ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก) article

เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรม ที่บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย)
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ ๑๖ - ๒๑ พ.ค. ๖๒

 

  ๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 
 
 เวียนเทียน ครั้งที่หนึ่งรอบแรกตอนเช้า
ร่วมกับพระจีน สายมหายาน
 
 

 

 


 

วันวิสาขะบูชาที่ผ่านมา พวกนักข่าวและสื่อต่างๆเป็นจำนวนมากมาถ่ายภาพ  

ถ่ายรัวๆเหมือนยิงปืนกล ตอนนั้นไม่ได้สังเกตุ  
มุ่งแต่จะไหว้เจดีย์ที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านใน ซึ่งมีเจดีย์เป็นจำนวนร้อย 
เราไหว้พระเจดีย์จนครบทุกองค์ ทั้ง 2 วัน 
แสดงว่าภาพเหล่านั้นคงจะเอาไปทำหนังสือ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว บุโรพุทธโธ  อินโดนีเซีย
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

จึงช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ที่ประเทศไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 โชคยังดี เห็นว่ากระเป๋าว่างๆ
เลยนำด้ายสายสินธิ์ติดมาด้วย หลายร้อยเส้น
 
 และก็โชีดีอีกเหมือนกันที่นำสติกเกอร์ พระบรมสุข
ยืน เดิน นั่ง นอน (สติปัฏฐานสี่) 
 
 
 

 

 

 

 
 และก็อีกเหมือนกันที่นำแผ่นดวงชะตา
ติดมาด้วย 100 แผ่น
 
 มาปฏิบัติธรรมคราวนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ไปอีกแบบหนึ่ง
 
 ประชาชน คนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลาม
ล้วนมีอัธยาศัยที่ดี สงบ และเป็นมิตร
 
 มาอินโดนีเซียคราวนี้ เหมือนกับเป็นเศรษฐีย่อยๆ
นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างระยะทาง 3 ก.ม. ราคาประมาณ 20,000 รูเปียะ 
 
 ฝากดวงไว้กับพระจะได้มีอายุยืนเพิ่มขึ้นอีกคนละ 10 ปี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร

"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" 
(เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" 
(เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" 
(เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ประทับใจ เจ้าอาวาสวัดพุทธศรัทธา
ท่านอนันต์..มีความจริงใจกับพวกเราเป็นอย่างมาก
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขึ้นเครื่องที่ สนามบินดอนเมืองวันที่ ๑๖ (เวลาตอนเย็น)
 
ทัวร์บุโรพุทโธ จาการ์ต้า​ อินโดนีเซีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
พบกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 อาคารเดินทางระหว่างประเทศ ประตู 2 เวลา  16.00 น เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air Line เวลา 19.00 น​ ถึงสนามบินจาการ์ต้าเวลา 22.35 น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ต่อเครื่อง จากสนามบินจาการ์ต้า เวลา  04.00 น ถึงสนามบิน ยอกจาการ์ต้า เวลา 0 6.00 น เดินทางต่อเพื่อไปรับประทานอาหารเช้า  ที่ภัตตาคาร เที่ยวชมพระราชวัง สุลต่าน รับประทานอาหารเที่ยง ต่อด้วยเที่ยวชม วัดปรัมบานัน ตอนเย็นถ้า​มี​เวลา​จะ​พา​เข้า​ชม​เจดีย์​บุโรพุทโธ​ เข้าพักโรงแรม หรือรีสอร์ทใกล้บุโรพุทโธ รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
เวลา 06.00 น ร่วมถวาย ภัตตาหาร พระภิกษุสามเณรและแม่ชี ที่ วัดไทยภันเตวี​ ร่วมรับประทานอาหารที่วัดไทย หลังจากนั้น ช่วยกันจัดริ้วขบวนรถแห่ 
เวลา 12:30 น ไปรวมกันที่ วัดเมนดุด​
เวลา 13.30 น ร่วมขบวนแห่ น้ำศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์ ไปยังเจดีย์บุโรพุทโธ
เวลา 18.00 น กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น ร่วมสวดมนต์ และเจริญพุทธมนต์ที่เจดีย์บุโรพุทโธ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 
เวลา 06.00 น ร่วมถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุและสามเณร ที่วัดไทยพันเตวี​ 
เวลา 10.00 น ร่วมถวายผ้าป่า ที่วัดไทยพันตวี​
เวลา 11.00 น ร่วมถวาย ภัตตาหาร เพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา 12.30 นถึงเวลา 18.00 น พักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัว สวดมนต์และเวียนเทียน ตลอดคืนที่บุโรพุทโธ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
เวลา 04.30 น เก็บกระเป๋า Check Out ออกจากโรงแรมเพื่อไปสนามบิน รับประทานอาหารเช้าที่สนามบิน เช็คอินขึ้นเครื่องเวลา 08.00 น
เวลา 10.30 น ถึงสนามบินจาการ์ต้า เดินทาง ไปเที่ยวชมภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อน และไร่ชา
เวลาประมาณ 20.00 น เข้าพักโรงแรม ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น​ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 06.00 น เก็บกระเป๋าขึ้นรถ เดินทาง ไปร่วม ถวายผ้าป่าที่วัดพุทธศรัทธา สาขาวัดบวรวรวิหาร​  ร่วมรับประทานอาหารเช้า 
เวลา 10.00 น เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
เวลา 13.00 นขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย 
เวลา 17.15 น เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ***
เนื่องจาก ช่วงที่คณะไปร่วมงานบุโรพุทโธ เป็นช่วงรอมฎอน ถือศีลอดของศาสนาอิสลาม หากไกด์ไม่สามารถหาที่ทานอาหารได้ อาจจะร่วมรับประทานอาหารที่วัด หากท่านใดสะดวกที่จะนำอาหารแห้งจากประเทศไทยไปได้ ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 
มหัศจรรย์ “บุโรพุทโธ” พุทธสถาน ‘บุโรพุทโธ’ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

         ‘บุโรพุทโธ’ หรือ ‘โบโรบูดูร์’ (borobodur) พุทธสถานอันงามสง่า หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ใจกลางเกาะชวา อยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakata) หรือยอกยา ของอินโดนีเซีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร 

        สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยของ กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งสมัยนั้นหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย ทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเชื่อของฮินดูและพุทธเป็นอย่างมาก แต่กษัตริย์ของศรีวิชัยซึ่งเป็นชาวฮินดู เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และชนชาวศรีวิชัยส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ทำให้เกาะชวาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัย

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  เณรน้อยชาวอินโดนีเซีย พักอยู่ที่วัดป่าพุทธคยา 
อยู่ห้องติดกัน เราไปอินโด เณรน้อยมาเมืองไทย เลยไม่เจอกัน
เวลานี้เณรน้อย บวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วที่เมืองไทย
 ถึงเจอกันก็คุยกันไม่รู้เรื่อง  เราพูดไทย เณรพูดอังกฤษ
  แต่เป็นเพื่อนกันได้ เจอกันทุกปีที่พุทธคยา ฉันข้าวอยู่ด้วยกัน
ที่สำคัญสามเณรเป็นผู้มีอัธยาศัยดี
(โหงวเฮ้งดีด้วย)
 แสดงว่าวัดป่าพุทธคยายินดีต้อนรับชาวพุทธทุกชาติ 
ทุกภาษาด้วยอัธยาศัย ด้วยความเต็มใจ 
สาธุๆๆ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา สร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง