ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article

 

 "นี่เป็นลิขิตฟ้า  ยากจะฝืน"

มหันตภัยร้ายแรงที่รู้ล่วงหน้า  แต่ทุกคนมองข้าม

 อำเภอบางคล้าในยุคแรกที่ก่อร่างสร้างเมือง

 

มหันตภัยครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ. 2491
เกิดจากอัคคีภัยทำความเสียหายชุมชนบางคล้าเกือบ 100 %

 

 

จากเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างเหลือคณานับ
หลังจากนั้นชุมชนตลาดบางคล้าก็ได้ก่อร่างสร้างตัวเอง ขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงมหันตภัยเริ่มต้นเท่านั้น
          มาทราบภายหลังจากที่ไฟไหม้ดครั้งใหญ่นั้นแล้วว่ามีซินแสชาวจีนท่านหนึ่งเคยทำนายไว้ว่าอีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่อีก ให้ระวัง

 

 
มหันตภัยอีกครั้งใน 40 ปีถัดมา (วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2531) สร้างความเสียหายให้ชุมชนตลาดบางคล้าอีกครั้งมากกว่า 70 % ซ้ำอีกครั้งตามคำทำนาย  (ประมาณเกือบ 200 หลังคาเรือน) ทั้งที่เครื่องมือเครื่องไม้ในการดับไฟเจริญก้าวหน้าไปมาก
 
 
   อีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่อีกให้ระวัง
 
 
ประโยคนี้ย้อนกลับมาในความคิดของชาวบางคล้าทุกคนอีกครั้ง 
เพราะเกือบทุกคนหรือทุกบ้านเคยได้ยินคำนี้บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างชัดเจน
 
  แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือซินแสท่านนั้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไร
          ถ้าจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นแขนงเดียวกัน
         
 
 


  เทียนเต็ก ซินแส มีคำตอบให้ท่าน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ดวงนี้ไช่โข่ว (ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ) ทั้งราศีบน (โบ่ว) และราศีล่าง (ซิ้ง) มะโรงและ (สุก) จอ   เพราะฉะนั้นถ้าปีจรหรือวัยจรเดินดาวที่ให้โทษเข้ามาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย ต้องระมัดระวัง
 
          ก็พอดีดวงนี้วัยจรช่วงอายุ 20 30 ปี เดิน (ยิ้มซิ้ง) ราศีบนเป็นยิ้มธาตุน้ำให้คุณ ส่วนราศีล่างเป็นซิ้ง (มะโรง) ดาวไช่โข่วให้โทษพอดี เพราะฉะนั้นในช่วงวัยจรจึงต้องระมัดระวังให้จงหนัก เพราะเป็นเกณฑ์บังคับที่บอกล่วงหน้าว่าระมัดระวังให้ดีในช่วงวัยจร 10 ปีนี้เรื่องใหญ่ๆที่จะต้องระมัดระวังก็คือฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย เพราะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นแล้วว่าถ้าวัยจรเดิน ซิ้ง (มะโรง) หรือเดินสุก (จอ) จะมีปัญหา วัยจรเป็นดวงในช่วง 10 ปี แสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่ๆเท่านั้น ที่ต้องระมัดระวังเพราะถ้าปีจรเดินดีก็จะยังบรรเทาได้บ้าง แต่ถ้าเข้ามาเหมือนหรือเข้ามาชนแล้วแหละก็จะหนักอย่างแน่นอน
          ก็พอดีอีกเหมือนกันที่ช่วงอายุ 23 ปีพอดีปีจรเดิน โบ่ว-จื้อ ซึ่งเป็นดาวต้องห้ามพอดี คือโบ่วเป็นดาวไช่โข่วที่ให้โทษ เข้ามาแล้วยังไม่พอ โบ่วได้ไปชนทำลาย ดาวยิ้ม ซึ่งเป็นดาวเพียงไช้ที่ให้คุณออกไปจึงกลับกลายเป็นให้โทษไปทันที ในที่สุดปีนี้ได้เกิดไฟไหม้อย่างร้ายแรง ไหม้ชุมชนตลาดบางคล้าไปเกือบทั้งหมด
 ดวงนี้ดิถีแข็งแรง ธาตุที่ให้คุณคือธาตุทอง ธาตุน้ำ ส่วนธาตุที่ให้โทษคือธาตุดิน ธาตุไฟและธาตุไม้ หลักการดูดวงจีนเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้ดูดาว ไช้โข่ว ดวงนี้ที่หลักวันเกิด (ฐานดิถี) เป็นซิ้ง (มะโรง) ธาตุดินให้โทษเป็นดาวไช่โข่ว หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ และจะให้โทษเพิ่มมากขึ้นเมื่อปีจรหรือวัยจรเดินดาวไช่โข่วเข้ามาเหมือน (ซ้อน) หรือเข้ามาชง (ดาวร้ายชนดาวร้ายทายว่าโคตรร้าย)

 

 

 

ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษภาค 2
เป็นการเฉลยคำตอบที่ว่า
ซินแสท่านนั้นรู้ได้อย่างไรว่าอีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้ง

 

มหันตภัยร้ายแรงที่รู้ล่วงหน้า  แต่ทุกคนมองข้าม
ภาคสองต่อจากตอนที่แล้ว

 

 

ตอนเดิมของตอนที่แล้วอำเภอบางคล้าในยุคแรกที่ก่อร่างสร้างเมือง

มหันตภัยครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ. 2491

เกิดจากอัคคีภัยทำความเสียหายชุมชนบางคล้าเกือบ 100 %

จากเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างเหลือคณานับ

หลังจากนั้นชุมชนตลาดบางคล้าก็ได้ก่อร่างสร้างตัวเอง ขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงมหันตภัยเริ่มต้นเท่านั้น

          มาทราบภายหลังจากที่ไฟไหม้ดครั้งใหญ่นั้นแล้วว่ามีซินแสชาวจีนท่านหนึ่งเคยทำนายไว้ว่าอีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่อีก  ให้ระวัง

          มหันตภัยอีกครั้งใน 40 ปีถัดมา (วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2531) สร้างความเสียหายให้ชุมชนตลาดบางคล้าอีกครั้งมากกว่า 70 % ซ้ำอีกครั้งตามคำทำนาย  ทั้งที่เครื่องมือเครื่องไม้ในการดับไฟเจริญก้าวหน้าไปมาก

          อีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่อีกให้ระวัง

          ประโยคนี้ย้อนกลับมาในความคิดของชาวบางคล้าทุกคนอีกครั้ง  เพราะเกือบทุกคนหรือทุกบ้านเคยได้ยินคำนี้บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างชัดเจน

          แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือซินแสท่านนั้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไร

          ถ้าจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นแขนงเดียวกัน

            เทียนเต็ก ซินแส  มีคำตอบให้ท่าน
การเฉลยคำตอบ

ที่ว่าซินแสท่านนั้นรู้ได้อย่างไรว่าอีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้ง  ต้องย้อนไปดูที่ดวงของผู้ที่ถูกไฟไหม้ครั้งแรกอีกครั้งจึงจะได้คำตอบ

          จากแผ่นดวงของดวงนี้ไช่โข่วเป็นธาตุที่ให้โทษกับเจ้าของดวง (หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ) ทั้งราศีบน (โบ่ว) และราศีล่าง (ซิ้ง) มะโรงและ (สุก) จอ เพราะฉะนั้นถ้าปีจรหรือวัยจรเดินดาวที่ให้โทษเข้ามาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยคือจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอน  การที่ซินแสท่านนั้นรู้ว่าอีก 40 ปีข้างหน้าจะเกิดไฟไหม้อีกครั้งเป็นเพราะว่า  ซินแสท่านนั้นดูจากดวงของผู้ที่ถูกไฟไหม้บ้านนั่นเอง

          จากดวงวัยจรคราวที่แล้วช่วงอายุระหว่าง 20 30 ปีวัยจรเดินยิ้ม,ซิ้ง  ซึ่งซิ้งเป็นธาตุดิน เป็นดาวไช่โข่วที่ให้โทษและได้เกิดไฟไหม้บ้านในช่วงวัยจรนี้พอดี  ซินแสท่านนั้นคงจะได้สำรวจดวงอีกครั้งว่าภายภาคหน้ายังจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอีกหรือไม่  แต่เมื่อเหลือบขึ้นไปในช่วงที่วัยจรเดินโบ่ว,จื้อ  ซึ่งโบ่วเป็นธาตุดินเป็นดาวไช่โข่วที่ให้โทษพอดี  ถ้าสังเกตดูให้ดีๆจะเห็นว่า ปีที่ไฟไหม้ครั้งแรกก็เดินดาวโบ่วจื้อพอดี  ขนาดปีจรซึ่งเล็กกว่าและสำคัญน้อยกว่าวัยจรยังมีปัญหา  แล้ววัยจรเดินดาวดวงนี้ลองคิดดูซิว่าจะร้ายแรงขนาดไหน

          เมื่อเห็นวัยจรช่วงอายุ  60 70 ปีแล้วก็รู้ว่าในช่วงวัยจรนี้ยังจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยอีก  ก็เลยไปไล่ดูดาวปีจรว่าจะมีปีไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะมีปัญหา  ช่วงที่มีอายุเข้า 60 คือปี 2529 เป็นปีเปี้ย,เอี้ยง  ปี2530 เป็นปี,เตงเบ้า  ปี2531เป็นปีโบ่ว,ซิ้ง  ปี2532เป็นปีกี้,จี๋  ปี2533เป็นปีแก,โง้ว  ปี2534เป็นปีซิง,บี่  ปี2535เป็นปียิ้ม,ซิม  ปี2536เป็นปีกุ๋ย,อิ้ว  ปี2537เป็นปีกะ,สุก  ปี2538เป็นปีอิกไห  จะเห็นได้ว่าในช่วงวัยจร 10 ปีนี้ปีที่ให้โทษมากที่สุดคือปี 2531 ซึ่งเป็นโบ่ว,ซิ้ง  เป็นธาตุดินที่ให้โทษทั้งราศีบนและราศีล่าง  เป็นดาวไช้โข่วที่ให้โทษทั้งคู่  เป็นปีที่ครบกำหนด 40 ปีที่ซินแสท่านนั้นบอกไว้พอดี

ปี 2531 เป็นปีโบ่ว,ซิ้ง 

          โบ่วเป็นดาวไช่โข่วให้โทษ  ไปเหมือนหรือไปซ้อนกับโบ่วที่หลักวัยจรเป็น 2 โบ่วเป็นเกณฑ์บังคับพอดี  ส่วนราศีล่างเป็นซิ้ง (มะโรง) เป็นดาวไช่โข่วก็ได้ไปชนกับฐานดิถี คือสุก (จอ) (ดาวร้ายชนดาวร้ายถือว่าร้ายสองเท่า) จึงเกิดเหตุการณ์ใหญ่อย่างที่ทราบกันอยู่

          ในช่วงปลายปี 2530 มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือชาวชุมชนตลาดบางคล้าได้มีการประชุมกันแล้วเห็นพร้องต้องกันว่าจะจัดให้มีเวรยามคอยสำรวจตรวจตรา  และทางเทศบาลก็ได้จัดให้มีรถดับเพลิงที่พร้อมจะทำงานแล่นเข้ามาจอดในสถานที่ๆใกล้กับบริเวณนั้น  เพิ่มขึ้นในเวลากลางคืน  โดยใช้หลักสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน  คืนละหลายคนคอยดูแลเกี่ยวกับฟืนไฟในเวลาค่ำคืน  ถ้าใครไม่สามารถที่จะมาได้ก็ช่วยเหลือด้านเงินทอง  ปรากฏว่าทำได้สามเดือนกว่าคือเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม  เมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ณ์ร้ายที่ซินแสท่านนั้นทำนายไว้  โดยไม่ได้เฉลียวใจและที่สำคัญไม่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ ปีนั้นเป็นปีซิ้ง (มะโรง) จะเกิดเหตุร้ายในเดือนซิ้ง (เมษายน) พอเข้าเดือนเมษายนก็เลยหยุดเดินยามในตอนกลางคืน

          พอถึงวันที่ 9 เมษายน 2531  ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นตามที่ซินแสท่านนั้นทำนายไว้พอดี

 

 

ตามสถิติและการอ่านดวงตามตำราโป๊ยยี่ ซี้เถียว
บอกไว้ชัดเจนว่าในปีนี้ดวงชะตาของผู้คนโดยรวมแล้วต้องเกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย 
โดยชี้ชัดไปที่ว่า ถ้าดวงดีมีบ้านใหม่ ถ้าดวงร้ายไม่มีบ้านอยู่

นี่เป็นลิขิตฟ้า  ยากจะฝืน"

 

 ชุมชนบางคล้าในปัจจุบัน
 

 

 

 


 

 

 

-
-

 

ทำนายดวงจร


 

ประสพการณ์ฮวงจุ้ย
อ.หลิน เล่าประวัติฮวงจุ้ย article
วิธีใช้น้ำมันกัญชา
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่ ๒๑ และสร้างวัดที่สี่
เณรภาคฤดูร้อน วัดแดงประชาราษฏร์ 2516
การศึกษาคณะสงฆ์ไทย (ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา)
Headline
ความรู้ต่างๆ
ประวัติเทพต่างๆ
ด้วยความปรารถนาดีจึงบอก ทดสอบจนเห็นผลแล้ว
ปี่เซียะตราประทับ 1
Headline
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม
Banner เพื่อนบ้าน article
แผนที่ใหญ่ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง