ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)

โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท
จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ.64 

 

 

 
 https://www.facebook.com
/TiantekPro/videos/488809142108718
 
 https://www.facebook.com
/TiantekPro/videos/585825519040443
 
 https://www.facebook.com
/TiantekPro/videos/229967395475202
 
  นครปฐม 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาท วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐมครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.5010189365719016
 
   1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดสังกิจจาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 22.ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4882243191846968

 

 

 ลิ้งค์อัลบั้มรูป มอบรอยพระพุทธบาทให้

นายชวน   หลีกภัย ประธานรัฐสภา
ณ.ที่รัฐสภาแห่งใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล ของคนไทยทุกคนครับ
https://www.facebook.com/media/set?vanity=TiantekPro&set=a.4729266913811264 

 
  วันนี้ 21 ก.พ. 64 เอาบุญมาฝากทุกคน แวะไหว้พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4798409533563668
 
 เอาบุญมาฝากทุกคน แวะไหว้พระวัดจามเทวี จังหวัดลำพูนครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4817056191699002
 
   ดอยสุเทพ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดพระธาตุ ดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set?vanity=TiantekPro&set=a.4807698912634730
 
  1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดพระธาตุ ดอยคำ
จังหวัดเชีบงใหม่ 20 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4807698912634730
 
  "โครงการ" 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก  20 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4990124654392154

 

 

 

 
  "โครงการ" 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี  18 ก.พ.64 ครับ   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4983263881744898
 
  1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทวัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร วันที่ 18 ก.พ. 64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4981733411897945
 
  1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาท ประดิษฐาน
 
  1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาท วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ  17 ก.พ.64  
 
 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาท วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ 16 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4974828675921752

 

 

 

 
 15 ก.พ.64 เวลา 18.45น. ณ วัดท่าเรือ
 
 วันนี้เวลา 15.45น. ณ วัดประชุมโยธี
พระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก นำคณะโดยพระสุธรรม ฐิตธมฺโม ร่วมจัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายไว้ในแผ่นดิน  ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลองขนาด 60*60 ซม. จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย. ให้ศรัทธาญาติโยมได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นมหามงคลและเจริญรอยตามบาทพระศาสดาตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ เจริญพร
 
 วันนี้เวลา 13.55น. ณ วัดกระบี่น้อย
จากพระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายไว้ในแผ่นดิน  ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลองขนาด 60*60 ซม. จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย. ให้ศรัทธาญาติโยมได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นมหามงคลและเจริญรอยตามบาทพระศาสดาตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ เจริญพร
 
 วันนี้เวลา 1025น. ณ วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง พระเดชพระคุณ พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง รับมอบรอยพระพุทธบาทจำลอง จากพุทธคยา 
จากพระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายไว้ในแผ่นดิน  ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลองขนาด 60*60 ซม. จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย. ให้ศรัทธาญาติโยมได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นมหามงคลและเจริญรอยตามบาทพระศาสดาตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ เจริญพร
 
 วันนี้เวลา 18.45 น. ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สตูล  พระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทไว้ในแผ่นดิน  ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลองจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย. เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อเป็นศิริมงคลและเจริญตามรอยบาทของพระศาสดาสาธุ

 

 

 

 
 วันนี้เวลา 16.35น. ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทไว้ในแผ่นดิน  ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลองจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย. เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมไปกราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเจริญรอยตามบาทพระศาสดา 
 
 วันนี้เวลา 9.55น. ณ.สถานปฏิบัติธรรมเขาศรีศากยมุนีพุทธโคดม เขาตูม ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พระอธิการธงชัย ธมฺกาโม พร้อมคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทไว้ในแผ่นดินจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ มอบรอยพระพุทธบาทจำลอง  3 รอย  คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส และกองทัพภาคที่ 4  
 
 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี 13 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TiantekPro&set=a.4963401393731147
 
 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ถวายรอยพระพุทธบาทประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง 13 ก.พ.64 ครับ https://www.facebook.com/TiantekPro/videos/534930644151625
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง