-..-37    
10 .. 2487 21.15 2535 2535  
23 .. 2487 8     24-..-35
29 .. 2502 11    30 .. 39  
7 .. 2498 12 2530 - 42 2530 - 42 2530 - 42
9 .. 2504 13.3 2543 2543  
23 .. 2502 19 2538   2532
9 .. 2513 1.3   25-..-39  
10 .. 2502 9 2540    
31 .. 2496 11.25 2531 2531 2531
18 .. 2497 18 2524 2524 2524
13 .. 2493 8 15-..-37    
4 .. 2498 20   10-..-33  
6 .. 2494 18   16-..-44  
16 .. 2503 7 15-..-40    
14 .. 2494 0 10-..-23    
2 .. 2598 5   20-..-40  
22 .. 2492 17 10-..-38   15-..-38
12 .. 2494 21 1-..-21 1-..-21 1-..-21
23 .. 2506 2 10-..-44    
3 .. 2501 6.4 1-..-32    
4 .. 2494 13.05 13-..-39 13-..-39 13-..-39
               
ѹ ͹ .. ͺҹ ö¹ ͷԹ
19 .. 2500 6 10-..-44 20-..-44  
4 .. 2493 5 15-..-40    
21 .. 2497 7.3 26-..-39 30-..-39  
26 .. 2485 19.2 18-..-18    
25 .. 2494 12 27-..-43    
3 .. 2498 5 5-..-40 5-..-40 5-..-40
25 .. 2497 21   10-..-34  
16 .. 2500 0.33 10-..-43    
10 .. 2491 11.01 30-..-39 30-..-39 30-..-39
20 .. 2500 12   20-..-40  
11 .. 2493 16 28-..-28    
21 .. 2501 5 2535 2535  
               
ѹ ͹ .. ºҹ駷 1 ºҹ駷 2  
4 .. 2519 23.1 1-..-26 30-..-37  
4 .. 2520 10.45 15-..-43    
10 .. 2502 5 1-..-41 18-..-43  
13 .. 2495 6 17-..-29    
20 .. 2499 6.3 1-..-25 15-..-28  
12 .. 2495 9 13-..-39    
25 .. 2508 23 10-..-32 4-..-38  
30 .. 2511 17 3-..-32 3-..-38  
3 .. 2512 11.55 8-..-35 10-..-40  
24 .. 2500 7 1-..-03 18-..-32  
22 .. 2511 6 2-..-36    
4 .. 2505 5   8-..-31  
6 .. 2499 11 23-..-23    
14 .. 2507 5 18-..-37    
4 .. 2504 19.3 13-..-33    
6 .. 2518 20 8-..-43    
7 .. 2508 15 1-..-37 1-..-41  
26 .. 2514 17 1-..-39 1-..-43  
19 .. 2517 5.4 10-..-41 1-..-43  
18 .. 2508 8.2 3-..-38 16-..-40  
1 .. 2500 2 1-..-36 1-..-41  
18 .. 2516 12 1-..-39 1-..-43  
1 .. 2512 4 3-..-38 5-..-42  
25 .. 2526 6 10-..-26 10-..-35  
5 .. 2505 5 20-..-39    
17 .. 2506 19  1 .. 38    
18 .. 2519 13 12-..-43    
27 .. 2517 12 30-..-41    
12 .. 2497 22 8-..-42 26-..-43  
1 .. 2509 22 2-..-36 19-..-39  
               
ѹ ͹ .. ºҹ駷 1 ºҹ駷 2  
11 .. 2515 0 30-..-42    
13 .. 2502 4 10-..-28    
7 .. 2502 4 11-..-26 16-..-32  
1 .. 2512 6 10-..-39    
12 .. 2504 12 1-..-42    
4 .. 2514 4 1-..-39    
23 .. 2519 9.3 8-..-43    
19 .. 2510 7 6-..-41    
25 .. 2509 4.45 15-..-41 15-..-41  
24 .. 2520 20.3 15-..-41    
4 .. 2518 15.3 1-..-42    
28 .. 2498 16.4 1-..-23 1-..-32  
8 .. 2514 2 15-..-42 1-..-43  
25 .. 2519 11 25-..-35    
2 .. 2512 9 2-..-43    
20 .. 2506 3 16-..-34 16-..-39  
6 .. 2513 16 12-..-37 26-..-43  
9 .. 2511 21 1-..-42    
16 .. 2511 16 15-..-37    
8 .. 2502 4 29-..-31    
30 .. 2496 0.3 22-..-23    
10 .. 2502 19.01 30-..-43    
13 .. 2507 5.52 20-..-31    
21 .. 2506 7 1-..-40    
28 .. 2517 12.25 4-..-43    
10 .. 2495 7 15-..-22 15-..-27  
5 .. 2488 19.2 1-..-17 9-..-40  
24 .. 2502 7.3 1-..-38    
1 .. 2514 6 22-..-38    
4 .. 2498 21 9-..-41    
7 .. 2502 15 22-..-27 28-..-28  
               
ѹ ͹ .. ºҹ駷 1 ºҹ駷 2  
17 .. 2515 6 2-..-39    
25 .. 2501 12.15 10-..-10 1-..-36  
11 .. 2498 16 11-..-37    
9 .. 2501 2.1 1-..-26    
22 .. 2496 12 19-..-37 20-..-42  
19 . 2503 1 1-..-28    
27 .. 2504 18 27-..-36    
29 . 2487 19.3 1-..-18 16-..-37  
16 .. 2501 5 10-..-26 6-..-43  
25 .. 2504 12.2 31 .. 37    
12 .. 2504 4 9-..-38    
6 .. 2501 9 15-..-25 10-..-28  
4 . 2512 17 10-..-37    
1 .. 2515 5.5 10-..-42 15-..-43  
10 .. 2496 11 3-..-40 29-..-41  
11 .. 2506 6 16-..-35    
6 .. 2500 4.25 16-..-21    
23 .. 2501 17.18 18-..-38 1-..-41  
25 .. 2498 5 10-..-34    
17 .. 2509 5.5 16-..-34 1-..-39  
21 .. 2506 2 14-..-29 16-..-41  
24 .. 2511 6  15 .. 26 15-..-41  
7 .. 2495 3.2 9-..-37 10-..-41  
21 .. 2505 2.5 25-..-29 1-..-39  
27 .. 2504 7 1-..-28    
8 .. 2500 2 20-..-37 20-..-41  
27 .. 2506 6 31-..-41    
23 .. 2502 6.45 31-..-34    
5 .. 2505 0 25-..-35    
4 .. 2501 19 7-..-42    
30 .. 2516 14 26-..-41    
               
ѹ ͹ .. ¨ҡҹԴ ¡Ѻҹ ͧҪ
21 .. 2520 2.55 1-..-43    
21 .. 2502 15.17 31-..-41    
27 .. 2493 19     5-..-32
20 .. 2515 13 30-..-34    
23 .. 2505 22.09 1-..-31   5-..-42
9 .. 2489 21     5-..-39
21 .. 2518 4   1-..-43  
20 .. 2520 6 30-..-39    
5 .. 2521 1 9-..-44    
25 .. 2503 12.3     5-..-42
2 .. 2500 8     5-..-40
23 .. 2496 13     5-..-40
29 .. 2498 8     5-..-40
15 .. 2504 0.1 1-..-34 26-..-41  
13 .. 2493 7 1-..-05    
12 .. 2488 12 10-..-07    
15 .. 2515 2 6-..-39 16-..-41  
18 .. 2503 6     5-..-28
22 .. 2496 20     5-..-22
15 .. 2489 11.05     5-..-16
4 .. 2503 8     5-..-39
22 .. 2501 18     5-..-24
22 .. 2485 8     5-..-27
10 .. 2500 5     5-..-39
2 .. 2503 21     5-..-41
9 .. 2499 22     5-..-33
15 .. 2493 16     5-..-30
7 .. 2492 7     5-..-35
22 .. 2506 8     5-..-43
17 .. 2509 5      
               
ѹ ͹ .. ¨ҡҹԴ ¡Ѻҹ ͧҪ
19 .. 2498 4 16-..-20 16-..-35 5-..-42
1 .. 2520 5 1-..-44    
13 .. 2493 8     5-..-43
24 .. 2505 6     5-..-44
16 .. 2499 21.38     5-..-26
8 .. 2509 19     5-..-40
31 .. 2507 4 12-..-32 17-..-32  
1 .. 2516 6 10-..-38 1-..-42  
8 .. 2511 8 30-..-30 20-..-39  
17 .. 2513 8 10-..-32 1-..-38  
10 .. 2506 17.14 10-..-39 2-..-44  
30 .. 2510 5.3 1-..-33 13-..-43  
25 .. 2518 1.3 20-..-37 20-..-43  
6 .. 2521 17 10-..-40 10-..-44  
12 .. 2511 12 20-..-40 28-..-42  
24 .. 2498 5.1 10-..-18 10-..-39  
8 .. 2506 2 10-..-33    
9 .. 2518 14   12-..-40  
17 .. 2524 2.45 14-..-40    
28 .. 2518 7.3   21-..-41  
16 .. 2513 16 17-..-40 9-..-40  
21 .. 2500 1.25 10-..-16 15-..-40  
8 .. 2495 15.3 16-..-26 21-..-40 5-..-38
10 .. 2496 5.11 11-..-06    
18 .. 2488 8 10-..-06 11-..-16 5-..-41
3 .. 2500 13 1-..-23 10-..-33  
2 .. 2500 18 20-..-24 11-..-28  
1 .. 2500 6   1-..-30  
16 .. 2495 1 1-..-03   5-..-39
6 .. 2494 6 1-..-18   5-..-42
9 .. 251 4 27-..-39    
               
ѹ ͹ .. ¨ҡҹԴ ¡Ѻҹ ͧҪ
5 .. 2493 9 11-..-36 13-..-31 5-..-43
24 .. 2512 10.58 13-..-44 15-..-41 5-..-42
31 .. 2504 16 16-..-37    
4 .. 2502 6 1-..-24 1-..-26  
1 .. 2496 5.1     18-..-41
28 .. 2501 6.18     5-..-43
25 .. 2494 12     5-..-43
30 .. 2498 3.3     5-..-41
19 .. 2506 20.3     5-..-43
13 .. 2502 12 23-..-25   5-..-42
24 .. 2500 15.18 10-..-33    
6 .. 2488 10.3 30-..-33    
26 .. 2484 7     5-..-41
3 .. 2500 5.05     5-..-43
16 .. 2501 5     5-..-38
23 .. 2495 5     5-..-40
20 .. 2500 12     5-..-42
25 .. 2506 2.4 10-..-27 10-..-38  
6 .. 2504 2.45 27-..-29 11-..-40  
26 .. 2489 2 16-..-13 16-..-15  
8 .. 2506 22.3 30-..-28 10-..-34 5-..-43
13 .. 2504 14.15 22-..-21   5-..-43
27 .. 2510 0.3 1-..-38    
23 .. 2507 5 16-..-22    
31 .. 2504 18 10-..-27    
17 .. 2483 15 10-..-06    
11 .. 2493 16     5-..-41
14 .. 2501 3     5-..-42
2 .. 2498 5     5-..-36
22 .. 2504 4.45 1-..-12 1-..-22  
27 .. 2470 5.3 5-..-85 15-..-09 5-..-39
               
ѹ ͹ .. ͧҪ  
2 .. 2509 5 5-..-42    
27 .. 2507 2 1-..-42    
21 .. 2499 9.59 5-..-33    
16 .. 2502 14 5-..-42    
20 .. 2504 14 5-..-42    
8 .. 2509 3 5-..-43    
13 .. 2505 5.3 5-..-41    
22 .. 2485 8 5-..-24    
15 .. 2489 11.05 5-..-16    
18 .. 2503 6 5-..-28    
22 .. 2501 18 5-..-39    
10 .. 2500 5 5-..-27    
19 .. 2499 6.45 5-..-40    
15 .. 2502 0 5-..-40    
4 .. 2493 7.3 5-..-43    
4 .. 2501 0 5-..-42    
7 .. 2501 7 5-..-40    
3 .. 2502 5 5-..-26 5-..-30  
24 .. 2508 10.45 5-..-38    
6 .. 2507 7 5-..-39    
8 .. 2499 6 5-..-37    
8 .. 2512 8 5-..-40    
               
ѹ ͹ .. ҺҤá ҺҤ駷 2  
16 .. 2528 12 3-..-43    
27 .. 2524 8 20-..-42    
27 .. 2525 0 29-..-43    
26 .. 2525 15.05 20-..-42 10-..-42  
30 .. 2525 12 24-..-41 4-..-43  
15 .. 2530 6 15-..-41 10-..-43  
21 .. 2525 18.06 11-..-42    
16 .. 2526 1.45 10-..-42    
30 .. 2525 12 23-..-42    
16 .. 2525 7.15 5-..-43    
22 .. 2527 9 18-..-41 10-..-42  
6 .. 2524 12 8-..-41    
20 .. 2526 6 30-..-43    
25 .. 2527 2 16-..-43    
2 .. 2528 20 22-..-43    
9 .. 2528 6 23-..-43    
18 .. 2528 13.45 18-..-43    
10 .. 2525 23.4 13-..-43    
27 .. 2526 6 26-..-43    
11 .. 2526 21.3 10-..-43    
6 .. 2527 6 10-..-42    
29 .. 2528 2 7-..-43    
13 .. 2527 1.05 11-..-43    
17 .. 2526 1.02 22-..-42    
30 .. 2524 6 28-..-43    
25 .. 2525 7 10-..-43    
16 .. 2525 6 15-..-42    
29 .. 2527 12 15-..-43    
2 .. 2525 18 15-..-43    
21 .. 2525 17 15-..-42    
               
ѹ ͹ .. ҺҤá ҺҤ駷 2  
9 .. 2526 16 10-..-43    
9 .. 2526 6 27-..-43    
6 .. 2524 12 8-..-41    
20 .. 2526 6 30-..-43    
25 .. 2527 2 16-..-43    
2 .. 2528 20 22-..-43    
1 .. 2527 11.25 16-..-42    
21 .. 2527 21.3 9-..-42    
15 .. 2530 6 9-..-43    
21 .. 2525 18.06 11-..-42    
16 .. 2526 1.45 10-..-42    
16 .. 2525 7.15 5-..-43    
16 .. 2528 12 3-..-43    
22 .. 2527 9 18-..-41 12-..-42  
27 .. 2524 8 20-..-42    
27 .. 2525 0 29-..-43    
26 .. 2525 15.05 20 . 42 21-..-43  
30 .. 2525 12 24-..-41 4-..-43  
6 .. 2524 12 8-..-41    
20 .. 2526 6 30-..-43    
25 .. 2527 2 16-..-43    
2 .. 2528 20 22-..-43    
1 .. 2527 11.25 16-..-42    
21 .. 2527 21.3 9-..-42    
26 .. 2526 23 15-..-44    
1 .. 2526 21 19-..-43    
14 .. 2527 0.3 27-..-43    
5 .. 2527 0 15-..-43    
16 .. 2526 1.3 23-..-43    
29 .. 2526 10.3 26-..-43    
4 .. 2528 12 24-..-44    
               
ѹ ͹ .. ҺҤá ҺҤ駷 2  
24 .. 2524 0.05 29 .. 43    
31 .. 2524 6 8-..-43    
29 .. 2525 0.02 19-..-42    
30 .. 2526 23 8-..-43    
18 .. 2525 23 19-..-43    
30 .. 2526 5 10-..-43    
22 .. 2527 20 17-..-42    
15 .. 2526 0.45 30-..-43    
31 .. 2525 0.35 26-..-42    
7 .. 2526 18.13 30-..-43    
8 .. 2524 11 1-..-41    
               
ѹ ͹ .. ͧҪ ¡  
15 .. 2513 5.2   5-..-41  
7 .. 2505 4   3-..-25  
3 .. 2513 5   1-..-33  
15 ..          
25 .. 2496 11 5-..-43    
1 .. 2498 6 5-..-39    
16 .. 2514 19   10-..-41  
30 .. 2497 11 5-..-41    
13 .. 2493 7 5-..-39    
12 .. 2488 12 1-..-40    
13 .. 2514 1   28-..-41  
18 .. 2511 12.45   1-..-41  
1 .. 2519 20.3   3-..-42  
18 .. 2487 7.3   21-..-12  
10 .. 2506 17.14   21-..-44  
12 .. 2511 12   18-..-38  
3 .. 2501 6.3 5-..-43    
4 .. 2494 13 5-..-43    
19 .. 2500 6 5-..-43    
31 .. 2496 11.25 5-..-41    
4 .. 2493 5 5-..-40    
4 .. 2512 8   2-..-44  
23 .. 2506 8   2-..-44  
10 .. 2517 8.3   1-..-44  
13 .. 2491 10.28 5-..-38    
13 .. 2505 5.3 5-..-41    
8 .. 2509 3 5-..-43    
20 .. 2504 14 5-..-42    
24 .. 2508 10.45 5-..-38    
3 .. 2502 5 5-..-26    
               
ѹ ͹ .. ͧҪ ¡  
23   2507 6   25-..-37  
8   2519 2.45   12-..-40  
10   2486 20 5-..-39    
19   2519 9.3   1-..-44  
27   2516 22.25   1 .. 30 Ѻ 1 .. 39  
17   2508 9   30-..-40  
5   2503 8   ͡ 1 .. 44  
28   2499 20.03 5-..-42    
27   2502 5.3   1-..-20  
11   2502 5 5-..-42    
5   2492 8 5-..-42    
27   2489 6.19 5-..-42    
30   2495   5-..-44 10-..-17  
26   2501 21   10-..-39  
6   2507 7   10-..-31  
23   2504 17   10-..-20  
28   2486 20   31-..-33  
7   2520 2   15-..-43  
4   2502 21.45   -2522  
2   2507 8.5   2 .. 25 Ѻ 1 .. 38  
16   2501 22   1-..-33  
23   2517 11.45   15-..-40  
20   2504 10   6-..-30  
4   2503 12   -  
12   2507 5   4 .. 27 Ѻ 30 .. 32  
4   2506 3.45   1-..-40  
16   2496 5.2   1-..-15  
30   2510 15.4   3-..-37  
26   2503 13.15   10-..-35  
5   2502 22   1-..-24  
20   2519 8.59   10-..-38  
ԴѾ ¹ Թ

¹ Թ ԴѾʵ 1 article
¹ Թ ԴѾʵ 2 article
¹ Թ ԴѾʵ 4 articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletԹ
bulletѰ
bulletʴ
bulletҹͧ
bulletԪ
bulletѴ֡
bulletا෾áԨ
bulletѴ
dot
Newsletter

dot
bulletš.觹 ҡó
)

ճ
Ѻҡó
ѴǧѺ͹

Դ
.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
Ҩ츧 (¹硫Թ).....e-mail address tiantek@hotmail.com tiantek@henghengheng.com
ѴᴧЪɮ . ҧù . ҧշͧ . ҧ . 11130
0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


شͧ͡Χ Ѻҡóǧе͹Ţ 7 9 ҹء ͧǻ䫴ͧͧ ԡ蹹 Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com ǻԵ  ֡͡Ҥ鹤 ʵ ʵҧ ١ǧҧ ҡ ҧԹ ٹҧͧ ҧʵ ʵ  ԴԢԷҡҹ㴵ͧѺþҡóԭͧз ҨçسزԤ ͹Ѻҹ ·ҹ ¹ԭѺ ¤þҧ٧ webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com ֡͡ʵ 10 Ѥ ʵҢ ءҢԪ 10 luckastro.com ٹͧѡҡóءдѺءҢԪ 繨شѴҧѡ֡ʵ¡ѹ дѺٺҨ 10 luckastro.com Թ㹡ԡõͺѭҷ駻ѭҪԵлѭҷҧʵ www.tiantek.com ǻ֡͡Ҥ鹤 ʵչ ͡Ǣͷͧô (ءͧӡѴ) ͡ѹ͹Դҵҡѡҡ к͡˵ءóҹ...觧ҹ...պص ӧҹͷӸáԨ.ͻվ.....Тشª駴Ңйѧ ͵Ǩͺ١ͧͧǧ ҡ÷ӹ 24 (˹ѹ)ѧѺӷӹ ҵ͹حҵҶǧʴʴ 
ǻ䫴ͧҵ ǻ ֡͡ жº͡Һҡحҡҹ 
www.maleeseacon.com ǻͧ͡ ٪ͧͧѧ ҧþԹ դ͹ 3 ⫹ŵ չԹ ࢵ 10250 Wireless Home Automation 
ҹͧǡդҧҹŤùԤ ͧԹ俿 ҹö͡ẺеԴкҹѨҧдǡ´´µǷҹͧ 
繻ԻѡѺ ʹ PostJung.com Ǻŧ Online ŧ Update Intrend, ͹ MSN, Diary, Webboad ʷٻ, PhotoAlbum ...Click ҧѹ شʹ ѹԧ ٹ CODE ءҧ è Թ   ꡡ! ͷ ..ʧ ͹ ç 繡ѹͧ..ٴǧ ѧŧ ͹ ҡ ٴǧ  Give information about Thai orchids ҴѴööҹ˭ش§ Image Hosted by ImageShack.us ͢͹Ź 24