ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article

คู่สมพงศ์  ชง - ฮะ

การดูดวงดูได้หลายวิธี
ดูฟรี.ด้วยตนเองที่

www.tiantek.com ดูดวงวัยจร (ดวงในช่วง 10 ปี) ดวงปีจร (ดวง 1 ปี)
ดวงเดือนจร (ดวง 1 เดือน) ดวงวันจร (ดวงวันปัจจุบัน)
ดวงเวลาจร (ดวงเวลาปัจจุบัน)

www.tiantek.net ดูหมวดคู่สมพงศ์ชง-ฮะ ดูได้ทุกคนไม่จำกัดวัย
เช่นดูตนเองกับคู่ครอง ตนเองกับเพื่อน กับพี่น้อง กับบริวาร
หรือจะดูใครคู่กับใครก็ได้ ดูได้ไม่จำกัด
คนเรามี 5 ธาตุไม่จำเป็นจะต้องสมพงศ์กันทุกเรื่อง
หรือเข้ากันได้ทุกคน ทุกธาตุ
บางธาตุสมพงศ์ แต่บางธาตุอาจจะไม่สมพงศ์กันก็ได้
ต้องดูด้วยตนเองถึงจะรู้

www.tiantekpro.com ดูดวงวัยจร ปีจร เดือนจร วันจร
และยังดูฮวงจุ้ยตำแหน่งขุมทรัพย์
และทิศมงคลได้อีกด้วย

เข้าไปใส่วันที่ เดือน ปี และเวลาเกิดด้วยตนเอง
ถ้าไม่มีเวลาเกิดให้ใส่ 00.00น.

แล้วคริกเลือกอ่านคำทายด้วยตนเอง

 

เช่นการใช้หลักวัน  เดือน  ปีเกิด  และเวลาเกิดดูโดย

 
                                        

 

1. ใช้เทียบระหว่างหญิงกับชายคือใช้ปีเกิดฝ่ายหญิงกับปีเกิดฝ่ายชายเทียบกันเพื่อที่จะตรวจว่าผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเข้ากันได้หรือไม่

                                       

2. ใช้เดือนเกิดฝ่ายหญิงกับเดือนเกิดฝ่ายชายเทียบกันว่าการงานของฝ่ายหญิงกับการงานของฝ่ายชายเข้ากันได้หรือไม่

3. ใช้วันเกิดฝ่ายหญิงกับวันเกิดฝ่ายชายเทียบดูว่าทั้งสองฝ่ายสมพงศ์กันหรือไม่คือรักกันไหม

4. ใช้หลักเวลาเกิดฝ่ายหญิงกับเวลาเกิดกับฝ่ายชายเทียบดูว่าบั้นปลายของชีวิตจะมีความสุขหรือไม่
  หรือลูกหลานจะให้คุณหรือไม่(ถ้าลูกหลานให้คุณแสดงว่าบั้นปลายสุขสบาย  แต่ถ้าลูกให้โทษแสดงว่าบั้นปลายลำบาก)

การใช้ธาตุดูความสมพงศ์สำคัญที่สุด (การดูธาตุให้คุณและให้โทษดูได้ด้วยตนเอง ไปที่ tiantekpro.com  หรือ  tiantek.com)

การดูดวงสมพงศ์

พระพุทธเจ้าน้อย 

 เหรียญมงคลธาตุน้ำ

 ธาตุประจำตัวเป็นธาตุน้ำ  

ธาตุที่ส่งเสริมคือ  ธาตุน้ำ  ธาตุทองกับธาตุดิน
ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุน้ำ  ธาตุทอง  หรือธาตุดินถือว่าดวงสมพงศ์กัน


ส่วนธาตุที่ให้โทษคือ  ธาตุไม้กับธาตุไฟ

แต่คู่ครองเป็นคนธาตุไม้หรือธาตุไฟถือว่าไม่สมพงศ์

(ถ้าดวงไม่สมพงศ์กันให้ตั้งตำแหน่งเตียงนอนในตำแหน่งทิศที่ให้คุณของภรรยา

แต่ให้หันหัวนอนไปทางทิศ่ที่ให้คุณกับสามี)

 

พระพุทธเมตตา
 เหรียญมงคลธาตุไม้

 

 ธาตุประจำตัวเป็นธาตุไม้ 

 ธาตุที่ส่งเสริมคือธาตุไม้  ธาตุน้ำและธาตุทอง

ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุไม้  ธาตุน้ำ  หรือธาตุทอง  ถือว่าสมพงศ์กัน


ส่วนธาตุที่ให้โทษคือธาตุไฟ  กับธาตุดิน

แต่ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุไฟ  หรือธาตุดินถือว่าไม่สมพงศ์กัน


(ถ้าดวงไม่สมพงศ์กันให้ตั้งตำแหน่งเตียงนอนในตำแหน่งทิศที่ให้คุณของภรรยา

แต่ให้หันหัวนอนไปทางทิศ่ที่ให้คุณกับสามี)

 

พระพุทธปรินิพพาน

 เหรียญมงคลธาตุไฟ 

ธาตุประจำตัวเป็นธาตุไฟ

ธาตุที่ส่งเสริมคือธาตุไฟ  ธาตุไม้  และธาตุน้ำ

ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุไฟ  ธาตุไม้  หรือธาตุน้ำถือว่าสมพงศ์กัน

ส่วนธาตุที่ให้โทษคือดิน  กับธาตุทอง


แต่ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุดิน  หรือธาตุทองถือว่าไม่สมพงศ์กัน


(ถ้าดวงไม่สมพงศ์กันให้ตั้งตำแหน่งเตียงนอนในตำแหน่งทิศที่ให้คุณของภรรยา

แต่ให้หันหัวนอนไปทางทิศ่ที่ให้คุณกับสามี)

 

พระพุทธปฐมเทศนา
 เหรียญมงคลธาตุดิน

 

ธาตุประจำตัวเป็นธาตุดิน   

ธาตุที่ส่งเสริมคือธาตุดิน  ธาตุไฟ  และธาตุไม้

ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุดิน  ธาตุไฟ  หรือธาตุไม้ถือว่าสมพงศ์กัน 

ส่วนธาตุที่ให้โทษคือธาตุทอง  กับธาตุน้ำ


แต่ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุทองหรือธาตุน้ำถือว่าไม่สมพงศ์กัน


(ถ้าดวงไม่สมพงศ์กันให้ตั้งตำแหน่งเตียงนอนในตำแหน่งทิศที่ให้คุณของภรรยา

แต่ให้หันหัวนอนไปทางทิศ่ที่ให้คุณกับสามี)

 

ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 เหรียญมงคลธาตุทอง

 

ธาตุประจำตัวเป็นธาตุทอง

ธาตุที่ส่งเสริมคือธาตุทอง  ธาตุดิน  และธาตุไฟ

ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุทอง  ธาตุดิน  หรือธาตุไฟถือว่าดวงสมพงศ์กัน

ส่วนธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ำกับธาตุไม้


แต่ถ้าคู่ครองเป็นคนธาตุน้ำหรือธาตุไม้ถือว่าดวงไม่สมพงศ์กัน


(ถ้าดวงไม่สมพงศ์กันให้ตั้งตำแหน่งเตียงนอนในตำแหน่งทิศที่ให้คุณของภรรยา

แต่ให้หันหัวนอนไปทางทิศ่ที่ให้คุณกับสามี)

 

 

 

การดูดวงสมพงศ์

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

นักษัตรชวด (หนู) ธาตุน้ำเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ  ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด หรือเวลาเกิดเป็นชวด
และธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณ  หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก (มีความสุข)
แต่ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก (มีความทุกข์)

(ถ้าวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรชวด ธาตุน้ำ และเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี)

(และที่สำคัญวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรชวด ธาตุน้ำ
แล้วยังไปฮะกับนักษัตรฉลู 
ที่ฐานปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดด้วย
ฮะเป็นธาตุดิน ถ้าธาตุดินเป็นธาตุให้คุณ 

หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี
ดาวความสุขบวกกับดาวรวย (ได้คู่รวย)

  นักษัตรมะเมีย (ม้า) ธาตุไฟเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ  ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด หรือเวลาเกิดเป็นมะเมีย
และธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก(มีความสุข)
แต่ถ้าธาตุไฟเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก (มีความทุกข์)

(ถ้าวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรมะเมีย ธาตุไฟ และเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี)
มีความสุขในเรื่องการมีคู่ครอง

(และที่สำคัญวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรมะเมีย ธาตุไฟ
แล้วยังไปฮะกับนักษัตรมะแม
ที่ฐานปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดด้วย 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี
ดาวความสุขบวกกับดาวรวย (รวยด้วย มีความสุขด้วย)

  นักษัตรระกา (ไก่) ธาตุทองเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ  ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด หรือเวลาเกิดเป็นระกา
และธาตุทองเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก
แต่ถ้าธาตุทองเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก (มีความทุกข์)

(ถ้าวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรระกา ธาตุทอง และเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี)

(และที่สำคัญวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรระกา ธาตุทอง
แล้วยังไปฮะกับนักษัตรมะโรง
ที่ฐานปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดด้วย 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี
และมีสตางค์ด้วย (ได้คู่รวย)

  นักษัตรเถาะ (กระต่าย) ธาตุไม้เล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ  ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด หรือเวลาเกิดเป็นเถาะ
และธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก
แต่ถ้าธาตุไม้เป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก 1 ครั้ง

(ถ้าวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรเถาะ ธาตุไม้ และเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี)

(และที่สำคัญวันเกิดของคุณเป็นนักษัตรเถาะ ธาตุไม้
แล้วยังไปฮะกับนักษัตรจอ
ที่ฐานปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดด้วย
ฮะเป็นธาตุไฟ ถ้าธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณ
 
หมายความว่าคุณจะได้คู่ครองที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี
และมีสตางค์ด้วย (ได้คู่รวย)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ราศีบนเป็นอิก ธาตุไม้เล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ 
ปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดเป็นอิก (ธาตุไม้เล็ก) 
และธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก

แต่ถ้าธาตุไม้เป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก 1 ครั้ง

 ราศีบนเป็นเตง ธาตุไฟเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ 
ปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดเป็นเต็ง (ธาตุไฟเล็ก) 
และธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก

แต่ถ้าธาตุไฟเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก 1 ครั้ง

 ราศีบนเป็นซิง ธาตุทองเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณ 
ปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดเป็นซิง (ธาตุทองเล็ก) 
และธาตุทองเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก

แต่ถ้าธาตุทองเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก 1 ครั้ง

 ราศีบนเป็นกุ๋ย ธาตุน้ำเล็ก (หมวดความรัก/กามารมณ์)
ถ้าในดวงของคุณราศีบน 
ปีเกิด เดือนเกิด หรือเวลาเกิดเป็นกุ๋ย (ธาตุน้ำเล็ก) 
และธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณ 
หมายความว่าคุณจะประสพความสำเร็จในเรื่องความรัก

แต่ถ้าธาตุน้ำเป็นธาตุให้โทษ 
หมายความว่าคุณจะผิดหวังความรัก 1 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

สุดยอดวิชาหมอเดา

 

 

นี่คือสุดยอดวิชาหมอเดา(ทายอย่างไรก็ไม่ผิด) 

1.   คุณเป็นคนดี มักจะได้ดี แต่ ทำคุณคนไม่ขึ้น

2.   คุณเป็นคนทำงานดี  แต่มักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

3.   คุณเป็นคนใจบุญ มักจะมีโชคลาภ แต่จะถูกโกง  หรือถูกหลอกเสมอ

4.   คุณเป็นคนขยันทำงานเก่ง  มีโอกากสได้ความดีความชอบ  แต่เจ้านายมองไม่ค่อยเห็น

5.   คุณเป็นคนรักเพื่อน  มักจะมีเพื่อนฝูงเยอะ แต่มักจะถูกเพื่อนหักหลัง

6.   คุณเป็นคนสปอต  ใจคอกว้างขวาง  แต่ห้ามไปค้ำประกันใคร

7.   คุณเป็นคนขยันหาเงินเก่ง  แต่ห้ามให้ใครยืมเงิน

8.   คุณเป็นคนดี  รักพี่รักน้อง  พี่น้องพึ่งพาอาศัยได้

9.   คุณเป็นคนที่กตัญญู  แต่ต้องไปทำงานต่างถิ่นถึงจะก้าวหน้า

10. คุณเป็นคนรักครอบครัว  แต่คู่ครองมักมองไม่เห็น

11. คุณได้ลูกดีกตัญญู  แต่ลูกดื้อ  ไม่ค่อยเชื่อฟัง

12. ดวงของคุณปีนี้ชง  ระวังจะมีอุบัติเหตุ

13. คุณกำลังจะมีเคาะห์  ชะตาจะถึงฆาตุ  และเขาบอกว่าเขาเก่งกว่า ขงเบ้ง สามารถที่จะต่อชะตาให้คุณได้ (คุณจะเชื่อเขาไหม)  
สรุปก็คือยังไม่ได้ทำนายอะไรเลย  ใช้อยู่สองคำคือ 
มักกับ แต่
          ขอถามว่าถ้าดูดวงแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร

 

 

 

 

 

-
-

 

 
 
 
 
 

 

การดูดวงสมพงศ์
การดูดวงชง
1. ให้ดูจากปีเกิดฝ่ายชายกับปีเกิดฝ่ายหญิงถ้าปีเกิดชนกันเช่นฝ่ายชายเกิดปีชวด
 
ฝ่ายหญิงเกิดปีมะเมีย
หมายความว่าญาติพี่น้องฝ่ายหญิงกับญาติพี่น้องฝ่ายชายไม่สมพงศ์กัน
 
(ปีคือญาติพี่น้อง)
ปีชวดชงปีมะเมีย ปีฉลูชงกับปีมะแม ปีขาลชงกับปีวอก ปีเถาะชงกับปีระกา ปีมะโรงชงกับปีจอ ส่วนปีมะเส็งชงกับปีกุน
ดวงจีนให้ถือว่าวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นวันขึ้นปีใหม่ เช่นปีนี้ใครเกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ถือว่าเป็นคนปีระกา

 

การชง หมายถึงการพลัดพราก
ชงให้คุณ หมายถึงแยกกันแล้วเจริญก้าวหน้า
ขึ้นบ้านใหม่ ได้บ้านใหม่ ได้ตำแหน่งใหม่ ได้คู่ครอง


ถ้าชงให้โทษ หมายถึงการแยกกัน หรือการเดินทางมีปัญหา
เช่นหย่าร้าง มีอุบัติเหตุจากการเดินทาง ถูกย้าย

 

 ปีชวด         ชงกับปี               มะเมีย

 

 ปีฉลู          ชงกับปี               มะแม

 

 ปีขาล         ชงกับปี               วอก

 

 ปีเถาะ        ชงกับปี               ระกา

 

 ปีมะโรง      ชงกับปี               จอ

 

 ปีมะเส็ง      ชงกับปี               กุน

 

 ปีมะเมีย      ชงกับปี               ชวด

 

การฮะ หมายถึงการอยู่ร่วม
ฮะเป็นธาตุให้คุณ หมายถึงอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุข
แต่ถ้าฮะกันแล้วให้โทษ หมายถึงอยู่ร่วมกันแล้วมีความทุกข์

 

  ปีชวด       ฮะกับปี                ฉลู

 

  ปีเถาะ       ฮะกับปี                จอ

 

 ปีมะเมีย      ฮะกับปี                มะแม

 

 ปีระกา        ฮะกับปี                มะโรง

 

 ปีกุน          ฮะกับปี                 ขาล

            

  ปีมะเส็ง     ฮะกับปี                 วอก

 

2.ให้ดูจากเดือนเกิดฝ่ายชายและเดือนเกิดฝ่ายหญิงชนกันหรือไม่เช่นฝ่ายชายเกิดเดือนชวด( ประมาณวันที่  8 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 มกราคม)ส่วนฝ่ายหญิงเกิดเดือน มะเมีย( 7  มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม)แสดงว่าเดือนชงกัน (เดือนคือการงาน)
หมายความว่าการงานของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่สมพงศ์กัน
  แสดงว่าไม่ได้ทำงานร่วมกัน  อีกคนอาจจะทำงานอยู่กับที่  แต่อีกคนอาจจะทำงานในที่ไกลก็ได้

 วันที่  8  ธ.ค. -  5  ม.ค.  เป็นเดือนชวด

 

 วันที่  6  ม.ค. -  4  ก.พ.  เป็นเดือนฉลู

 

 วันที่  5  ก.พ. -  6  มี.ค.  เป็นเดือนขาล

 

 วันที่  7  มี.ค. -  5  เม.ย.  เป็นเดือนเถาะ

 

 วันที่  6  เม.ย. -  5  พ.ค.  เป็นเดือนมะโรง

 

 วันที่  6  พ.ค.  -  6  มิ.ย.  เป็นเดือนมะเส็ง

 

 วันที่  7  มิ.ย.  -  7  ก.ค.  เป็นเดือนมะเมีย

 

 วันที่  8  ก.ค.  -  8  ส.ค.  เป็นเดือนมะแม

 

 วันที่  9  ส.ค.  -  8  ก.ย.  เป็นเดือนวอก

 

 วันที่  9  ก.ย.  -  8  ต.ค.  เป็นเดือนระกา

 

 วันที่  9  ต.ค.  -  7  พ.ย.  เป็นเดือนจอ

 

 วันที่  8  พ.ย.  -  7  ธ.ค.  เป็นเดือนกุน

 

 

3ให้ดูจากวันเกิดของฝ่ายชายกับวันเกิดของฝ่ายหญิงชนกันหรือไม่  เช่นฝ่ายชายเกิดวันชวดส่วนฝ่ายหญิงเกิดวันมะเมียแสดงว่าดวงของทั้งสองคนชง  (ไม่สมพงศ์)

วันชวด               ชงกับวัน     มะเมีย

วันฉลู                 ชงกับวัน     มะแม

วันขาล               ชงกับวัน     วอก

วันเถาะ               ชงกับวัน     ระกา

วันมะโรง             ชงกับวัน     จอ

วันมะเส็ง             ชงกับวัน     กุน

วันมะเมีย             ชงกับวัน     ชวด

วันมะแม              ชงกับวัน     ฉลู

วันวอก               ชงกับวัน     ขาล

วันระกา              ชงกับวัน     เถาะ

วันจอ                 ชงกับวัน     มะโรง

วันกุน                 ชงกับวัน     มะเส็ง

 

4.ให้ดูจากเวลาเกิดของฝ่ายชายและเวลาเกิดของฝ่ายหญิงเทียบกัน  ถ้าเวลาเกิดฝ่ายชายเป็นเวลาชวด  (23.00น-00.59น.)ส่วนฝ่ายหญิงเป็นเวลามะเมีย( 11.00-12.59น.)แสดงว่าชงกัน  หมายความว่าบั้นปลายของชีวิตไม่ดีนัก  จะลำบากเพราะลูกหลาน

        23.00-00.59น.  เป็นเวลาชวด

 

        01.00-02.59น.  เป็นเวลาฉลู

 

        03.00-04.59น.  เป็นเวลาขาล

 

        05.00-06.59น.  เป็นเวลาเถาะ

 

        07.00-08.59น.  เป็นเวลามะโรง

 

        09.00-10.59น.  เป็นเวลามะเส็ง

 

        11.00-12.59น.  เป็นเวลามะเมีย

 

        13.00-14.59น.  เป็นเวลามะแม

 

        15.00-16.59น.  เป็นเวลาวอก

 

        17.00-18.59น.  เป็นเวลาระกา

 

        19.00-20.59น.  เป็นเวลาจอ

 

        21.00-22.59น.  เป็นเวลากุน

 

 

 

การดูดวงความรัก
ที่นักษัตรปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด

 

 
 

 การดูดวงความรัก
ที่ราศีบนของปีเกิด เดือนเกิด และเวลาเกิด

 

คู่สมพงษ์ชง-ฮะ
เสริฟเอง ชงเอง ดูดวงจีนด้วยตนเอง
อยากรู้ว่าใคร “สมพงษ์” หรือ “ขัดแย้ง” กับใคร ดูได้ทุกคน

หลังจากที่ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่าง  เพื่อให้การพยากรและฮวงจุ้ย  ก้าวเข้าสู่ความร่วมสมัยมากขึ้น  มีความละเอียดของข้อมูล  และความหลากหลายของแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  กระทั่งมีความแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงกว้าง   รวมทั้งยังเป็นศาสตร์ที่บุคคลทั่วไปให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมมาก   จนคิดว่าการพยากรตามแนวทางของ  “เทียนเต็ก”  ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาออกไปนั้น  มีความผิดพลาดน้อยที่สุด  และครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดของการพยากรและฮวงจุ้ยแล้ว

แต่ในระยะหลังที่ผ่านมา  มีคำถามที่ลูกศิษย์ลูกหาซักถามกลับมาบ่อยมากเกี่ยวกับ  “คู่สมพงษ์”  “คู่ขัดแย้งอาตมาจึงจะขออธิบายไว้ในภาพรวม  ให้ลูกศิษย์ลูกหาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป

เทียนเต็ก

 

 
เสริมดวง-แก้ชง

ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง