ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
และร่วมสร้างวัดพุทธแห่งที่ ๓ เป็นพุทธบูชา

 

 ๒๙พ.ย.-๒๙ธ.ค.๖๒ (รวม๓๐วัน)

 วัดที่ ๓ ที่พวกเราจะไปสร้างให้กับชาวพุทธ
ที่ประเทศอินเดีย
อยู่ติดกับแม่น้ำเนรัญชรา 
อยู่ห่างจากเขาดงคสิริประมาณ ๖ กม.
อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธคยาประมาณ ๑.๕ กม.
 
 วัดอโศการาม พุทธไมตรี วิหาร
ตั้งอยู่ห่างจากพุทธคยา ประมาณ ๑.๕ กม.
ในปัจจุบันเป็นวัดที่มีแต่กุฏิ กับพระสงฆ์จำนวน๕ รูป
(เป็นพระสงฆ์ที่ค่อนข้างมีปัจจัยน้อยถึงน้อยมาก)
โบสถ์ที่เคยมี ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชรา ก็ถูกน้ำพัดไป

เหลือแต่พระประธาน เพียง ๑ องค์
แทบจะไม่สภาพของวัดหลงเหลือ ข้างหลังของวัด
ถ้ามองข้ามแม่น้ำเนรัญชราไป จะเห็นภูเขาอยู่ไกลๆ
เป็นเขาดงคสิริ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญทุกขกริยา
ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชรามายังพุทธคยา
เพื่อทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์

พระอาจารย์ธงชัย จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะ
สร้างศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นศาสนาสถาน
ณ. ที่วัดนี้เป็นวัดที่ ๓ 
ที่ท่านสร้างให้พระสงฆ์ชาวอินเดีย
และอยากบอกบุญ
ให้พวกเราทุกคนร่วมกัน

แสดงความกตัญญูกดเวที
ต่อดินแดนของพระพุทธองค์
ผู้ใดสนใจร่วมบุญก็ยินดี สาธุนะครับ
ใครไม่สะดวกเรื่องปัจจัย
ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญนี้กันนะครับ

ทำมากทำน้อย หรือไม่ทำ ไม่ใช่ปัญหานะครับ
เพียงแต่อยากให้ทำ เพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะโชคดีเหมือนชาตินี้ไหมที่ได้เกิดมาในร่มกาสาวพักตร์ของพุทธศาสนา

 
เรื่องต่อมาครับ
ความจริงแล้ว ไม่อยากเอ่ยปากรบกวนใคร
เพราะเกรงใจ แต่ท่านทั้ง ๒ 

คือพระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม และ
พระอาจารย์ฉลอง เขมานันท์

เป็นพระ ๒ รูป ที่ผมเคารพ
ผมเลยขออนุญาตชวนนะครับ
ผมไปพุทธคยาคราวนี้ ได้พบเส้นทาง

ที่น้อยคนนักจะได้ไป เป็นเส้นทางที่
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจากเขาดงคสิริ หลังจากบำเพ็ญทุกรกิริยา ไปยังพุทธคยา เพื่อตรัสรู้

พระองค์ท่านได้เสด็จไปพักใต้ต้นยางอินเดีย
ตำแหน่งบริเวณที่ผมนั่ง
ปัจจุบันยางอินเดียต้นนี้ มีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี
และยังเจริญเติบโตอย่างดี
ชาวบ้านมีการนำพระพุทธรูปขนาด ๒ ฟุต
จำนวน ๑ องค์ไปตั้งเป็นอนุสรณ์

พระอาจารย์วิมาลา ท่านได้พาผมไปนั่งถ่ายรูป ณ.ตรงนั้น
ไม่ทราบว่าเป็นนิมิตรหรืออะไร
บริเวณมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ ๒ ด้าน
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคมนี้

ผมได้สั่งพระหินขนาด ๔ ฟุต
กับรอยพระพุทธบาทขนาด ๑ เมตร
ไปถวายพระพุทธองค์ท่าน ณ.ตำแหน่งใต้ต้นยาง
ที่ว่าง

ท่านวิมาลาท่านบอกผมว่า อีกไม่นาน
บริเวณนี้จะกลายเป็นสถานที่ต้องห้าม
เหมือนพุทธคยาที่ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปสัมผัสต้นโพธิ์

ผมจึงกราบเรียนพระอาจารย์ทั้ง ๒ ท่านร่วมกับผมสร้างพระพุทธรูปขนาด ๔ ฟุต กับรอยพระพุทธบาท
ขนาด ๑ เมตรกับผม

สิ่งที่ผมสร้างในวันนี้จะกลายเป็นตำนาน ของ
พระพุทธศานาในประเทศอินเดียครับ

ปัจจัยมากน้อย ผมมิได้สนใจ
เพราะยังไงผมก็ทำอยู่แล้วครับ สาธุ

 
 §  ความเห็นของ ระพินทรนาถฐากูร คือ
“ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้จะตกอยู่ในความดูแลของศาสนาอื่นไม่ได้  เพราะศาสนาอื่นไม่เกี่ยวข้องอะไรและไม่มีเยื้อใยอะไรต่อพระพุทธศาสนา"

 
 คำอธิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พุทธยา

            ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมตั้งจิตอธิฐาน ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ได้จาริกมาบูชาสักการะ สถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ ขอจงเป็นบารมี เป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้เกิดปัญญาณ มีความรู้แจ้งเห็นจริง ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ หากแม้นว่าข้าพระพุทธเจ้า ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎฎสงสาร ขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้ จงเป็นเหตุอำนวยให้ ได้ไปบังเกิดแต่ในสุคติภูมิ ขอให้เกิดในตระกูลที่ดี มีรูปร่างดี มีปัญญาดี มีสุขภาพดี มีฐานะดี มีพ่อแม่ดี มีครูบาอาจารย์ดี ขอให้มีโอกาสได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรม ได้บรรลุธรรม สมควรแก่การปฏิบัตินั้น จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในกาลอันควรด้วยเทอญฯ

 

 

 

 ข้างหลังคือภูเขาดงคสิริ
สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ
อยู่ห่างออกไปประมาณ ๖ กิโลเมตร

 ด้านหน้าคือแม่น้ำเนรัญชรา
เป็นแม่น้ำที่สำคัญในประวัติศาสตร์
 
 
 พระพุทธเจ้าเคยประทับ
พักณ.จุดตรงนี้
ระหว่างเสด็จจากเขาดงคสิริมาพุทธคยา
 
วัดที่พวกเราจะสร้าง
อยู่ห่างจากพุทธคยาประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือชนะมาร หรือสดุ้งมาร 
เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา  พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ  นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้
ที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่ใต้ต้นยางโบราณ
 รอยพระพุทธบาทแกะสลักจากหินแกรนิตสีดำ กว้าง ๑ เมตร
หนักมากครับต้องใช้รถเครนยกครับ
 
 งานเริ่มแล้วครับ
 
 
 
 

 

 
 

 
หิน ทราย เหล็ก พร้อมก่อสร้างวัดที่ 3 ครับ
Vimala Thongchai Buddha hall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ร่วมสาธุ อนุโมทนาบุญกันนะครับ วันนี้ผมได้นำพระพุทธรูปขนาด 4 ฟุต กับรอยพระพุทธบาทขนาด 1.0 เมตร ไปประดิษฐานที่ใต้ต้นยาง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับพักระหว่างเดินทางจากเขาดงคสิริ ไปพุทธคยาเพื่อตรัสรู้

อนิสงค์ผลบุญที่เกิดขึ้น
ขอให้ทุกท่านมีพักกาย พักใจในยามที่เหนื่อยล้า และได้ก้าวเดินผ่านอุปสรรคต่อไปข้างหน้าจนสำเร็จในที่สุด

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 วัดที่ ๓ ลงมือชยันโตแล้วครับ
 
 
 
 
 
 

 

 
 พิธีเรียบง่ายครับ
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 ถวายปัจจัย 3000 ซ่อมกุฏิพระสงฆ์
วัดอโศกา ไมตรี พุทธวิหาร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีหลายท่านถามว่า
เพราะเหตุใดเทียนเต็ก ซินแส
ไปพักที่วัดป่าพุทธคยา

อยู่วัดป่าพุทธคยาจะมองเห็นเจดีย์พุทธคยาอยู่ใกล้ๆ
มองเห็นแล้วมีความสุข
วัดป่าพุทธคยาอยู่ใกล้กับองค์พระเจดีย์ที่สุด
คืออยู่ห่างรั้วประมาณ ๓๐ เมตร
 เวลานอนบรรยากาศ
เหมือนกับเรานอนอยู่ข้างพระมหาเจดีย์
สมาธิเกิดง่าย
 แม้เวลาที่เดินจงกลมภายในวัด
ก็เหมือนว่าเราเดินอยู่ข้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
 มีความสุขทุกครั้งที่มาพักที่วัดป่าพุทธคยา

 

 ่บรรยากาศภายในห้องครัว
วัดป่าพุทธคยา

 สอาด สดวก ปลอดภัย เชื่อถือได้
 ที่สำคัญแม่ครัวทุกคนคัดมาแล้วอย่างดี
มีอัธยาศัยทุกคน
 แม่ครัวเป็นนักปฏิบัติธรรม
ทำงานที่นี่และปฏิบัติธรรมไปด้วย
 สอบถามแล้วแม่ครัวที่มาอยู่ที่วัดป่าพุทธคยา
HAPPY ทุกคนครับ
 ที่สำคัญได้สอบถามญาติโยมที่มาพักที่วัดป่าพุทธคยา
ตอบเป็นเสียงเดียวว่ามีความสุขมากๆ

 

 

 

 

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง