ReadyPlanet.com


เราจะให้อภัยมากขึ้นเมื่อคนใกล้ตัวประพฤติตัวไม่ดี


 jokergame สล็อตออนไลน์เมื่อคนประพฤติไม่ดีหรือผิดจรรยาบรรณ คนที่พวกเขารักอาจตัดสินพวกเขาด้วยความรุนแรงน้อยกว่าที่พวกเขาตัดสินคนแปลกหน้าที่ทำผิดแบบเดียวกัน แต่การผ่อนปรนนั้นอาจทำให้ผู้ตัดสินเห็นคุณค่าในตนเองตามการวิจัยที่ตีพิมพ์โดย สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน

“เราตอบสนองอย่างไรเมื่อคู่รัก เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัวประพฤติผิดจรรยาบรรณ งานวิจัยในอดีตบอกเรามากมายเกี่ยวกับวิธีที่เราตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของคนแปลกหน้า แต่มีน้อยมากเกี่ยวกับวิธีที่เราตอบสนองเมื่อผู้กระทำผิดเป็นคนที่เราห่วงใยอย่างสุดซึ้ง ราเชล ฟอร์บส์ หัวหน้าผู้เขียนบท แมสซาชูเซตส์ ผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต กล่าว "เมื่อมีคนใกล้ชิดกับเราประพฤติผิดศีลธรรม เราต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างการรักษาค่านิยมทางศีลธรรมและการรักษาความสัมพันธ์ของเรา เราดำเนินการวิจัยนี้เพื่อทำความเข้าใจความขัดแย้งนี้ให้ดีขึ้น" ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม

นักวิจัยทำการทดลองสี่ชุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,100 คน ในการทดลองหนึ่ง ผู้เข้าร่วมอ่านเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติซึ่งคู่รักที่โรแมนติก เพื่อนสนิท หรือคนแปลกหน้าได้กระทำการผิดจรรยาบรรณหรือศีลธรรม เช่น การขโมยเงินจากโถสะสมเพื่อการกุศล ในการทดลองอื่น ขอให้ผู้เข้าร่วมระลึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาได้เห็นคู่รักที่โรแมนติก เพื่อนสนิท หรือคนแปลกหน้ากระทำการที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดศีลธรรม ในการทดลองครั้งที่สาม ผู้เข้าร่วมเก็บบันทึกการละเมิดทางศีลธรรมที่พวกเขาเห็นในแต่ละวันเป็นเวลา 15 วัน ในการทดลองแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมจะตอบคำถามชุดหนึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำการ ความรุนแรงของการกระทำ และความรุนแรงของผู้กระทำความผิดควรได้รับการลงโทษอย่างไร ผู้เข้าร่วมยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อตนเองว่า

ในการทดลองทั้งสามนี้ นักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมรู้สึกโกรธ ดูถูก และรังเกียจต่อครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ประพฤติตัวไม่ดีน้อยลง พวกเขาให้คะแนนพวกเขาว่ามีศีลธรรมมากกว่าและต้องการลงโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาน้อยกว่าคนแปลกหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมยังรู้สึกละอาย รู้สึกผิด และอับอายมากขึ้น และรายงานการประเมินคุณธรรมของตนเองในเชิงลบมากกว่าเมื่อมีคนใกล้ชิดกับพวกเขากระทำการละเมิดศีลธรรมหรือจริยธรรม

ในการทดลองครั้งที่สี่ ผู้เข้าร่วมได้จับคู่ร่างกายกับคู่รักที่โรแมนติก เพื่อนสนิท หรือญาติคนแปลกหน้า จากนั้นพวกเขาถูกนำตัวไปที่ห้องแยกต่างหากและขอให้ตอบคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับตัวเอง จากนั้นทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนคำตอบ (ผ่านผู้ช่วยวิจัย) และได้รับคำสั่งให้ถอดเสียงเป็นหนังสือ ในรอบแรก หุ้นส่วนได้รับคำตอบที่แท้จริง แต่ในรอบที่สอง ผู้เข้าร่วมได้รับคำตอบปลอมซึ่งบ่งชี้ว่าคู่ของตนประพฤติตนผิดจรรยาบรรณ โดยการโกหก ลอกเลียน หรือทำตัวเห็นแก่ตัว ในการทดลองครั้งก่อน ผู้เข้าร่วมตอบคำถามชุดหนึ่งเกี่ยวกับคู่ของตน การล่วงละเมิด การลงโทษควรรุนแรงเพียงใด และความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับตนเอง ผลลัพธ์คล้ายกับการทดลองสามครั้งแรก แต่ผลไม่รุนแรงเท่า

ฟอร์บส์เชื่อว่าผลกระทบที่ไม่สอดคล้องกันน้อยกว่าที่สังเกตได้ในการทดลองครั้งที่สี่อาจเป็นเพราะข้อมูลที่ผิดจรรยาบรรณที่นำเสนอต่อผู้เข้าร่วมในการศึกษานี้ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับผู้เข้าร่วมก่อนการทดลองและเป็นครั้งแรกที่คนแปลกหน้าแบ่งปันกับพวกเขาในลักษณะที่เปิดเผย “เป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมจะไม่พอใจกับคนใกล้ชิดของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้บอกผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณล่วงหน้าและแทนที่จะเลือกที่จะบอกผู้วิจัยแทน การได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของคนที่คุณห่วงใยจากคนแปลกหน้ามักจะเป็นบิต สะเทือนใจมากกว่าได้ยินเรื่องนี้โดยตรงจากเพื่อนหรือคนที่คุณรัก” เธอกล่าว

"จากวิธีการที่หลากหลายทั้งกับนักเรียนและกลุ่มตัวอย่างออนไลน์ การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ล่วงละเมิดส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของพวกเขา สนับสนุนการเรียกร้องให้ปัจจัยทางสังคมและความสัมพันธ์มารวมเข้ากับแบบจำลองทางศีลธรรมอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น การตัดสิน” ฟอร์บส์กล่าว

การค้นพบนี้มีความสำคัญเนื่องจากในชีวิตประจำวัน พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม ตามที่ผู้เขียนร่วม Jennifer Stellar, PhD จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตเช่นกัน

“การระบุว่าผู้สังเกตการณ์มีความผ่อนปรนต่อผู้อื่นที่ล่วงละเมิดมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นว่าบรรทัดฐานทางศีลธรรมถูกควบคุมโดยบุคคลในสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร” เธอกล่าว "สิ่งนี้อาจทำให้ผู้คนมองข้ามและ/หรือไม่สามารถเรียกการละเมิดที่กระทำโดยผู้อื่นที่ใกล้ชิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อการรักษาบรรทัดฐานทางศีลธรรมในสังคม"

นักวิจัยมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แต่ Stellar เชื่อว่ากระบวนการเดียวกันอาจนำไปใช้กับความสัมพันธ์อื่น ๆ เช่นการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ใช้ร่วมกันและควรรวมอยู่ในการวิจัยในอนาคต

“ข้อจำกัดที่สำคัญประการหนึ่งในงานของเราคือ เราไม่ได้ตรวจสอบการตอบสนองต่อการกระทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง” ฟอร์บส์กล่าว “การกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างสูงจะสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์มากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงสามารถแสดงผลที่แตกต่างกันได้”

ตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งเธอมักใช้เมื่อพูดถึงงานนี้คือคำพูดของ “วันนี้” โฮสต์ Savannah Guthrie เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศกับ Matt Lauer เพื่อนร่วมงานและเพื่อนของ Guthrie Guthrie ตอบโต้ข่าวข้อกล่าวหาทางอากาศโดยกล่าวว่า "เรากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่หลาย ๆ คนต้องเผชิญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้: คุณจะคืนดีกับความรักที่มีต่อใครบางคนด้วยการเปิดเผยว่าพวกเขาประพฤติตัวไม่ดีอย่างไร"

“ในกรณีของการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ความขัดแย้งกับค่านิยมทางศีลธรรมของคนๆ หนึ่งนั้นชัดเจนมากขึ้น เรายังไม่ทราบว่าคนอื่นจะโต้ตอบอย่างใกล้ชิดเพียงใด เพราะสิ่งนี้ยากต่อการศึกษามาก” ฟอร์บส์กล่าว

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมในการทดลองสามครั้งแรกนั้นเป็นคนผิวขาวประมาณ 80%

"เอกสารของเราเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการทำความเข้าใจการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของผู้อื่นที่ใกล้ชิด แต่การวิจัยในอนาคตควรพยายามแสดงให้เพียงพอมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหลากหลายในด้านรสนิยมทางเพศด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ที่โรแมนติก” เธอกล่าวjokergame สล็อตออนไลน์ผู้ตั้งกระทู้ Rimuru Tempest :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-25 19:54:32 IP : 182.232.144.122


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.