ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แผนที่วัดแดง ประชาราษฏร์

 วัดแดงประชาราษฏร์
40/6 หมู่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

 https://www.skypixel.com/
pilot/videos/share/f3ea0a54-5d94-4e68-bb00-1f10678cae90
 

 

 
 

 

 

 https://www.skypixel.com/pilot/videos/
share/f3ea0a54-5d94-4e68-bb00-1f10678cae90
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 เจริญพร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านบัดนี้ โบสถ์สีทอง
วัดแดงประชาราษฏร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
https://www.skypixel.com/pilot/videos
/share/f3ea0a54-5d94-4e68-bb00-1f10678cae90
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เจริญพร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านบัดนี้ โบสถ์สีทอง วั
ดแดงประชาราษฏร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว https://www.skypixel.com/pilot/videos/share/f3ea0a54-5d94-4e68-bb00-1f10678cae90

 

เพิ่มเบอร์ใหม่ 02-408-7443

 พระ ธงชัย จุลศรีไกวัล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขาย่อย ตลาดอำเภอบางกรวย 
เลขที่บัญชี 148-213341-7

 

โบสถ์ทองคำ
วัดแดงประชาราษฏร์ 

ภายในพระอุโบสถวัดแดงประชาราษฏร์
พระพุทธชินราช
พระประธานในพระอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
ด้านหลังพระประธานคือ
พระมหาจักรพรรดิ์ พระประจำตระกูล
ที่ศรัทธาญาติโยมสร้างถวายวัดแดงประชาราษฏร์
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันพุธ (กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันศุกร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

 

 

 

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด วันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

 คาถาบูชาพระประจำวันพุธ กลางวัน พระประจำวันเกิดคือ ปางอุ้มบาตร
ลักษณะพระพุทธรูป

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมภายในวัด

มีญาติโยมมาที่วัด  เพื่อถวายสังฆทานและมาไหว้หลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแดงเป็นประจำ

   

ประวัติหลวงพ่อแดง 

หลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดแดงประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์  อดีตตอนเป็นวัดร้าง  เคยมีผู้มาลอบยิงนกในบริเวณหลวงพ่อแดงสถิตอยู่ไม่สามารถยิงออกได้  เมื่อหันปืนไปอีกทางหนึ่งกลับยิงออกได้  ทำให้ผู้ที่มาลอบยิงถึงกลับก้มลงกราบขอขมา

 

      ต่อมาไม่นานได้มีโจรใจบาปมาแอบลอบตัดเศียรหลวงพ่อแดง  แต่ก็ไม่สามารถที่จะนำเศียรไปได้  นำไปทิ้งไว้ที่ทางรถไฟ  ด้วยสาเหตุใดไม่ทราบมีชาวบ้านตามไปพบจึงนำกลับมา  เมื่อ ทางกรมศิลปากรทราบจึงนำเศียรหลวงพ่อไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์  เพราะเห็นว่าเศียรหลวงพ่อแดงมีความงดงามมาก  มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้ปั้นเศียรขึ้นมาใหม่  แต่ไม่อาจที่จะสรวมได้  เพราะขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก  จึงได้ทำพิธีบวงสรวงและปั้นเศียรขึ้นมาใหม่อีกเศียรหนึ่ง  จึงต่อเศียรได้สำเร็จ

       สำหรับเศียรเก่าที่ทางกรมศิลปะนำมาได้ประกอบพิธีบรรจุพระธาตุไว้ที่เกตุแล้ว  จึงได้ตั้งบูชาต่อที่วัด  โดยยังไม่ได้สร้างองค์พระขึ้นมา  ปัจจุบันทางวัดเห็นว่าเป็นเศียรที่เก่าเริ่มชำรุด  จึงได้ลอกผิวภายนอกออกเพื่อที่จะลงรักปิดทองใหม่  และรอสร้างองค์พระพุทธรูปใหม่ด้วย  เพื่อให้สมบูรณ์ต่อไป

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตรศรัทธา  ร่วมบริจาคแผ่นทองคำเปลวแท้  100 เปอร์เซ็นต์ ตามกำลังครัทธา

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพเก่าหลวงพ่อแดง

 

 

 

 

 

 

วัดแดงประชาราษฎร์
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 
โทร. ๐๒-๔๔๗-๓๕๙๓   - 081-936-6908

การสั่งซื้อปี่เซี้ยะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่กระทู้ถาม - ตอบดวงจีน
โดยเก็บเงินปลายทางหรือ

โอนเงินเข้าบัญชี
พระ ธงชัย จุลศรีไกวัล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขาย่อย ตลาดอำเภอบางกรวย 
เลขที่บัญชี 148-213341-7
 

 

กิจกรรมวัดแดงประชาราษฏร์

คำอนุโมทนาบุญ
จากวัดแดงประชาราษฏร์

 
          อีกหนึ่งในตำนานชีวิตของแต่ละคนที่กำลังจะถูกบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำของปีที่กำลังจะผ่านไป  แต่ในฐานะศาสนิกชนคงมีคำถามทิ้งไว้ให้รำลึกย้อนหลังว่า  หนึ่งในตำนานชีวิตของเราในปีที่ผ่านมานี้ได้สร้างกุศลใดสะสมไว้แล้วบ้าง   หลายคนคงต้องบันทึกลงตำนานของชีวิตไว้ด้วยว่าได้ร่วมสร้างศาสนะสถานที่ใช้ในกิจของสงฆ์และของวัดแดงประชาราษฏร์   หลายคนคงยังนึกไม่ออกว่าได้ร่วมสร้างไปตอนใด   ท่านยังคงไม่ลืมใช่ไหมว่าได้ร่วมทำบุญด้วยการบูชาปี่เซียะจากวัดแดงประชาราษฏร์   เงินที่ได้จากการบูชาปี่เซียะนี้ทางวัดได้นำปัจจัยไปสร้างศาสนะสถานในวัดแดงประชาราษฏร์ขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก
          อาตมาก็เลยถือโอกาสร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายและจดบันทึกลงในตำนานชีวิตในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้ด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งกุศลผลบุญที่ได้สร้างสะสมไว้ในปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วนี้
          ท้ายนี้ขอบารมีของพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก   ตลอดจนหลวงพ่อแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนทั่วไปจงปกปักรักษา  คุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข  และประสพแด่ความโชคดีตลอดไปทุกฯคนเจริญพร
                     (คิดดี  พูดดี  ทำดี  คบคนดี  ไปสู่สถานที่ดี)

 dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง